CAE 1026 - 1050

 0    25 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
skamieniałość
Młody archeolog szuka w ziemi skamieniałości.
rozpocznij naukę
fossil
The young archaeologist is looking for fossils in the ground.
wrobić
Joe został wrobiony w kradzież i mimo że był niewinny, musiał spędzić 3 lata w więzieniu.
rozpocznij naukę
frame
Joe had been framed in a robbery and, even though he was innocent, he had to spend 3 years in jail.
ułamek
Gdzie są pozostałe jabłka? To tylko ułamek tego, co mieliśmy wczoraj.
rozpocznij naukę
fraction
Where are the other apples? This is only a fraction of what we had yesterday.
rama
Oprawiłam twoje zdjęcie w ramkę, aby móc powiesić je na ścianie.
rozpocznij naukę
frame
I put your picture in a frame so I can hang it on the wall.
generować
Jeśli mamy zamiar przejść na emeryturę za dziesięć lat, najpierw musimy wygenerować jakiś przychód.
rozpocznij naukę
generate
If we're going to retire in ten years, we'll need to generate some income first.
zabrać się za coś
Nie wyniosłem jeszcze śmieci, ale zabiorę się za to jakoś po południu.
rozpocznij naukę
get round to sth
I haven't taken the rubbish out yet, but I will get round to it sometime this afternoon.
gen
Mam jedno zielone i jedno niebieskie oko przez gen, który odziedziczyłem po mamie.
rozpocznij naukę
gene
I have one green eye and one brown eye because of a gene I inherited from my mom.
+18 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Słownictwo do CAE"
(w sumie 1 500 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.