This month's history books

 0    58 fiszek    Sol777
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
under the reign
rozpocznij naukę
Pod rządami
a great leap forward in sth
it takes a great leap of imagination to believe this
rozpocznij naukę
ogromny krok naprzód w czymś
trzeba dużej wyobraźni, żeby w to uwierzyć
propel
rozpocznij naukę
wprawiać w ruch, pchać
momentum
gain momentum
rozpocznij naukę
pęd, rozmach, impet
unseen
rozpocznij naukę
niewidzialny, na żywo, bez przygotowania
intersperse sth with sth
The documentary intersperses graphical animations with film clips of the actual event. Her handwritten notes were interspersed throughout the text.
rozpocznij naukę
urozmaicać coś czymś
skilfully
rozpocznij naukę
umiejętnie
extract
rozpocznij naukę
fragment
manual
rozpocznij naukę
ręczny, podręcznik
pamphlet
rozpocznij naukę
broszura
glimpse
This biography offers a few glimpses of his life before he became famous.
rozpocznij naukę
przelotne spojrzenie, mignięcie
give a glimpse into sth
In the late 1800s, Gregor Mendel gave us our first glimpse into how traits are inherited.
rozpocznij naukę
pozwalać zrozumieć coś, dawać pojęcie o czymś
get a glimpse of sth
Already, we get a glimpse of what is to come.
rozpocznij naukę
zorientować się w czymś, rozeznać się w czymś
gruelling
rozpocznij naukę
wyczerpujący
monotonous
rozpocznij naukę
monotonny
housemaid
rozpocznij naukę
pokojówka
shy away from sth/doing sth
rozpocznij naukę
unikać, cofnąć sie przed
meticulous
rozpocznij naukę
drobiazgowy, skrupulatny
foul
rozpocznij naukę
obrzydliwy
charge with sth/doing sth
rozpocznij naukę
zarzucić komuś coś/robienie czegoś, atakować
horrific
rozpocznij naukę
przerażający
befall
rozpocznij naukę
przytrafić się, spotkać, spaść na
dispel
rozpocznij naukę
rozwiać, położyć kres
lingering
rozpocznij naukę
przewlekły, utrzymujący się, długotrwały
notion
rozpocznij naukę
pojęcie, myśl, pomysł
compelling
The lawyer's argument was so compelling, the jury were all convinced by it immediately.
rozpocznij naukę
nieodparty
Argument prawnika był tak przekonujący, że od razu przekonał wszystkich przysięgłych.
strain of sth
rozpocznij naukę
oznaka
ensuing
An argument broke out and in the ensuing fight, a gun went off. He lost his job and in the ensuing months became more and more depressed.
rozpocznij naukę
wynikający, następny
spread
rozpocznij naukę
rozprzestrzenić, rozłozyć
remedy for sth
rozpocznij naukę
lekarstwo
poultice
At the same time, if the throat has begun to show signs of being involved, a hot poultice or wet pack is applied to the neck.
rozpocznij naukę
okład
comprehensive
rozpocznij naukę
wszechstronny, wyczerpujący, obszerny
compassion for sb
rozpocznij naukę
litość, współczucie
elevate
rozpocznij naukę
podnieść rangę
make reference to
In both the Canonis descriptio and the Rabdologia, however, he makes reference to his ill-health.
rozpocznij naukę
odnieść się do, wspomnieć, robić aluzję
leap of faith
rozpocznij naukę
akt wiary
undergo
rozpocznij naukę
przejść, poddać się, zaznać
first-hand
rozpocznij naukę
z pierwszej ręki
account
rozpocznij naukę
opis, relacja
abuse
rozpocznij naukę
nadużywać, znęcać się
incentive
Instead of money bonuses we decided to organize a trip abroad as an incentive.
rozpocznij naukę
bodziec
Zamiast bonusów pieniężnych zdecydowaliśmy się zorganizować wyjazd za granicę jako zachętę.
assemble
rozpocznij naukę
zgromadzić, montować, złożyć
admittedly
rozpocznij naukę
wprawdzie, co prawda
narrative thread
rozpocznij naukę
Wątek narracyjny
genuinely
He was genuinely interested in the speech.
rozpocznij naukę
autentycznie
On był autentycznie zainteresowany przemową.
uplifting
rozpocznij naukę
podnoszący na duchu
anticipate
rozpocznij naukę
przewidywać, oczekiwać
follow-up
rozpocznij naukę
dalszy, dalsza część, uzupełniający
volume
This is the second volume of the book.
rozpocznij naukę
tom
To drugi tom książki.
arguable
rozpocznij naukę
sporny, dyskusyjny
pose the question
rozpocznij naukę
postawić pytanie
merely
Yvonne was so angry, but rather than yelling, she merely stood in silence, her mouth open in shock.
rozpocznij naukę
tylko
Yvonne była bardzo zła, ale zamiast krzyczeć, stała tylko w ciszy z ustami otwartymi z szoku.
reinforce
I want to reinforce the garden wall so that it doesn't fall down.
rozpocznij naukę
wzmacniać
Chcę wzmocnić ogrodzenie w ogrodzie, żeby się nie przewróciło.
bursting
He was bursting with excitement. The new teacher was enthusiastic and bursting with ideas.
rozpocznij naukę
napełniony, przepełniony
onwards
rozpocznij naukę
dalej
go down memory lane
rozpocznij naukę
wspominać stare dobre czasy
fall down
rozpocznij naukę
upadać, zawodzić
superficial
Samantha is very superficial. She married her husband because he's rich, and not because he's a good man.
rozpocznij naukę
powierzchowny
Samantha jest bardzo powierzchowna. Poślubiła swojego męża, bo jest bogaty, a nie dlatego, że jest dobrym człowiekiem.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.