PATOFIZJO zapalenia 2 patofizjologia krwi

 0    32 fiszki    finchisan
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

podaj skutki hipowolemii i wynikającego z niej zagęszczenia krwi
rozpocznij naukę
->niższe BP->zapaść. ->wzrost lepkości->utrudnienie pracy serca, wzrost krzepliwości

podaj skutki hiperwolemii i wynikającego z niej rozcieńczenia krwi
rozpocznij naukę
->wzrost BP->obciążenie serca, miażdżyca, obrzęki.->obn. Ht->mniejszy transport O2, hipoksja

podaj skutki hiperproteinemii
rozpocznij naukę
1. wzrost lepk->wzr. obc. serca, nadkrzepliwość 2. wzrost buforowania 3. zmiana równow. między fr. wolną/zw

zab. Na i K (hipo lub hiper) wpływają na jakie 2 rzeczy?
rozpocznij naukę
przewodnictwo nerwowe, kurczliwość mięśni

zaburzenia Ca wpływają na jakie rzeczy, funkcje organizmu?
rozpocznij naukę
uwapnienie kości, aktywność kom, ektopowe uwapnienie->zwapnienie tk

anemie na tle genetycznym to?
rozpocznij naukę
sierpowata, talasemia

jady węży, stawonogów pow jaką anemie?
rozpocznij naukę
hemolityczna

zab. immunologiczne dają 2 rzeczy: jedna z erytro druga z wbc?
rozpocznij naukę
hemoliza+nadczynność makrofagów śledzionowych

grupy schorzeń zmn.żywotność erytro
rozpocznij naukę
gen. anemie, toksyny hemol, zab. immuno, infekcje np. malaria

zespół hemolityczno-mocznicowy to skutek jakiej patologii we krwi która uszk. nerki?
rozpocznij naukę
hemolizy

przewl. niewyd. odd. pow. jaki problem z erytro?
rozpocznij naukę
nadmierna prod. w szpiku

objawy wieńcowe i nadciśnienie to skutek wzr. czy zmn. rbc?
rozpocznij naukę
wzrostu liczby

podaj grupy przyczyn neutrofilii
rozpocznij naukę
zap, zab. metaboliczne, zab. dokrewne, ciąża, jatrogenne, nowotwór

podaj zab. metaboliczne wyw. neutrofilie
rozpocznij naukę
kwasica, mocznica, dna

podaj zaburzenia dokrewne skutkujące neutrofilią
rozpocznij naukę
nadczynność tarczycy, nadmiar gks

podaj grupy schorzeń które skutkują neutropenią
rozpocznij naukę
obn, prod, zab. prod, nadmierna destrukcja, sekwestracja w śledź, nadmierna marginacja

podaj przykłady zaburzonej produkcji neutro ->neutropenia
rozpocznij naukę
anemia megalo, zespoły mielodysplastyczne, zwłóknienie szpiku

podaj przykłady nadmiernej destrukcji neutro pow neutropenię
rozpocznij naukę
autoimmunizacja: toczeń, RZS, zespół Felty'ego

podaj grupy zaburzeń czynności neutrofili
rozpocznij naukę
dziedziczne zab. jakiejś fcji, chroniczna ch. ziarniniakowa, dziedziczny nied. mieloperox, Chediak-Higashi

jak chroniczna chor. ziarniniakowa pow zab fcji neutrofili?
rozpocznij naukę
defekt wybuchu tlenowego

co to zespół Chediaka-Higashi'ego który wyw. zab. fcji neutrofili?
rozpocznij naukę
defekt błon lizosomów->obn. zdolność jedzenia bakterii

co robią eozynofile gdy jest masywna i ciągła aktywacja?
rozpocznij naukę
uszkadzają tk->zapalenie i uszk. narządów

przyczyny eozynofilii, poza alergią i pasożytami xd
rozpocznij naukę
kolagenozy (guzkowe zap. tętnic, zap. skórno-mięśniowe), zespół Churg-Straussa

co to zespół Churg-Straussa który wywołuje eozynofilie?
rozpocznij naukę
nekroza małych i średnich naczyń i zajęcie serca

wymień zespoły hipereozynofilowe=HES
rozpocznij naukę
nowotwory mieloidalne/limfoidalne, przewl. białaczka, L-HES, idiopatyczny zespół hipereozy, hipereozy ogr do narządów

podaj przyczyny bazofilii inne niż alergia, autoimmuno, rzs, wrzodziejące, infekcje
rozpocznij naukę
nowotwory, obrzęk śluzowaty, estrogeny

co to histiocytoza?
rozpocznij naukę
nadmiar makrofagów tkankowych

Erdheim-Chester i Rosai-Dorfman to przykłady czego?
rozpocznij naukę
histiocytoz

histiocytoza z kom. Langerhansa- podaj 3 manifestacje w zal. od lokalizacji
rozpocznij naukę
ziarniniak kwasochłonny, choroba Hand-Schullera-Christiana, choroba Letterera-Siwe

co to histiocytoza z Langerhansa?
rozpocznij naukę
rozrost dendrytycznych przez nadmierną stymulację od immuno

hemofagocytarna limfohistiocytoza

w HLH, nasilona fagocytoza erytro, neutro i płytek powoduje co?
rozpocznij naukę
anemia, zaburzenia odporności, zaburzenia krzepnięcia


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.