numbers

 0    34 fiszki    grabcia007
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
liczba
rozpocznij naukę
number
cyfra arabska
rozpocznij naukę
numeral
cyfra
rozpocznij naukę
digit
liczba całkowita
rozpocznij naukę
integer
liczba zespolona
rozpocznij naukę
complex number
liczba złożona
rozpocznij naukę
composite number
liczba sprzężona
rozpocznij naukę
conjugate number
liczba parzysta
rozpocznij naukę
even number
liczba urojona
rozpocznij naukę
imaginary number
liczba odwrotna
rozpocznij naukę
inverse number
liczba niewymierna
rozpocznij naukę
irrational number
liczba naturalna
rozpocznij naukę
natural number
liczba ujemna
rozpocznij naukę
negative number
liczba nieujemna
rozpocznij naukę
non-negative number
liczba nieparzysta
rozpocznij naukę
odd number
liczba przeciwna
rozpocznij naukę
opposite number
liczba porządkowa
rozpocznij naukę
ordinal number
liczba dodatnia
rozpocznij naukę
positive number
liczba pierwsza
rozpocznij naukę
prime number
liczba wymierna
rozpocznij naukę
rational number
liczba rzeczywista
rozpocznij naukę
real number
liczba przestępna
rozpocznij naukę
transcendental number
jednostka urojona
rozpocznij naukę
imaginary unit
część rzeczywista liczby zespolonej
rozpocznij naukę
real part of a complex number
część urojona liczby zespolonej
rozpocznij naukę
imaginary part of complex number
element odwrotny w dodawaniu
rozpocznij naukę
additive inverse
liczba będąca kwadratem danej liczby
rozpocznij naukę
perfect square
rozkład na czynniki
rozpocznij naukę
factorization
wielokrotność
rozpocznij naukę
multiple
pojęcie
rozpocznij naukę
entity
suma zbiorów
rozpocznij naukę
union of sets
kres górny
rozpocznij naukę
least upper bound
kres dolny
rozpocznij naukę
greatest lower bound
ograniczony z góry / z dołu
rozpocznij naukę
bounded from above / below

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.