czyt 72 75

 0    120 fiszek    beakos2
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
will severely damage
rozpocznij naukę
spowoduje poważne uszkodzenie
be sparked by
rozpocznij naukę
być wywołane przez
be wrested from
rozpocznij naukę
zostać wyrwanym z
emphasise, stress
rozpocznij naukę
podkreślić,
be thoroughly committed
rozpocznij naukę
być całkowicie zaangażowanym
thoroughly, completely
rozpocznij naukę
dokładnie, całkowicie
random
rozpocznij naukę
przypadkowy, losowy
compatible,
rozpocznij naukę
zgodny,
discrepancy, inconsistency,
rozpocznij naukę
rozbieżności, niespójność,
tripled
rozpocznij naukę
trzykrotnie, potroić
cautiously optimistic
rozpocznij naukę
ostrożnie optymistyczny
disclose, reveal
rozpocznij naukę
ujawnić,
be a leverage on
rozpocznij naukę
być dźwignią
summit
rozpocznij naukę
szczyt
repeatedly, frequently
rozpocznij naukę
wielokrotnie, często
fulfill
rozpocznij naukę
spełniać
condemned
rozpocznij naukę
skazany
impede, hinder,
rozpocznij naukę
utrudniać,
targeting
rozpocznij naukę
ukierunkowanie
shortage of something
rozpocznij naukę
brak czegoś
stem the flow of refugees
rozpocznij naukę
powstrzymać napływ uchodźców
underestimate
rozpocznij naukę
nie doceniać
outweigh
rozpocznij naukę
przeważać
enhance
rozpocznij naukę
zwiększyć
portray
rozpocznij naukę
przedstawiać
aside
rozpocznij naukę
na bok
rooted in
rozpocznij naukę
zakorzeniony w
genetic diseases
rozpocznij naukę
choroby genetyczne
perspective
rozpocznij naukę
perspektywa
deploy
rozpocznij naukę
rozmieszczać, wdrażać
deployment
rozpocznij naukę
rozmieszczenie
outlaw
rozpocznij naukę
wyjęty spod prawa
perpetrator
rozpocznij naukę
sprawca
offender, criminal
rozpocznij naukę
przestępca
obstruct, block
rozpocznij naukę
blokować,
allegedly, supposedly
rozpocznij naukę
podobno, rzekomo
indicted
rozpocznij naukę
postawiony w stan oskarżenia
reconcile
rozpocznij naukę
pogodzić
backdrop
rozpocznij naukę
zasłona
extinguish
rozpocznij naukę
gasić, tłumić
extinguish
rozpocznij naukę
zniszczyć, skasować
quench
rozpocznij naukę
ugasić, wygaszać coś
ignite
rozpocznij naukę
zapalać, wzniecać
ignite, light, fire
rozpocznij naukę
zapalić
rage
rozpocznij naukę
wściekłość, szaleć, wściekać się
persist, endure
rozpocznij naukę
przetrwać, znieść
endure, put up with
rozpocznij naukę
znosić, znosić coś cierpliwie
avert, prevent
rozpocznij naukę
zapobiec
ward sth off
rozpocznij naukę
zapobiegać czemuś, ustrzec się
persuade/convince
rozpocznij naukę
nakłonić / przekonać
urge
rozpocznij naukę
namawiać, ponaglać
urge
rozpocznij naukę
pragnienie, pociąg do czegoś
resist, defy, stop,
rozpocznij naukę
przeciwstawiać się, opierać się
induce
rozpocznij naukę
indukować, nakłaniać, wywoływać
opposition, objection
rozpocznij naukę
opozycja, sprzeciw
restrain
rozpocznij naukę
pohamować, powstrzymać
expulsion
rozpocznij naukę
wyrzucenie osoby ze szkoły, stowarzyszenia
dismiss, remove
rozpocznij naukę
odrzuć, usuń, zwolnić kogoś
decline
rozpocznij naukę
spadek (np. cen), schyłek
set up
rozpocznij naukę
utworzyć, ustawiać
conceive
rozpocznij naukę
pojąć
outpace, overtake
rozpocznij naukę
prześcignąć, wyprzedzić
outrun - outran - outrun
rozpocznij naukę
prześcignąć
reception
rozpocznij naukę
recepcja, powitanie, przyjęcie
inclusion
rozpocznij naukę
włączenie
crop up, emerge, appear
rozpocznij naukę
pojawiać się
turn up, show up, occur suddenly
rozpocznij naukę
pojawić się
envision, imagine
rozpocznij naukę
wyobrazić sobie
tweaks
rozpocznij naukę
ulepszenia, poprawki, podrasowanie
inevitable
rozpocznij naukę
nieunikniony
outlive, survive
rozpocznij naukę
przeżyć, przetrwać
confess to sth
rozpocznij naukę
przyznać się do czegoś
combined with
rozpocznij naukę
w połączeniu z
combine sth with sth
rozpocznij naukę
łączenie czegoś z czegoś
subsidiary
rozpocznij naukę
pomocniczy, drugorzędny
has held
rozpocznij naukę
orzekł
stepped-up
rozpocznij naukę
zwiększony, intensyfikowany
concern
rozpocznij naukę
dotyczyć, martwić kogoś
mount, organize
rozpocznij naukę
organizować
overthrow, refute, abolish, break, collapse
rozpocznij naukę
obalenie, obalić
call for sth, need,
rozpocznij naukę
prosić o coś, wezwać
call for, predict
rozpocznij naukę
przewidzieć
principles, rules
rozpocznij naukę
Zasady, reguły
well-established
rozpocznij naukę
dobrze ugruntowane
couple of basis
rozpocznij naukę
kilka podstawowych
take advantage of
rozpocznij naukę
skorzystać, wykorzystać
elaborative, clever
rozpocznij naukę
przemyślny
attach
rozpocznij naukę
dołączać
likely, probably
rozpocznij naukę
prawdopodobne, prawdopodobnie
fish out of
rozpocznij naukę
wyławiać z
elaborate
rozpocznij naukę
opracować, wypracować
memorable
rozpocznij naukę
zapadający w pamięć
learn sth by rote,
rozpocznij naukę
nauczyć się czegoś na pamięć,
learn by heart, memorizing
rozpocznij naukę
nauczyć się na pamięć, zapamiętywanie
be underway
rozpocznij naukę
być prowadzone, być w toku
whilst, while
rozpocznij naukę
podczas, gdy
board
rozpocznij naukę
wejść na pokład pojazdu
board
rozpocznij naukę
żywić się, stołować
claim asylum
rozpocznij naukę
ubiegać się o azyl
remain
rozpocznij naukę
pozostawać, pozostać
run out
rozpocznij naukę
kończyć się, tracić ważność
extension
rozpocznij naukę
zwiększenie, rozbudowa
present
rozpocznij naukę
pokazywać, okazywać
lose residency
rozpocznij naukę
stracić miejsce zamieszkania
ease curbs
rozpocznij naukę
zmniejszyć ograniczenia
leave the ban
rozpocznij naukę
znieść zakaz
the fringe
rozpocznij naukę
skrajny, poboczny
gross misconduct
rozpocznij naukę
rażące niewłaściwe zachowanie
gross misconduct / negligence
rozpocznij naukę
zaniedbania,
disputed territory
rozpocznij naukę
terytorium sporne
behalf of
rozpocznij naukę
w imieniu
step down
rozpocznij naukę
ustąpić, zrezygnować ze stanowiska
detained
rozpocznij naukę
zatrzymany
establishment
rozpocznij naukę
ustanowienie
detain
rozpocznij naukę
zatrzymać
environs
rozpocznij naukę
okolica
environ, surround
rozpocznij naukę
otaczać
paramount, main
rozpocznij naukę
najważniejszy, główny
leading
rozpocznij naukę
prowadzący
deny
rozpocznij naukę
zaprzeczać

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.