miesiące, dni tygodnia i inne takie

 0    42 fiszki    pieczusie
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
January
January is the first month of the year.
rozpocznij naukę
styczeń
Styczeń jest pierwszym miesiącem roku.
February
In February people wear warm clothes.
rozpocznij naukę
luty
W lutym ludzie noszą ciepłe ubrania.
March
It's still cold in March.
rozpocznij naukę
marzec
W marcu jest wciąż zimno.
April
They met in April and fell in love.
rozpocznij naukę
kwiecień
Spotkali się w kwietniu i zakochali.
May
In May many flowers grow and birds sing.
rozpocznij naukę
maj
W maju wiele kwiatów rośnie, a ptaki śpiewają.
June
In June happy people go on holiday.
rozpocznij naukę
czerwiec
W czerwcu szczęśliwi ludzie wyjeżdżają na wakacje.
July
July is my favourite month.
rozpocznij naukę
lipiec
Lipiec to mój ulubiony miesiąc.
August
They want to go on holiday in August.
rozpocznij naukę
sierpień
Chcą wyjechać na wakacje w sierpniu.
September
In September children go back to school.
rozpocznij naukę
wrzesień
We wrześniu dzieci wracają do szkoły.
October
In October all leaves fall down from trees.
rozpocznij naukę
październik
W październiku opadają wszystkie liście z drzew.
November
In November there is strong wind and heavy rain.
rozpocznij naukę
listopad
W listopadzie jest silny wiatr i ulewny deszcz.
December
Christmas in December.
rozpocznij naukę
grudzień
Boże Narodzenie jest w grudniu.
Monday
I hate Mondays!
rozpocznij naukę
poniedziałek
Nie cierpię poniedziałków!
Tuesday
On Tuesdays I usually go to the theater.
rozpocznij naukę
wtorek
We wtorki zazwyczaj chodzę do teatru.
Wednesday
Wednesday is in the middle of the week.
rozpocznij naukę
środa
Środa jest w środku tygodnia.
Thursday
Thursday is so similar to Tuesday!
rozpocznij naukę
czwartek
Czwartek jest tak podobny do wtorku!
Friday
Everyone likes Fridays!
rozpocznij naukę
piątek
Każdy lubi piątki!
Saturday
We are going to dance on Saturday night.
rozpocznij naukę
sobota
W sobotni wieczór chodzimy potańczyć.
Sunday
Sundays are often sunny.
rozpocznij naukę
niedziela
Niedziele są często słoneczne.
every year
rozpocznij naukę
co roku
once a week
rozpocznij naukę
raz w tygodniu
six times a month
rozpocznij naukę
sześć razy w miesiącu
twice a day
rozpocznij naukę
dwa razy dziennie
12 o'clock
rozpocznij naukę
godzina 12
a quarter
rozpocznij naukę
kwadrans
half past 9
rozpocznij naukę
wpół do dziesiątej
always
Peter is always late.
rozpocznij naukę
zawsze
Piotr zawsze się spóźnia.
often
Do you come here often?
rozpocznij naukę
często
Często tu przychodzisz?
usually
She usually walks her dog three times a day.
rozpocznij naukę
zwykle
Zwykle wyprowadza psa trzy razy dziennie.
sometimes
Sometimes I don't know what to do.
rozpocznij naukę
czasem
Czasami nie wiem, co robić.
hardly ever
I hardly ever speak German.
rozpocznij naukę
prawie nigdy
Prawie nigdy nie mówię po niemiecku.
never
I will never let you down.
rozpocznij naukę
nigdy
Nigdy cię nie zawiodę.
about
She will meet you about 5 p.m.
rozpocznij naukę
około
(Ona) spotka się z tobą koło 17.00.
at
Let's go there at 4 p.m.
rozpocznij naukę
o
Chodźmy tam o 16.00
Only once or twice.
rozpocznij naukę
Tylko raz czy dwa.
adverbs of frequency
rozpocznij naukę
przysłówki częstotliwości
daily
The shop is open daily from 8 a.m. till 6 p.m.
rozpocznij naukę
codziennie
Sklep jest otwarty codziennie od 8 do 18.
weekly
This is a weekly magazine.
rozpocznij naukę
co tydzień
To tygodnik.
yearly
Most companies pay taxes yearly.
rozpocznij naukę
co rok
Większość firm płaci podatki raz w roku.
rarely
I rarely look straight at people.
rozpocznij naukę
rzadko
Rzadko patrzę na ludzi wprost.
seldom
He seldom answers any questions.
rozpocznij naukę
rzadko
Rzadko odpowiada na pytania.
normally
I normally go to the gym on Mondays.
rozpocznij naukę
regularnie, zwykle
Zwykle chodzę na siłownię w poniedziałki.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.