Różne FR-PL

 0    159 fiszek    Nanobolik
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź


mise en place
rozpocznij naukę
ustanowienie


wskaźnik

appartenance
rozpocznij naukę
członkostwo

zapisać

pożyczać

inépuisable
des ressources inépuisables
rozpocznij naukę
niewyczerpany

trafny

le hoquet
Avoir le hoquet.
rozpocznij naukę
czkawka


kłamstwo

uprzedzenie

tordre le cou à certains principes
rozpocznij naukę
ukręcić kark pewnych zasad

tirer le implication
rozpocznij naukę
wyciągnąć konsekwencje

głośnik, rozmówca

autant que
Autant que possible
rozpocznij naukę
o ile

comme si
C’est comme si les droits ne sont pas importants
rozpocznij naukę
jak gdyby

jak na przykład

zwolnione tempo

parier
Je parie 10€ sur cette équipe
rozpocznij naukę
zakładać się

wiewiórka

ropucha


ampleur
L'ampleur des combats qu'il leur reste à mener
rozpocznij naukę
mnogość, szerokość

kłamstwo

prowadzić, wykonać

deferlement de haine
rozpocznij naukę
fala, powódź nienawiści

złość

jednak

nabyty

circonscrite
C’est socialement et culturellement circonscrite
rozpocznij naukę
ograniczony

dissèquer
on dissèque toute innovation technique
rozpocznij naukę
analizować wnikliwie

menacer
La pluie menace a tomber. Le directeur menaça son adjoint.
rozpocznij naukę
grozić

recrudescence
rozpocznij naukę
nagły wzrost

la sidération
rozpocznij naukę
zdziwienie

zatrzymać

przywoływanie

harcelèment
rozpocznij naukę
niepokojenie, napaść

se interdire
rozpocznij naukę
zabroń

instauration
rozpocznij naukę
ustanowienie

instauration
rozpocznij naukę
ustanowienie

szwagier lub wieśniak

jak

bezkarność

surlendemain
rozpocznij naukę
Dwa dni później

trzepnąć, suprise

nieznośny

przykre

zgubny

ucierpieć, ponieść konsekwencje

wciągnik, dźwig

potknąć się

podnośnik, cylinder (w silniku)

Cokoły, listwy

wkraczać, zachodzić na siebie

ciąć na kawałki


uszkodzony

napływ

envahissement
rozpocznij naukę
wtargnięcie

reminiscence
rozpocznij naukę
wspomnienie

tracter
Une remorque tractée par un camion
rozpocznij naukę
ciągnać

circonscrite
rozpocznij naukę
ograniczony

accroissement
rozpocznij naukę
zwiększenie

au-delà de
au-delà de l'horizon
rozpocznij naukę
poza, za
za horyzontem

obfitość

la profusion
rozpocznij naukę
obfitość

odporność

podejrzenie

un soupçon de
rozpocznij naukę
podpowiedź

szkodliwy

szkodliwy

szkodliwy

rozproszone

powszechny

olbrzym

Pociąg

railworkers

obalić

drażliwy

renouvelable
rozpocznij naukę
odnawialny

skarcić

dojrzeć

unieważnić

obtention
Pour l’obtention d’une aide financière
rozpocznij naukę
uzyskanie

avertissement
rozpocznij naukę
ostrzeżenie

wcześniejszy

rozróżniać

discerner
Elle discerne ses motifs sans peine
rozpocznij naukę
rozpoznać, rozróżnić

zobacz

kwestionować

zaprzeczać

pojawić się

winić

Dotacja

karać

affaiblir
La crise financière a affaibli l’économie
rozpocznij naukę
osłabiać

strach

prowadzić

tłumienie

épineux
Un problème épineux. Des arbrisseaux épineux.
rozpocznij naukę
drażliwy, kolczasty

rozpiętość

zroszony

potępiać, oznajmić

zmierzające do

skupiać, dążyć do wspólnego celu

wyraźnie

bez precedensu, non publié

walkouts, protest

couver
Avec du bois humide, le feu aura tendance à couver. A couver les oeufs.
rozpocznij naukę
tlić się, inkubować

revendication
Le directeur a accepté toutes les revendications.
rozpocznij naukę
roszczenie

pięciolecie

zaprzeczać

aboutir
Une bonne preparation aboutit souvent à la réussite
rozpocznij naukę
prowadzić

na próżno

wyznaczyć

drobiazgi

starsi

obszar

niepewny

wyraźny

la rechute
Il est à nouveau fiévreux: il fait une rechute.
rozpocznij naukę
nawrót

nawrót

nakrętka
Gwintowany kawałek który uzupełnia śrubę

gwintowany

Strona główna, palenisko

niedaleko

złowrogi

tama

le transvasement
rozpocznij naukę
przeniesienie

szorstkość

nieodłączny

zawias

uwolnić się

rozwiązać

parowanie

usunąć

rusztowanie / schody przez które widać, metalowa krata

nękać, haładować

perméabilité
rozpocznij naukę
przepuszczalność

odsłonić, wyjawić


wkraczać, zderzać się

ślady

dowodzi

izolacja

à plusieurs reprises
Nous l’avons déjà entendu à plusieurs reprises
rozpocznij naukę
wielokrotnie

effondrer
Après une journée difficile, elle s’est effondrée en larmes. Le cours du pétrole s’est effondré après la crise financière.
rozpocznij naukę
upadać, załamywać się

se voir privé
Parlement ne peut pas se voir privé de contrôle
rozpocznij naukę
być pozbawionym

wymuszony

une poignée d’amis
rozpocznij naukę
garstka przyjaciół

podczas, nastepnie

indigne
C’est pratique est indigne.
rozpocznij naukę
niegodny, niezasługujący, wstydliwy

soins médicaux
rozpocznij naukę
opieka medyczna

Soins médicaux
rozpocznij naukę
opieka medyczna

rozpraszony, zdekoncentrowany

trituration
La trituration de la graine.
rozpocznij naukę
sproszkowanie, rozcieranie

indigner
Cette proposition a indigné le conseil
rozpocznij naukę
oburzyć


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.