CAE 1076 - 1100

 0    25 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
bolesny, niepokojący
Przechodzenie chemoterapii zawsze jest wycieńczajace i emocjonalnie bolesne.
rozpocznij naukę
distressing
Going through chemotherapy is always exhausting and distressing.
zapewniać
Musimy zapewnić obywatelom bezpieczeństwo.
rozpocznij naukę
ensure
We need to ensure safety to the citizens.
pilnie
Studenci pilnie pracowali nad swoim projektem, dopóki go nie skończyli.
rozpocznij naukę
diligently
The students worked very diligently on their project until it was completed.
pozbyć się
Firma telekomunikacyjna pozbywa się sklepów stacjonarnych i przenosi całą sprzedaż do internetu.
rozpocznij naukę
do away with
The telecommunications company is doing away with its retail stores and moving all its sales online.
zniechęcony, zasmucony
Victor był bardzo przygnębiony po tym, jak ominęły go wszystkie stypendia na uczelni.
rozpocznij naukę
dispirited
Victor became very dispirited after missing out on all the scholarships at the university.
ekosystem
Wielka Rafa Koralowa jest bardzo delikatnym ekosystemem.
rozpocznij naukę
ecosystem
The Great Barrier Reef is a very fragile ecosystem.
apteczka
Jutro jedziemy na kemping. Zabierzmy apteczkę na wypadek, gdyby podczas wycieczki komuś coś się stało.
rozpocznij naukę
emergency medical kit
We're going camping tomorrow. Let's take the emergency medical kit in case anyone gets hurt on the trip.
+18 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Słownictwo do CAE"
(w sumie 1 500 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.