CAE 301 - 325

 0    25 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
spostrzegawczy
Kathleen to bardzo spostrzegawcza kobieta. Od razu wczuwa się w sytuację i wie, jak mogą czuć się inne osoby.
rozpocznij naukę
perceptive
Kathleen is a very perceptive woman. She understands situations immediately and knows how others might be feeling.
pocić się
Siedziałem w gorącym słońcu tak długo, że zacząłem pocić się jak sportowiec.
rozpocznij naukę
perspire
I sat in the hot sun for so long I was perspiring like an athlete.
wytrwałość
Sukces wymaga wytrwałości - próbowania znowu i znowu po każdym niepowodzeniu.
rozpocznij naukę
perseverance
Success takes perseverance - trying again and again after every failure.
nie przestawać, trwać
Jeżeli wytrwamy w nauce języka, wkrótce będziemy znać go biegle.
rozpocznij naukę
persist
If we persist with our language learning, soon we'll be fluent.
substancja zanieczyszczająca środowisko
Spaliny są gazami zanieczyszczającymi środowisko. Poważnie mu szkodzą.
rozpocznij naukę
pollutant
Exhaust fumes are pollutant. They seriously damage the environment.
pozór, pretekst
Ściągnąłeś mnie tutaj pod pretekstem uczenia się, ale tak naprawdę chciałeś tylko randki!
rozpocznij naukę
pretence
You brought me here under the pretence of studying, but all you wanted was a date!
zatruwać
Zła wiedźma otruje to jabłko, aby zabić piękną księżniczkę.
rozpocznij naukę
poison
The evil witch is going to poison that apple to kill the beautiful princess.
+18 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Słownictwo do CAE"
(w sumie 1 500 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.