CAE 901 - 925

 0    25 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
ścieżka
John i Kathy poszli wzdłuż wąskiej ścieżki aż do plaży.
rozpocznij naukę
path
John and Kathy walked along the narrow path all the way to the beach.
wędrować
Musisz być bardzo sprawny, by wędrować po górach.
rozpocznij naukę
trek
You have to be very fit to trek in the mountains.
cecha
Michael dobre cechy charakteru odziedziczył po matce, a złe po ojcu.
rozpocznij naukę
trait
Michael got his good character traits from his mother, and the bad ones from his father.
złapać w pułapkę
Spróbujemy złapać tego rannego ptaka w pułapkę, żeby wyleczyć jego skrzydło.
rozpocznij naukę
trap
We're going to try and trap that injured bird so we can fix its wing.
bezinteresowny
Praca w obozach dla uchodźców uczy bycia bezinteresownym i stawiania potrzeb innych na pierwszym planie.
rozpocznij naukę
unselfish
Working in refugee camps teaches you to be unselfish and to put others’ needs first.
pozytywna strona
Pozytywną stroną tej okropnej sytuacji jest to, że teraz członkowie rodziny są dla siebie milsi.
rozpocznij naukę
upside
The upside of this whole terrible situation has been that the family is now being kinder to each other.
nadmiernie
Myślę, że Fred nadmiernie wpłynął na Georginę, gdy wybierała nowego pracownika.
rozpocznij naukę
unduly
I think Fred unduly influenced Georgina when she was selecting the new employee.
+18 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Słownictwo do CAE"
(w sumie 1 500 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.