Divine 7 zw. piątek Koh (Eklj.) 8,5-9,10

 0    52 fiszki    kaztrz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

szkoda, krzywda

grób, poważny, posępny, wyryć


hold, held, held
rozpocznij naukę
trzymać

rozładowanie, wypisanie

koszt, opłata, oskarżenie

złośliwość


ustawienie, kierunek, plan filmowy

tyrannize, tyrannizes
rozpocznij naukę
tyranizować

przykrość, krzywda, zranić

pogrzeb, pochówek

świątynia


carry out
Let's carry out Jeremy's plan to rob the bank, I think it might work.
rozpocznij naukę
wykonać
Wykonajmy plan obrabowania banku, który opracował Jeremy - myślę, że może zadziałać.

najskrytszy (np. o uczuciach, myślach), najgłębszy (znajdujący się najgłębiej, najdalej), najgłębszy (np. głębina, róg)

zamiary, intencje, cel, skupiony, głęboki, zdeterminowany

survive, survives
rozpocznij naukę
przeżyć, przetrwać

even
Don't even think about it!
rozpocznij naukę
nawet
Nawet o tym nie myśl!

niegodziwy

wiązać koniec z końcem, żyć skromnie

earth
Our planet is called the Earth.
rozpocznij naukę
gleba
Nasza planeta nazywa się Ziemia.

otrzymać

zasłużyć

cnotliwy

próżność

zmniejszać, kurczyć

inhere, inheres
rozpocznij naukę
przysługiwać


malice
You were so mean and acted with so much malice yesterday, I don't know if I can forgive you.
rozpocznij naukę
złośliwość
Byłeś wczoraj tak podły i zachowywałeś się z taką złośliwością, że nie wiem, czy mogę ci wybaczyć.

extravagance
rozpocznij naukę
rozrzutność, ekstrawagancja

potem, następnie, później

powiązany


at least
At least it's not raining.
rozpocznij naukę
przynajmniej, co najmniej
Przynajmniej nie pada.

mdleć, zdawać, zaliczać

zazdrość

zatwierdzać

najpierw, przedtem, uprzednio, zawczasu, z góry

żałować, skąpić (czegoś), ograniczać, limitować (coś), służba (w wojsku), kadencja (na urzędzie), posada, praca (czas spędzony na danej czynności), epizod

przelotny

assign, assigned
rozpocznij naukę
przydzielić, przypisana

effort
I've put a lot of effort into this.
rozpocznij naukę
wysiłek
Włożyłem w to mnóstwo wysiłku.

okazywać, używać (np. siły, wpływów), wywierać, wysilać się

osiągniecie


ear
Greg whispered something in her ear.
rozpocznij naukę
ucho
Greg wyszeptał jej coś do ucha.

accounting for
rozpocznij naukę
rozliczania

pass something out
rozpocznij naukę
rozdać coś, przekazać coś

pragnienie, pożądanie (seksualne), pragnąć, życzyć sobie

umierać

She passed away in 2009.
rozpocznij naukę
Ona zmarła w 2009 roku.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.