ANIA maj 2018

 0    134 fiszki    mirellastone
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
to nie jest powiedziane
rozpocznij naukę
it is not said; there is no rules that says...
latarnia morska
rozpocznij naukę
lighthouse
molo
rozpocznij naukę
pier
miejsce parkingowe
rozpocznij naukę
parking space/spot
odpowiedni strój
rozpocznij naukę
appropriate attire
rząd (w Państwie)
rozpocznij naukę
government (in the State)
kasa
rozpocznij naukę
checkout
konkurs talentów
rozpocznij naukę
talent show
scena
rozpocznij naukę
a stage
telewizja śniadaniowa
rozpocznij naukę
TV Breakfast
poprawnie, prawidłowo
rozpocznij naukę
properly
chwyt, uścisk oraz pojmować, zrozumieć
rozpocznij naukę
grasp
przydzielić, przypisać
rozpocznij naukę
assign
umacniać
rozpocznij naukę
strengthen
znacznie, ogromnie, bardzo
rozpocznij naukę
greatly (od great)
z wyjątkiem mnie
rozpocznij naukę
except me (without of)
eksplodować
rozpocznij naukę
explode
zniszczenie
rozpocznij naukę
destruction
zapominalski, roztrzepany
rozpocznij naukę
forgetful, absent-minded
wysokość
rozpocznij naukę
height
śpiący
rozpocznij naukę
sleepy
ciepło ale też serdeczność/życzliwość
rozpocznij naukę
warmth
kreatywność
rozpocznij naukę
creativity
twór, wytwór
rozpocznij naukę
creation
zadowalać
rozpocznij naukę
please
zaprzeczenie
rozpocznij naukę
denial
grozić, straszyć
rozpocznij naukę
threaten
bieda
rozpocznij naukę
poverty
zagrozić, zagrażać
rozpocznij naukę
endanger - You will endanger your health...
poświęcona czemuś, zaangażowana
rozpocznij naukę
dedicated to something
zainspirowany
rozpocznij naukę
inspired
inspirujący
rozpocznij naukę
inspiring, inspirational
wyniki, osiągi ale też przedstawienie
rozpocznij naukę
performance
przyjemność, radość
rozpocznij naukę
pleasure, joy, enjoyment
aktówka, teczka
rozpocznij naukę
briefcase
przekazywać przesłanie
rozpocznij naukę
convey the message
dobudówka aneks
rozpocznij naukę
annex
kultura zmusza do myślenia
rozpocznij naukę
culture compels you to think
magiczny
rozpocznij naukę
magical
w tle
rozpocznij naukę
in the background
na pierwszym planie
rozpocznij naukę
in the foreground
lista rzeczy do zrobienia przed śmiercią
rozpocznij naukę
bucket list
obowiązki domowe
rozpocznij naukę
domestic duties
pokolenie
rozpocznij naukę
a generation
trzyosobowa rodzina
rozpocznij naukę
nuclear family generation
cela
rozpocznij naukę
cell
zamknięcie w więzieniu, odosobnienie
rozpocznij naukę
incarceration, isolation
nuda zabija umysł
rozpocznij naukę
boredom kills the mind
resocjalizacja
rozpocznij naukę
reclamation
zagrożenie
rozpocznij naukę
threat
pułapka
rozpocznij naukę
trap
futryna, framuga
rozpocznij naukę
doorpost/doorway
powieść kryminalna/kryminał
rozpocznij naukę
detective story / thriller / mystery novel
leżak plażowy
rozpocznij naukę
deckchairs on beach
wszystko w swoim czasie
rozpocznij naukę
all in good time
ograniczać do
rozpocznij naukę
confine to ____ing
charakterystyczny, wyróżniający
rozpocznij naukę
distinctive
układ, ustawienie
rozpocznij naukę
layout, line-up
palowanie
rozpocznij naukę
piling
mieć inicjatywę
rozpocznij naukę
to have an initiative; to take the initiative
rekrutować, zatrudniać
rozpocznij naukę
enroll, recruit, hire
oceniać
rozpocznij naukę
assess, evaluate
w dzisiejszych czasach
rozpocznij naukę
in this day and age
być przepełnionym
rozpocznij naukę
overflow, be filled with
mimo wszystko, ostatecznie
rozpocznij naukę
after all
dotyczyć
rozpocznij naukę
concern
rozważać
rozpocznij naukę
to consider
dostosowywać
rozpocznij naukę
conform to
pojawiać się (phrasal)
rozpocznij naukę
turn up
przyjąć coś za pewnik
rozpocznij naukę
to take something for granted
nie doceniać kogoś
rozpocznij naukę
to take somebody for granted
jeśli o mnie chodzi
rozpocznij naukę
as far as I'm concerned AFAIC
nie musiałam iść na stację
rozpocznij naukę
I didn't have to go on; I needn't have gone
po feel like ... ing!!!
rozpocznij naukę
after feel like ... ing!!!
zastępować kogoś w pracy (kolokacja)
rozpocznij naukę
stand in for
być skrótem od czegoś (kolokacja)
rozpocznij naukę
stand for
pogodzić się z kimś (kolokacja)
rozpocznij naukę
come to term with
oświeciło mnie
rozpocznij naukę
it downed on me
po in spite of ____ing
rozpocznij naukę
after in spite of ____ing
zmusiła mnie do tego; zmusił ją do rezygnacji
rozpocznij naukę
She made me do it! - He made her resign
tak jakby
rozpocznij naukę
as if = as though eg. He seems as if/as though he is enjoying himself.
gdyby tylko
rozpocznij naukę
if only= wish
odpoczynek, odświeżenie
rozpocznij naukę
rest, refreshment
przyznanie się do zrobienia czegoś
rozpocznij naukę
admission
poduszka do siedzenia
rozpocznij naukę
cushion
kłócić się
rozpocznij naukę
to quarrel, argue
niezdolny, niebędący w stanie
rozpocznij naukę
unable
czarujący, uroczy
rozpocznij naukę
charming
zachwycony, uszczęśliwiony
rozpocznij naukę
delighted, overjoyed
kasa biletowa
rozpocznij naukę
booking office, ticket office
szatnia (np. przy sali gimn)
rozpocznij naukę
cloakroom, locker room
kontra, przeciw
rozpocznij naukę
versus, against
między innymi
rozpocznij naukę
inter alia (i.a.)
w przeciwieństwie do
rozpocznij naukę
in contrast to
gleba
rozpocznij naukę
soil
wprowadzony, oprowadzony (w nowym miejscu)
rozpocznij naukę
ushered
ledwie, dopiero co, przed chwilą
rozpocznij naukę
hardly
zjawiska paranormalne
rozpocznij naukę
Paranormal activity
pełny pozytywnych emocji
rozpocznij naukę
full of positive emotions
niezmiernie uradowany
rozpocznij naukę
overjoyed
to nie jest powiedziane
rozpocznij naukę
it is not said; ther is no rules to say that...
latarnia morska
rozpocznij naukę
lighthouse
wychodzę z siebie!
rozpocznij naukę
He drives me up the wall!
miejsce parkingowe
rozpocznij naukę
parking space/spot
kasa w sklepie
rozpocznij naukę
checkout
potykacz reklamowy
rozpocznij naukę
sign post
fałszywy przyjaciel
rozpocznij naukę
false friend
ochrona środowiska naturalnego - słówka
rozpocznij naukę
recycle, use only one shopping bag; reject water in bottle; segregate
umożliwiać, dawać możność, pozwalać
rozpocznij naukę
enable
nie być w stanie zrobić czegoś
rozpocznij naukę
unable
samoobrona
rozpocznij naukę
self-defence
zranić siebie
rozpocznij naukę
injure yourself
podpalić
rozpocznij naukę
make a fire
akwarium
rozpocznij naukę
an aquarium, fish tank
trzymać w ręce
rozpocznij naukę
hold in your hands
oswojony, udomowiony
rozpocznij naukę
domesticated
ufny
rozpocznij naukę
trusting
wierny
rozpocznij naukę
faithful
obcy ludzie
rozpocznij naukę
strangers
kreskówka
rozpocznij naukę
cartoon
dialogi
rozpocznij naukę
Dialogues
innowacyjny
rozpocznij naukę
innovative
staromodny
rozpocznij naukę
old-fashioned
pierwszy ze swojego rodzaju np. film Pulp Fiction
rozpocznij naukę
the first of its kind
pozować do zdjęcia, pozowany
rozpocznij naukę
pose for a photo, posed
na kocu
rozpocznij naukę
on the blanket
najnowszy, supernowoczesny np. ostatni wypust iphone
rozpocznij naukę
state-of-the-art
klasyczny, z dobrego rocznika np. classic car
rozpocznij naukę
vintage
cabrio
rozpocznij naukę
convertible
łąka
rozpocznij naukę
a meadow
lina
rozpocznij naukę
rope
ścieżka, droga, tor
rozpocznij naukę
path, road, track
przewidywać
rozpocznij naukę
foresee - foresaw - foreseen
zachęta
rozpocznij naukę
incentive

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.