CAE 351 - 375

 0    25 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
odpowiadać
odpisać, odpowiedzieć
Yvonne napisała do mnie list i muszę jej odpowiedzieć w tym tygodniu.
rozpocznij naukę
respond
Yvonne wrote me a letter and I need to respond to her this week.
dający satysfakcję
Praca jako wolontariusz dawała Gary'emu dużo satysfakcji. Dobrze było pomagać ludziom.
rozpocznij naukę
rewarding
Gary found his volunteer work very rewarding. It felt good to help people.
krawędź
Rodzina wspięła się na wzgórze i przeszła wzdłuż krawędzi.
rozpocznij naukę
ridge
The family climbed up the hill and then walked along the ridge.
uczenie się na pamięć
Nauczycielka wierzyła, że uczenie się na pamięć jest bardzo efektywne, więc kazała uczniom w kółko powtarzać słowa.
rozpocznij naukę
rote learning
The teacher believed rote learning was very effective, so she made the students repeat words over and over again.
waga
również: skala
Greg położył jabłka na wadze, aby je zważyć.
rozpocznij naukę
scale
Greg put the apples on the scale to weigh them.
gotować się z wściekłości
Roger gotował się ze złości po kłótni z Gretchen.
rozpocznij naukę
seethe
Roger was seething after the argument he had with Gretchen.
komplikacja, pogorszenie, problem
Firma napotkała ogromny problem, kiedy spłonęły jej budynki, ale postanowiła szybko się pozbierać.
rozpocznij naukę
setback
The company faced a big setback when their premises were burned down, but they vowed to recover quickly.
+18 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Słownictwo do CAE"
(w sumie 1 500 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.