CAE 126 - 150

4  1    25 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
potulny
Królik był bardzo przyjazny i potulny. Był świetnym zwierzątkiem dla dzieci.
rozpocznij naukę
docile
The rabbit was very friendly and docile, and made a great pet for the children.
wystroić się
Niepotrzebnie się tak wystroiłeś. Idziemy tylko do pubu napić się piwa.
rozpocznij naukę
dress up
You needn't have dressed up. We're just going to a pub to grab a beer.
dobiegać końca
Ten okres mojego życia dobiega końca i teraz czas na nowe przygody.
rozpocznij naukę
draw to a close
This period of my life is drawing to a close, and now it's time for new adventures.
rozwlekły
Proces aplikacyjny jest taki rozwlekły. Już od miesięcy się nim zajmuję!
rozpocznij naukę
drawn-out
This application process has been so drawn-out. I have been working on it for months now!
uprawniony, spełniający warunki
Nie jesteś uprawniony do wejścia do tej sekcji budynku.
rozpocznij naukę
eligible
You are not eligible to enter this section of the building.
osadzić, wbudować
Musimy osadzić te wartości w codziennym życiu naszej firmy,
rozpocznij naukę
embed
We need to embed these values into the day-to-day life of the company.
wydanie, edycja
Poranne wydanie gazety zawierało błąd, który został popawiony w wydaniu popołudniowym.
rozpocznij naukę
edition
The morning edition of the newspaper contained an error, which was corrected in the afternoon edition.
+18 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Słownictwo do CAE"
(w sumie 1 500 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.