zapierdol na koniec roku 10

 0    91 fiszek    pawelnowakowski0
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
dodawać
rozpocznij naukę
to add
porozumienie
rozpocznij naukę
agreement
być wyrażanym
rozpocznij naukę
be expressed
rachunek
rozpocznij naukę
bill
obie strony
rozpocznij naukę
both parties
w odróżnieniu
rozpocznij naukę
by contrast
obliczać
rozpocznij naukę
calculate
kombinacja
rozpocznij naukę
combination
koszty
rozpocznij naukę
costs
mogłyby być wydane na leprze rzeczy
rozpocznij naukę
they could be spent on better things
pomimo kosztów
rozpocznij naukę
despite the costs
dyplomatyczny
rozpocznij naukę
diplomatic
wyjaśniać
rozpocznij naukę
explain
rząd
rozpocznij naukę
government
zawierać
rozpocznij naukę
include
błędnie
rozpocznij naukę
incorrectly
niesamowity
rozpocznij naukę
incredible
przesłanie
rozpocznij naukę
message
mniejszość
rozpocznij naukę
minority
nieporozumienie
rozpocznij naukę
misunderstanding
języki współczesne
rozpocznij naukę
modern languages
neutralny sposób
rozpocznij naukę
neutral way
na obywatela
rozpocznij naukę
per citizen
populacja
rozpocznij naukę
population
promować
rozpocznij naukę
to promote
półoficjalny status
rozpocznij naukę
semi-official status
niewysoka cena
rozpocznij naukę
small price
ogromna strata
rozpocznij naukę
terrible waste of money
szeroko dostępny
rozpocznij naukę
widely-used
być łącznikiem
rozpocznij naukę
act as a brige
przynosić korzyści
rozpocznij naukę
bring benefits
powodować problemy
rozpocznij naukę
cause difficulties
dać czas do namysłu
rozpocznij naukę
give time to think
przygotować kompromis
rozpocznij naukę
prepare to compromise
zachować demokrację
rozpocznij naukę
preserve democracy
dawać pracę
rozpocznij naukę
provide a job
znany
rozpocznij naukę
common to
mieć kontakt z
rozpocznij naukę
contact with
na praktyce
rozpocznij naukę
in practice
dążyć do
rozpocznij naukę
tend to
pracownik lini lotniczych
rozpocznij naukę
air steward
pracodawca
rozpocznij naukę
employer
recepcjonista w hotelu
rozpocznij naukę
hotel receptionist
polityk
rozpocznij naukę
politician
mówca
rozpocznij naukę
speaker
tłumacz
rozpocznij naukę
translator
zakwaterowanie
rozpocznij naukę
accommodation
zajęcia
rozpocznij naukę
activities
korzyść
rozpocznij naukę
advantage of
czy możesz mi poświęcić kilka minut
rozpocznij naukę
can you spare me a couple of minutes?
z pewnością
rozpocznij naukę
certainly
tańszy
rozpocznij naukę
cheaper
podczas
rozpocznij naukę
during
wspaniały
rozpocznij naukę
excellent
przede wszystkim
rozpocznij naukę
first of all
nudzić się
rozpocznij naukę
get bored
rodzina goszcząca studenta obcokrajowca
rozpocznij naukę
host family
długość pobytu
rozpocznij naukę
length of stay
program socjalny
rozpocznij naukę
social programme
proszę bardzo
rozpocznij naukę
you're welcome
przypadki
rozpocznij naukę
cases
rozwiązywać
rozpocznij naukę
clear up
różnica
rozpocznij naukę
difference
przesadzony
rozpocznij naukę
exaggerated
z kontekstu
rozpocznij naukę
from the context
nie sądzę aby to miało znaczenie b.d.
rozpocznij naukę
I do not think this will matter
przypuszczam że tak
rozpocznij naukę
I suppose so
zaburzać komunikację
rozpocznij naukę
interfere with communication
w większości
rozpocznij naukę
mostly
niewielka sprawa
rozpocznij naukę
no big deal
problemy narastają
rozpocznij naukę
problems arise from
w caym kraju
rozpocznij naukę
across the country
przyjmować
rozpocznij naukę
adopt
wskazówka
rozpocznij naukę
clue
kolonizować
rozpocznij naukę
colonise
wchodzić
rozpocznij naukę
to get in
istnieć
rozpocznij naukę
exist
wpływ
rozpocznij naukę
influence
nieoficialny
rozpocznij naukę
informal
nieformalność
rozpocznij naukę
informality
prowadzić do
rozpocznij naukę
lead to
częściowo
rozpocznij naukę
partly
tekst
rozpocznij naukę
passage
wymowa
rozpocznij naukę
pronunciation
wzrastająca intonacja
rozpocznij naukę
rising intonation
pionier
rozpocznij naukę
settler
podobny
rozpocznij naukę
similar
niewolnik
rozpocznij naukę
slave
klasa społeczna
rozpocznij naukę
social class
stwierdzenie
rozpocznij naukę
statement
niepokoić
rozpocznij naukę
upset

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.