fizyka prawa

 0    11 fiszek    mizuno
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

1zasada dynamiki newtona
rozpocznij naukę
Jeśli na ciało nie działają żadne siły lub gdy działają siły wzajemnie się równoważące, to ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym lub spoczywa.

2 zasada dynamiki newtona
rozpocznij naukę
Przyspieszenie ciała jest wprost proporcjonalne do wypadkowej siły F działającej na to ciało i odwrotnie proporcjonalne do masy tego ciała.

3 Zasada dynamiki newtona
rozpocznij naukę
Jeżeli jedno ciało działa siłą na drugie ciało, to drugie ciało działa siłą na pierwsze. Siły wzajemnego oddziaływania mają takie same wartości, ten sam kierunek, przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia.

zasada zachowania energii mechanicznej
rozpocznij naukę
Jeśli pomiędzy ciałami układu działają siły grawitacyjne lub siły sprężystości, a siła zewnętrzna nie wykonuje pracy, to energia mechaniczna układu jest stała.

1 zasada termodynamiki
rozpocznij naukę
Energię wewnętrzną ciała możemy zmienić albo przez wykonanie pracy, albo przez przekazanie ciepła. Może także nastąpić równoczesne wykonywanie pracy i przekazywanie ciepła.

zasada zachowania ladunku
rozpocznij naukę
W układzie ciał izolowanych elektrycznie od otoczenia całkowity ładunek nie ulega zmianie. Ładunek może jedynie przemieszczać się z jednego ciała (lub jego części) do innego ciała (lub

prawo kirchtoffa
rozpocznij naukę
W połączeniu równoległym odbiorników suma natężeń prądów w poszczególnych odbiornikach jest równa natężeniu prądu dopływającego do rozgałęzienia.

Natężenie prądu w przewodniku jest wprost proporcjonalne do napięcia przyłożonego między jego końcami.

Prawo odbicia swiatla
rozpocznij naukę
kąt odbicia = kąt padania

prawo archimedesa
rozpocznij naukę
Na każde ciało zanurzone w cieczy (gazie) działa skierowana pionowo ku górze siła wyporu, równa co do wartości ciężarowi cieczy (gazu) wypartej (wypartego) przez to ciało.

prawo równowagi dźwigni
rozpocznij naukę
Iloczyn wartości siły F1 i długości jej ramienia r1 musi być równy iloczynowi wartości siły F2 i długości jej ramienia r2.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.