The circle of life Part1

 0    62 fiszki    bartoszosica
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
hazel
rozpocznij naukę
leszczyna/piwny
relative
rozpocznij naukę
krewny
sibling
rozpocznij naukę
rodzeństwo
feature
rozpocznij naukę
cecha
inherit
rozpocznij naukę
dziedziczyć
equally
rozpocznij naukę
równie
raise
rozpocznij naukę
podnieść
coincidence
rozpocznij naukę
zbieg okoliczności
determine
rozpocznij naukę
ustalać
treat
rozpocznij naukę
traktować
notion
rozpocznij naukę
pojęcie
unnervingly
rozpocznij naukę
niepokojąco
trait
Michael got his good character traits from his mother, and the bad ones from his father.
rozpocznij naukę
cecha
Michael dobre cechy charakteru odziedziczył po matce, a złe po ojcu.
in terms of
rozpocznij naukę
w odniesieniu
mannerism
rozpocznij naukę
manieryzm
occur
The power cut occured on Sunday lunchtime when everyone was cooking
rozpocznij naukę
pojawiać się
regardless of
Everyone goes up to the next class regardless of the results of the exam
rozpocznij naukę
niezależnie od tego,
aspect
The aspect of studying at university I like most is the freedom to work independently
rozpocznij naukę
aspekt
attitude
You always have such a negative attitude. Why can't you be a more positive person?
rozpocznij naukę
postawa/podejście
Zawsze masz takie negatywne podejście. Nie mógłbyś być trochę bardziej pozytywną osobą?
reunite
Spice Girls Plan to Reunite for Upcoming Animated Movie
rozpocznij naukę
ponownie połączyć
eerily
Pregnant mothers can 3-D print an eerily life-like model of their unborn child so they can hold it before birth
rozpocznij naukę
upiornie/tajemniczo/niesamowicie
janitor
rozpocznij naukę
woźny
indicate
These reports clearly indicate whether or not the targets have been reached.
rozpocznij naukę
wskazać
Te sprawozdania jasno wskazują, czy cele zostały osiągnięte, czy nie.
bossy
Her mother was very bossy and always told her what to do.
rozpocznij naukę
władczy
Jej matka była bardzo apodyktyczna i zawsze mówiła jej, co ma zrobić.
sensible
Michael is a sensible, mature man.
rozpocznij naukę
rozsądny
Michael to rozsądny, dojrzały mężczyzna.
boast
I know he's clever but he shouldn't always boat about what he's done
rozpocznij naukę
przechwałki
modesty
It's important for children to learn modesty. People don't always want to hear how clever you are!
rozpocznij naukę
skromność
offended
Our teacher was really offended when Tracy said her grandmother had a dress like hers!
rozpocznij naukę
obrażony
reckon
I reckon it's going to rain later. Look at the sky
rozpocznij naukę
przewidywać/sądzić
immortality [ɪˌmɔrˈtæləti]
People have been searching for the secret to immortality for centuries
rozpocznij naukę
nieśmiertelność [ɪˌmɔrtæləti]
commit a crime
Bruce committed several serious crimes and is now in prison
rozpocznij naukę
popełnić zbrodnię
deteriorate
My gran is 98 years old and her health is deteriorating
rozpocznij naukę
pogorszyć się
in favor of something
Are you in favour of PIS goverment?
rozpocznij naukę
zwolennik czegoś
spiral out of control
The young boy's behaviour spiralled out of control and his parents didn't know what to do with him
rozpocznij naukę
wymknąć się spod kontroli
entirely
Would you guess this sleek Porsche station wagon is entirely electric?
rozpocznij naukę
całkowicie
solitary
Lisa lives a solitary life. She never socialises with other people.
rozpocznij naukę
samotny
Lisa prowadzi samotnicze życie. Nigdy nie udziela się towarzysko,
reliable
Our TV isn't very reliable. Sometimes the picture goes black and white
rozpocznij naukę
wiarygodny
stubborn
Donkeys can be very stubborn.
rozpocznij naukę
uparty
Osły potrafią być bardzo uparte.
fall out
I fell out with Greta last month because of sth very silly and we haven't spoken since then
rozpocznij naukę
zerwać kontakt
Komórka wypadła jej z torby gdy szła do pracy.
carry out
Let's carry out Jeremy's plan to rob the bank, I think it might work.
rozpocznij naukę
wykonać
Wykonajmy plan obrabowania banku, który opracował Jeremy - myślę, że może zadziałać.
conscientious
Steve is a very conscientious student. He always considers every little detail.
rozpocznij naukę
sumienny
Steve jest bardzo sumiennym studentem. Zawsze zwraca uwagę na każdy szczegół.
irritable
Mum gets irritable when she's tired. Don't ask her any questions then
rozpocznij naukę
drażliwy
contradict
Don't ever contradict the teacher. She'll get angry!
rozpocznij naukę
zaprzeczać
lessen
the number of mistakes I make in English has lessened over the last few months
rozpocznij naukę
zmniejszać
convinced
I'm convinced that Miss Fuller has dyed her hair
rozpocznij naukę
przekonany
notably
Sandy got goods marks in her exams, notably in Biology
rozpocznij naukę
szczególnie
assert
Cavazos asserted that Spacey allegedly sexually harassed numerous young men as artistic director at London’s Old Vic theater.
rozpocznij naukę
zapewniać
by consequence
Our climate is getting warmer and by consequence the ice caps will soon melt
rozpocznij naukę
w konsekwencji
thorough
The teacher is very thorough when she tests us in class and we have to answer lots of questions
rozpocznij naukę
gruntowny
considerate
David is very considerate and never says anything to hurt other people
rozpocznij naukę
taktowny
tense
Don't be so tense, chill out.
rozpocznij naukę
napięta
Nie bądź taki spięty, wyluzuj.
assumption
The cat assumed that he would jump to the roof of the garage
rozpocznij naukę
założenie
on the contrary
I thought Ken liked Brad Pitt films. On the contrary, he hates them
rozpocznij naukę
przeciwnie
debunk myth
The results debunk his theory. In fact, they prove the opposite
rozpocznij naukę
obalić mit
tend
Hence, he said that laws against racial and religious insult tend to backfire, noting that while such laws are ostensibly on the books to protect social harmony, they have the opposite effect.
rozpocznij naukę
zmierzać
powiedział, że prawa przeciwko rasistowskiej i religijnej zniewadze mają tendencję do odwrotu, zauważając, że chociaż takie prawa są rzekomo w książkach, aby chronić społeczną harmonię, mają odwrotny skutek.
carer
rozpocznij naukę
opiekun
decline
Bitcoin, Other Cryptocurrencies Continue Decline Over Regulation Fears
rozpocznij naukę
spadek (np. cen)
consistent
SoftBank's CEO: Vision 2030 Is Consistent with Our Vision
rozpocznij naukę
zgodny
apparent
It would seem that the answer to that question is apparent
rozpocznij naukę
oczywisty
throw doubt on
rozpocznij naukę
rzucać wątpliwości
mutal
rozpocznij naukę
wzajemny
seize the chance
rozpocznij naukę
wykorzystać szansę

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.