preinter2 unit3

 0    153 fiszki    aleksandrasemeniuk
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
uznanie
rozpocznij naukę
recognition
rozpoznać (kogos, cos)
rozpocznij naukę
to recognize
stypendium
rozpocznij naukę
grant
przyznawać np racje/ wyrażać zgodę
rozpocznij naukę
to grant
ujawniać
rozpocznij naukę
disclose
lista finalistów
rozpocznij naukę
shortlist
analfabeta
rozpocznij naukę
illiterate
uzyskać np pozwolenie
rozpocznij naukę
obtain
szkoła z internatem
rozpocznij naukę
boarding school
niezawodny, godny zaufania
rozpocznij naukę
dependable
beznadziejny
rozpocznij naukę
hopeless
beznadziejność, desperacja
rozpocznij naukę
hopelessness
straszny
rozpocznij naukę
frightful
kolejny
rozpocznij naukę
successive
proces sądowy
rozpocznij naukę
trial
proba test /testować
rozpocznij naukę
trial
odkurzacz
rozpocznij naukę
vacuum
odkurzanie
rozpocznij naukę
vacuuming
wycofać się np z brania udziału
rozpocznij naukę
withdraw
zakazać
rozpocznij naukę
forbid
niegodziwy, podły
rozpocznij naukę
ignoble
skrót
rozpocznij naukę
abbreviation
dający do myślenia
rozpocznij naukę
thought-provoking
wymianiać
rozpocznij naukę
to swap
badanie naukowe
rozpocznij naukę
research
some research cost a lot of money
badać
rozpocznij naukę
to research
I'm researching the cause of autism
uszkodzony
rozpocznij naukę
damaged
zadanie/zad domowe /przydział zadań
rozpocznij naukę
assignment
nagroda
rozpocznij naukę
award
osiągniecie
rozpocznij naukę
achievement
patrzec na kogos z podziwem
rozpocznij naukę
look up to
she looks up to me so I can't disapont her
znajdować coś/wyszukiwać coś (np. w słowniku)
rozpocznij naukę
look something up
I will look it up in dictionary
patrzec w gorę
rozpocznij naukę
look up
płynąć/przepływ
rozpocznij naukę
flow
zakładac/tworzyc
rozpocznij naukę
establish
my friend plans to establish a company
fantastyczny
rozpocznij naukę
fabulous
oświadczenie
rozpocznij naukę
statement
zakładać np firme, tworzyć
rozpocznij naukę
establish
my friend plansto establish a company
nagroda (rz)
rozpocznij naukę
award
przyznawać nagrodę (cz)
on wręczy mi nagrodę
rozpocznij naukę
to award
he is going to eward me
stypendium, dotacja(rz) /wyrażać zgodě/przyznawać np rację
złozylismy podanie o dotacje / moj szef przyznał mi podwyżkę
rozpocznij naukę
grant/to grant
we have applied for a grant/ my boss has granted me a rise
osiągnięcie, rozwój
postęp naukowy
rozpocznij naukę
advance
scientific advances
powołać, mianować (kogoś na jakies stanowisko)
rozpocznij naukę
appoint
nagroda, wygrana
rozpocznij naukę
prize
osiągać
rozpocznij naukę
accomplish
you can accomplish anythinh with friend by your side
oświadczenie
rozpocznij naukę
statement
czas trwania
rozpocznij naukę
duration
ustalać
lekarz ustali czas trwania leczenie
rozpocznij naukę
determine
your doctor will determine the duration of treatment
zapisać się na
rozpocznij naukę
enroll on
oskarżać
rozpocznij naukę
accuse
the man was accused of kidnapping the baby
zapobiegać
rozpocznij naukę
to prevent
his brave decision prevented him from being killed by the robber
ukończyć studia/ absolwent
rozpocznij naukę
graduate
ukończenie studiòw/ uroczyste rozdanie swiadectw
rozpocznij naukę
graduation
szanowany, ceniony
rozpocznij naukę
esteemed
szanować/ szacunek
rozpocznij naukę
to esteem / esteem
przedstawiciel handlowy
rozpocznij naukę
sales representative
przedsiębiorca
rozpocznij naukę
entrepreneur
w rzeczy samej / istotnie
rozpocznij naukę
indeed
osiągniecie
rozpocznij naukę
achievement
osiągać
rozpocznij naukę
achieve
szum w mediach
rozpocznij naukę
media hype
wyznaczać, mianować
rozpocznij naukę
appoint
spotkanie, umowiony termin
rozpocznij naukę
appointment
nauczyciel prywatny
rozpocznij naukę
tutor
przeciążenie np obw. elektryczego
rozpocznij naukę
overload
akademik
rozpocznij naukę
dormitory
postepować zgodnie z...
rozpocznij naukę
to follow
please follow the instruction
osiągać
rozpocznij naukę
achieve
procent odsetek, stopa procent.
rozpocznij naukę
interest rate
dobre samopoczucie/ dobrobyt
rozpocznij naukę
well-being
przestrzegać zasad
rozpocznij naukę
obey
zgodny, spójny, logiczny
rozpocznij naukę
consistent
praca dyplomowa, praca pisemna
rozpocznij naukę
dissertation
your dissertation wasn't consistent
wziąć udział
rozpocznij naukę
take part
wziąć czyjąś stronę
rozpocznij naukę
take somebody's part
wskazówka, trop, poszlaka
rozpocznij naukę
clue
prowadzić dochodzenie
rozpocznij naukę
investigate
techniki śledcze
rozpocznij naukę
forensics
Kropla krwi
rozpocznij naukę
drop of blood
dopasowanie
rozpocznij naukę
match
podejrzany, podejrzewać
rozpocznij naukę
suspect
podejrzewać, obawiać sie/ z podejrzeniem (np choroby serca)
rozpocznij naukę
suspect/ suspected
kompetentny
rozpocznij naukę
capable
wykrywać np chorobę/ distrzegać, zauważać
rozpocznij naukę
detect
Szyfrowanie
rozpocznij naukę
encryption
odszyfrowanie
rozpocznij naukę
decryption
próbować, usiłować/ proba, usiłowanie
rozpocznij naukę
attempt
zabójstwo, zamach
rozpocznij naukę
assassination
proba dokonania zamachu
rozpocznij naukę
assassination attempt
mordować
rozpocznij naukę
assassinate
morderca
rozpocznij naukę
assassin /assassinator
bezdyskusyjny, oczywisty
rozpocznij naukę
unarguable
kamizelka kuloodporna
rozpocznij naukę
bulletproof vest
zdobywać, osiągać
rozpocznij naukę
gain
wygnać (z miejsca)/ porzucić myśl, zapomnieć o czymś
rozpocznij naukę
banish
nie doceniać, zbyt nisko oszacować
rozpocznij naukę
underestimate
he underestimated how long it would take them to get there
dziedzina, obszar
rozpocznij naukę
field
I'm an expert in this particular field
odcisk palca
rozpocznij naukę
fingerprint
baza danych
rozpocznij naukę
database
pasujący
rozpocznij naukę
match
udowadniać
rozpocznij naukę
prove
przypadek, sprawa
rozpocznij naukę
case
naukowiec
rozpocznij naukę
scientist
śledczy
rozpocznij naukę
investigator
odkryć
rozpocznij naukę
discover
ustanowiony / ustanowiać
rozpocznij naukę
established /establish
faza, etap
rozpocznij naukę
phase
zmarły / zmarła
rozpocznij naukę
deceased
wynalazca
rozpocznij naukę
inventor
osiągniecie
rozpocznij naukę
advance
nagradzać, przyznać nagrode
rozpocznij naukę
award
he was awarded two Oscars
prośba, wniosek
rozpocznij naukę
request
bezpośredni(o osobie)/ jasne, przystępne(o informacjach)/ proste(o sprawie)
rozpocznij naukę
straightforward
his education wasn't straightforward. he was expelled.
wydalać(ucznia ze szkoly, czlonka z organizacji)
rozpocznij naukę
expel
wydalony (uczen, członek organizacji) / wydalać -||-
rozpocznij naukę
expelled / expel
Promienie (swiatła)
rozpocznij naukę
rays
he placed her hand in the path of the rays, he saw her bones and the ring she was wearing.
nieznany
rozpocznij naukę
unknown
niezawodny, godny zaufania
rozpocznij naukę
dependable
straszny, przerażający
rozpocznij naukę
frightful
przestraszony
rozpocznij naukę
frightened
przerażający
rozpocznij naukę
frightening, frightful
wynalazek
rozpocznij naukę
invention
twst, sprawdzian, nabór
rozpocznij naukę
trials
zgodnie z czymś
rozpocznij naukę
according to something
według kogoś
rozpocznij naukę
according to somebody
pod tytułem
rozpocznij naukę
entitled
upoważniać (do zrobienia czegoś)
upoważnił mnie do prowadzenia jego firmy podczas jego nieobecnosci
rozpocznij naukę
entitle
he entitled me to run his company in his absences
para wodna
rozpocznij naukę
steam
koło
rozpocznij naukę
wheel
zmusić / zmuszać
rozpocznij naukę
to force
podjąć się
rozpocznij naukę
undertake
he had to undertake a job not connected with his studies
urządzenie
rozpocznij naukę
device
uznany / rozpoznawać kogoś
rozpocznij naukę
recognised /recognise
przyznać np pieniądze, punkty, rzut karny
rozpocznij naukę
to award
I hope they will award money for this children
świadomy, poinformowant o czymś
nie bylam tego świadoma /
rozpocznij naukę
aware
I wasn't aware of it./ im fully aware of the risk involved in this.
istnienie
rozpocznij naukę
existence
gablota, wiztryna / wystawić na pokaz
rozpocznij naukę
showcase
cel /celować
rozpocznij naukę
aim
the aim of this course is to teach you how to take good photographs.
głowna atrakcja/ podkreślać, uwydatniać
rozpocznij naukę
highlight / to highlight
źrodło, pochodzenie /pochodzenie (narodowościowe)
rozpocznij naukę
origin
do you know the origin of this tradition?/ he's American origin
wpływowy
rozpocznij naukę
influential
zamożny
rozpocznij naukę
wealthy
pragnienia
rozpocznij naukę
desires
pragnąć, porządać / pragnienie, porządanie
rozpocznij naukę
to desire / desire
trudny, stanowiący wyzwanie
rozpocznij naukę
challenging
osiągnięcie
rozpocznij naukę
accomplishment
osiągać, zrealizować
rozpocznij naukę
to accomplish
pełnić funkcje, służyć
rozpocznij naukę
to serve
zobowiązanie / zaangažowanie
rozpocznij naukę
commitment
angażować, przeznaczać/poświęcać np czas lub pieniądze
nie chcę się angażować/wiązać zanim nie skoncze 30 lat/ muszę przeznaczyc troche kasy na wycieczkę
rozpocznij naukę
to commit
I don't want to commit before I turn thirty/ I need to commit sime money for a trip
wytrwały, zawzięty (osoba)
rozpocznij naukę
tenacious
skromność
rozpocznij naukę
modesty
ciągnąć coś np line
rozpocznij naukę
pull on something

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.