srodki stylistyczne

 0    31 fiszek    dami2001
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

motyw lub zestaw motywów, który poza dosłownym znaczeniem ma inne ukryte i domyślne

rozpoczynanie od identycznych głosek sąsiadujących ze sobą wyrazów

powtarzanie tego samego sformułowania na początku kolejnych zdań wersów lub akapitów

ożywienie, nadanie przedmiotom, zjawiskom przyrody lub pojęciom cech istot żywych

Antropomorfizacja
rozpocznij naukę
rodzaj animizacji, przypisanie zjawiskom natury, tworom nieożywionym, pojęciom, zwierzętom cech ludzkich

zestawienie dwóch wypowiedzi kontrastowych, przeciwnych pod względem znaczenia

bezpośredni zwrot do osoby, bóstwa, uosobionego przedmiotu, ideii

wyraz pochodzący z czasów minionych, wyszedł on z powszechnego użycia

powtarzanie tego samego sformułowania (wyrazu lub zwrotu) na końcu zdania lub wersu

określenie rzeczownika, wyrażone najczęciej za pomocą przymiotnika

odmiana peryfrazy - zastepuje drastyczne, dosadne, wulgarne wyrażenie innym łagodniejszym, osłabiając jego zaczenie

przedstawienie zjawiska, przedmiotu, czynności w sposób przesadny, wyolbrzymiony. Ma na celu wywarcie na odbiorcy silniejszego wrażenia

Instrumentacja głoskowa
rozpocznij naukę
taki dobór wyrazów, aby pewne głoski powtrzały się zponad przeciętną częstotliwością

rozwinięta apostrofa umieszczana na początku utworu epickiego

rodzaj gry słów, zbliżone, identyczne brzmienie a różne znaczenie

wyszukany, oryginalny pomysł kompozycyjny, stylistyczny

zestawienie wyrazów bądź wypowiedzi przeciwstawnych, sprzecznych

przenośnia, zestawienie dwóch lub więcej wyrazów, które osobno znaczną coś innego a razem nabierają nowego znaczenia

nowy wyraz nazywający nową rzecz

rodzaj związku frazeologicznego, który składa się z wyrazów o przeciwstawnej treści

wyrazy dźwiękonaśladowcze

zestawienie sprzecznych wewnętrznie kontrastujących znaczeniowo wyrażeń

wypowiedzenie nawiasowe, wtrącenie, dopowiedzenie, dygresja

Personifikacja
rozpocznij naukę
uosobienie, rodzaj animizacji, przedstawienie przedmiotów, zwierząt, roślin, pojęć, zjawisk natury, jak działających mówiących postaci ludzkich

omówienie, zastąpienie konkretnej nazwy jakiegoś zjawiska, czynności, przedmiotu, osoby opisem lub charakterystyką

występuje w liryce, polega na przeniesieniu części zdania z jednego wersu do drugiego

Pytanie retoryczne
rozpocznij naukę
Pytanie, które nie zostaje użyte w celu otrzymania odpowiedzi

Symbol po polsku
znak, przedmiot, pojęcie mające poza znaczeniem dosłownym, ukryte

dosadny, ordynarny wyraz lub związek wyrazowy

Wykrzyknienie
rozpocznij naukę
wypowiedzenie zakończone znakiem wykrzyknienia

wymienienie w szeregu zdań rzeczy pojęć lub cech


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.