Phrasal verbs - czasownik COME

4.5  1    19 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
wypowiadać się przeciw czemuś
Burmistrz wypowiedział sią przeciwko podwyższeniu podatków.
rozpocznij naukę
come out against something
The mayor of the city came out against tax rise.
być poddanym czemuś
np. krytyce
Artykuł o eutanazji był poddany surowej krytyce.
rozpocznij naukę
come in for something
The article on euthanasia came in for severe criticism.
dostawać czegoś
np. wysypki
Dostałam wysypki po użyciu nowego kremu.
rozpocznij naukę
come out in something
I came out in a rash after using a new cream.
wyrywać się z czymś
Tomek wyrywał się z propozycją pomocy chociaż sam ma mało czasu.
rozpocznij naukę
come out with something
Tom came out with a proposal to help although he has little free time himself.
zaatakować kogoś
Bezpodstawnie zaatakował mnie na spotkaniu zarządu.
rozpocznij naukę
come at somebody
He came at me for no reason at the board meeting.
zrównać się z czymś
Musiałam biec szybko, żeby zrównać się z Moniką.
rozpocznij naukę
come abreast with something
I had to run fast to come abreast with Monica.
przychodzić z pomocą/ujawniać się
Prezydent przyszedł z pomocą ludziom, którzy ucierpieli z powodu powodzi.
rozpocznij naukę
come forward
The president came forward to people who suffered because of the flood.
+12 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Phrasal Verbs"
(w sumie 1 258 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Kurs zawiera także następujące zestawy fiszek:

Phrasal verbs - czasownik BE (podstawowe)Phrasal verbs - czasownik BEPhrasal verbs - czasownik BREAKPhrasal verbs - czasownik BRING (podstawowe)Phrasal verbs - czasownik BRINGPhrasal verbs - czasownik CALL (podstawowe)Phrasal verbs - czasownik CALLPhrasal verbs - czasownik CARRYPhrasal verbs - czasownik CATCHPhrasal verbs - czasownik COME (podstawowe)Phrasal verbs - czasownik CUTPhrasal verbs - czasownik DOPhrasal verbs - czasownik FALL (podstawowe)Phrasal verbs - czasownik FALLPhrasal verbs - czasownik FEELPhrasal verbs - czasownik FILLPhrasal verbs - czasownik GET (podstawowe)Phrasal verbs - czasownik GETPhrasal verbs - czasownik GIVEPhrasal verbs - czasownik GO (podstawowe)Phrasal verbs - czasownik GOPhrasal verbs - czasownik GROWPhrasal verbs - czasownik HAVEPhrasal verbs - czasownik HOLDPhrasal verbs - czasownik KEEPPhrasal verbs - czasownik LIVEPhrasal verbs - czasownik LOOK (podstawowe)Phrasal verbs - czasownik LOOKPhrasal verbs - czasownik MAKEPhrasal verbs - czasownik PAYPhrasal verbs - czasownik PUTPhrasal verbs - czasownik RUNPhrasal verbs - czasownik SEEPhrasal verbs - czasownik SENDPhrasal verbs - czasownik SET (podstawowe)Phrasal verbs - czasownik SETPhrasal verbs - czasownik SITPhrasal verbs - czasownik STANDPhrasal verbs - czasownik STAYPhrasal verbs - czasownik TAKE (podstawowe)Phrasal verbs - czasownik TAKEPhrasal verbs - czasownik TURN (podstawowe)Phrasal verbs - czasownik TURNPhrasal verbs - czasownik WORKPhrasal verbs - litera A (podstawowe)Phrasal verbs - litera APhrasal verbs - litera B (podstawowe)Phrasal verbs - litera BPhrasal verbs - litera C (podstawowe)Phrasal verbs - litera CPhrasal verbs - litera D (podstawowe)Phrasal verbs - litera DPhrasal verbs - litera E (podstawowe)Phrasal verbs - litera EPhrasal verbs - litera F (podstawowe)Phrasal verbs - litera FPhrasal verbs - litera G (podstawowe)Phrasal verbs - litera GPhrasal verbs - litera H (podstawowe)Phrasal verbs - litera HPhrasal verbs - litera I (podstawowe)Phrasal verbs - litera IPhrasal verbs - litera JPhrasal verbs - litera K (podstawowe)Phrasal verbs - litera KPhrasal verbs - litera L (podstawowe)Phrasal verbs - litera LPhrasal verbs - litera M (podstawowe)Phrasal verbs - litera MPhrasal verbs - litery N i OPhrasal verbs - litera P (podstawowe)Phrasal verbs - litera PPhrasal verbs - litery Q i R (podstawowe)Phrasal verbs - litery Q i RPhrasal verbs - litera S (podstawowe)Phrasal verbs - litera SPhrasal verbs - litera T (podstawowe)Phrasal verbs - litera TPhrasal verbs - litery U i VPhrasal verbs - litera W (podstawowe)Phrasal verbs - litera WPhrasal verbs - litery Y i Z

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.