Setswana od końca 1

 0    114 fiszek    kaskawnecie
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

monna (banna)
rozpocznij naukę
man, husband

mosadi (basadi)
rozpocznij naukę
woman, wife

mosimane (basimane)
rozpocznij naukę
boy

mosetsana (basetsana)
rozpocznij naukę
girl

Motswana (Batswana)
rozpocznij naukę
Motswana

mothusi (bathusi)
rozpocznij naukę
assistant

moapei (baapei)
rozpocznij naukę
cook

moruti (baruti)
rozpocznij naukę
minister of religion

modisa (badisa)
rozpocznij naukę
shepheard

moagi (baagi)
rozpocznij naukę
builder

motho (batho)
rozpocznij naukę
person

molwetsi (balwetsi)
rozpocznij naukę
a sick person, a patient

motsadi (batsadi)
rozpocznij naukę
parent

mongwe (bagwe)
rozpocznij naukę
son in low

ngwana (bana)
rozpocznij naukę
child

senatla (dinatla)
rozpocznij naukę
industrious person

setshaba (ditshaba), morare (merafe)
rozpocznij naukę
tribe, nation

kgosi (dikgosi)
rozpocznij naukę
chief

nnese (dinnese)
rozpocznij naukę
nurse

ngaka (dingaka)
rozpocznij naukę
doctor

tsala (ditsala)
rozpocznij naukę
friend

lekgoa (makgoa)
rozpocznij naukę
European, White

lekolwane (makolwane)
rozpocznij naukę
young man

legodu (magodu)
rozpocznij naukę
thief

lepodisi (mapodisi)
rozpocznij naukę
policeman

tautona (boutona)
rozpocznij naukę
president

thitshara (mathitshara)
rozpocznij naukę
teacher

tokololo (ditokololo)
rozpocznij naukę
member, part

tona (ditona)
rozpocznij naukę
minister

mokwaledi (bakwaledi)
rozpocznij naukę
secretary

molemi (balemi)
rozpocznij naukę
farmer

monna-setilo (banna-setilo)
rozpocznij naukę
chairman

ratoropo (boratoropo)
rozpocznij naukę
lord mayor

Leburu (Maburu)
rozpocznij naukę
Afrikaaner

malome (bomalome)
rozpocznij naukę
my uncle

my mother

nkgonne (bonkgonne)
rozpocznij naukę
my older brother, sister

nkoko (bonkoko)
rozpocznij naukę
older sister of father, mother


nnake (bonnake)
rozpocznij naukę
my younger brother, sister

ntate-mogolo (bontate-bogolo)
rozpocznij naukę
my grandpa, older brother of father

ntsalake (bobtsalake)
rozpocznij naukę
my cousin

rakgadi (borakgadi)
rozpocznij naukę
my aunt

my father

setilo (ditilo)
rozpocznij naukę
chair

setlhare (ditlhare)
rozpocznij naukę
medicine, herb, tree

seaparo (diaparo)
rozpocznij naukę
clothes

sejo (dijo)
rozpocznij naukę
food

lonao (dinao)
rozpocznij naukę
food

tafole (ditafole)
rozpocznij naukę
table

thipa (dithipa)
rozpocznij naukę
knife

foroko (diforoko)
rozpocznij naukę
fork

tee (ditee)
rozpocznij naukę
tee

kopi (dikopi)
rozpocznij naukę
cup

pensele (dipensele)
rozpocznij naukę
pencil

pene (dipene)
rozpocznij naukę
pen

buka (dibuka)
rozpocznij naukę
book

lokwalo (dikwalo)
rozpocznij naukę
book

teseke (diteseke)
rozpocznij naukę
desk

sugar

botoro (-)
rozpocznij naukę
butter

galase (digalase)
rozpocznij naukę
glass

pitsana (dipitsana)
rozpocznij naukę
pot

ketlele (diketlele)
rozpocznij naukę
kettle

khichene (dikhichene)
rozpocznij naukę
kitchen

kamore (dikamore)
rozpocznij naukę
room

mosese (mesese)
rozpocznij naukę
dress

egg

borotho (marotho)
rozpocznij naukę
bread

bojalwa (majalwa)
rozpocznij naukę
beer

bogobe (magobe)
rozpocznij naukę
porridge

lefeelo (dipheelo)
rozpocznij naukę
broom

lorole (dithole)
rozpocznij naukę
dust

kerese (dikerese)
rozpocznij naukę
candle

kobo (dikobo)
rozpocznij naukę
blanket

lobone (dipone)
rozpocznij naukę
lamp

milk

mmanki (mebanki)
rozpocznij naukę
basket

molemo (melemo)
rozpocznij naukę
medicine, good

morogo (merogo)
rozpocznij naukę
vegetable

nama (dinama)
rozpocznij naukę
meat

pampiri (dipampiri)
rozpocznij naukę
paper

setempe (ditempe)
rozpocznij naukę
stamp

selo (dilo)
rozpocznij naukę
thing

sekhurufu (dikhurufu)
rozpocznij naukę
screw

phaephe (diphaephe)
rozpocznij naukę
pipe

tsgelete (-)
rozpocznij naukę
money

kgomo (dikgomo)
rozpocznij naukę
ox, bullock

podi (dipodi)
rozpocznij naukę
goat

nku (dinku)
rozpocznij naukę
sheep

koko (dikoko)
rozpocznij naukę
hen, chicken

ntja (dintja)
rozpocznij naukę
dog

leru (maru)
rozpocznij naukę
claud

lefatshe (mafatshe)
rozpocznij naukę
country, the earth, world

letsatsi (matsatsi)
rozpocznij naukę
day, sun

kgwedi (dikgwedi)
rozpocznij naukę
moon, month

serame (-)
rozpocznij naukę
frost

sepatela (dipatela)
rozpocznij naukę
hospital

sekwele (dikwele)
rozpocznij naukę
school

sekolo (dikolo)
rozpocznij naukę
school

tlelase (ditlelase)
rozpocznij naukę
class

kereke (dikereke)
rozpocznij naukę
church

toropo (ditoropo)
rozpocznij naukę
town

motse (metse)
rozpocznij naukę
village, home

legae (magae)
rozpocznij naukę
home

molwapa (malwapa)
rozpocznij naukę
home

shopo (dishopo)
rozpocznij naukę
shop

mokgatlho (mekhatlho)
rozpocznij naukę
club

noka (dinoka)
rozpocznij naukę
river

ntlo (mantlo)
rozpocznij naukę
house

otele (ditele)
rozpocznij naukę
hotel

phalamente (diphalamente)
rozpocznij naukę
parliament

lephata (maphata)
rozpocznij naukę
departament

kgaolo (dikgaolo)
rozpocznij naukę
district, area, chapter


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.