CAE 1376 - 1400

 0    25 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
potentat
Donald Trump jest potentatem biznesowym, który postanowił zostać politykiem.
rozpocznij naukę
tycoon
Donald Trump is a business tycoon who decided to become a politician.
śmieci
Ten stos papierów jest ważny, ale ten drugi to śmieci.
rozpocznij naukę
trash
That pile of papers is important, and the other pile is trash.
proces
w sądzie
Proces mężczyzny oskarżonego o zabójstwo został zaplanowany na poniedziałek.
rozpocznij naukę
trial
The trial for the man accused of murder was scheduled for Monday morning.
traktat, porozumienie
Trzy państwa podpisały porozumienie, które miało na celu wprowadzenie pokoju w ich regionie.
rozpocznij naukę
treaty
The three countries signed a treaty to bring peace to their region.
drżenie
Trzęsienie ziemi rozpoczęło się od delikatnego drżenia, które szybko przeobraziło się w silne wstrząsy.
rozpocznij naukę
tremor
The earthquake began with a small tremor that quickly turned into a massive shake.
niekwestionowany
W naszym biurze Peter jest niekwestionowanym zwycięzcą tenisa stołowego.
rozpocznij naukę
undisputed
Peter is the undisputed champion of table tennis in our office.
rozległy
Rosja jest rozległym krajem - rozciąga się przez pół świata.
rozpocznij naukę
vast
Russia is a vast country - it stretches halfway around the world.
+18 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Słownictwo do CAE"
(w sumie 1 500 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.