CZYTANIE KSIĄŻEK 2

 0    49 fiszek    esterapankowska
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
the sooner the better
rozpocznij naukę
im prędzej tym lepiej
The more dangerous things get, the more courageous the hero gets.
rozpocznij naukę
Im więcej niebezpiecznych rzeczy, tym bardziej odważny staje się bohater.
The longer you wait, the less likely it is you'll read that journal.
rozpocznij naukę
Im dłużej czekasz, tym mniej prawdopodobne, że przeczytasz ten dziennik.
The more, the merrier.
rozpocznij naukę
Im więcej tym weselej.
comperatives
rozpocznij naukę
porównania
likely
It's very likely that we will lose the championship.
rozpocznij naukę
prawdopodobnie
Jest bardzo prawdopodobne, że przegramy mistrzostwo.
show off how much they know
rozpocznij naukę
pokaż, ile wiedzą
Reading's my escape.
rozpocznij naukę
Czytanie jest moją ucieczką.
I love getting lost in a good story.
rozpocznij naukę
Uwielbiam gubić się w dobrej historii.
getting so pulled in
rozpocznij naukę
tak się wciągnąć
I'll read anything if it hooks me.
rozpocznij naukę
Przeczytam cokolwiek, jeśli mnie zaczepi.
I'll be home alone.
rozpocznij naukę
Będę w domu sam.
I'll curl up on the sofa.
rozpocznij naukę
Zwijam się na sofie.
If it's raining outside, even better.
rozpocznij naukę
Jeśli pada na zewnątrz, jeszcze lepiej.
an escape
For me, reading is an escape.
rozpocznij naukę
ucieczka
Dla mnie czytanie jest ucieczką.
getting lost
Personally, I love getting lost in a good historical fiction.
rozpocznij naukę
zagubić się
Osobiście uwielbiam zagubić się w dobrej historycznej fikcji.
pull me in
The story has to pull me in, or I'll stop reading.
rozpocznij naukę
Wciągnij mnie
Historia musi mnie wciągnąć, bo przestanę czytać.
get hooked on
Sometimes I get hooked on a graphic novel, and I can't put it down till I've finished it.
rozpocznij naukę
dostaję się do, podłączyć się na
Czasami dostaję się do powieści graficznej i nie mogę jej odłożyć, dopóki jej nie skończę.
keep on top of
I read The Economy to keep on top of business news.
rozpocznij naukę
utrzymać na szczycie, trzymać się najnowszych
Czytałem Gospodarkę, aby trzymać się najnowszych informacji biznesowych.
stay current on
It helps me stay current on developments in the industry.
rozpocznij naukę
bądź na bieżąco
Pomaga mi być na bieżąco, śledzić rozwój branży.
is a rich source
Computing Today is a rich source of information.
rozpocznij naukę
jest bogatym źródłem
Computing Today jest bogatym źródłem informacji.
I'll turn on my tablet, turn out the lights and read in bed until I fall asleep.
rozpocznij naukę
Włączyłem tablet, wyłączyłem światła i czytałem w łóżku, aż zasnę.
Whenever I find time, I'll get a blanket, curl up on the couch and just read.
rozpocznij naukę
Kiedy tylko znajdę czas, wezmę koc, zwinę się na kanapie i po prostu przeczytam.
Every morning, my kids will grab a bowl of cereal and read graphic novels at the table.
rozpocznij naukę
Każdego ranka moje dzieci będą łapać miskę płatków zbożowych i czytać powieści graficzne przy stole.
hooked on
It’s sad when children are hooked on video games.
rozpocznij naukę
uzależniony od
To smutne, gdy dzieci są uzależnione od gier video.
hooked on something
rozpocznij naukę
uzależniony od czegoś
I guess so.
rozpocznij naukę
Tak sądzę.
A pinch of salt
rozpocznij naukę
Szczypta soli
truth
Tell me the truth.
rozpocznij naukę
prawda
Powiedz mi prawdę.
quest
rozpocznij naukę
poszukiwanie
universe
rozpocznij naukę
wszechświat
enlightement
rozpocznij naukę
oświecenia
be lost on
rozpocznij naukę
zagubić się
textbook
Students don't have to buy new textbooks.
rozpocznij naukę
podręcznik
Studenci nie muszą kupować nowych podręczników.
guidebook
We bought a guidebook on Thailand.
rozpocznij naukę
przewodnik (książka)
Kupiliśmy przewodnik o Tajlandii.
set of on a quest
rozpocznij naukę
zestaw zadań
set of the seals
rozpocznij naukę
zestaw pieczęci
a deep believe
rozpocznij naukę
głęboka wiara
admiration
rozpocznij naukę
podziw
a different beliefs
In this country, there's room for different beliefs.
rozpocznij naukę
różne wierzenia
W tym kraju jest miejsce dla różnych przekonań.
contribution
rozpocznij naukę
udział
outstanding
It was an outstanding achievement.
rozpocznij naukę
wybitny
To było wspaniałe osiągnięcie.
Her contribution to literature and the arts has been outstanding.
rozpocznij naukę
Jej wkład w literaturę i sztukę był wybitny.
His response to the criticism was to keep writing.
rozpocznij naukę
Jego odpowiedzią na krytykę było pisanie dalej.
relevance
rozpocznij naukę
stosowność
Some people think Hardy's novels have no relevance to the modern world.
rozpocznij naukę
Niektórzy uważają, że powieści Hardy'ego nie mają znaczenia dla współczesnego świata.
excerpt
You can read an excerpt from his new novel for free.
rozpocznij naukę
fragment
Możesz za darmo przeczytać fragment jego nowej powieści.
I bet your father would like
rozpocznij naukę
Założę się, że twój ojciec by chciał
This is possibly the greatest story
rozpocznij naukę
Jest to prawdopodobnie największa historia

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.