jonosferka i magnetyzm

 0    48 fiszek    ziomeg358
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
3. Temperatura powietrza zjonizowanego na drodze błyskawicy osiąga wartość:
rozpocznij naukę
a. 30 000 stopni Celsjusza
a. Mikrofale
rozpocznij naukę
przenikają przez wszystkie warstwy jonosfery
b. Fale radiowe krótkie
rozpocznij naukę
są odbijane przez najwyższe warstwy jonosfery
6. Zaznacz główne przyczyny jonizacji powietrza na wysokości 100 km:
rozpocznij naukę
a. Promieniowanie słoneczne
7. Budynki betonowe osłabiają (w swoim wnętrzu) naturalne pole elektrostatyczne Ziemi:
rozpocznij naukę
a. 100 mln razy
8. Naelektryzowanie powierzchni:
rozpocznij naukę
a. Nie występuje gdy wilgotność powietrza przekracza 70%
9. Jaką dużą średnicę może osiągnąć błyskawica?
rozpocznij naukę
a. 10-20 cm
10. Warstwa D jonosfery pojawia się tylko w ciągu dnia i pochłania fale radiowe z zakresu UKF
rozpocznij naukę
a. Fałsz
11. O zanieczyszczeniu powietrza najbardziej świadczy przewaga przy powierzchni Ziemi:
rozpocznij naukę
a. Dodatnich jonów dużych
12. W czasie burzy samochód jest bezpiecznym miejscem bo:
rozpocznij naukę
a. Jest mokry b. Jest metalowy
13. Wewnątrz jakich budynków pole elektryczne jest najbardziej zbliżone do naturalnego pola elektrycznego Ziemi?
rozpocznij naukę
a. Drewnianych
14. Jonosfera znajduje się na wysokości
rozpocznij naukę
a. 80-300 km
15. Dywan wełniany jest praktyczniejszy od syntetycznego (łatwiej utrzymać go w czystości), bo:
rozpocznij naukę
a. Wełna elektryzuje się dodatnio b. Większość syntetyków elektryzuje się ujemnie
16. Pioruny powodują:
rozpocznij naukę
a. Zmniejszenie różnicy potencjałów między chmurą a ziemią i zwiększenie różnicy potencjałów między ziemią i jonosferą
17. Badaniem piorunów zajmował się:
rozpocznij naukę
a. Benjamin Franklin
18. Pole elektryczne wokół Ziemi najwyższe wartości osiąga:
rozpocznij naukę
a. W godzinach popołudniowych czasu uniwersalnego
19. Który z rysunków przedstawiających typową chmurę burzową jest prawidłowy?
rozpocznij naukę
o ten
20. W obszarze ładnej pogody różnica potencjałów między Ziemią a jonosferą osiąga wartość około:
rozpocznij naukę
a. 400 000V
21. Zaznacz przyczyny zagrożenia życia wskutek rażenia piorunem:
rozpocznij naukę
a. Zatrzymanie akcji serca b. Porażenie układu nerwowego c. Zanik pamięci krótkotrwałej d. Porażenie kończyn
22. Najsłabiej pochłaniane i odbijane przez jonosferę (najwyżej docierają) są fale:
rozpocznij naukę
a. UKF i mikrofale
23. Czy burze powodują użyźnianie gleby?
rozpocznij naukę
a. Tak, bo towarzyszy im deszcz b. Tak, bo sprzyjają powstawaniu azotanów
Różnica potencjałów między Ziemią a podstawą chmury burzowej osiąga wartość
rozpocznij naukę
a. 100 000 000V
25. Który z rysunków przedstawiających jonosferę jest prawidłowy?
rozpocznij naukę
oten
26. Rażenie piorunem:
rozpocznij naukę
a. Jest śmiertelne w 20-30% przypadków
27. Warstwa jonosfery pojawia się tylko w ciągu dnia i pochłania fale radiowe długie
rozpocznij naukę
a. Prawda
28. Koncentracja jonów w jonosferze zależy od:
rozpocznij naukę
a. „koronalnych” wyrzutów cząstek wiatru słonecznego b. Od pory dnia
29. W wyniku rażenia piorunem możliwa jest:
rozpocznij naukę
a. Czasowa utrata pamięci krótkotrwałej i zanik poczucia humoru
30. Podaj główną przyczynę śmierci w wyniku rażenia piorunem:
rozpocznij naukę
a. Zatrzymanie akcji serca
31. Główną przyczyną jonizacji powietrza przy powierzchni Ziemi są:
rozpocznij naukę
a. Promieniotwórczość naturalna podłoża i pioruny
32. Średnia różnica potencjałów między jonosferą a Ziemią wynosi:
rozpocznij naukę
a. 250 000V
33. Wiatrom fenowym, występującym w m.in. w Sudetach i Karpatach towarzyszy:
rozpocznij naukę
a. Wzrost temperatury i spadek wilgotności b. Wzrost koncentracji jonów dodatnich w powietrzu
34. Jonosfera
rozpocznij naukę
a. Silnie załamuje („odbija” w kierunku Ziemi) fale radiowe krótkie
MAGNETYZM
rozpocznij naukę
ok
1. Gdy linie sił pola magnetycznego Słońca i Ziemi się łączą:
rozpocznij naukę
a. Jest więcej burz magnetycznych w ziemskiej magnetosferze b. Więcej cząstek wiatru słonecznego dociera do okolic podbiegunowych c. Pojawiają się wspaniałe zorze polarne
2. Na podstawie inklinacji magnetycznej można określić przydatną w żegludze:
rozpocznij naukę
a. Szerokość geograficzną
3. Zmysł magnetyczny przeżuwaczy wykryto dzięki:
rozpocznij naukę
a. Zdjęciom satelitarnym
5. „Wyrwy” w magnetosferze ziemskiej („portale magnetyczne”, miejsca X), przepuszczające ogromną ilość cząsteczek wiatru słonecznego, są nieprzewidywalne co do lokalizacji i czasu
rozpocznij naukę
a. Prawda
6. Czas oscylacji (między południową a północną półkulą Ziemi) naładowanych cząstek uwięzionych w polu magnetycznym Ziemi wynosi:
rozpocznij naukę
a. Ułamek sekundy
7. Anomalie magnetyczne w obszarze dna oceanicznego to:
rozpocznij naukę
a. Anomalie spowodowane zmianami ziemskiego pola magnatycznego b. Anomalie dodatnie i ujemne związane z kierunkiem namagnesowania bazaltu
8. Pasy van Allena to:
rozpocznij naukę
a. Obszary o dużej koncentracji wysokoenergetycznych cząstek b. Obszary niebezpieczne dla satelitów c. Obszary o dużej intensywności promieniowania cząsteczkowego
9. Jaki kolor ma najczęściej zorza polarna?
rozpocznij naukę
a. Zielono-żółta
10. Kolor zorzy polarnej zależy od:
rozpocznij naukę
a. Rodzaju jonów gazu wzbudzonego przez cząstki wiatru słonecznego b. Rodzaju atomów gazu wzbudzonego przez cząstki wiatru słonecznego c. Rodzaju cząsteczek gazu wzbudzonego przez cząstki wiatru słonecznego
11. Udział składowej zmiennej w polu magnetycznym Ziemi jest równy:
rozpocznij naukę
a. 1%
12. Teoria dryfu kontynentów Wegnera została potwierdzona przez
rozpocznij naukę
a. Obraz namagnesowania skał na dnie oceanów
13. Prądem pierścieniowym wokół Ziemi nazywamy:
rozpocznij naukę
a. Dryf protonów i elektronów w poprzek lini pola magnetycznego Ziemi
14. Ile jest pasów van Allena?
rozpocznij naukę
2
15. Magnetosfera ma kształt:
rozpocznij naukę
a. Wydłużony po stronie nocnej, spłaszczony po stronie dziennej
16. Zaznacz zjawiska przyczyniające się do powstawanie ziemskiego pola magnetycznego:
rozpocznij naukę
a. Ruchy konwekcyjne gorącej materii w jądrze Ziemi b. Obecność płynnego żelaza w jądrze Ziemi

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.