general Part 1

 0    300 fiszek    mohamed yousri
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
ability
rozpocznij naukę
القدرة
able
rozpocznij naukę
قادر
about
rozpocznij naukę
حول
add
rozpocznij naukę
إضافة
after
rozpocznij naukę
بعد
air
rozpocznij naukę
هواء
all
rozpocznij naukę
الكل
also
rozpocznij naukę
أيضا
although
rozpocznij naukę
برغم من
always
rozpocznij naukę
دائما
another
rozpocznij naukę
آخر
any
rozpocznij naukę
أي
around
rozpocznij naukę
حول
art
rozpocznij naukę
فن
available
rozpocznij naukę
متاح
away
rozpocznij naukę
بعيدا
back
rozpocznij naukę
الى الخلف
basic
rozpocznij naukę
الأساسية
because
rozpocznij naukę
لان
become
rozpocznij naukę
يصبح
been
rozpocznij naukę
ايضا
before
rozpocznij naukę
قبل
being
rozpocznij naukę
يجرى
best
rozpocznij naukę
الأفضل
better
rozpocznij naukę
أفضل
between
rozpocznij naukę
ما بين
big
rozpocznij naukę
كبير
bird
rozpocznij naukę
طائر
body
rozpocznij naukę
الجسم
book
rozpocznij naukę
كتاب
both
rozpocznij naukę
كلا
business
rozpocznij naukę
اعمال
card
rozpocznij naukę
بطاقة
care
rozpocznij naukę
رعاية
certain
rozpocznij naukę
المؤكد
change
rozpocznij naukę
يتغيرون
come
rozpocznij naukę
تأتي
common
rozpocznij naukę
مشترك
company
rozpocznij naukę
شركة
computer
rozpocznij naukę
الحاسوب
consider
rozpocznij naukę
يعتبر
control
rozpocznij naukę
مراقبة
could
rozpocznij naukę
استطاع
course
rozpocznij naukę
دورة
create
rozpocznij naukę
خلق
current
rozpocznij naukę
تيار
data
rozpocznij naukę
البيانات
day
rozpocznij naukę
يوم
different
rozpocznij naukę
مختلف
difficult
rozpocznij naukę
صعب
do
rozpocznij naukę
فعل
does
rozpocznij naukę
هل
down
rozpocznij naukę
أسفل
during
rozpocznij naukę
أثناء
each
rozpocznij naukę
كل
early
rozpocznij naukę
مبكرا
economics
rozpocznij naukę
اقتصاديات
economy
rozpocznij naukę
اقتصاد
either
rozpocznij naukę
إما
end
rozpocznij naukę
النهاية
enough
rozpocznij naukę
كافية
even
rozpocznij naukę
حتى في
every
rozpocznij naukę
كل
example
rozpocznij naukę
مثال
experience
rozpocznij naukę
تجربة
fact
rozpocznij naukę
حقيقة
family
rozpocznij naukę
أسرة
fat
rozpocznij naukę
سمين
feel
rozpocznij naukę
يشعر
few
rozpocznij naukę
قليل
field
rozpocznij naukę
حقل
film
rozpocznij naukę
فيلم
find
rozpocznij naukę
تجد
first
rozpocznij naukę
الأول
fish
rozpocznij naukę
سمك
food
rozpocznij naukę
طعام
force
rozpocznij naukę
فرض
form
rozpocznij naukę
شكل
free
rozpocznij naukę
حر
game
rozpocznij naukę
لعبه
general
rozpocznij naukę
جنرال لواء
generally
rozpocznij naukę
عموما
get
rozpocznij naukę
احصل على
give
rozpocznij naukę
يعطى
go
rozpocznij naukę
اذهب
good
rozpocznij naukę
جيد
government
rozpocznij naukę
حكومة
great
rozpocznij naukę
عظيم
group
rozpocznij naukę
مجموعة
guide
rozpocznij naukę
يرشد
had
rozpocznij naukę
كان
hand
rozpocznij naukę
يد
hard
rozpocznij naukę
الصعب
has
rozpocznij naukę
لديها
he
rozpocznij naukę
هو
health
rozpocznij naukę
الصحة
heat
rozpocznij naukę
الحرارة
help
rozpocznij naukę
مساعدة
her
rozpocznij naukę
لها
here
rozpocznij naukę
هنا
hi
rozpocznij naukę
مرحبا
high
rozpocznij naukę
متوسط
his
rozpocznij naukę
له
historical
rozpocznij naukę
تاريخي
history
rozpocznij naukę
التاريخ
home
rozpocznij naukę
الصفحة الرئيسية
how
rozpocznij naukę
ماذا
however
rozpocznij naukę
ومع ذلك
human
rozpocznij naukę
بشري
I
rozpocznij naukę
أنا
idea
rozpocznij naukę
فكرة
if
rozpocznij naukę
إذا
important
rozpocznij naukę
مهم
include
rozpocznij naukę
تتضمن
including
rozpocznij naukę
بما فيها
information
rozpocznij naukę
معلومات
interest
rozpocznij naukę
فائدة
internet
rozpocznij naukę
الإنترنت
into
rozpocznij naukę
إلى
its
rozpocznij naukę
انها
job
rozpocznij naukę
وظيفة
just
rozpocznij naukę
مجرد
keep
rozpocznij naukę
احتفظ
key
rozpocznij naukę
مفتاح
know
rozpocznij naukę
أعرف
knowledge
rozpocznij naukę
المعرفه
known
rozpocznij naukę
معروف
large
rozpocznij naukę
كبير
law
rozpocznij naukę
القانون
learn
rozpocznij naukę
تعلم
less
rozpocznij naukę
أقل
library
rozpocznij naukę
مكتبة
life
rozpocznij naukę
حياة
light
rozpocznij naukę
ضوء
like
rozpocznij naukę
مثل
likely
rozpocznij naukę
المحتمل أن
line
rozpocznij naukę
خط
list
rozpocznij naukę
قائمة
literature
rozpocznij naukę
الأدب
little
rozpocznij naukę
قليل
local
rozpocznij naukę
محلي
long
rozpocznij naukę
طويل
look
rozpocznij naukę
نظرة
lot
rozpocznij naukę
قطعة أرض
love
rozpocznij naukę
حب
major
rozpocznij naukę
رائد
make
rozpocznij naukę
يصنع
many
rozpocznij naukę
كثير
map
rozpocznij naukę
خريطة
market
rozpocznij naukę
سوق
may
rozpocznij naukę
قد
me
rozpocznij naukę
أنا
meat
rozpocznij naukę
لحم
method
rozpocznij naukę
طريقة
might
rozpocznij naukę
ربما
mind
rozpocznij naukę
عقل
money
rozpocznij naukę
مال
more
rozpocznij naukę
أكثر من
most
rozpocznij naukę
عظم
much
rozpocznij naukę
كثير
music
rozpocznij naukę
موسيقى
must
rozpocznij naukę
يجب
my
rozpocznij naukę
لي
name
rozpocznij naukę
اسم
nature
rozpocznij naukę
طبيعة
need
rozpocznij naukę
بحاجة إلى
never
rozpocznij naukę
أبدا
new
rozpocznij naukę
الجديد
next
rozpocznij naukę
التالى
no
rozpocznij naukę
لا
now
rozpocznij naukę
الآن
number
rozpocznij naukę
رقم
off
rozpocznij naukę
إيقاف
often
rozpocznij naukę
غالبا
once
rozpocznij naukę
ذات مرة
one
rozpocznij naukę
واحد
only
rozpocznij naukę
فقط
other
rozpocznij naukę
آخر
our
rozpocznij naukę
لنا
out
rozpocznij naukę
خارج
over
rozpocznij naukę
على
own
rozpocznij naukę
خاصة
part
rozpocznij naukę
جزء
particular
rozpocznij naukę
بصفة خاصة
past
rozpocznij naukę
الماضي
people
rozpocznij naukę
اشخاص
person
rozpocznij naukę
شخص
personal
rozpocznij naukę
الشخصية
place
rozpocznij naukę
مكان
play
rozpocznij naukę
لعب
point
rozpocznij naukę
نقطة
popular
rozpocznij naukę
جمع
possible
rozpocznij naukę
ممكن
power
rozpocznij naukę
قوة
price
rozpocznij naukę
السعر
problem
rozpocznij naukę
مشكلة
process
rozpocznij naukę
معالج
product
rozpocznij naukę
المنتج
provide
rozpocznij naukę
تزود
public
rozpocznij naukę
عامة
put
rozpocznij naukę
ضع
radio
rozpocznij naukę
راديو
read
rozpocznij naukę
اقرأ
reading
rozpocznij naukę
قراءة
real
rozpocznij naukę
حقيقة
really
rozpocznij naukę
هل حقا
right
rozpocznij naukę
حق
risk
rozpocznij naukę
خطر
same
rozpocznij naukę
نفسه
say
rozpocznij naukę
قل
school
rozpocznij naukę
مدرسة
science
rozpocznij naukę
علم
see
rozpocznij naukę
نرى
set
rozpocznij naukę
جلس
several
rozpocznij naukę
العديد من
she
rozpocznij naukę
هي
should
rozpocznij naukę
ينبغي
simple
rozpocznij naukę
بسيط
simply
rozpocznij naukę
ببساطة
since
rozpocznij naukę
منذ
size
rozpocznij naukę
بحجم
small
rozpocznij naukę
صغير
so
rozpocznij naukę
وبالتالي
software
rozpocznij naukę
البرمجيات
some
rozpocznij naukę
بعض
someone
rozpocznij naukę
شخصا ما
something
rozpocznij naukę
شيئا ما
sometimes
rozpocznij naukę
بعض الأحيان
specific
rozpocznij naukę
محدد
start
rozpocznij naukę
بداية
state
rozpocznij naukę
حالة
still
rozpocznij naukę
ما يزال
study
rozpocznij naukę
دراسة
such
rozpocznij naukę
هذه
sure
rozpocznij naukę
بالتأكيد
system
rozpocznij naukę
النظام
take
rozpocznij naukę
يأخذ
television
rozpocznij naukę
التلفاز
temperature
rozpocznij naukę
درجة الحرارة
than
rozpocznij naukę
من
thank
rozpocznij naukę
شكر
thanks
rozpocznij naukę
شكر
their
rozpocznij naukę
هم
them
rozpocznij naukę
معهم
then
rozpocznij naukę
ثم
theory
rozpocznij naukę
نظرية
there
rozpocznij naukę
هناك
these
rozpocznij naukę
هؤلاء
they
rozpocznij naukę
هم
think
rozpocznij naukę
يفكر
those
rozpocznij naukę
أولئك
though
rozpocznij naukę
اعتقد
three
rozpocznij naukę
ثلاثة
through
rozpocznij naukę
عبر
time
rozpocznij naukę
زمن
today
rozpocznij naukę
اليوم
together
rozpocznij naukę
سويا
tonight
rozpocznij naukę
هذه الليلة
too
rozpocznij naukę
جدا
top
rozpocznij naukę
أعلى
trade
rozpocznij naukę
تجارة
training
rozpocznij naukę
تدريب
two
rozpocznij naukę
اثنان
type
rozpocznij naukę
اكتب
under
rozpocznij naukę
تحت
understand
rozpocznij naukę
تفهم
understanding
rozpocznij naukę
فهم
united
rozpocznij naukę
متحد
until
rozpocznij naukę
حتى
up
rozpocznij naukę
فوق
us
rozpocznij naukę
لنا
use
rozpocznij naukę
استعمال
used
rozpocznij naukę
مستخدم
usually
rozpocznij naukę
عادة
value
rozpocznij naukę
القيمة
various
rozpocznij naukę
مختلف
very
rozpocznij naukę
للغاية
want
rozpocznij naukę
تريد
was
rozpocznij naukę
كان
water
rozpocznij naukę
ماء
way
rozpocznij naukę
طريق
we
rozpocznij naukę
نحن
well
rozpocznij naukę
حسنا
were
rozpocznij naukę
كان
what
rozpocznij naukę
ماذا
when
rozpocznij naukę
متى
where
rozpocznij naukę
أين
whether
rozpocznij naukę
سواء
which
rozpocznij naukę
التي
while
rozpocznij naukę
في حين
who
rozpocznij naukę
من الذى
why
rozpocznij naukę
لماذا ا
will
rozpocznij naukę
سوف
without
rozpocznij naukę
بدون
word
rozpocznij naukę
كلمة
work
rozpocznij naukę
عمل
world
rozpocznij naukę
العالمية
would
rozpocznij naukę
سيكون
year
rozpocznij naukę
عام
yourself
rozpocznij naukę
نفسك

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.