Setswana od końca 4

 0    100 fiszek    kaskawnecie
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

banka (dibanka)
rozpocznij naukę
bank

bara (dibara)
rozpocznij naukę
bar

goodness

because

so great, so much

ka maphakela
rozpocznij naukę
early in the morning

as much, as big

kgaitsadiake
rozpocznij naukę
my brother, sister

after a while, a while ago


khansele (dikhansele)
rozpocznij naukę
council

komiti (dikomiti)
rozpocznij naukę
committee

lebele (mabele)
rozpocznij naukę
corn, breast

althougt

lekansele (makansele)
rozpocznij naukę
councillor

lentswe (maje)
rozpocznij naukę
hill

leotwana (maotwana)
rozpocznij naukę
wheel

legong (dikgong)
rozpocznij naukę
wood

loleme (diteme)
rozpocznij naukę
tongue

koko (dikoko)
rozpocznij naukę
a domestic fowl

khiriba (dikhiriba?/diriba?)
rozpocznij naukę
whellbarrow

ever, once

fat, plump

today, now

tsatsi jeno
rozpocznij naukę
today

letsatsi (matsatsi)
rozpocznij naukę
day

tomorrow

nako (dinako)
rozpocznij naukę
time

bede (dibeke)
rozpocznij naukę
week

kgwedi (dikwedi)
rozpocznij naukę
month, moon

ngwaga (dingwaga)
rozpocznij naukę
year

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Labotlhano
rozpocznij naukę
Friday

Saturday

Sunday

January

Ferbuary

March

April

Motsheganong
rozpocznij naukę
May

Seetebosigo
rozpocznij naukę
June


August

September

October

Ngwanatsele
rozpocznij naukę
November

Sedimothule
rozpocznij naukę
December

faith

tsholofelo
rozpocznij naukę
hope

love, charity

Adwent

go kopana (kopanye)
rozpocznij naukę
to meet (intrans.)

go kopana le (kopanye le)
rozpocznij naukę
to meem (trans)

go lapa (lapile)
rozpocznij naukę
to become tired

go lala (letse)
rozpocznij naukę
to spend the night

go laya (laile)
rozpocznij naukę
to instruct

go leba (lebile)
rozpocznij naukę
to loot at, watch

go lebega (lebegile)
rozpocznij naukę
to appear, seem

go lebelela (lebeletse)
rozpocznij naukę
to expect

go leboga (lebogile)
rozpocznij naukę
to thank, be thankful

go leka (lekile)
rozpocznij naukę
to try

go lekola (lekotse)
rozpocznij naukę
to visit a sick person

to lela (ledile)
rozpocznij naukę
to cry

go lema (lemile)
rozpocznij naukę
to plough

go lemela (lemetse)
rozpocznij naukę
to plough for

go naya (neile)
rozpocznij naukę
to give

go neela (neetse)
rozpocznij naukę
to give to

go nna-fatshe (ntse fatshe)
rozpocznij naukę
to sit down

go nosa (nositse)
rozpocznij naukę
to cause to drink

go nosetsa (noseditse)
rozpocznij naukę
to water

go palama (palame)
rozpocznij naukę
to climb, mount

go pega (pegile)
rozpocznij naukę
to give a lift, pick up, to load

go phakela (phaketse)
rozpocznij naukę
to be early

go phantsha (phantshile)
rozpocznij naukę
to puncture

go pompela (pompetse)
rozpocznij naukę
to pump

go raya (reile)
rozpocznij naukę
to say, mean

go re (rile)
rozpocznij naukę
to say, do

go reetsa (reeditse)
rozpocznij naukę
to listen (to)

go rema (remile)
rozpocznij naukę
to cut down

go roba (robile)
rozpocznij naukę
to reap, break, harvest

go robega (robegile)
rozpocznij naukę
to become broken

go robala (robetse)
rozpocznij naukę
to sleep

go sala (setse)
rozpocznij naukę
to stay behind

go seba (sebile)
rozpocznij naukę
to gossip (about), to glance behind

go sela (sedile)
rozpocznij naukę
to pick up

go senka (senkile)
rozpocznij naukę
to look for, want

go siama (siame)
rozpocznij naukę
to be alright, kind, good

go sila (sidile)
rozpocznij naukę
to grind

go simologa (simologile)
rozpocznij naukę
to begin (intrans)

go solofela (solofetse)
rozpocznij naukę
to hope, expect

go supa (supile)
rozpocznij naukę
to point, show

go supetsa (supeditse)
rozpocznij naukę
to show to

go thuga (thugile)
rozpocznij naukę
to stamp corn

go tlhaba (tlhabile)
rozpocznij naukę
to inject, slaughter, pierce

go tlhalosa (tlhalositse)
rozpocznij naukę
to explain

go tlhalosetsa (tlhaloseditse)
rozpocznij naukę
to explain to

go tlhamalala (tlhamaletse)
rozpocznij naukę
to go straight, be straight


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.