Język malarstwa

 0    54 fiszki    annawadowska
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Układ kolorów i kształtów na płaszczyźnie obrazu

Rodzaje kompozycji
rozpocznij naukę
-Centralna -diagonalna -symetryczna -asymetryczna -otwarta -zamknięta -statystyczna -dynamiczna -horyzontalna -wertykalna -rytmiczna -jednoplanowa -wieloplanowa

Kompozycja centralna
rozpocznij naukę
Wszystkie kształty podporządkowane centralnie usytuowanemu elementowi

Kompozycja diagonalna
rozpocznij naukę
Ukośna

Kompozycja symetryczna
rozpocznij naukę
Równowaga po obu stronach osi obrazu

Kompozycja asymetryczna
rozpocznij naukę
Skupienie większości elementów po jednej ze stron dzieła

Kompozycja otwarta
rozpocznij naukę
Nieograniczona ramą obrazu

Kompozycja zamknięta
rozpocznij naukę
Zawierające formy mieszczące się w obrazie przedstawienia

Statystyczna
rozpocznij naukę
Spokojna, oparta na kierunkach pionowych i poziomych

Przewaga linii ukośnych, łukowatych

Kompozycja horyzontalna
rozpocznij naukę
Akcentująca kierunki poziome

Kompozycja Wertykalna
rozpocznij naukę
Najważniejsze są kierunki pionowe

Kompozycja rytmiczna
rozpocznij naukę
Złożona z elementów lub kształtów powtarzających się w określonym rytmie

-Forma płaszczyzny obrazu -kształty przedstawienia -Plamy barwne

Formy płaszczyzny obrazu
rozpocznij naukę
-Prostokąt utytułowany horyzontalnie, poziomo -wertykalnie pionowo, kwadrat, koło tzn tondo lub owal

Kształty przedstawienia
rozpocznij naukę
-Geometryczne -organiczne wzorowanie na naturze -uproszczone, umowne -przestawiające, figularne

Plamy barwne
rozpocznij naukę
-Płaskie -dające złudzenie trójwymiarowości, obwiedzione linią -pozbawione konturu

Gama ciepła, zimna lub kolory neutralne czerń, biel, szarość -barwy abstrakcyjne -stopień nasycenia -dominanta kolorystyczna -kontrast barwny -akcent kolorystyczny

Barwy abstrakcyjne
rozpocznij naukę
Niezależne od rzeczywistych kolorów przedmiotów np. czerwone drzewa

Stopień nasycenia, intesywność
rozpocznij naukę
Barwy jaskrawe lub stonowane, pastelowe

Dominanta kolorystyczna
rozpocznij naukę
Wyróżniający się element któremu przyporządkowana jest gama barwna obrazu

Akcent kolorystyczny
rozpocznij naukę
Element w kolorze kontrastowym wobec tła

Ukształtowanie powierzchni obrazu

Faktura szorstka, wypukła
rozpocznij naukę
Uzyskana dzięki nadaniu grubych warstw gęstej farby za pomocą szerokich pociągnięć pędzla lub szpachelki malarskiej

Faktura gładka, płaska
rozpocznij naukę
Otrzymywana przez nakładanie rzadkiej farby cienkimi, półprzejrzystymi warstwami farmy laserunek

-Źródło światła -rodzaj światła -sposób operowania światłocieniem -modelunek światłocieniowy -brak modelunku

Źródło światła
rozpocznij naukę
Widoczne lub niewidoczne na obrazie, boczne, górne albo usytuowane centralnie

Rodzaj światła
rozpocznij naukę
neutralne lub sztuczne, punktowe albo rozproszone, mocne lub przygaszone

Sposób operowania światłocieniem
rozpocznij naukę
Jednolite oświetlenie całego przedstawienia, wydobywanie z cienia najważniejszych elementów lub oświetlanie poszczególnych planów obrazów

Modelunek światłocieniowy
rozpocznij naukę
-Miękki łagodne przejścia od światła do cienia -twardy ostro zarysowane granice światła i cienia

Brak modelunku
rozpocznij naukę
Światło i cień umowne

-Rodzaj użytych farb -podłoże -materiały stosowane

Rodzaj użytych farb
rozpocznij naukę
Inaczej technika malarska np. farba olejna, temperatura, akwarela, pastel, gwasz

Np. płótno, papier, drewno, tkanina

Materiały stosowane
rozpocznij naukę
W technikach własnych i mieszanych np. pasty strukturalne, żwir, metal, skóra, tworzywa sztuczne

Sposoby przestawiania trójwymiarowej przestrzeni na płaszczyźnie obrazu

Perspektywa rzędowa
rozpocznij naukę
Pasowa elementy oddalone są umieszczone wyżej

Perspektywa kulisowa
rozpocznij naukę
Przedmioty znajdujące się w głębi są częściowo zasłonięte przez obiekty umieszczone bliżej patrzącego

Perspektywa hierarchiczna
rozpocznij naukę
Najważniejsze elementy lub postaci są większe od pozostałych

Perspektywa centralna
rozpocznij naukę
Zbieżna, linerana, geometryczna wywołuje złudzenie trójwymiarowej głębi m.in. przez skróty perspektywiczne jej odmianami są perspektywy czołowa, z lotu ptaka, żabia, krawędziowa, ukośna

Perspektywa powietrzna
rozpocznij naukę
Przedmioty położone najbliżej mają intensywne barwne i wyraźne kontury a oddalone są coraz jaśniejsze poszarzałe i nieostre

Perspektywa malarska
rozpocznij naukę
Wykorzystanie kolorów do wywołania złudzenia głębi barwy stosowane dają efekt oddalenia, a jaskrawe wysuwają optyczne elementy kompozycji na pierwszy plan

Rekonstruowanie znaczeń przekazywanych przez zewnętrze cechy dzieła

Klucz interpretacyjny
rozpocznij naukę
Wiąże się ze strukturą obrazu bądź wynika z kontekstu czyli np. biografii artysty lub czasu i środowiska w którym powstało dzieło

Klucz interpretacyjny 2
rozpocznij naukę
Może być nim tytuł wskazujący wprost na odczytanie treści dzieła

Wywołanie atmosferą obrazu rozmyślania na temat jego natroju oraz skojarzeń i odczuć nim spowodowanych

Kontemplacja uważne przyglądanie się dziełu, niezbędne do odczytania wszystkich warstw jego treści

Przyjęty przez twórcę zespół cech charakterystycznych dzieła np. realistyczna ekspresyjna, abstrakcyjna symboliczna narracyjna, figuralna, aluzyjna

-Jaką sytuację lub scenę przedstawia dzieło -czego dotyczy -do jakiej problematyki odsyła

Recepcja oryginału i reprodukcji
rozpocznij naukę
Oryginał pozwala ocenić sposób wykonania obrazu rodzaj podłoża, faktura, ślady pędzla i jego rozmiary

Recepcja oryginału i reprodukcji
rozpocznij naukę
Reprodukcja ogranicza kontakt z dziełem do patrzenia na płaski układ form, kompozycje, kolorystykę itp.

Czy jest adekwatny do form przedstawionych na obrazie

Czy podpowiada sposób patrzenia na dzieło, czy raczej komplikuje i utrudnia rozumienie obrazu

Może pozostać z zgodności z tematem gdy go odzwierciedla i ułatwia zrozumienie dzieła lub może powodować powstanie wizualno-słownej zagadki


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.