niemiecki kolos II

 0    156 fiszek    klaudiarapa98
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
unversteuertes Geld in die Schweiz verschieben
rozpocznij naukę
przenieść nieopodatkowane pieniądze do Szwajcarii
den Steuerzahlungen entgehen
rozpocznij naukę
uciec z opłat podatkowych
geringfügige Steuern erheben
rozpocznij naukę
nałożyć drobne podatki
das Bankgeheimnis streng hüten
rozpocznij naukę
ściśle strzec tajemnicy bankowej
Informationen an ausländische Steuerbehörden weiterleiten
rozpocznij naukę
Przekazanie informacje do zagranicznych organów podatkowych
in eine Steueraffäre verwickelt sein
rozpocznij naukę
być zaangażowanym w sprawę podatkową
den Steuerbetrug begehen
rozpocznij naukę
popełnić oszustwo podatkowe
den Zufluss von unversteuertem Geld unterbinden
rozpocznij naukę
zapobiec napływowi nieopodatkowanych pieniędzy
das Geld waschen
rozpocznij naukę
prać pieniądze
sich der Geldwäscherei schuldig machen
rozpocznij naukę
winni prania pieniędzy
das Geld in Steueroasen transferieren
rozpocznij naukę
przelać pieniądze do rajów podatkowych
sicherer Hafen
rozpocznij naukę
bezpieczna przystań
die Steuersünder
rozpocznij naukę
uchylacze podatków
uriges Tal
rozpocznij naukę
dolina zachowana w pierwotnym stanie
die Weide
rozpocznij naukę
pastwisko
das Finanzamt
rozpocznij naukę
Urząd skarbowy
unversteuertes Geld in die Schweiz verschieben
rozpocznij naukę
przenieść nieopodatkowane pieniądze do Szwajcarii
vermögend
rozpocznij naukę
zamożny
den Steuerzahlungen entgehen
rozpocznij naukę
uciec z opłat podatkowych
nicht ohne Grund
rozpocznij naukę
nie bez powodu
das Steuerparadies/ die Steueroase
rozpocznij naukę
raj podatkowy
streng gehütetes Bankgeheimnis
rozpocznij naukę
ściśle strzeżona tajemnica bankowa
kundenbezogen
rozpocznij naukę
związany z obsługą klientów
etw. preisgeben
rozpocznij naukę
ujawnić coś
gelten als
rozpocznij naukę
uznane za/ uchodzić za/ być uważanym za
die Rechtsgrundlage
rozpocznij naukę
podstawa prawna
das Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen
rozpocznij naukę
federalna ustawa o bankach
umstritten
rozpocznij naukę
kontrowersyjny
die Steuerhinterziehung
rozpocznij naukę
uchylanie się od opodatkowania
die Steuerbehörde, -n
rozpocznij naukę
organ podatkowy, -n
ins Fadenkreuz geraten
rozpocznij naukę
znaleźć się na celowniku
die Lockerung des Bankgeheimnisses erwägen
rozpocznij naukę
rozważyć złagodzenie tajemnicy bankowej
jdn. einbeziehen
rozpocznij naukę
włączyć/ objąć kogoś
die Schlupflöcher im Steuersystem schließen
rozpocznij naukę
likwidacja luk w systemie sterowania
in den Schlagzeilen stehen
rozpocznij naukę
znajdować się na pierwszych stronach gazet
sakrosankt
rozpocznij naukę
święty, nienaruszalny
etw. aufgeben
rozpocznij naukę
porzucić coś/ zrezygnować z czegoś
der Schweizer Bankenverband
rozpocznij naukę
Szwajcarskie Stowarzyszenie Bankowe
Diskussionsbereitschaft andeuten
rozpocznij naukę
zasugerować gotowość do dyskusji
erfolgen
rozpocznij naukę
mieć miejsce, następować
unter wachsendem Druck
rozpocznij naukę
pod rosnącą presją
die Verwicklung
rozpocznij naukę
zaangażowanie/ uwikłanie
dem Ruf schaden
rozpocznij naukę
zaszkodzić reputacji
gesetzlich
rozpocznij naukę
prawnie
den Zufluss von unversteuertem Geld unterbinden
rozpocznij naukę
zapobiec napływowi nieopodatkowanych pieniędzy
etw. erheblich erschweren
rozpocznij naukę
skomplikować coś, znacznie coś utrudnić
sich der Beihilfe zur Geldwäscherei schuldig machen
rozpocznij naukę
być winnym współudziału prania brudnych pieniędzy
der Steuerbetrug
rozpocznij naukę
oszustwa podatkowe
das Verbrechen, -
rozpocznij naukę
przestępstwo
die Vortrat
rozpocznij naukę
przestępstwo źródłowe
der Finanzintermediär
rozpocznij naukę
pośrednik finansowy
etw. verwalten
rozpocznij naukę
zarządzać czymś
sich strafbar machen
rozpocznij naukę
popełnić przestępstwo
jdm. ein Dorn im Auge sein
rozpocznij naukę
być komuś cierniem w oku
jdm. den Rücken zukehren
rozpocznij naukę
odwrócić się do kogoś plecami
der Steuerflüchtling, -e
rozpocznij naukę
uchodźca podatkowy
die Steuerklärung
rozpocznij naukę
zwrot podatku
die Steuererklärung
rozpocznij naukę
deklaracja podatkowa
Steueramt
rozpocznij naukę
Urząd Skarbowy
ausmachen
rozpocznij naukę
wynosić
sich belaufen auf A
rozpocznij naukę
opiewać na
betragen
rozpocznij naukę
wynosić
einnehmen
rozpocznij naukę
zajmować
entfallen auf A
rozpocznij naukę
przypadać na
ein hoch entwickeltes Industrieland
rozpocznij naukę
wysoko rozwinięty kraj przemysłowy
der Dienstleistungssektor
rozpocznij naukę
sektor usług
der Wirtschaftssektor
rozpocznij naukę
sektor biznesowy
beitragen
rozpocznij naukę
przyczynić się
Bruttoinlandsprodukt
rozpocznij naukę
Produkt krajowy brutto
die Landwirtschaft
rozpocznij naukę
rolnictwo
die Forstwirtschaft
rozpocznij naukę
leśnictwo
Bruttoinlandsprodukt je Einwohner
rozpocznij naukę
Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca
zählen nach + D
rozpocznij naukę
zaliczać się do
gehören zu +D
rozpocznij naukę
należeć do
die Arbeitslosenrate
rozpocznij naukę
stopa bezrobocia
die Inflationsrate
rozpocznij naukę
wskaźnik inflacji
im Zeitraum von
rozpocznij naukę
okres
betrugen
rozpocznij naukę
wyniosła
Wirtschaftssystem
rozpocznij naukę
System ekonomiczny
die Soziale Marktwirtschaft
rozpocznij naukę
społeczna gospodarka rynkowa
die Nachfrage
rozpocznij naukę
popyt
das Angebot
rozpocznij naukę
podaż
die Volkswirtschaft
rozpocznij naukę
Gospodarka
das freie Kräftespiel des Marktes
rozpocznij naukę
wolna siła rynkowa
beeinflussen durch
rozpocznij naukę
wpływ przez
die Rohstoffebasis
rozpocznij naukę
baza surowcowa
die Energiebasis
rozpocznij naukę
podstawa energetyczna
47% der gesamten Landesfläche
rozpocznij naukę
47% całkowitej powierzchni ziemi
der Holz
rozpocznij naukę
drewno
die einheimische Wirtschaft
rozpocznij naukę
lokalna gospodarka
das dichte Flussnetz
rozpocznij naukę
gęsta sieć rzeczna
ausgezeichnete Bedingungen für
rozpocznij naukę
doskonałe warunki dla
die Erzeugung der hydroelektrischen Energie
rozpocznij naukę
wytwarzanie energii hydroelektrycznej
Bodenschätzen
rozpocznij naukę
surowce mineralne
die Steinkohle
rozpocznij naukę
węgiel kamienny
die Braunkohle, n
rozpocznij naukę
węgiel brunatny, n
Eisenerz
rozpocznij naukę
Ruda Żelaza
Nichteisenmetalle
rozpocznij naukę
Metale nieżelazne
Erdöl
rozpocznij naukę
Olej
Erdgas
rozpocznij naukę
Gaz ziemny
die Förderung der fossilen Bodenschätze leicht zurückgehen
rozpocznij naukę
wydobycie zasobów kopalnych nieznacznie maleje
im Laufe der Zeit
rozpocznij naukę
z biegiem czasu
die bedeutendsten Industriebetriebe
rozpocznij naukę
najważniejsze firmy przemysłowe
Eisenbranche
rozpocznij naukę
przemysł żelaza
Stahlbranche
rozpocznij naukę
przemysł stalowy
der Maschinenbau
rozpocznij naukę
inżynieria mechaniczna
der Fahrzeugbau
rozpocznij naukę
konstrukcja pojazdu
Herstellung von Nahrungsmitteln
rozpocznij naukę
Produkcja żywności
chemischen Erzeugnissen
rozpocznij naukę
produkty chemiczne
integrierten Schaltkreisen
rozpocznij naukę
układy scalone
Autozulieferer
rozpocznij naukę
dostawca aut
Karosserieblechteilen
rozpocznij naukę
części z blachy stalowej
beliefern
rozpocznij naukę
dostawa
Spezialantriebsteilen
rozpocznij naukę
Specjalne elementy napędowe
eine besondere Bedeutung
rozpocznij naukę
specjalne znaczenie
Tourismus
rozpocznij naukę
Turystyka
Reiseverkehr
rozpocznij naukę
podróż/ turystyka
Anziehungspunkt des Tourismus
rozpocznij naukę
atrakcyjny punktów dla turystów
der Anteil an D
rozpocznij naukę
udział w
inländisch
rozpocznij naukę
wewnątrz kraju
ausländisch
rozpocznij naukę
z zewnątrz kraju
in der Erhaltender sauberen Umwelt
rozpocznij naukę
w ochronie czystego środowiska
verzichten auf Akk
rozpocznij naukę
odstąpić od
die Nutzung der Kernenergie
rozpocznij naukę
wykorzystanie energii jądrowej
in Vordergrund stehen
rozpocznij naukę
stanąć na pierwszym planie
die Energiegewinnung
rozpocznij naukę
produkcja energii
naturgemaß erneuerbare Energiequellen
rozpocznij naukę
naturalnie odnawialne źródła energii
die Wasserkraft
rozpocznij naukę
energia wodna
Windkraft
rozpocznij naukę
Siła wiatru
Solarenenergie
rozpocznij naukę
energia słoneczna
Geothermie
rozpocznij naukę
geotermalnych
Biomasse
rozpocznij naukę
Biomasa
Elektrizitätserzeugung
rozpocznij naukę
wytwarzanie energii elektrycznej
umweltfreundlich
rozpocznij naukę
przyjazny dla środowiska
der Spitzenplatz
rozpocznij naukę
najlepsze miejsce
das Entwicklungsland
rozpocznij naukę
kraj rozwijający
die Planwirtschaft
rozpocznij naukę
planowana gospodarka
das Flachland
rozpocznij naukę
równiny
das Hochgebirgsland
rozpocznij naukę
kraj wysokich gór
die Verfassung
rozpocznij naukę
konstytucja
Rätoromanisch
rozpocznij naukę
retoromański
die Minderheit
rozpocznij naukę
mniejszość
die Amtssprache
rozpocznij naukę
Język urzędowy
die Sprachenvielfalt
rozpocznij naukę
różnorodność językowa
Muttersprache
rozpocznij naukę
Język ojczysty
die deutschsprachigen Schweiz
rozpocznij naukę
Niemieckojęzyczna Szwajcaria
26 Kantonen
rozpocznij naukę
26 kantonów
sudlichen Tälern
rozpocznij naukę
południowe doliny
mehrsprachig
rozpocznij naukę
wielojęzyczna
Sprachgruppe
rozpocznij naukę
grupa mówienia
die Tatsache
rozpocznij naukę
fakt
vier Landessprachen
rozpocznij naukę
cztery języki narodowe
beherrschen
rozpocznij naukę
opanować
ein Luftschutzbunker
rozpocznij naukę
schron
Weinkeller
rozpocznij naukę
piwnica na wino
Vorratslager
rozpocznij naukę
magazyn

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.