Słownictwo angielskie do matury: człowiek - cechy charakteru, poziom podstawowy

ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
szczery
2 słowa
rozpocznij naukę
1. honest 2. sincere
aktywny
rozpocznij naukę
active
agresywny
rozpocznij naukę
aggressive
ambicja
rozpocznij naukę
ambition
ambitny
rozpocznij naukę
ambitious
arogancki
rozpocznij naukę
arrogant
okropny
rozpocznij naukę
awful
zły (z usposobienia)
rozpocznij naukę
bad
o złym usposobieniu
rozpocznij naukę
bad-tempered
zrównoważony
rozpocznij naukę
balanced
nudny
rozpocznij naukę
boring
odważny
rozpocznij naukę
brave
opanowany
rozpocznij naukę
calm
beztroski
rozpocznij naukę
carefree
nieostrożny
rozpocznij naukę
careless
pogodny
rozpocznij naukę
cheerful
mądry
rozpocznij naukę
clever
zimny
rozpocznij naukę
cold
odwaga
rozpocznij naukę
courage
tchórz
rozpocznij naukę
coward
zwariowany
rozpocznij naukę
crazy
krytyczny
rozpocznij naukę
critical
okrutny
rozpocznij naukę
cruel
ciekawość
rozpocznij naukę
curiosity
ciekawy, ciekawski, wścibski
rozpocznij naukę
curious
zdecydowany
rozpocznij naukę
determined
nieuczciwy
rozpocznij naukę
dishonest
nieciekawy, nudny
rozpocznij naukę
dull
egoizm
rozpocznij naukę
egoism
egoista
rozpocznij naukę
an egoist
pusty
rozpocznij naukę
empty
energiczny
rozpocznij naukę
energetic
entuzjastyczny
rozpocznij naukę
enthusiastic
ekstrawertyk
rozpocznij naukę
an extrovert
sprawiedliwy
rozpocznij naukę
fair
wierny
rozpocznij naukę
faithful
zapominalski
rozpocznij naukę
forgetful
przyjacielski, przyjazny
rozpocznij naukę
friendly
sfrustrowany
rozpocznij naukę
frustrated
zabawny
rozpocznij naukę
funny
hojność, szczodrość
rozpocznij naukę
generosity
hojny
rozpocznij naukę
generous
delikatny
rozpocznij naukę
gentle
zdolny
rozpocznij naukę
gifted
chciwy
rozpocznij naukę
greedy
szczęśliwy
rozpocznij naukę
happy
pracowity
rozpocznij naukę
hard-working
pomocny
rozpocznij naukę
helpful
niezdecydowany
rozpocznij naukę
hesitant
uczciwość
rozpocznij naukę
honesty
beznadziejny
rozpocznij naukę
hopeless
pokorny
rozpocznij naukę
humble
histeryczny
rozpocznij naukę
hysterical
idealista
rozpocznij naukę
an idealist
niecierpliwość
rozpocznij naukę
impatience
niecierpliwy
rozpocznij naukę
impatient
nieuprzejmy
rozpocznij naukę
impolite
impulsywny
rozpocznij naukę
impulsive
niezależny
rozpocznij naukę
independent
indywidualista
rozpocznij naukę
an individualist
niedoświadczony
rozpocznij naukę
inexperienced
niewinny
rozpocznij naukę
innocent
niepewny
rozpocznij naukę
insecure
inteligentny
rozpocznij naukę
intelligent
nieodpowiedzialny
rozpocznij naukę
irresponsible
radosny
rozpocznij naukę
joyful
miły
rozpocznij naukę
kind
lenistwo
rozpocznij naukę
laziness
leniwy
rozpocznij naukę
lazy
sympatyczny
rozpocznij naukę
likeable
pełen życia
rozpocznij naukę
lively
lojalny
rozpocznij naukę
loyal
materialista
rozpocznij naukę
a materialist
dojrzały
rozpocznij naukę
mature
perfidny
rozpocznij naukę
mean
humorzasty
rozpocznij naukę
moody
naiwny
rozpocznij naukę
naive
ograniczony
rozpocznij naukę
narrow-minded
nerwowy
rozpocznij naukę
nervous
milutki, ładny
rozpocznij naukę
nice
o szerokich horyzontach
rozpocznij naukę
open-minded
optymizm
rozpocznij naukę
optimism
optymista
rozpocznij naukę
an optimist
przewrażliwiony
rozpocznij naukę
oversensitive
bierny
rozpocznij naukę
passive
cierpliwość
rozpocznij naukę
patience
cierpliwy
rozpocznij naukę
patient
pedantyczny
rozpocznij naukę
pedantic
wytrwały
rozpocznij naukę
persistent
osobowość
rozpocznij naukę
personality
pesymizm
rozpocznij naukę
pessimism
pesymista
rozpocznij naukę
a pessimist
pesymistyczny
rozpocznij naukę
pessimistic
psotny, figlarny
rozpocznij naukę
playful
przyjemny
rozpocznij naukę
pleasant
uprzejmy
rozpocznij naukę
polite
praktyczny
rozpocznij naukę
practical
dumny
rozpocznij naukę
proud
cichy
rozpocznij naukę
quiet
odpowiedzialny
rozpocznij naukę
responsible
niegrzeczny
rozpocznij naukę
rude
pewny siebie
rozpocznij naukę
self-confident
egoistyczny
rozpocznij naukę
selfish
rozsądny
rozpocznij naukę
sensible
wrażliwy
rozpocznij naukę
sensitive
wrażliwość
rozpocznij naukę
sensitivity
poważny
rozpocznij naukę
serious
nieśmiały
rozpocznij naukę
shy
niemądry
rozpocznij naukę
silly
bystry
rozpocznij naukę
smart
towarzyski
rozpocznij naukę
sociable
surowy
rozpocznij naukę
strict
silny
rozpocznij naukę
strong
uparty
rozpocznij naukę
stubborn
głupi
rozpocznij naukę
stupid
odnoszący sukcesy
rozpocznij naukę
successful
podejrzany, podejrzliwy
rozpocznij naukę
suspicious
taktowny
rozpocznij naukę
tactful
gadatliwy
rozpocznij naukę
talkative
temperament
rozpocznij naukę
temperament
mieć wiele wspólnego
rozpocznij naukę
to have a lot in common
mieć poczucie humoru
rozpocznij naukę
to have a good sense of humour
chodzić z głową w chmurach
rozpocznij naukę
to have one's head in the clouds
tolerancyjny
rozpocznij naukę
tolerant
cecha charakteru
rozpocznij naukę
trait of character
niewierny
rozpocznij naukę
unfaithful
nieprzyjazny
rozpocznij naukę
unfriendly
nieszczęśliwy
rozpocznij naukę
unhappy
niemiły
rozpocznij naukę
unpleasant
nieporządny
rozpocznij naukę
untidy
bezużyteczny
rozpocznij naukę
useless
o ciepłym sercu
rozpocznij naukę
warm-hearted
bezwartościowy
rozpocznij naukę
worthless

Kurs zawiera także następujące zestawy fiszek:

Słownictwo angielskie do matury: człowiek – dane personalne, poziom podstawowy01. Słownictwo angielskie do matury: człowiek - uczucia i emocje, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: człowiek – wygląd zewnętrzny, poziom podstawowy04. Słownictwo angielskie do matury: szkoła – oceny i wymagania, poziom podstawowy.Słownictwo angielskie do matury: szkoła – przedmioty szkolne, poziom podstawowy04. Słownictwo angielskie do matury: szkoła – życie szkoły, poziom podstawowy.Słownictwo angielskie do matury: praca – słownictwo związane z tematem, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: praca – zawody, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: życie rodzinne i towarzyskie – okresy życia, członkowie rodziny, poziom podstawowy03. Słownictwo angielskie do matury: życie rodzinne i towarzyskie – święta i uroczystości, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: życie rodzinne i towarzyskie – formy spędzania czasu wolnego, styl życia, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: żywienie – posiłki i restauracje, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: żywienie – artykuły spożywcze, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: żywienie – przygotowanie potraw, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: zakupy i usługi – reklama, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: zakupy i usługi – rodzaje sklepów, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: zakupy i usługi – towary, handel, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: podróżowanie i turystyka – inne słownictwo związane z tematem, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: podróżowanie i turystyka – środki transportu i słownictwo z nimi związane, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: podróżowanie i turystyka – wypadki i awarie, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: podróżowanie i turystyka – baza noclegowa, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: podróżowanie i turystyka – zwiedzanie i wycieczki, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: kultura – dziedziny kultury, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: kultura – inne słownictwo związane z tematem, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: kultura – uczestnictwo w kulturze, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: sport – dyscypliny sportu, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: sport – sprzęt sportowy, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: sport – inne słownictwo związane z tematem, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: sport – ludzie sportu, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: zdrowie – leczenie, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: zdrowie – niepełnosprawni, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: zdrowie – schorzenia i objawy, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: zdrowie – higieniczny tryb życia, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: zdrowie – uzależnienia, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: nauka i technika – obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: nauka i technika – odkrycia i wynalazki, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: świat przyrody – zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: świat przyrody – klęski żywiołowe, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: świat przyrody – klimat, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: świat przyrody – krajobraz, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: świat przyrody – świat roślin i zwierząt, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: wiedza o krajach anglojęzycznych, poziom podstawowy i rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: państwo i społeczeństwo – konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, organizacje międzynarodowe, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: państwo i społeczeństwo – przestępczość, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: państwo i społeczeństwo – struktura państwa i urzędy, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: dom – kupno, sprzedaż, wynajem mieszkania, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: dom – opis domu i pomieszczeń, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: dom – wyposażenie, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: dom – miejsce zamieszkania, poziom podstawowyMatura ustna z angielskiego - opis obrazka

Komentarze:

Monika1980 napisał: 2010-10-31 12:09:46
Bardzo fajny zestaw. Dzięki niemu mogę powtórzyć i uzupełnić słownictwo.

marlenbla napisał: 2011-01-23 12:17:14
przydatne słownictwo)

Kruszyn napisał: 2012-11-20 18:06:53
130 słówek w jednym zestawie to za dużo do nauki. Nie wiem kto wpadł na ten pomysł.

annajakubowicz3 napisał: 2013-10-13 10:32:53
zgadzam się za dużo słówek i ciężko zapamiętać

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.