Essay: pros and cons

 0    51 fiszek    Silbena
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Po pierwsze,...
rozpocznij naukę
Firstly,...
Po drugie,...
rozpocznij naukę
Secondly,...
Po trzecie,...
rozpocznij naukę
Thirdly,...
Z drugiej strony...
rozpocznij naukę
On the other hand,...
Ogólnie mówiąc,...
3
rozpocznij naukę
Generally speaking,.../Broadly speaking,.../In general,...
Z pierwszej strony,...
rozpocznij naukę
On the one hand,...
okradziony
2
rozpocznij naukę
mugged/robbed
nie spać w nocy
rozpocznij naukę
stay up
rabunek
2
rozpocznij naukę
robbery/mugging
pozostać na nogach całą noc
idiom
rozpocznij naukę
stay up all night
iść spać wcześniej
idiom
rozpocznij naukę
have an early night
szykowny/ekskluzywny/wytworny
rozpocznij naukę
posh
żyć na śmieciowym jedzeniu
rozpocznij naukę
live on junk food
zachorować na
rozpocznij naukę
come down with
zatrucie pokarmowe
rozpocznij naukę
food poisoning
trzymać się razem
rozpocznij naukę
stick together
być tylko rozmowę telefoniczną dalej
rozpocznij naukę
be only a phone call away
doświadczenie wzmacniające więzi
rozpocznij naukę
bonding experience
łatwy cel
Wszędzie są snajperzy. Jeśli zostaniemy tu na widoku, będziemy łatwym celem.
rozpocznij naukę
easy target
There are snipers everywhere. If we stay here in the open we will be sitting ducks.
rosnąć z dnia na dzień
rozpocznij naukę
grow up overnight
wakacje życia
rozpocznij naukę
holiday of a lifetime
krzątanina
2
rozpocznij naukę
bustle/hustle
krzątać się
rozpocznij naukę
bustle
odwrotnie
2; Introducing a statement or idea which reverses one that has just been made or referred to.
Nie mamy wystarczającej liczby cebul, podczas gdy cukinie, odwrotnie, są w dużym nadmiarze.
rozpocznij naukę
conversely/inversely
We don't have enough onions, while courgettes, conversely, are in a major surplus
nawzajem
rozpocznij naukę
vice versa
wrzawa
idiom
rozpocznij naukę
hustle and bustle
dreptanina
rozpocznij naukę
bustling
wlec
ciągnąć coś z trudem
Zawlekliśmy łódkę na plażę.
rozpocznij naukę
drag
We dragged the boat down to the beach.
koniecznie
przysł.
rozpocznij naukę
without fail
plusy i minusy
rozpocznij naukę
pros and cons
okazać się
rozpocznij naukę
prove
porównać
rozpocznij naukę
compare
wada
of a situation
Nasze wakacje mają jedną wadę. Będziemy w Afryce w najgorętszej porze roku.
rozpocznij naukę
drawback
There's one drawback to our holiday. We're going to be in Africa at the hottest time of the year.
zalety i wady
rozpocznij naukę
benefits and drawbacks
sporadycznie
rozpocznij naukę
occasionally
wizyta
2
Dzień dobry, chciałbym umówić się na wizytę u dermatologa.
rozpocznij naukę
appointment/visit
Hello, I'd like to make an appointment with a dermatologist.
radzić sobie z
(Of a person) deal effectively with something difficult.
rozpocznij naukę
cope with
sprostać
rozpocznij naukę
cope
rozwiązać problem
rozpocznij naukę
sort out a problem
koncesja
rozpocznij naukę
concession
konkluzja
rozpocznij naukę
conclusion
Mimo, że..., to...
2
rozpocznij naukę
Although/Even though...,...
Niemniej jednak,...
rozpocznij naukę
Nevertheless,...
obwiniać
Przestań obwiniać mnie za wszystko.
rozpocznij naukę
blame
Stop blaming me for everything.
Co więcej,...
4
rozpocznij naukę
Furthermore,.../Moreover,.../What's more,.../Additionally,...
Część ludzi jest przeciwnego zdania i twierdzi/utrzymuje, że...
rozpocznij naukę
Some people take the opposite view and claim/maintain that...
Podsumowując, powiedziałbym, że...
rozpocznij naukę
To sum up, I would say that...
Podczas gdy to prawda, że...
rozpocznij naukę
While it's true that...
mocno wierzyć w/być święcie/głęboko przekonanym o
3
rozpocznij naukę
firmly believe in/strongly believe in/feel strongly about
Można się sprzeczać z...
rozpocznij naukę
It can be argued...
Jest prawdą mówienie, że...
rozpocznij naukę
It's true to say that...

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.