Najważniejsze Daty z Historii Polski Do Końca XVIIIw.

5  1    27 fiszek    Wolian347
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Chrzest Polski

Zjazd Gnieźniński

koronacja Bolesława Chrobrego

początek rozbicia dzielnicowego, testament Krzywoustego

sprowadzenie krzyżaków do Polski przez Konrada Mazowieckiego

koniec rozbicia dzielnicowego, koronacja Władysława Łokietka

przywilej w Koszycach

Unia Personalna w Krewie między Polską, a Litwą

Bitwa Pod Grunwaldem

I Pokój z Krzyżakami w Toruniu

II Pokój z Krzyżakami w Toruniu

Konstytucja Nihil Novi (Nic nowego)

Hołd Pruski (Albrecht Hohenzollern Kraków)

Unia Realna w Lublinie Między Polską, a Litwą

Konfederacja Warszawska, ustanowienie tolerancji w Polsce, I wolna elekcja

Wybuch Powstania Chmielnickiego

Potop Szwedzki

Odsiecz Wiedeńska (Bitwa Pod Wiedniem) Pokonanie Turków Przez Jana III Sobieskiego

Sejm Niemy

Konfederacja Barska

I Rozbiór Polski

Obrady Sejmu Wielkiego

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

Konfederacja Targowicka

II rozbiór Polski

Powstanie Kościuszkowskie, Uniwersał Połaniecki

III Rozbiór Polski


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.