Divine 7 zw.wt. Eklej. 2, 1-3;12- 26

 0    50 fiszek    kaztrz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

pleasure
It was my pleasure.
rozpocznij naukę
przyjemność
Cała przyjemność po mojej stronie.

przyjemność

offer
This offer is not attractive enough.
rozpocznij naukę
oferta
Ta oferta nie jest wystarczająco atrakcyjna.

próżność, marność

śmiech

reflect, reflected
rozpocznij naukę
odzwierciedlają, odbicie

szaleństwo

devote, devoted
rozpocznij naukę
poświęcić, poświęcony

objąć, uścisk

szaleństwo

odblask, refleksja

zwrócić się do

głupota

przykład, przypadek

następca

ahead
Go straight ahead.
rozpocznij naukę
przed
Idź prosto.

głupek, oszukać

doubt
There’s no doubt about it.
rozpocznij naukę
wątpliwość
Nie ma co do tego wątpliwości.


trwaływstręt

chase, chasing
rozpocznij naukę
gonić, pogoń

zapisać, przekazać

effort, efforts
rozpocznij naukę
wysiłek, starania


rozpacz, utrata nadziei

expend, expended
rozpocznij naukę
poświęcic, wydać

labour, laboured
rozpocznij naukę
poród, pracowali

umiejętnie

mądrze

sukcesem

niesprawiedliwość


obciążenie, wysiłek, odkształcenie

undergo, went, gone
rozpocznij naukę
przechodzą, poszedł, poszedł

pracochłonny

troska, dba

dostatek, mnóstwo


mądrość

wise
It was a wise decision.
rozpocznij naukę
mądry
To była mądra decyzja.

grzesznik

task
We divided the tasks between employees.
rozpocznij naukę
zadanie
Podzieliliśmy zadania pomiędzy pracowników.

gather, gathering
rozpocznij naukę
gromadzić, zbierać

przechować

pursue, pursuing
rozpocznij naukę
realizować, realizując

angażować

sorrow, sorrows
rozpocznij naukę
żal, smutek


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.