History's mysteries

 0    120 fiszek    xmarix
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
zamachowiec
rozpocznij naukę
assassin
zamach
rozpocznij naukę
assassination
porywacz
rozpocznij naukę
captor
uwięzić
rozpocznij naukę
imprison
arystokratyczny
rozpocznij naukę
aristocratic
asteroida
rozpocznij naukę
asteroid
dzwonek
rozpocznij naukę
bell
należeć do
rozpocznij naukę
belong to
pocisk
rozpocznij naukę
bullet
stolica
rozpocznij naukę
capital city
ostrożny
rozpocznij naukę
careful
nieostrożny
rozpocznij naukę
careless
zegarmistrz
rozpocznij naukę
clockmaker
kolonizować, zasiedlać
rozpocznij naukę
colonize
kolonia
rozpocznij naukę
colony
wygodny
rozpocznij naukę
comfortable
spisek
rozpocznij naukę
conspiracy
konstelacja
rozpocznij naukę
constellation
monarchia konstytucyjna
rozpocznij naukę
constitutional monarchy
przekonywać
rozpocznij naukę
convince
waluta
rozpocznij naukę
currency
niebezpieczny
rozpocznij naukę
dangerous
demokracja
rozpocznij naukę
democracy
potomek
rozpocznij naukę
descendant
przyjemny
rozpocznij naukę
enjoyable
równy
rozpocznij naukę
equal
uciekać
rozpocznij naukę
escape
dowód
rozpocznij naukę
evidence
ewoluować
rozpocznij naukę
evolve
słynny, sławny
rozpocznij naukę
famous
federacja, związek
rozpocznij naukę
federation
ustalony, niezmienny
rozpocznij naukę
fixed
flaga
rozpocznij naukę
flag
siła
rozpocznij naukę
force
sprawy zagraniczne
rozpocznij naukę
foreign affairs
przyjaźń
rozpocznij naukę
friendship
wybory powszechne
rozpocznij naukę
general election
rządzić
rozpocznij naukę
govern
stopniowo
rozpocznij naukę
gradually
grawitacja
rozpocznij naukę
gravity
strażnik, wartownik
rozpocznij naukę
guard
głowa państwa
rozpocznij naukę
head of state
pomocny
rozpocznij naukę
helpful
bezradny
rozpocznij naukę
helpless
wypożyczać
rozpocznij naukę
hire
potrącić
rozpocznij naukę
hit
prawa człowieka
rozpocznij naukę
human rights
głód
rozpocznij naukę
hunger
głodny
rozpocznij naukę
hungry
zarządzać
rozpocznij naukę
in charge of
w centrum (o umiarkowanych poglądach politycznych)
rozpocznij naukę
in the centre
niemowlę
rozpocznij naukę
infant
wpływowy
rozpocznij naukę
influential
znieważać, obrażać
rozpocznij naukę
insult
król
rozpocznij naukę
king
lewicowy
rozpocznij naukę
left-wing
łódź ratunkowa
rozpocznij naukę
lifeboat
rezydencja
rozpocznij naukę
mansion
masa, mnóstwo
rozpocznij naukę
mass
członek
rozpocznij naukę
member
minister
rozpocznij naukę
minister
tajemnicze
rozpocznij naukę
mysterious
narrator
rozpocznij naukę
narrator
naturalny
rozpocznij naukę
natural
koszmar
rozpocznij naukę
nightmare
oficjalny
rozpocznij naukę
official
operacja
rozpocznij naukę
operation
pasażer
rozpocznij naukę
passenger
partia polityczna
rozpocznij naukę
political party
władza
rozpocznij naukę
power
potężny, wpływowy
rozpocznij naukę
powerful
zabezpieczać, ocalać
rozpocznij naukę
preserve
prezydent
rozpocznij naukę
president
premier
rozpocznij naukę
prime minister
książę
rozpocznij naukę
prince
księżniczka
rozpocznij naukę
princess
zasada
rozpocznij naukę
principle
dochodowy
rozpocznij naukę
profitable
królowa
rozpocznij naukę
queen
krewny
rozpocznij naukę
relative
republika
rozpocznij naukę
republic
prawicowy
rozpocznij naukę
right-wing
przypiekać, prażyć
rozpocznij naukę
roast
rządzić, panować
rozpocznij naukę
rule
plotka, pogłoska
rozpocznij naukę
rumor
kierować państwem
rozpocznij naukę
run a country
krzyczeć
rozpocznij naukę
scream
wyższy rangą
rozpocznij naukę
senior
rozsądny
rozpocznij naukę
sensible
zbiór zasad
rozpocznij naukę
set of rules
osiedlać się
rozpocznij naukę
settle
znak drogowy
rozpocznij naukę
sign
tonąć
rozpocznij naukę
sink
taśma
rozpocznij naukę
tape
straszne
rozpocznij naukę
terrible
teoria
rozpocznij naukę
theory
spragniony
rozpocznij naukę
thirsty
torturować
rozpocznij naukę
torture
handel
rozpocznij naukę
trade
gruźlica
rozpocznij naukę
tuberculosis
niewygodny
rozpocznij naukę
uncomfortable
niekoronowany
rozpocznij naukę
uncrowned
unia
rozpocznij naukę
union
przydatny
rozpocznij naukę
useful
nieprzydatny
rozpocznij naukę
useless
śmiały, żądny przygód
rozpocznij naukę
adventurous
urzędnik państwowy
rozpocznij naukę
civil servant
wątpliwy
rozpocznij naukę
doubtful
pomocny
rozpocznij naukę
helpful
bezradny
rozpocznij naukę
helpless
wpływowy
rozpocznij naukę
influential
przepisy (prawne)
rozpocznij naukę
laws
burmistrz
rozpocznij naukę
mayor
niezawodny
rozpocznij naukę
reliable
prawa
rozpocznij naukę
laws
państwo
rozpocznij naukę
state
użyteczny
rozpocznij naukę
useful
wartościowy
rozpocznij naukę
valuable
głosowanie; głosować
rozpocznij naukę
vote
bezużyteczny
rozpocznij naukę
useless

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.