CAE 701- 725

 0    25 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
czajnik
Mógłbyś postawić czajnik na palniku? Mam ochotę na filiżankę herbaty.
rozpocznij naukę
kettle
Can you put the kettle on to boil, please? I'd like a cup of tea.
lakierowany
Bogato zdobione, lakierowane trumny były używane w starożytnych Chinach.
rozpocznij naukę
lacquered
Elaborately decorated lacquered coffins were used in ancient China.
efekt domina
Jeśli banki zaczną mieć kłopoty, spowoduje to efekt domina dla reszty gospodarki.
rozpocznij naukę
knock-on effect
If the banks start struggling, it will have a knock-on effect for the rest of the economy.
nie mieć czegoś, brakować
Noah nie ma wielu cech, których poszukuję u chłopaka.
rozpocznij naukę
lack
Noah lacks many of the qualities I look for in a boyfriend.
bibliotekarz
Jeśli nie możesz znaleźć książki w bibliotece, po prostu zapytaj bibliotekarza.
rozpocznij naukę
librarian
If you can’t find a book in the library, just ask the librarian.
bydło, zwierzęta hodowlane
Rolnik zdecydował, że zacznie uprawiać warzywa, ponieważ nie chciał już zajmować się hodowlą bydła.
rozpocznij naukę
livestock
The farmer decided to start growing vegetables because he didn't want to work with livestock anymore.
lewitować
Magik lewitował nad ziemią.
rozpocznij naukę
levitate
The magician was levitating over the ground.
+18 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Słownictwo do CAE"
(w sumie 1 500 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.