moje fiszki

 0    848 fiszek    michalpawlowicz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

interesariusze
rozpocznij naukę
stakeholders


lavish

meticulous

biased

assessment

enroll

dofinansowanie
rozpocznij naukę
financing

service

zdrętwiały, drętwy
rozpocznij naukę
numb


poznawanie / zdolności poznawcze
rozpocznij naukę
cognition / cognitive ability

uwaga przestrzenna
rozpocznij naukę
spatial attention

uwaga intermodalna
rozpocznij naukę
intermodal attention / feature-based attention

przez wzgląd na
rozpocznij naukę
for the sake of

przyciągać uwagę
rozpocznij naukę
grab attention

postrzegania
rozpocznij naukę
perceiving

ciągła/trwała uwaga
rozpocznij naukę
sustained attention

zagłębiając się w
rozpocznij naukę
delving into

conclusions

szkielet / makieta / niebieski nadruk
rozpocznij naukę
wireframe / mockup / blue print

zbierać / wybadać
rozpocznij naukę
glean

wielokrotnie/ powtarzalne
rozpocznij naukę
repeatedly

czasowy / okresowy
rozpocznij naukę
temporary

permanent

zorientować się / zrozumieć
rozpocznij naukę
see / understand

benefits of

nawiązywać do
rozpocznij naukę
refer to the

przekazac informacje
rozpocznij naukę
convey information

approach

reliable

zabawny
Nie siedzę tutaj dla Pana rozrywki
rozpocznij naukę
amusement
I do not sit here for your amusement

ważny (np. o paszporcie)/ uzasadniony / obowiązujący
rozpocznij naukę
valid

pobudzanie/napędzanie kreatywności
rozpocznij naukę
fuelling creativity

pulpit/mównica
rozpocznij naukę
lectern

spouse

renewal

pojawić się
rozpocznij naukę
appear / turn up

related to

separate / separate out

zaangażowany
rozpocznij naukę
involved / commitment / engaged

miejsce (np. na badania)
rozpocznij naukę
venue

Etap przygotowawczy
rozpocznij naukę
The pitch stage

Współczynnik odrzuceń
rozpocznij naukę
bounce rate

initial

osiedlić się/ rozliczać sie
rozpocznij naukę
settle up

inclined

pozbyć się
rozpocznij naukę
get rid of

przewietrzyc sie/nabrać świeżego powietrza
rozpocznij naukę
get some fresh air

mając na uwadze / pamiętając o
rozpocznij naukę
bearing in mind

skoro jesteśmy w
rozpocznij naukę
since we are in

na szczęście
rozpocznij naukę
fortunately

świeże pażona kawa
rozpocznij naukę
fresh brewed coffee

niepotwierdzone źródła
rozpocznij naukę
anecdotal evidence

deception

wpajanie / zaszczepienie
rozpocznij naukę
instilling

deceiving

nudge / persuade

okrzyknięty / nazwany
rozpocznij naukę
dubbed

zdolnosc / potencjał
rozpocznij naukę
capacity / potential

spółki zależne
rozpocznij naukę
subsidiaries

pollution / contamination

obowiązki / zakres obowiązków
rozpocznij naukę
duties / responsibilities / accountabilities

pojąć / zrozumieć
rozpocznij naukę
comprehend

wykorzystanie
rozpocznij naukę
leveraging

oszacować / ocenić
rozpocznij naukę
assess

favour

w ścisłej czołówce
rozpocznij naukę
in the forefront

outcomes

zrównoważony
rozpocznij naukę
sustainable

wydajność / przedstawienie
rozpocznij naukę
performance

istotny / mający znaczenie
rozpocznij naukę
meaningful

progressively

śmiały, odważny
rozpocznij naukę
bold

zmniejszając / przecinać przez
rozpocznij naukę
by cutting through

złożoność
rozpocznij naukę
complexity

spirited

proficient

obsluguje / klamka
rozpocznij naukę
handle

człowiek równy rangą /para
rozpocznij naukę
peer(s)

zakasać rękawy/przyjść komuś z pomocą
rozpocznij naukę
pitch in

tworzyć trwałe partnerstwo
rozpocznij naukę
form lasting partnership

heritage

jeden krok do przodu
rozpocznij naukę
one step ahead

Mierzymy/celować wysoko
rozpocznij naukę
aim high

zaplanuj dokładnie
rozpocznij naukę
plan thoroughly

uwzględniać nieprzewidziane wydatki
rozpocznij naukę
include contingencies

persevere

nibbles

Carbohydrates

smutek / żal
rozpocznij naukę
sorrow


przebiegły / bystry
rozpocznij naukę
cunning


1 out of 10

od pola do stołu
rozpocznij naukę
from farm to fork

stroić się
rozpocznij naukę
get oneself up

kettle

arborysta (chirurg drzew)
rozpocznij naukę
arborist

corridor

canopy

lina do chodzenis
rozpocznij naukę
tightrope

Indeks pewności
rozpocznij naukę
The certainty index

mieć zmysłową rozkosz
rozpocznij naukę
to have a sensory bliss

dreamlike

immersed

splecione z naturą
rozpocznij naukę
intertwined with a nature

canopy

zmysł wizualny
rozpocznij naukę
visual sense

dogmatyczny
wiara w coś bezkrytycznie i bezrefleksyjnie
rozpocznij naukę
dogmatic

jelito / kiszka / wnętrzności / flaki
rozpocznij naukę
gut

fortuitously / accidentally

gdzies się zlewają
rozpocznij naukę
coalesce somewhere

najważniejszy
rozpocznij naukę
paramount

sacrosanct

truss


skew


prop

brooding


łata / cętka u psa
rozpocznij naukę
dapple

zamieniam się w sluch
rozpocznij naukę
I'm all ears / you got my attention

dingyretain

mieć wgląd
rozpocznij naukę
have a peek

misgivings


kamieniołom
rozpocznij naukę
quarry

niepewny / kolysanie
rozpocznij naukę
wobbly / wobble

pośpiech / krzątanina
rozpocznij naukę
bustle

insulated

dripping

banish

banished


niedoświadczony
rozpocznij naukę
verdant

principles

crammed


prosperować
rozpocznij naukę
thrive

nieuchwytny / niedotykalny
rozpocznij naukę
intangible

tremendous

alongside


przeciwnie / sprzeczne z intuicją
rozpocznij naukę
counterintuitive

humility

vague

niechciane opinie
rozpocznij naukę
unsolicited feedback

dobrowolny / niezamówiony
rozpocznij naukę
unsolicited

wzburzony/podburzony etap
rozpocznij naukę
agitated stage

uszkodzone / upośledzone
rozpocznij naukę
impaired


rolled out

udogodnienia
rozpocznij naukę
amenities

w dogodnym czasie / kiedy Ci pasuje
rozpocznij naukę
at your convenience

łagodzenie niechcianych uprzedzeń
rozpocznij naukę
mitigating unwanted bias

ukryte uprzedzenia - postawy lub stereotypy, które wpływają na nasze zrozumienie, działania i decyzje w nieświadomy sposób
rozpocznij naukę
implicit bias - the attitudes or stereotypes that affect our understanding, actions and decitions in an unconscious manner

overt form

kontrola celowa / zamierzona
rozpocznij naukę
intentional control

origins of

internalizować wiadomości (narzucac poglady poczatkowo z zew. as wlasne.
rozpocznij naukę
internalize messages

our intent

może zaszkodzić innym
rozpocznij naukę
it can harm others

tłumione jawne uprzedzenia
rozpocznij naukę
suppressed explicit biases

mogą ukrywac sie w
rozpocznij naukę
may conceal for


poza naszą świadomością
rozpocznij naukę
beyond our awareness

kontrola celowa
rozpocznij naukę
intentional control

rozróżnienie między
rozpocznij naukę
distinction between

konstruktywny / destrukcyjny
rozpocznij naukę
constructive / destructive

harmful

niezamierzony
rozpocznij naukę
unintended

Czy pojawiły się dla ciebie inne pytania?
rozpocznij naukę
Were there other questions this triggered for you?

Zapisz datę (uratuj/zarezerwuj date)
rozpocznij naukę
save the date

efekt uboczny
rozpocznij naukę
the side effect

spur

przestrzegac przepisow / zgodne z przepisami
rozpocznij naukę
comply with regulations

na czas nieokreślony
rozpocznij naukę
an indefinite period of time

demanding

W celu odzwierciedlenia
może się to zmienić aby odzwierciedlał postępy w zakresie wizy
rozpocznij naukę
To reflect
this can change to reflect process on visa

rzeczy się rozwijają
rozpocznij naukę
things are progressing

ciesz się nadchodzącym weekendem
rozpocznij naukę
enjoy your weekend ahead

to jest jak bajka
rozpocznij naukę
it's a storybook

śmieszny / żałosny
rozpocznij naukę
ridiculous

w szufladzie
rozpocznij naukę
in the drawer

ucieleśnieniem
zespół który ucielesnia ducha rywalizacji i umiejętności
rozpocznij naukę
embody
A team that embodies competitive spirit and skill

leftovers

wywabić / wyciagnac z domu
rozpocznij naukę
draw me out

rustykalny / wiejski
rozpocznij naukę
rustic

praca fizyczna
rozpocznij naukę
manual labor

fire pit

jest duszno tu
rozpocznij naukę
it's stuffy in here

ramy dla / podstawy do...
rozpocznij naukę
framework for

a terrace / deck

dobrze zachowane
rozpocznij naukę
well preserved

tickling

piles of ice

wrażliwy / bezbronny / delikatny
rozpocznij naukę
vulnerable

prawdziwy / rzeczywisty
prawdziwy bohater / szczery wybor
rozpocznij naukę
genuine
genuine hero / genuine choice

rotten

household appliances

prosperować / rozkwitac / rozwijac sie
rozpocznij naukę
thrive

jest to uosobieniem
jesteś uosobieniem wszystkiego czego szukałem
rozpocznij naukę
it's the epitome of
you are the epitome of everything I have ever looked for.

rozpryskiwania
rozpocznij naukę
splashing

związać nieznajomych razem
rozpocznij naukę
tie strangers together

dążyć do / Dąże do doskonałości
rozpocznij naukę
strive for / I strive for perfection

dążyć do
więc powinnam starać się utrzymać pokój
rozpocznij naukę
strive to
Then I shall strive to keep the peace

semantyczne skale rożnicowe
rozpocznij naukę
semantic differential scales
is a type of a rating scale designed to measure the connotative meaning of object

Skala Likerta
rozpocznij naukę
Likert scale

ujawniając głębsze spostrzeżenia
rozpocznij naukę
revealing deeper insights

pierwsze wrażenia
rozpocznij naukę
first impressions

poklad uwagi / koncentracja
rozpocznij naukę
attention spans

racjonalizacja
kwestionariusze prosza konsumentów o racjonalizacje
rozpocznij naukę
to rationalise
questionnaires ask consumers to rationalise

szeroko stosowane
rozpocznij naukę
broadly applicable

Koordynator badan
rozpocznij naukę
facilitator

scalable

obejmować
jego kariera obejmuje liczne aktywności
rozpocznij naukę
to embrace
include or contain something as a constituent part
his career embraces a number of activities

charakterystyczne aktywa
rozpocznij naukę
distinctive assets

Roszczenia lub twierdzenia
rozpocznij naukę
claims

studnia bez dna / dziura finansowa
rozpocznij naukę
Money pit

do odzyskania / zrekompensować
rozpocznij naukę
to recoup

dobrze powiedziane / dobrze postawione
rozpocznij naukę
well said / well put

sposób myślenia
ważny jest sposób myślenia osoby tworzącej
rozpocznij naukę
mindset of
what's important is the mindset of the person making the book

udogodnienia (głównie w domu)
rozpocznij naukę
amenities

chwyt marketingowy
rozpocznij naukę
marketing ploy

Zawsze potrzebuję haka
rozpocznij naukę
I always need a hook

Z chęcią / bede z checia
chętnie je podpisze
rozpocznij naukę
I will gladly...
I will gladly sign them

W związku z / w polaczeniu / wspolnie z
rozpocznij naukę
in conjunction with

credentials / references / testimonials

kwitnący rynek / rozwijajacy sie rynek
rozpocznij naukę
blossoming market

dobrostan zwierzat zatwierdzony
rozpocznij naukę
animal welfare approved


aby zaspokoić
zaspokoic gosci
rozpocznij naukę
to cater
cater to the guests

skłonny / chetny / gotowy
rozpocznij naukę
willing

musimy zmykac
rozpocznij naukę
we gotta skedaddle

strzał w dziesiątkę / dać czadu
rozpocznij naukę
hit a home run

, aby wybrać (produkt w sklepie internetowym lub numer telefonu)
rozpocznij naukę
to dial

mnóstwo / masa
masa ciekawych rzeczy
rozpocznij naukę
a ton of...
A tone of great things

nie mam na to wpływu
rozpocznij naukę
that's out of my hands

pivotal

trudniejsze do podrobienia
rozpocznij naukę
tougher to trick

zaprogramowany
Jestem zaprogramowany do konfliktów. Strach jest zaprogramowany w naszych mozgach
rozpocznij naukę
hardwired
I'm hardwired for conflict. Fear is hardwired in our brain

mieć pozytywne skojarzenia z czymś
rozpocznij naukę
to have positive association with something

automatyczne przetwarzanie poznawcze
rozpocznij naukę
automatic cognitive processing

ukryte postawy
rozpocznij naukę
implicit attitudes

może spalic na panewce (nie udac sie)
rozpocznij naukę
may backfire

seemingly

nieporozumienie
rozpocznij naukę
misconception

harmful

prostokątny
rozpocznij naukę
rectangular

na wysokim obcasie
rozpocznij naukę
high-heeled

rzadki (o gatunku)
rozpocznij naukę
rare

caring / thoughtful

talkative

niezdecydowany
rozpocznij naukę
indecisive

watchful

przykładowy / orientacyjny
rozpocznij naukę
examplary / indicative

bez wysiłku / bez trudu
rozpocznij naukę
effortlessly

odzyskać / odzyskiwac
rozpocznij naukę
regain

Peel Peeling

Nie widziałem, kto to był
rozpocznij naukę
I didnt see who that was

oszczędny
osoba oszczędna to ktoś kto dna o cenę i jakość produktu A jednocześnie ceni sobie swój czas
rozpocznij naukę
frugal
A frugal person is someone who cares about the cost and quality of on iteam, while also valuing their time

tani /oszczędna osoba
Tania osoba to ktoś kto zawsze kupuje najtańszy produkt. jakość nie ma znaczenia
rozpocznij naukę
cheap / cheap person
A cheap person is someone who is always looking to buy the lowest cost item. the quality doesn't matter

oszczędny
Podobne do frugal z jedną zasadniczą różnicą. osoba thrifty jest bardziej praktyczna w swoich oszczędnościach (recykling, naprawa, robi nowe rzeczy)
rozpocznij naukę
thrifty
similar to frugal but there is a one main difference: a thrifty person in more hands-on in their savings

oszczedny / skąpy
skąpiec to ktoś kto nie jest hojny ze swoimi pieniędzmi.
rozpocznij naukę
stingy
A stingy person is someone who isn't generous with their money

contempt

sierść psa
rozpocznij naukę
dog fur

cele edukacyjne
rozpocznij naukę
learning objectives

empathy

opanowanie, przezwyciezenie, uporanie sie z czyms np. strachem itd.
rozpocznij naukę
self-control, overwhelming, dealing with something such as fear, etc.

pewność siebie
rozpocznij naukę
confidence

zdolności mediacyjne
rozpocznij naukę
mediation abilities

zdolności poznawcze
rozpocznij naukę
cognitive abilities

samodyscyplina
rozpocznij naukę
self-discipline

odporność na stres
rozpocznij naukę
resistance to stress

jest równie ważne, jeśli nie bardziej
rozpocznij naukę
it's just as important if not more so

later on / subsequently

roboczogodziny
rozpocznij naukę
man-hours

psuć się/załamywać się
rozpocznij naukę
break down

faulty

forecast

ograniczenia budżetowe
rozpocznij naukę
budget constraints

dokładne prognozy
rozpocznij naukę
accurate forecasts

prioritise

podnosząc to uczucie
rozpocznij naukę
upping the feeling

trochę zmącony / zirytowany / obrazony
rozpocznij naukę
bit miffed

głowa w imadle
rozpocznij naukę
head in the vice

wybredny / wybredność
rozpocznij naukę
picky or fastidious / fastidiousness

całkowita transformacja
rozpocznij naukę
utter transformation

Czuję wstrząs
rozpocznij naukę
i feel shell-shock


zaległości w pracy
rozpocznij naukę
backlog of work

forsa / ciasto
rozpocznij naukę
dough

przedsiębiorca
rozpocznij naukę
entrepreneur

dążyć do celu
rozpocznij naukę
to pursue the goal

spory, znaczny
rozpocznij naukę
sizable

ad hoc / na miarę
rozpocznij naukę
bespoke

przerazajacy
rozpocznij naukę
appailing

rozpracować
rozpocznij naukę
suss out

sztućce (nóż widelec łyżka)
rozpocznij naukę
cutlery (fork knife spoon)

liczyć, że
sądzę że znajdują się oni w wielkim niebezpieczeństwie
rozpocznij naukę
reckon that
I reckon that people are much more dangerous

polac goracym sosem
rozpocznij naukę
pour hot saice

to jest oszałamiające/niewyobrazalne
rozpocznij naukę
it is mind-boggling

pierwszy kęs
rozpocznij naukę
the first mouthful

finanse się nie sumują / nie zgadzają
rozpocznij naukę
the financials don't app up

Do zobaczenia wkrótce
rozpocznij naukę
see you in a bit

bezbłędny / bezwzgledny
rozpocznij naukę
faultless

shoddy

Mam teraz lekki mętlik w głowie
rozpocznij naukę
I'm a little bit conflicted right now

początkowe kłopoty (na początku czegoś)
rozpocznij naukę
teething troubles

ta godzina się przeciąga
rozpocznij naukę
this hour is dragging on

starałem się jak mogłem
rozpocznij naukę
tried my best

człowiek powinien poszerzac swoje horyzonty
rozpocznij naukę
a man should broaden his horizons

zrównoważony
rozpocznij naukę
balanced

współczujący
rozpocznij naukę
compassionate

uczciwość / uczciwie
rozpocznij naukę
fairness / fair

wisdom

oczekiwać / oczekiwanie / przewidywanie / niecierpliwosc
rozpocznij naukę
anticipate / anticipation

Przewiduje / oczekiwany
rozpocznij naukę
anticipated

mayhem/ chaos

licytacja, podbijanie ceny
rozpocznij naukę
bidding war

przekładają się na
przeklada sie na bisnes
rozpocznij naukę
translate into
translate into a real business

równe skupienie
rozpocznij naukę
equal focus

zadowolony z
jestem zadowolony z tego co robię
rozpocznij naukę
content with
I'm content with what I do

plan rozwoju/wdrożenia
rozpocznij naukę
roll-out plan

wspieranie właściwej osoby
rozpocznij naukę
backing the right person

ze względu na / na mocy
rozpocznij naukę
by virtue of

sprostać / radzic sobie z
rozpocznij naukę
to cope with

dorzucac cos (np do rozmowy)
każdy z nas trzech coś dorzuci
rozpocznij naukę
chipping in
all tree of us will be chipping in something

przesłuchać / przepytac
rozpocznij naukę
to grill somebody

bardziej dostępny
rozpocznij naukę
more accesible

zmysł przedsiębiorczy / świadomość biznesową/ żyłka do interesów
świadomość biznesowa wymaga trochę pracy
rozpocznij naukę
business acumen
the business acumen needs a bit of work

idealny statek / staranny
rozpocznij naukę
shipshape perfect

porównywalne do / z
rozpocznij naukę
comparable to/with

wyjaśniać/ wyłożyć karty
rozpocznij naukę
lay it out

flaw / defect

odrobina uniwersalnosci
rozpocznij naukę
A bit of versatility

myślenie na miejscu (natychmiastowe podjęcie decyzji)
rozpocznij naukę
on-the-spot thinking

bustling

woda z kranu
rozpocznij naukę
tap water

władczy / dowodzący / majestatyczny
rozpocznij naukę
commanding

to napięcie/niepewność zabija mnie
rozpocznij naukę
the suspense is killing me

jesteś prawie spóźniony
rozpocznij naukę
you're nearly late

pochylając się nad
rozpocznij naukę
leaning over

Nie mogę się pozbyć tego głupiego uśmiechu
rozpocznij naukę
I can't get rid of this stupid grin

być bezpośrednie / bezpośrednie / punkt-do-punktu
rozpocznij naukę
to be straightforward / direct / point-to-point

Żywotność / długość życia
rozpocznij naukę
lifespan

Jak daleko jesteś z...
rozpocznij naukę
How far are you with...

Jaki jest obecny status...
rozpocznij naukę
What's the current status of...

jesteśmy na dobrej drodze
rozpocznij naukę
we're on track

Rzeczy nie działaja tak płynnie, jak się spodziewałem
rozpocznij naukę
Things aren't running as smoothly as I'd hoped

Mieliśmy kilka problemów z
rozpocznij naukę
we've hit a problem with

warto spróbować
rozpocznij naukę
it's worth a try

Nie jestem przekonany, że...
rozpocznij naukę
I'm not convinced that...

Jak się mają sprawy z
rozpocznij naukę
How are things with...

nieunikniony
rozpocznij naukę
inevitable

odpowiednio zmienione
rozpocznij naukę
revised accordingly

zmienione ramy
rozpocznij naukę
revised framework

to uwzglednia wiele obszarow
rozpocznij naukę
it ticks a lot of boxes

autobus podmiejski
rozpocznij naukę
commuter bus

suburban

wyciągnięty z
rozpocznij naukę
pulled out of

pouczac, traktowac z gory (sb)
nikt nie próbuje traktować Ciebie z góry
rozpocznij naukę
patronize (sb)
no one's trying to patronize you


chwyt reklamowy, sztuczka
rozpocznij naukę
gimmick

Celuję w..., dążę do...
rozpocznij naukę
I'm aiming for

przystępna cena
rozpocznij naukę
affordable price

ale mimo wszystko
rozpocznij naukę
but nonetheless

duży postęp
rozpocznij naukę
big leap

wyrzuty sumienia
rozpocznij naukę
qualms of conscience

oddanie ludzi
rozpocznij naukę
people commitment

rozległość, szerokość
rozpocznij naukę
the breadth of

gościnność, serdecznosc
rozpocznij naukę
hospitality

niepodzielna uwaga
rozpocznij naukę
undivided attention

koszty pracy
rozpocznij naukę
labor costs

predominantly

należyta staranność
rozpocznij naukę
the due diligence

spełniać np. rolę w pracy
rozpocznij naukę
fulfill

nerwowa / drażliwa osobowość
rozpocznij naukę
edgy personality

envisage

gross profit

szersze odwołanie
rozpocznij naukę
wider appeal

Nie mogę narzekać na kogoś
rozpocznij naukę
I can't fault somebody

brakowało jej pewności siebie
rozpocznij naukę
she lacked self-confidence

wszyscy byli zachwyceni
rozpocznij naukę
everybody was chuffed

Co mowi Twoja intuicja?
rozpocznij naukę
What's your gut feeling

z uprzejmości, z grzecznosci do
rozpocznij naukę
out of courtesy

to mnie dręczy, nie daje mi spokoju
rozpocznij naukę
that's nagging me

Jestem oszołomiony, zdumiony, zaskoczony
rozpocznij naukę
I'm stunned

pójść na całość / stawiac wszystko na jedną kartę
rozpocznij naukę
go for broke

uniknąć problemu
rozpocznij naukę
get round a problem / avoid

spowodować, że coś się wydarzy
rozpocznij naukę
bring about / cause something to happen

rozwijać / opracować plan
rozpocznij naukę
take forward / develop a plan

obnizyc koszty
rozpocznij naukę
bring down / reduce costs

podjąć sie wyzwania
rozpocznij naukę
take up / respond to a challenge

odnosić się do
rozpocznij naukę
refer to

breakthrough

wzmocniona ochrona
rozpocznij naukę
enhanced security

próba
Udało mi się zdać egzamin na prawo jazdy przy piątej próbie
rozpocznij naukę
attempt
I managed to pass my driving test at the fifth attempt.

Data rozpoczęcia pracy
rozpocznij naukę
commencement date

zachowaj dla siebie (np umowe, rzeczy)
rozpocznij naukę
retain for your own

przetwarzane przez kadry i płace
rozpocznij naukę
processed by payroll

wyłączna dyskrecja
rozpocznij naukę
sole discretion

wycofać się z
rozpocznij naukę
withdraw from

dokładne wynagrodzenie
rozpocznij naukę
accurate remuneration

data wygaśnie
rozpocznij naukę
date shall lapse

niezdolny do akceptacji
rozpocznij naukę
incapable of acceptance

poniżej / poniżej
rozpocznij naukę
set out below/written below

wzajemne zaufanie
rozpocznij naukę
mutual trust

Good faith

powstrzymać się od zrobienia czegoś
rozpocznij naukę
refrain from doing sth

o rozsądnej cenie
rozpocznij naukę
reasonably priced

wynagrodzenie / wynagrodzenie
rozpocznij naukę
remuneration /salary

przyczynić się jako
rozpocznij naukę
contribute as

Jeśli rozpoczniesz stałe zatrudnienie
rozpocznij naukę
If you commence permanent employment

Zwrotu kosztów benzyny; Do zwrotu sth
rozpocznij naukę
reimburse your petrol costs; to reimburse sth

będziesz uprawniony
rozpocznij naukę
you will be entitled

urlop / wakacje / wakacje
rozpocznij naukę
leave / holiday / vacation

święta ustawowe
rozpocznij naukę
statutory holidays

zamiast czegoś
rozpocznij naukę
instead of

rocznie (rocznie)
rozpocznij naukę
per annum (annually)

zwolnienie z powodu
rozpocznij naukę
dismissal for cause

dismissal pay

Potrącenia od wynagrodzenia
rozpocznij naukę
deductions from salary

niezależnie od czegoś / bez względu na
rozpocznij naukę
notwithstanding sth

prawa autorskie/wlasnosci
rozpocznij naukę
proprietary rights

nieodwołalne i bezwarunkowe
rozpocznij naukę
irrevocable and unconditionally

waive

być dopuszczonym do zaangażowania
rozpocznij naukę
be permitted to engage

zmienione lub odwołane
rozpocznij naukę
amended or revoked

rata np. zapłać na raty
rozpocznij naukę
installment np. pay in installment

krótkoterminowa zachęta/motywacja
rozpocznij naukę
short term incentive

poprawka do czegoś (np. umowy)
rozpocznij naukę
amendment to sth

żal / żałować / zażalenie
rozpocznij naukę
grief / grieve / grievance

uprawnienia do
rozpocznij naukę
entitlement to

olac kogos, spławic
rozpocznij naukę
to ditch

huk boomu wstrząsnął pokojem
rozpocznij naukę
boom boom shake the room

in the middle of nowhere

drań, skurwysyn
rozpocznij naukę
bugger

heaps of

śmieszna osoba
rozpocznij naukę
funny fulla

Ciężko (np o pracy) / for sure (na pewno w NZ)
rozpocznij naukę
hard out

rozczarowany / wypatroszony (w NZ ze ktoś smierdzi)
rozpocznij naukę
gutted

ohh ... kurczę (NZ)
rozpocznij naukę
ohh... guts

jest dupkiem (w NZ)
rozpocznij naukę
he is an egg or dick

rozmawiać (NZ)
rozpocznij naukę
yarns

szafa / garderoba
rozpocznij naukę
wardrobe / closet

zwrot kosztów
rozpocznij naukę
reimbursement

mrowienie /dreszcze
rozpocznij naukę
tingly


przystępny/dostępny
rozpocznij naukę
approachable / available

poparcie dla
rozpocznij naukę
backing to

cel / celowo
rozpocznij naukę
purpose / purposely

zatoki przynosowe
rozpocznij naukę
paranasal sinuses


potwierdzać
rozpocznij naukę
reaffirm

zalecać się
rozpocznij naukę
woo

succinct

To adapt / adjust

chwilowa moda, fanaberia
rozpocznij naukę
fad

by udowodnić im/ by pokazać im
rozpocznij naukę
To probe them

cohesive

co się dzieje teraz w Twojej głowie?
rozpocznij naukę
what's is going through your head right now

środki bezpieczeństwa
rozpocznij naukę
safety measures

osoba niepełnosprawna
rozpocznij naukę
person with disabilities

zestaw przetrwania / zestaw pierwszej pomocy
rozpocznij naukę
survival kit

Podstawowe ćwiczenia
rozpocznij naukę
Basic drills

straż pożarna
rozpocznij naukę
fire department

ofiary wypadku
rozpocznij naukę
casualties

casualty

pierwsza pomoc
rozpocznij naukę
first aid


hardships

setback

aftermaths

podejrzane / podatne
rozpocznij naukę
suspectible / prone

osunięcie się ziemi
rozpocznij naukę
landslide

drastically

vaccination

dog breed

consonants

vowels


wyrąb drzew
rozpocznij naukę
logging of trees

osiągnąć szczęście / nieśmiertelność
rozpocznij naukę
attain happiness/ immortality

w drodze wstępu, mam na imię
rozpocznij naukę
by way of introduction, my name is

złożyć / złożyć skargę
rozpocznij naukę
to lodge / to file a complain

refundacja / zwrot kosztów poniesionych w trakcie
rozpocznij naukę
reimburse / reimbursing costs incurred during

poniesione (koszty poniesione)
rozpocznij naukę
incurred (cost incurred)

proszę znaleźć załączony dokument
rozpocznij naukę
please find the enclosed document

znajdź odpowiedzi na każde z twoich pytań poniżej...
rozpocznij naukę
please find responses to each of your points below...

the holder

Czy uwazasz, że jest to wystarczający czas na...
rozpocznij naukę
Do you believe that this is sufficient time for...

nadzorować coś
rozpocznij naukę
to oversee sth

nieodwracalne uszkodzenie
rozpocznij naukę
irreversible damage

lane

demontaż i ponowny montaż
rozpocznij naukę
dismantling and reassembly

zrzec się / porzucić (coś lub kogoś)
rozpocznij naukę
relinquish

queries

przeprowadzka
rozpocznij naukę
removals

wydatki (akcja wydatkowania funduszy)
rozpocznij naukę
expenditure (the action of spending funds)

lubie slodycze
rozpocznij naukę
I have a sweet tooth

obserwator / widz
rozpocznij naukę
spectator

publicize

cautious

zaktualizowane
rozpocznij naukę
updated

Powiadomienia
rozpocznij naukę
notifications

starred

salon samochodowy
rozpocznij naukę
car showroom

odds and ends

odd

szybko wpadac w błędne kolo
rozpocznij naukę
quickly fall into vicious cycles

pętla negatywnego feedbacku
rozpocznij naukę
negative feedback loop

dzialajacy nieskutecznie
rozpocznij naukę
ineffective going forward

ambidextrous

Zmuszając się do tego, możesz stać się szybszy
rozpocznij naukę
By forcing yourself to do this, you might become faster

Jakie są typowe pułapki podczas pracy z nowym szefem?
rozpocznij naukę
What are some common pitfalls when dealing with a new boss?

advancements

zapoznał się z
rozpocznij naukę
acquainted with

candemn

merged

uphill

nawiązać znajomość
rozpocznij naukę
struck up

pociąga za sobą konsekwencje
rozpocznij naukę
it comes with consequences / entails consequences

przyczynia się do
rozpocznij naukę
contribute to

uświadomienie konsumentów
rozpocznij naukę
to enlighten consumers

utrudniać / utrudniać / utrudniać
rozpocznij naukę
hinder / hamper / impede

pełnić obowiązki
rozpocznij naukę
officiate

instances / cases

Ludzie zawsze będą mieli coś do powiedzenia
rozpocznij naukę
People will always have something to say

rynek prognostyczny
rozpocznij naukę
prediction market

obstacles

hinder

zdolny do czegoś / robi czegoś, aby być w stanie zrobić czegoś
rozpocznij naukę
capable of sth/doing sth, to be in a position to do sth

courteous

ośmieszaj się
rozpocznij naukę
kid yourself

obejmowac / obejmowac
rozpocznij naukę
encompass / embrace

powierzchnia
rozpocznij naukę
surface

appearance

astringency

mouth cavity

stanowczość
rozpocznij naukę
firmness

genuine

abbreviation

viscosity

wrażenia dotykowe
rozpocznij naukę
haptic sensation

Partie produktu
rozpocznij naukę
batches of product

cutaneous

próbka posiada / brakuje
rozpocznij naukę
sample possesses / lack off

dilution

nieparzysta/dziwna próbka
rozpocznij naukę
the odd sample

prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo, prawdopodobnie
rozpocznij naukę
probability, likelihood, propably / likely to be

assessors

czynniki zewnętrzne
rozpocznij naukę
extrinsic / external factors

przyzwyczajenia
rozpocznij naukę
habituation

test porównawczy
rozpocznij naukę
comparative test

wrodzone preferencje
rozpocznij naukę
innate preferences

niemniej jednak
rozpocznij naukę
nonetheless

napędzane / pchane
rozpocznij naukę
propelled/ pushed

termin płatności / dojrzałość
rozpocznij naukę
maturity

derail

równolegle / jednoczesnie
rozpocznij naukę
parallel

niebezpieczne
rozpocznij naukę
perilous, dangerous

chociaż / nawet jesli
rozpocznij naukę
even though

traps

spieszyć się
rozpocznij naukę
rush off

zrazić / wyrzucać
rozpocznij naukę
alienate / dispose of

trwonić / zmarnowac mozliwosci
rozpocznij naukę
squander / waste opportunities

zaniedbać / zaniedbany / zaniedbanie
rozpocznij naukę
neglect / neglected / negligence

uwikłani w sth
rozpocznij naukę
enmeshed in sth

resistance

w dół spirali
rozpocznij naukę
downward spiral of

nadrzędne znaczenie
rozpocznij naukę
overriding consideration

napędzać do przodu
rozpocznij naukę
propel you forward

zamieszanie / awantura
rozpocznij naukę
ruckus


cockroach


czas wolny za odbior godzin
rozpocznij naukę
time off in lieu

rozrózniać / różnicować
rozpocznij naukę
differentiate / differentiating

więcej rozpędu / z wiekszym impetem
rozpocznij naukę
more momentum

wypelnic dokumenty dokładnie
rozpocznij naukę
to complete documents accurately

on behalf of

ale tylko / lecz jedynie
rozpocznij naukę
but merely

sporządzić listę kluczowych kamieni milowych, które należy osiągnąć
rozpocznij naukę
make a list of key milestones to be achieved

usprawnimy proces poszukiwania domu, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkań o wysokiej jakości
rozpocznij naukę
we will streamline the home finding process to ensure you secure quality housing

unieważnienie
rozpocznij naukę
annulment

jest to powszechna praktyka w Polsce
rozpocznij naukę
it is common practice in poland

mulled wine

to może być powód
rozpocznij naukę
that could be the reason

Nie słyszałem o tym.
rozpocznij naukę
I haven't heard about it.

pomyslowy / pomysłowość
rozpocznij naukę
ingenious / ingenuity

wahanie się / wahać się / wahając się
rozpocznij naukę
hesitancy / hesitate / hesitantly

retencja / zatrzymanie / utrzymanie
rozpocznij naukę
retention

repel

jestem sympatyczny
rozpocznij naukę
i am lovable

rozliczać sie z (v)
rozpocznij naukę
settle up


nieszczęście
rozpocznij naukę
calamity

Wydałem już bilet
rozpocznij naukę
I have now issued the ticket

ostateczny plan podróży
rozpocznij naukę
the final itinerary

Jestem podekscytowany
rozpocznij naukę
I'm hyped up

set the tone for

płacić za siebie w restauracji
rozpocznij naukę
go dutch

jak mam się do ciebie zwracać
rozpocznij naukę
how should I address you

wątpliwości
rozpocznij naukę
in doubt

wywyższyć sb
rozpocznij naukę
to exalt sb


neat and tidy

pobłażliwy
rozpocznij naukę
lenient

martwa cisza
rozpocznij naukę
dead air dead silence

kłamiesz? Jak z nut
rozpocznij naukę
are you lying? throught my teeth

czy masz ochotę na piwo?
rozpocznij naukę
do you fancy a pint?

number key / pound key

etiquette

bribe

z czasem / z biegiem czasu
rozpocznij naukę
over time/the course of time

biznes jak zwykle (BAU)
rozpocznij naukę
business as usual (BAU)

handkerchief

pobłażliwy
rozpocznij naukę
lenient

unless

/ forward slash

_ Podkreślenie
rozpocznij naukę
_ underscore

akronim, skrót
rozpocznij naukę
acronym, abbreviation

ciesz się resztą dnia
rozpocznij naukę
enjoy the rest of your day

cele długoterminowe
rozpocznij naukę
long term objectives

Dziękuję za szybką odpowiedź
rozpocznij naukę
thank you for your prompt reply

po dokładnym rozważeniu
rozpocznij naukę
after careful consideration

wyolbrzymiać
rozpocznij naukę
exaggerate

wynagrodzic komus
rozpocznij naukę
to make it up to sb

co mogła zrobić inaczej?
rozpocznij naukę
what might she have done differently?

zaprzeczanie odpowiedzialności
rozpocznij naukę
denial of responsibility

pojąć, zrozumieć
rozpocznij naukę
grasp

skok / skakac
rozpocznij naukę
leap - leapt - leapt

zaprzepascil / roztrwonił
rozpocznij naukę
squandered

imperatyw / koniecznosc
rozpocznij naukę
imperative

wprowadzenie do nowych firm
rozpocznij naukę
onboarding into new companies

specifically,

dwuznaczność / niejednoznacznosc
rozpocznij naukę
ambiguity

mądrość / wiedza
rozpocznij naukę
wisdom

solely

solely

mutual

maintain

ensuring

niepokojący
rozpocznij naukę
worrisome / worring

zbliżona do / pokrewny
rozpocznij naukę
akin to

witness

Najtrudniejsze wyzwanie / zniechecajace
rozpocznij naukę
The most daunting challenge

Powierzchnia
rozpocznij naukę
surface area

beneath

assumptions

siać spustoszenie
rozpocznij naukę
wreak havoc

borykać się z
rozpocznij naukę
grapple with

zbierać/ montowac
rozpocznij naukę
assemble

zmierzyć ogolne zainteresowanie
rozpocznij naukę
to gauge general interest

i uderzenia po prostu nadchodzą
rozpocznij naukę
and The hits just keep on coming

odwróciłeś wieko
rozpocznij naukę
you have flipped your lid

wyszlo to znacznie głośniej, niż powinno
rozpocznij naukę
that came out a lot louder than it was supposed to

good pace

odszkodowanie
rozpocznij naukę
compensation

szansę na awans
rozpocznij naukę
opportunity for Advancement

równowaga pracy i życia (prywatnego)
rozpocznij naukę
work-life balance

slodzic komus / owijać w bawelne
rozpocznij naukę
sugarcoating

To wiele dla mnie znaczy
rozpocznij naukę
it means a lot TO me

koszt utrzymania się
rozpocznij naukę
cost of living

poczucie wdzięczności
rozpocznij naukę
sense of gratitude

ociągać się
rozpocznij naukę
slacking off

sądownictwo
rozpocznij naukę
judiciary

wymówić / wymowa
rozpocznij naukę
pronounce / pronunciation

dwuznaczny / niejednoznaczny
rozpocznij naukę
ambiguous

dostarczyloby/przyniosłoby pozytywne wyniki
rozpocznij naukę
would yield positive outcomes

obciążenie pracą poznawczą
rozpocznij naukę
cognitive workload

możemy policzyc
rozpocznij naukę
we can quantify


overtime

zachęta / zyski
rozpocznij naukę
incentive/profits

wykwintne jedzenie
rozpocznij naukę
gourmet food

przedłużony czas wolny
rozpocznij naukę
extended time off

wiele dla mnie znaczy
rozpocznij naukę
means a lot to me

siła robocza
rozpocznij naukę
workforce

poszukiwania
rozpocznij naukę
seeking

zwolniony / zwolniony / zwolniony
rozpocznij naukę
laid off/ be fired/ be sacked

ociągać się
rozpocznij naukę
slacking off

odprawa (wynagrodzenie przy zwolnieniu)
rozpocznij naukę
severance pay

dismissal

Nabycie / przejęcie
rozpocznij naukę
acquisition/ takeover

mieć coś na piśmie
rozpocznij naukę
have something in writing

termin zakończenia prac
rozpocznij naukę
completion date of work, Deadline

czy mogę ci coś zasugerować
rozpocznij naukę
can I suggest you

poszerzaj horyzonty
rozpocznij naukę
expand horizons

koszt utrzymania się
rozpocznij naukę
cost of living

nie bierzemy/przyjmujemy tego lekko
rozpocznij naukę
we don't take it lightly

zabrać się do pracy
rozpocznij naukę
get down to business

pójść na kompromis
rozpocznij naukę
meet half-way

kłótnia / kłócić sie
rozpocznij naukę
argument / argue

Wygląda na to, że mamy pewne problemy.
rozpocznij naukę
im afraid There seems to be a problem.

wydaje się, że nie rozumiesz
rozpocznij naukę
you don't seem to understand

właściwie liczyliśmy na to
rozpocznij naukę
actually we were hoping for

Co miałeś na myśli
rozpocznij naukę
what did you have in mind

To może być dobry pomysł (dla ciebie), aby...
rozpocznij naukę
It might be a good idea (for you) to...

Chciałbym dodać jeszcze jedną rzecz
rozpocznij naukę
I would like to add one more thing

Szczerze mówiąc ten produkt wydaje się dość drogi
rozpocznij naukę
to be honest this product seems rather expensive

wiążąca umowa
rozpocznij naukę
binding contract

wzajemne zrozumienie
rozpocznij naukę
mutual understanding

przypadkowosc / ewentualność
rozpocznij naukę
contingency

Plan awaryjny
rozpocznij naukę
contingency plan

podsumuj / podsumuj
rozpocznij naukę
recap / sum up

spotkanie niespodziewane, napotkać
rozpocznij naukę
encounter

jednomyślny
rozpocznij naukę
unanimous

remain

pozostac na tym samym poziomie
rozpocznij naukę
remain at the same level

Możemy się tylko pocieszać
rozpocznij naukę
We can only take comfort

surmount

balans Szerokości i głębokości
rozpocznij naukę
balance The breadth and depth

Radca / wychowawca
rozpocznij naukę
councellor

reinforce

atrofie / osłabione
rozpocznij naukę
atrophies

ambidextrous

wycena / oceniana
rozpocznij naukę
appraisal

sprawiedliwość
rozpocznij naukę
equity

motywacja wewnętrzna
rozpocznij naukę
intrinsic motivation

równanie / wzór
rozpocznij naukę
equation

borykać się z
rozpocznij naukę
grapple with

martwe/słabe punkty
rozpocznij naukę
blind spots

chętny do zrobienia czegoś
rozpocznij naukę
eager to do sth

poświęcać (czas)
rozpocznij naukę
devote (time)

backstop

natrętny nadzór
rozpocznij naukę
intrusive oversight


osiągnąć szczyt
rozpocznij naukę
exceled in

long-buried

niepokojące uczucia
rozpocznij naukę
unnerving feelings

krytyczna chwila / w tym momencie
rozpocznij naukę
juncture/at this juncture

misstep

poczucie własnej wartości
rozpocznij naukę
self-worth

mówiąc wprost
rozpocznij naukę
put bluntly

budząc się zlany potem
rozpocznij naukę
waking up in a cold sweat

pielęgnować
rozpocznij naukę
cultivating

equilibrium

kluczowe kwestie
rozpocznij naukę
key imperative

stare powiedzenie
rozpocznij naukę
old saw

zmierzać w złą stronę
rozpocznij naukę
backslide

Jestem wstawiony, ale krótko widzę różowego słonia.
rozpocznij naukę
I'm tipsy but short seeing of pink elephant.

łagodny wstrząs
rozpocznij naukę
mild concussion

process outsourcingu zadań wykonywanych przed szeroką grupę ludzi w firmie open call
rozpocznij naukę
crowdsourcing

spostrzeżenia dotyczące przyszlej kondycji rynku
rozpocznij naukę
insights for the future condition of the market

jak doszliśmy do tego punktu
rozpocznij naukę
how did we get to this point

dlaczego rzeczy robione są tak, jak są
rozpocznij naukę
why are things done the way they are

trzymać rękę na pulsie
rozpocznij naukę
keep an eye on

zagadać kogoś
rozpocznij naukę
talk down to someone

lipa / niewypał
rozpocznij naukę
bummer

outperform

przewidzieć ludzkie działanie
rozpocznij naukę
forecast human action

prawdopodobieństwo sukcesu
rozpocznij naukę
likelihood of success

uzupełnienie / dodatek
rozpocznij naukę
supplement

jakościowe przyczyny wyników ilościowych
rozpocznij naukę
qual reasons for quant results

prawdziwość roszczeń
rozpocznij naukę
truthfulness of claims

sonda / sondowanie
rozpocznij naukę
probe

odfiltrować / odrzucic
rozpocznij naukę
screen-out

handel / transakcja
rozpocznij naukę
trade

probing

10% prawdopodobne, że rynek zmniejszy się o 5% więcej
rozpocznij naukę
10% likely that the market will shrink by 5% more

jasne odpowiedzi
rozpocznij naukę
lucid answers

podkreślać
rozpocznij naukę
emphasise

stigma

Dążenie do czegoś
rozpocznij naukę
pursuit of sth

bartender

Zostałem wycofany
rozpocznij naukę
I was phased out

jammed

pogodzic się z faktem
rozpocznij naukę
to face the fact / accept the fact / deal with the fact

nie mogą cię zatrzymać/powstrzymac
rozpocznij naukę
they can't detain you

determines / quantify

dosłownie / slowo w slowo / cytat
rozpocznij naukę
verbatim

częstość występowania tendencji / rozpowszechnienie
rozpocznij naukę
trend prevalence

przewyższy korzyści
rozpocznij naukę
will outweigh the benefits

szybszy czas realizacji
rozpocznij naukę
quicker turnaround times

zwiększona dokładność prognozowania
rozpocznij naukę
increased forecasting accuracy

rekrutacja uzupełniająca
rozpocznij naukę
top-up recruiting

ustalony/zalozony
rozpocznij naukę
established est.

opłaty manipulacyjnej (obsluga)
rozpocznij naukę
handling charges

ostrzeżenie
rozpocznij naukę
heads-up

scalić / połączenie
rozpocznij naukę
merge / merger

przewidywać
rozpocznij naukę
foresee \ predict

laid off
stop of employment because there's no work anymore

Wstępne zawiadomienie
rozpocznij naukę
prior notice

nadzorować - nadzorował - nadzorowane
rozpocznij naukę
oversee - oversaw - overseen

nakładających
rozpocznij naukę
overlapping

hierarchiczny
rozpocznij naukę
hierarchical

skuteczne i efektywne postępowanie
rozpocznij naukę
efficient and effective proceedings

obraca się wokół
rozpocznij naukę
revolves around

niespotykany/niezwykły spostrzeżenie
rozpocznij naukę
unprecedented insights

być zorientowanym na klienta
rozpocznij naukę
to be consumer-centric


cierpi z powodu dwoch slabosci
rozpocznij naukę
suffers from two key weaknesses

I.e. - that is

Po drugie i prawdopodobnie jeszcze ważniejsze
rozpocznij naukę
Second and arguably even more important

ogromny wpływ na postrzeganie marki
rozpocznij naukę
profound impact on brand perception

facilitate

pay rise

nawykowe zachowanie / kupowanie
rozpocznij naukę
habitual behaviour/ buying

wykonalny, prawdopodobny; wykonalny; wykonalny
rozpocznij naukę
feasible; viable; doable

tincture

urzad skarbowy
rozpocznij naukę
inland revenue

penalty / penalties

ponad 3-miesięczne zaopatrzenie
rozpocznij naukę
over 3 months supply

towary przewożone w imieniu innej osoby
rozpocznij naukę
goods carried on behalf of another person

przyziemny lub doczesny
rozpocznij naukę
mundane

krytyczny czynnik sukcesu
rozpocznij naukę
critical success factor

aby rozwiązać problemy
rozpocznij naukę
to adress the problems

opracowanie strategii, która zajmie się tym skutecznie
rozpocznij naukę
developing a strategy that will address it effectively

może podnieść sukces czegoś.
rozpocznij naukę
can lift the success of sth.

kolejne/dodatkowe wyzwania
rozpocznij naukę
incremental challenges

strategie destrukcyjne/uciazliwe
rozpocznij naukę
disruptive strategies

napedzajace strategię rozwoju produktu
rozpocznij naukę
driving product development strategy

prawdopodobnie / prawdopodobnie
rozpocznij naukę
arguably/presumably

powinniśmy przywiązywać dużą wagę
rozpocznij naukę
we should put much weight on

gotowy produkt / oprogramowanie
rozpocznij naukę
off-the-shelf product / software

data przydatności
rozpocznij naukę
use-by date

prawdopodobnie będzie całkowicie bezużyteczny
rozpocznij naukę
it is likely to be useless altogether

określenie przyszłych problemów, które musimy rozwiązać
rozpocznij naukę
identifying future problems we need to address

te z kolei są napędzane przez
rozpocznij naukę
these in turn are driven by

kwestia optymalnej zdolności produkcyjnej w pojedynczych zakładach
rozpocznij naukę
the question of optimum manufacturing capacity on single sites

jak szybko proces można skalować
rozpocznij naukę
how quickly the process can be scaled up

przewidzieć wpływ niekonwencjonalnych strategii
rozpocznij naukę
to predict the impact of unconventional strategies

bardziej dopracowana ocena
rozpocznij naukę
more nuanced assessment

istotnie / w zasadzie
rozpocznij naukę
essentially / substantially

obniżenie ryzyka
rozpocznij naukę
de-risking

optymalizacja wykonania
rozpocznij naukę
optimusing execution

aby wdrożyc strategie może byc konieczne
rozpocznij naukę
to deploy strategy may require

nadzorować - nadzorował - nadzorowane
rozpocznij naukę
oversee - oversaw - overseen

podlewać mój trawnik
rozpocznij naukę
to water my lawn

in linę with

taśma produkcyjna
rozpocznij naukę
conveyor belt

niedobór / niedociągnięcie
rozpocznij naukę
deficiency

wymyka się im
rozpocznij naukę
eluding them

wzajemnie powiązane
rozpocznij naukę
inter-related

zleceniodawca / zamowienia
rozpocznij naukę
order-taker

pomoc w rozpowszechnianiu zaawansowanych metodologii
rozpocznij naukę
aid in the dissemination of advanced methodologies

w oparciu o deklarowane potrzeby
rozpocznij naukę
based on claimed needs

stosowność/zgodność
rozpocznij naukę
congruence

rozmawiać z biznesem (o czymś)
rozpocznij naukę
talking to the business (about something)

zbędny, niepotrzebny
rozpocznij naukę
redundant, unnecessary

Pozostaję do Twojej dyspozycji w razie potrzeby
rozpocznij naukę
i remain at your disposal if necessary


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.