CAE 1 - 25

 0    25 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
odwrotność, przeciwieństwo
Żeby zachować równowagę, musimy też zrozumieć przeciwieństwo tego argumentu.
rozpocznij naukę
the converse
We need to understand the converse of that argument, too, for the sake of balance.
precyzyjnie
dokładnie
Wprowadził dane precyzyjnie, nie robiąc żadnego błędu.
rozpocznij naukę
accurately
He entered the data accurately, not making a single mistake.
rzut beretem
Mój dom jest rzut beretem od centrum handlowego.
rozpocznij naukę
a stone’s throw
My house is only a stone's throw from the shopping mall.
być pod dostatkiem
W Londynie jest pod dostatkiem możliwości pracy, musisz mieć po prostu pozytywne nastawienie.
rozpocznij naukę
abound
Job opportunities abound in London, you just have to have a positive attitude.
poprawka, nowelizacja
Rada miasta chciała wprowadzić poprawkę do lokalnego prawa parkingowego, aby uzyskać większy przychód.
rozpocznij naukę
amendment
The city council wanted to make an amendment to the local parking laws so they could make more revenue.
kandydat
Wiele osób ubiegało się o tę pracę, ale jak dotąd to Josephine była najlepszą kandydatką.
rozpocznij naukę
applicant
Many people applied for this job, but Josephine was by far the best applicant.
alternatywny
Moglibyśmy pojechać autostradą, ale dlaczego by nie spróbować tej alternatywnej trasy przez góry?
rozpocznij naukę
alternative
We could take the motorway, but why don't we try this alternative route through the mountains?
+18 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Słownictwo do CAE"
(w sumie 1 500 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.