GGGGGGG

 0    329 fiszek    marekkotlicki
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

za darmo; daremnie, na próżno
1) Nic nie jest za darmo. Nawet śmierć kosztuje życie. 2) Próbował odzwyczaić się od palenia, ale na próżno.
rozpocznij naukę
umsonst
1) Nichts ist umsonst. Selbst der Tod kostet das Leben. 2) Er versuchte, sich das Rauchen abzugewöhnen, doch es war umsonst.

przyzwyczaić się, przywyknąć do
1) Potrzeba około dziesięciu lat, żeby przyzwyczaić się do swojego wieku. 2) Porządek to bałagan, do którego przywykliśmy.
rozpocznij naukę
sich gewöhnen an Akk
1) Man braucht ungefähr zehn Jahre, um sich an sein Alter zu gewöhnen. 2) Ordnung ist ein Durcheinander, an das man sich gewöhnt hat.

urojenie, ułuda, przywidzenie
rozpocznij naukę
das Trugbild

Łatwiej jest oszukać ludzi niż przekonać ich o tym, że zostali oszukani.
rozpocznij naukę
Es ist leichter die Menschen zu täuschen, als davon zu überzeugen, daß sie getäuscht worden sind.

żałoba
Wszyscy doświadczyliśmy żalu po stracie kogoś, kogo kochaliśmy.
rozpocznij naukę
die Trauer
Wir alle erfuhren die Trauer nach dem Verlust von jemandem, den wir geliebt hatten.

skarga; żale, narzekanie; pozew, powództwo
1) Nie mam powodów do narzekań. 2) "Nie narzekaj, że życie jest dla ciebie ciężarem; zastanów się, czy zasługujesz na nie lepiej!
rozpocznij naukę
die Klage
1) Ich habe keinen Grund zur Klage. 2) „Klage nicht, das Leben sei dir eine Last; Frage dich, ob besser du verdient es hast!“

Wyhodować żmiję na własnym łonie.
rozpocznij naukę
Eine Natter am Busen nähren.

hodować
Odkąd pamiętam, moja rodzina hoduje psy. Trzymam się więc tradycji i mam hodowlę owczarków.
rozpocznij naukę
züchten
Seit ich mir erinnern kann, zücht meine Familie Hunde. Ich halte mich also an der Tradition und habe die Zucht von Schäferhunden.

przeforsować
Ona musi zawsze postawić na swoim.
rozpocznij naukę
durchsetzen
Sie muss immer ihren Kopf durchsetzen.

zależeć od
rozpocznij naukę
abhängen von
1) Ob wir draußen feiern, hängt ganz vom Wetter ab. 2) Obwohl er schon 38 ist, ist er noch immer von seinen Eltern abhängig.

Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
rozpocznij naukę
Es gibt nichts Schlimmes, was nicht gut ausgehen kann.

ściągać cugle, trzymać na wodzy, powstrzymać (np. uczucia) / cugle
1) Nie mogłem się opanować gniewu. 2) Powinieneś nauczyć się kontrolować siebie! 3) Ledwo byli w stanie się pohamować.
rozpocznij naukę
zügeln / der Zügel
1) Ich konnte meinen Zorn nicht zügeln. 2) Du solltest lernen, dich zu zügeln! 3) Sie konnten sich kaum zügeln.

ukrywać / kryjówka
1) Nie ukrywaj się, ponieważ niektórzy nie lubią cię. Pokaż się, ponieważ jesteś wyjątkowy. 2) Życie jest zbyt krótkie, by tłumić tęsknoty, nie przeżywać namiętności i ukrywać uczucia.
rozpocznij naukę
verstecken / der Versteck
1) Verstecke dich nicht, nur weil du manchen Menschen nicht gefällst. Zeige dich, weil du einzigartig bist. 2) Das Leben ist zu kurz, um Sehnsüchte zu unterdrücken, Leidenschaft nicht auszuleben und Gefühle zu verstecken.

żywy, żwawy / żywotność
rozpocznij naukę
lebhaft / die Lebhaftigkeit
Mit ihren außergewöhnlich lebhaften Gesten zog sie unsere Aufmerksamkeit auf sich.

niepohamowany, nieokiełznany
rozpocznij naukę
ungezügelt, hemmungslos

czaszka
1) Tomek podniósł łom z zamiarem rozbicia czaszki napastnika.2) Martina znalazła ludzką czaszkę na plaży
rozpocznij naukę
der Schädel
1) Tom hob die Brechstange in der Absicht, seinem Angreifer den Schädel zu zertrümmern. 2) Martina hat einen menschlichen Schädel auf dem Strand gefunden.

dążyć do czegoś, starać się
rozpocznij naukę
nach etwas trachten
Amateure versuchen immer, die Konkurrenz zu überbieten. Profis trachten immer danach, sich selbst zu übertreffen.

wzajemnie, nawzajem (np. przy składaniu życzeń)
rozpocznij naukę
ebenfalls, gleichfalls

Dobry wieczór wszystkim!
rozpocznij naukę
Guten Abend allerseits!

kurzajka, brodawka
rozpocznij naukę
die Warze

pewność co do czegoś
1) Wiara jest pewnością bez dowodu. 2) Nadzieja nie jest wiedzą, że wszystko skończy się dobrze, lecz pewnością, że że coś ma sens, nieważne jak to się skończy...
rozpocznij naukę
die Gewissheit über etwas
1) Glaube ist Gewissheit ohne Beweise. 2) Hoffnung ist nicht Wissen, dass alles gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht...

zapał, gorliwość, ferwor
1) Zazdrość jest pasją, która z zapałem szuka tego, co tworzy cierpienie. 2) Wszystko, co atakujesz z prawdziwym zapałem się udaje.
rozpocznij naukę
der Eifer
1) Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft. 2) Alles gelingt, was man mit echtem Eifer angreift.

udobruchać, uspokajać, uśmierzać
Nie myśl, że zawsze możesz ułagodzić mnie za pomocą jedzenia!
rozpocznij naukę
besänftigen
Glaub nicht, dass du mich immer mit Essen besänftigen kannst!

łagodny
W delikatny sposób możesz wstrząsnąć światem.
rozpocznij naukę
sanft
Auf eine sanfte Art und Weise kannst du die Welt erschüttern.

wytężać, wysilać (słuch/wzrok/umysł)
rozpocznij naukę
anstrengen (sein Gehör/seine Augen/seinen Verstand)

być odciętym od świata zewnętrznego
rozpocznij naukę
von der Außenwelt abgeschnitten sein

der Heide
Ihre Mutter war eine Christin und ihr Vater ein Heide, aber das war kein Problem für sie alle.

pańszczyzna
rozpocznij naukę
Leibeigenschaft

dogadywać się, radzić sobie
1) Mężczyźni zawsze mieli strach przed tym, że kobiety mogą bez nich sobie poradzić. 2) Mężczyźni, którzy najlepiej dogadują się z kobietami, to ci sami, którzy wiedzą, jak się bez nich obejść.
rozpocznij naukę
zurechtkommen / auskommen mit
1) Die Männer hatten schon immer Angst davor, dass die Frauen ohne sie zurechtkommen könnten. 2) Die Männer, die mit den Frauen am besten auskommen, sind dieselben, die auch wissen, wie man ohne sie auskommt.

brakować czegoś
1) Brakuje akceptacji i tolerancji w naszym społeczeństwie. 2) Kiedy brakuje słów, ludzie modlą się łzami. Bóg słucha.
rozpocznij naukę
mangeln an, fehlen
1) Es mangelt an Akzeptanz und Toleranz in unserer Gesellschaft. 2) Wenn die Worte fehlen, beten die Menschen mit Tränen. Gott hört zu.

wiązać koniec z końcem
rozpocznij naukę
über die Runden kommen

furzen

fundować, stawiać komuś / zasiać, wywołać (np. niepokój)
1) Szczęśliwi, którzy wprowadzają pokój, bo Bóg nazwie ich swoimi dziećmi. 2) Niewytrenowana siła może wyrządzić wiele szkód.
rozpocznij naukę
stiften
1) Glücklich sind, die Frieden stiften, denn Gott wird seine Kinder nennen. 2) Ungeschulte Kraft kann viel Schaden stiften.

przeciwstawiać się, opierać się, stawiać opór
rozpocznij naukę
widerstehen
1) Allem kann ich widerstehen, nur der Versuchung nicht. 2) Wenn ich 10 Bier vor mir hab, kann ich nicht widerstehen. Wenn ich 10 Bier hinter mir hab kann ich auch wieder nicht stehen. 3) Er konnte diesem Angebot einfach nicht widerstehen.

rozpustny, wyuzdany, niepohamowany
Prowadził dość szalone życie w młodości.
rozpocznij naukę
zügellos
Er führte in seiner Jugend ein ziemlich zügelloses Leben.

błogosławiony
rozpocznij naukę
gesegnet, selig
1) Selig sind die, die nichts erwarten, denn sie werden nie enttäuscht werden. 2) Der Pfarrer segnete das Brautpaar

powstać, tworzyć się, wyłaniać się
1) "Stres, lęk i depresja powstają, gdy żyjemy, aby zadowolić innych." 2) Tam, gdzie brakuje informacji, pojawiają się pogłoski.
rozpocznij naukę
entstehen
1) "Stress, Angst und Depression entstehen, wenn wir leben, um es anderen recht zu machen." 2) Wo die Informationen fehlen, entstehen Gerüchte.

początek, źródło czegoś, pochodzenie
1) Źródłem wszystkich konfliktów między mną a moimi bliźnimi jest to, że nie mówię tego, co mam na myśli i nie robię tego, co mówię. 2) Wiele angielskich słów ma pochodzenie łacińskie.
rozpocznij naukę
der Ursprung
1) Der Ursprung aller Konflikte zwischen mir und meinen Mitmenschen ist, daß ich nicht sage, was ich meine, und daß ich nicht tue, was ich sage. 2) Viele englische Wörter haben lateinischen Ursprung.

pierwotny, początkowy
Ten wiersz został pierwotnie napisany w języku francuskim.
rozpocznij naukę
ursprünglich
Dieses Gedicht ist ursprünglich auf Französisch geschrieben worden.

różnorodność / różnorodny, wieloraki
rozpocznij naukę
die Vielfalt / vielfältig
Wir können miteinander auf vielfältige Weise kommunizieren.

plotkować / plotka
rozpocznij naukę
klatschen, tratschen / der Klatsch, der Tratsch
Wer immer mit dir tratscht, wird auch über dich tratschen.

udawać się (w drogę), zdarzać się
1) Zdarzyło się wówczas, że do miasta przyjechał znany filozof. 2) Niech pan zgasi światło i uda sie do łóżka. 3) Następnie udają się razem do kościoła, gdzie pastor czyta mszę przez dwie godziny.
rozpocznij naukę
sich begeben (auf den Weg)
1) Es begab sich zu dieser Zeit, dass ein bekannter Philosoph in die Stadt kam. 2) Löschen Sie das Licht und begeben Sie sich zu Bett. 3) Danach begeben sie sich gemeinsam in das Gotteshaus, wo der Pastor zwei Stunden lang die Messe liest.

niezgoda, spór
rozpocznij naukę
die Zwietracht

siać / zaprowadzać, wywoływać niezgodę
rozpocznij naukę
Zwietracht säen / stiften

żyć w niedostatku
rozpocznij naukę
in Knappheit / in Mangel leben

zgryzota, strapienie
rozpocznij naukę
die Trübsal

smucić się, użalać się nad sobą, spuścić nos na kwintę
rozpocznij naukę
Trübsal blasen
Besser Trübsal blasen, als völlig unmusikalisch sein.

postępować, obchodzić się / postępowanie, procedura
1) Życie: długi proces stawania się zmęczonym. 2) Demokracja to proces, który gwarantuje, że nie będziemy rządzeni lepiej, niż na to zasługujemy. 3) Musisz po prostu postępować dalej według tego samego schematu.
rozpocznij naukę
verfahren / das Verfahren
1) Das Leben: ein langes Verfahren, müde zu werden. 2) Demokratie ist ein Verfahren, das garantiert, dass wir nicht besser regiert werden, als wir es verdienen. 3) Du musst einfach weiter nach dem gleichen Schema verfahren.

ukryć, chować
rozpocznij naukę
verstecken, verstecken
1) Toll, wie ich immer meine Sachen vor mir selbst verstecken kann! 2) Warum haben Elefanten rote Augen? - Damit sie sich im Kirschbäumen verstecken können. 3) Geduld ist die Kunst, die Ungeduld zu verbergen.

der Fußgänger, der Passant

zgubić się, zmylić drogę, zabłądzić
rozpocznij naukę
sich verfahren
1) Sie haben sich in der Stadt hoffnungslos verfahren. 2) Folgen Sie mir nicht, ich habe mich auch verfahren! 3) Männer verfahren sich nicht. Sie kreisen ihr Ziel ein.

ujawnić, wyjawiać / objawienie
Zadaniem otoczenia nie jest formowanie dziecka, ale umożliwienie mu ujawnienia się.
rozpocznij naukę
offenbaren / die Offenbarung
Die Aufgabe der Umgebung ist nicht, das Kind zu formen, sondern ihm zu erlauben, sich zu offenbaren.

zazdrościć czegoś / zazdrość
rozpocznij naukę
beneiden um etwas / der Neid
1) Erfolg ist nur halb so schön, wenn es niemanden gibt, der einen beneidet. 2) Wer nicht beneidet sein will, muß sich seines Glückes nicht rühmen. 3) Die gefährlichsten Herzkrankheiten sind immer noch Neid, Hass und Geiz.

urzeczywistnić, ziszczać, realizować
1) Próba urzeczywistnienia nieba na ziemi zawsze wytwarza piekło. 2) Kiedy się budzisz, masz dwie możliwości: spać dalej i marzyć lub wstać, aby realizować swoje marzenia.
rozpocznij naukę
verwirklichen, realisieren
1) Der Versuch, den Himmel auf Erden zu verwirklichen, produziert stets die Hölle. 2) Wenn du wach wirst, hast du zwei Möglichkeiten: Weiter schlafen und träumen oder aufstehen um die Träume zu verwirklichen.

osłabiać, słabość
1) Człowiek jest silny, kiedy przyznaje się do swojej słabości. 2) Próbowała przysłonić swoje słabe strony pięknym uśmiechem. 3) Wciąż jest bardzo osłabiony na skutek swojej poważnej choroby.
rozpocznij naukę
schwächen, die Schwäche
1) Ein Mann ist stark, wenn er sich seine Schwäche eingesteht. 2) Sie versuchte ihre Schwächen mit einem schönen Lächeln zu überdecken. 3) Er ist von seiner schweren Krankheit noch sehr geschwächt.

Dobra kobieta jest jak dobra książka: zabawna, inspirująca, pouczająca. Chciałbym móc pozwolić sobie na całą bibliotekę.
rozpocznij naukę
Eine gute Frau ist wie ein gutes Buch: unterhaltsam, anregend, belehrend. Ich wollte, ich könnte mir eine ganze Bibliothek leisten.

pasożyt, darmozjad, nicpoń
rozpocznij naukę
der Schmarotzer, der Nichtsnutz
1) Schmarotzer sind auf keine Art zu zügeln. Tu einen Schritt für sie, sie fordern vier. 2) Die Schmarotzer schwächen die Pflanzen.

krzyk grozy, przerażenia
rozpocznij naukę
der Entsetzensschrei

Lepiej otaczać się niezawodnymi wrogami niż nierzetelnymi przyjaciółmi.
rozpocznij naukę
Es ist besser, sich mit zuverlässigen Feinden zu umgeben, als mit unzuverlässigen Freunden.

zrzęda, maruda / zrzędzić na coś
rozpocznij naukę
der Nörgler / über etwas nörgeln
1) Er muss an allem / über alles nörgeln. 2) Den Fortschritt verdanken wir den Nörglern. Zufriedene Menschen wünschen keine Veränderung!

Aby być łagodnym, tolerancyjnym, mądrym i rozsądnym, trzeba dysponować dużą porcją twardości.
rozpocznij naukę
Um sanft, tolerant, weise und vernünftig zu sein, muss man über eine gehörige Portion Härte verfügen.

spory, należyty, porządny
1) On traktuje ją z należnym szacunkiem. 2) Grubo się pomyliłeś! 3) Do tego potrzeba sporej dawki odwagi.
rozpocznij naukę
gehörig
1) Er behandelt sie mit dem gehörigen Respekt. 2) Da hast du dich gehörig getäuscht! 3) Dazu braucht man eine gehörige Portion Mut.

tracić panowanie nad sobą
rozpocznij naukę
die Beherrschung verlieren

dostawać, otrzymywać
1) Miłość jest pragnieniem dania czegoś, a nie otrzymania czegoś. 2) Najpiękniejszy pomnik, jaki można dostać, znajduje się w sercach bliźnich. 3) Nie biorę tego, co mogę dostać, czekam, aż dostanę to, czego chcę.
rozpocznij naukę
erhalten / bekommen / kriegen
1) Liebe ist der Wunsch etwas zu geben, nicht etwas zu erhalten. 2) Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, steht in den Herzen der Mitmenschen. 3) Ich nehme nicht was ich kriegen kann, ich warte bis ich bekomme was ich will.

Aby utrzymać zdrowie: nie jeść do nasycenia, nie bać się wysiłków.
rozpocznij naukę
Die Gesundheit zu erhalten: Nicht bis zur Sättigung essen, sich vor Anstrengungen nicht scheuen.

Panowie, wznieśmy toast za kobiety, które kochamy.
rozpocznij naukę
Meine Herrn, lasst uns anstoßen: Auf die Frauen die wir lieben

Jestem syty, nie zjem już nic więcej.
rozpocznij naukę
Ich bin satt, ich kann nicht mehr essen.

Vielfraß, Fresssack, Nimmersatt

błagać
1) Nie ma sensu błagać księcia, nie usłyszy on składających petycję. 2) Błagała swoich oprawców, by przynajmniej zostawili dziecko w spokoju. 3) Mężczyzna błagał sędziego na kolanach, aby uwolnił syna.
rozpocznij naukę
anflehen
1) Es ist vergeblich, den Fürsten anzuflehen, er wird die Bittsteller nicht erhören. 2) Sie flehte ihre Peiniger an, wenigstens das Kind in Ruhe zu lassen. 3) Der Mann flehte den Richter auf Knien an, seinen Sohn freizulassen.

dzielny, odważny
rozpocznij naukę
tapfer, mutig,

upadać, runąć; obalać
1) Maria spadła z drabiny. 2) Dyktator został obalony przez wojsko. 3) Wybierzcie drogę przez strumienie i nie rzucaj się zaraz w morze! Trzeba dojść przez łatwiejsze do trudniejszego.
rozpocznij naukę
stürzen
1) Maria ist von der Leiter gestürzt. 2) Der Diktator wurde vom Militär gestürzt. 3) Wähle den Weg über die Bäche und stürze dich nicht gleich ins Meer! Man muß durch das Leichtere zum Schwierigeren gelangen.

knuć intrygi
rozpocznij naukę
Ränke schmieden

słuchać (kogoś), być posłusznym
2) Jego głos / jego ręka odmówiły mu posłuszeństwa.
rozpocznij naukę
gehorchen,
2) Seine Stimme/seine Hand gehorchte ihm nicht.

pozwolić sobie (na coś)
1) Nie możemy teraz pozwolić sobie na beztroskę.2) Nie stać mnie na większe mieszkanie. 3) Miał tak dużo pieniędzy, że mógł sobie pozwolić na wyglądanie biednie.
rozpocznij naukę
sich leisten
1) Wir können es uns nicht leisten, jetzt nachlässig zu werden. 2) Ich kann mir keine größere Wohnung leisten. 3) Er hatte soviel Geld, daß er es sich leisten konnte, arm auszusehen.

pokonywać, zdobywać
1) Pokonał wszystkie przeszkody, które stanęły mu na drodze.2) W 1953 r. Mount Everest został zdobyty po raz pierwszy.
rozpocznij naukę
bezwingen
1) Er hat alle Hindernisse, die sich ihm in den Weg stellten, bezwungen. 2) 1953 wurde der Mount Everest zum ersten Mal bezwungen.

pokonać, przezwyciężać, opanować
1) Pokonywanie przeszkód jest pełną radością istnienia. 2) Nie mogła się przemóc, żeby przeprosić. 3) Wcześniej czy później musisz pokonać swój strach. Zdecyduj się na "wcześniej".
rozpocznij naukę
überwinden
1) Hindernisse überwinden ist der Vollgenuß des Daseins. 2) Sie konnte sich zu einer Entschuldigung nicht überwinden. 3) Früher oder später musst du deine Angst überwinden. Entscheide dich für "früher".

Odwaga to nie brak strachu, ale świadomość, że coś jest ważniejsze niż strach.
rozpocznij naukę
Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Erkenntnis, dass Etwas wichtiger ist, als Angst.

osoba oskarżona, oskarżony
rozpocznij naukę
der Angeklagte

chciwość
1) Niektórzy bogaci ludzie mają w sobie dużo chciwości. Mają dużo pieniędzy, ale zawsze chcą więcej. 2) Ofiara została prawdopodobnie zamordowana z chciwości. 3) Jezus powiedział: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości.
rozpocznij naukę
die Habsucht, die Habgier, die Gier
1) Manche reiche Leute haben viel Gier an ihnen. Sie haben viel Geld, aber sie wollen sowieso immer mehr. 2) Das Opfer wurde vermutlich aus Habgier ermordet. 3) Jesus sagte: Gebt acht und hütet euch vor aller Habsucht.

pożądanie, żądza czegoś
Postępujcie w duchu, a nie będzie spełniać pragnienia ciała... Galatów 5:16
rozpocznij naukę
die Begierde nach etwas
Wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Galater 5:16

oddanie, poświęcenie,
rozpocznij naukę
die Hingabe

obrażać kogoś, ranić kogoś
1) Milczenie i myślenie nie może nikogo ranić. 2) Jego uwaga bardzo ją zraniła.
rozpocznij naukę
kränken
1) Schweigen und denken mag niemand kränken. 2) Seine Bemerkung hat sie sehr gekränkt.

Ostatni dowód wielkości leży w tym, żeby znieść krytykę bez urazy.
rozpocznij naukę
Der letzte Beweis von Größe liegt darin, Kritik ohne Groll zu ertragen.

Wielkie problemy należy rozwiązywać, gdy są jeszcze małe.
rozpocznij naukę
Große Probleme sollte man in Angriff nehmen, solange sie noch kleine sind.

zwłoka, odroczenie
rozpocznij naukę
der Aufschub
Aufschub ist die tödlichste Form der Ablehnung

ojciec chrzestny
rozpocznij naukę
der Pate, der Taufpate, der Patenonkel

chrześniak, chrześniaczka
rozpocznij naukę
das Patenkind

odmawiać, odrzucać
1) Niestety, muszę odrzucić zaproszenie. 2) Wolna jest osoba, która może odmówić zaproszenia bez uzasadnienia. 3) Łukasz zaprosił mnie na imprezę, ale odmówiłem, bo miałem dużo pracy.
rozpocznij naukę
ablehnen
1) Ich muss Ihre Einladung leider ablehnen. 2) Frei ist der Mensch, der ohne Begründung eine Einladung ablehnen kann. 3) Łukasz lud mich zur Party ein, aber ich lehnte ab, weil ich viel Arbeit hatte.

przesunąć, odłożyć coś [na następny dzień], odroczyć
rozpocznij naukę
aufschieben
1) Du solltest den Arztbesuch nicht mehr länger aufschieben. 2) Neue Schiebetüren lassen sich ganz leicht aufschieben.

Co się odwlecze, to nie uciecze.
rozpocznij naukę
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

uważać, mieć się na baczności przed
rozpocznij naukę
sich vorsehen vor, vorsichtig sein
1) Sieh dich vor dem Hund vor, er könnte beißen!

przeciwny, niesprzyjający / przeciwność
1) Zrobili to pomimo niekorzystnych warunków pracy. 2) Niesprzyjające i potencjalnie niebezpieczne warunki atmosferyczne.
rozpocznij naukę
widrig / Widrigkeit
1) Sie haben es trotz der widrigen Arbeitsbedingungen geschafft. 2) Widrige und möglicherweise gefährliche atmosphärische Bedingungen.

pokorny / pokora
1) Nagroda za pokorę i bojaźń Pańską jest bogactwo, honor i życie. (Przysłów 22: 4) 2) Frauen sollten wie Polizeihunde sein! - folgsam, willig, demütig und scharf.
rozpocznij naukę
demütig / die Demut
1) Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. (Sprüche 22:4) 2) Kobiety powinny być jak psy policyjne! - posłuszne, chętne, pokorne i ostre.

kłaniać się przed
rozpocznij naukę
verbeugen, sich verneigen vor

cnota
Wówczas bojaźliwość i nieśmiałość były postrzegane jako cnoty kobiece.
rozpocznij naukę
die Tugend
Damals galten Scheu und Schüchternheit als weibliche Tugenden.

Kobiety, które domagają się takich samych praw jak mężczyźni, są w każdym razie wyjątkowo skromne.
rozpocznij naukę
Frauen, die die gleichen Rechte wie Männer fordern, sind auf jeden Fall bemerkenswert genügsam.

modlitwa
1) Złożyć ręce na modlitwie. 2) Skłonić głowę do modlitwy.
rozpocznij naukę
das Gebet
1) Die Hände zum Gebet falten. 2) Den Kopf zum Gebet neigen.

lub też, albo raczej, względnie
1) Ona z chęcią przyjdzie, w każdym razie tak mi powiedziała. 2) Ona pochodzi z Kolonii, albo raczej z wioski koło Kolonii.
rozpocznij naukę
beziehungsweise
1) Sie will gerne kommen, beziehungsweise sie hat es mir so gesagt. 2) Sie kommt aus Köln, beziehungsweise aus einem Dorf bei Köln.

wykonywać, sprawować
Ciężko było wykonać naszą pracę i osiągnąć cele.
rozpocznij naukę
verrichten
Arbeit, Dienst tun, erledigen
Es war schwierig, unsere Arbeit zu verrichten und Ziele durchzusetzen.

załatwiać swoją potrzebę naturalną
rozpocznij naukę
seine Notdurft verrichten

wzór (do naśladowania)
Kto nie może być dobrym wzorem do naśladowania, powinien przynajmniej służyć jako odstraszający przykład.
rozpocznij naukę
das Vorbild
Wer kein gutes Vorbild sein kann, sollte wenigstens als abschreckendes Beispiel dienen.

przemyśliwać, obmyślać, rozważać
1) Dobrze przemyślany plan. 2) Ich muss seinen Vorschlag genau durchdenken.
rozpocznij naukę
durchdenken
1) Ein gut durchdachter Plan. 2) Muszę dokładnie przemyśleć jego propozycję.

krzywy, pochyły, fałszywy
1) Schodzić na złą drogę. 2) Patrzeć na kogoś krzywym okiem. 3) Obraz wisi krzywo.
rozpocznij naukę
schief
1) Auf die schiefe Bahn geraten. 2) Jemanden schief ansehen. 3) Das Bild hängt schief.

(pot). nie udawać się, nie powodzić się
1) Wszystko, co może pójść nie tak, również pójdzie nie tak. (Prawo Murphy'ego). 2) Wiele małżeństw się nie udaje, ponieważ liczba uczestników nie została uzgodniona.
rozpocznij naukę
schiefgehen
1) Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen. (Murphys Gesetz). 2) Viele Ehen gehen ja nur schief, weil man sich nicht über die Teilnehmerzahl einig war.

bić, lać, tłuc
1) Często był jako dziecko bity przez ojca. 2) Muszę wbić gwóźdź w ścianę. 3) To, że się śmieję, nie oznacza, że nie chcę cię uderzyć!
rozpocznij naukę
hauen
1) Er wurde als Kind oft von seinem Vater gehauen. 2) Ich muss einen Nagel in die Wand hauen. 3) To, że się śmieję, nie oznacza, że nie chcę cię uderzyć!

zgadzać się, być tego samego zdania
rozpocznij naukę
einig sein

Stłukł go na kwaśne jabłko.
rozpocznij naukę
Er hat ihn grün und blau gehauen.

żądać, domagać się
1) Są ludzie, którzy tak mało żądają. Niektórzy nawet nic. A ci ludzie zasługują na wszystko. 2) Należy domagać się niemożliwych, aby możliwe było osiągnięte. 3) Nie ośmielę się zażądać większej pensji.
rozpocznij naukę
fordern / verlangen
1) Es gibt Menschen, die verlangen so wenig. Einige sogar nichts. Und genau diese Menschen verdienen alles. 2) Man muß das Unmögliche fordern, damit das Mögliche erreicht wird. 3) Ich getraue mich nicht mehr Gehalt zu fordern.

wspierać, popierać, promować
Słabych należy wspierać w szkole, a od silnych należy wymagać.
rozpocznij naukę
fördern
Die Schwachen sollen in der Schule gefördert und die Starken gefordert werden.

wstrzemięźliwość, abstynencja seksualna
rozpocznij naukę
Enthaltsamkeit

wykonywać pracę, odbywać, dokonywać
1) Im więcej żądamy od ucznia, aby tak więcej on będzie dokonywać. 2) Wpłaty gotówkowe są dokonywane jedynie w euro. 3) Osoba, która czuje się doceniana, zawsze osiągnie więcej, niż się od niej oczekuje.
rozpocznij naukę
leisten
1) Je mehr wir vom Schüler fordern, umso mehr wird er leisten. 2) Barzahlungen werden ausschließlich in Euro geleistet. 3) Ein Mensch, der sich geschätzt fühlt, wird immer mehr leisten, als man von ihm erwartet.

ciekawski, żądny widowiska
rozpocznij naukę
schaulustig

pełznąć, czołgać się
1) Wielcy przestają panować, gdy mali przestają pełzać. 2) Czy muszę więc czołgać się, by go udobruchać?
rozpocznij naukę
kriechen
1) Die Großen hören auf zu herrschen, wenn die Kleinen aufhören zu kriechen. 2) Muss ich kriechen, um ihn zu besänftigen?

szata
1) Miłość, sztuka i religia lubią się owinąć w szaty wstydu. 2) Prawda jest zawsze skromna, prosta, krystalicznie czysta, nie toleruje przesadnej szaty
rozpocznij naukę
das Gewand
1) Liebe, Kunst und Religion hüllen sich gern in das Gewand der Scham. 2) Das Wahre ist immer schlicht, einfach, haarscharf, es verträgt kein aufgebauschtes Gewand.

godność, zaszczyt
1) To jest poniżej jego godności. 2) Dojść do najwyższych godności.
rozpocznij naukę
die Würde
1) Das ist unter seiner Würde. 2) Zu hohen Würden gelangen

drżeć, trząść się
Dziecko drżało ze strachu / zimna.
rozpocznij naukę
zittern
Das Kind zitterte vor Angst / Kälte.

pozwolić sobie na coś (np. na odpoczynek, wakacje)
Możesz sobie przecież pozwolić na dwa dni odpoczynku!
rozpocznij naukę
sich etwas gönnen
Die zwei Tage Erholung kannst du dir doch gönnen!

Raz można sobie na to pozwolić!
rozpocznij naukę
Man gönnt sich ja sonst nichts!

kuleć, utykać
rozpocznij naukę
hinken
Seit seinem Unfall hinkt er auf dem rechten Bein.

wspierać
Stała przy mnie w potrzebie. Jemaden geistlich beistehen.
rozpocznij naukę
beistehen
Sie ist mir in der Not beigestanden. Wspierać kogoś duchowo.

do teraz, dotąd, do tej pory
1) Umieranie nie może być aż tak trudne - do tej pory wszyscy temu podołali.
rozpocznij naukę
biher / bislang
1) Sterben kann gar nicht so schwer sein - bisher hat es noch jeder geschafft.

ostać się, utrzymać się [pomimo czegoś], pokonać kogoś
Do tej pory musieliśmy stawić czoło naturze. Od teraz musimy przeciwstawiać się naszej własnej naturze.
rozpocznij naukę
sich gegen etwas behaupten
Bisher mußten wir uns gegen die Natur behaupten. Von nun an müssen wir uns gegen unsere eigene Natur behaupten.

resztka, ostatek, koniec
Wypić / wychylić kieliszek do dna.
rozpocznij naukę
die Neige
Das Glas bis zur Neige leeren.

chylić się ku upadkowi, kończyć się
1) Nasze zapasy drewna opałowego są na wyczerpaniu. 2) Nasze pieniądze się kończą.
rozpocznij naukę
zur Neige gehen
1) Unsere Vorräte an Feuerholz gehen langsam zur Neige. 2) Unser Geld geht zur Neige.

w pełni [wykorzystać/rozkoszować się]
rozpocznij naukę
bis zur Neige auskosten/genießen

rozkoszować się, cieszyć się
1) Urok zakazanego można smakować tylko wtedy, gdy robisz to od razu - jutro może już być dozwolone. 2) Żyjemy zbyt wiele w przeszłości, boimy się przyszłości i zupełnie zapominamy cieszyć się teraźniejszością.
rozpocznij naukę
auskosten, genießen
1) Den Reiz des Verbotenen kann man nur auskosten, wenn man es sofort tut - morgen ist es vielleicht schon erlaubt. 2) Wir leben zu sehr in der Vergangenheit, haben Angst vor der Zukunft und vergessen dabei völlig, die Gegenwart zu genießen.

szczery
1) Przyjaciele mówią, że są szczerzy, a wrogowie tacy są. 2) Kto chce przyjść do Boga, musi wierzyć, że istnieje i nagradza tych, którzy go szczerze szukają. (Heb 11,6)
rozpocznij naukę
aufrichtig
1) Die Freunde nennen sich aufrichtig, die Feinde sind es. 2) Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. (Heb 11,6)

przyzwoity
1) To nie jest wielka przyjemność być przyzwoitym bez uznania. 2) Tajemnicą tego, jak pozostać młodym, jest żyć przyzwoicie, jeść powoli i kłamać odnośnie do wieku.
rozpocznij naukę
anständig
1) Es macht wenig Spaß, ohne Anerkennung anständig zu sein. 2) Das Geheimnis wie man jung bleibt, ist, anständig zu leben, langsam zu essen und in Bezug auf das Alter zu lügen.

Podobnie mój Ojciec Niebieski będzie traktował każdego, kto nie szczerze wybaczy swojemu bratu.
rozpocznij naukę
Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden behandeln, der seinem Bruder nicht aufrichtig vergibt.

odnośnie do czegoś, w nawiązaniu do
1) Piszę w związku z..., Piszę odnośnie..., 2) Podzieliła ich różnica zdań co do... 3) Co do jej pytania, mogę tylko powiedzieć, że...
rozpocznij naukę
in Bezug auf, bezüglich
1) Ich schreibe mit Bezug auf... 2) Es trennten sie Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf... 3) Bezüglich ihrer Frage kann ich nur sagen, dass...

jednak, przecież
rozpocznij naukę
dennoch, jedoch

okazać, wyświadczyć, dowodzić
1) Chcę mu okazać swoją wdzięczność. 2) Wyświadczyć komuś niedźwiedzią przysługę. 3) Jedyna pochwała, jaki powinno się okazywać artyście, jest kupować jego dzieła.
rozpocznij naukę
erweisen
1) Ich will ihm meine Dankbarkeit erweisen. 2) Jemandem einen Bärendienst erweisen. 3) Das einzige Lob, welches man einem Künstler erweisen sollte, ist, seine Werke zu kaufen.

przysługa
Wyświadczenie przysługi złemu człowiekowi jest tak samo niebezpieczne, jak obrażanie dobrego.
rozpocznij naukę
der Gefallen
Einem schlechten Menschen einen Gefallen zu erweisen ist genauso gefährlich, wie einen guten zu kränken.

wyświadczyć komuś przysługę
rozpocznij naukę
jemandem einen Gefallen / Dienst erweisen

okazać się
1) Wojna nie zna zwycięzców, każdy triumf militarny okazuje się klęską wszystkich zaangażowanych. 2) Pokazała, że można na niej polegać. 3) Wiem, że Kapitan Pendleton okaże się godnym swego rodowego nazwiska.
rozpocznij naukę
sich erweisen
Krieg kennt keine Sieger, jeder militärische Triumph erweist sich in Wahrheit als Niederlage aller Beteiligten. 2) Sie hat sich als sehr zuverlässig erwiesen. 3) Ich weiß, Captain Pendleton wird sich seines Familiennamens würdig erweisen.

czcić, wielbić
1) Kobieta zawsze będzie adorować mężczyznę, który chciał ją poślubić. Mężczyzna zawsze kobietę, która go odrzuciła. 2) Muzułmanie nie mogą czcić ludzkich podobizn.
rozpocznij naukę
verehren
1) Eine Frau wird immer den Mann verehren, der sie heiraten wollte. Ein Mann immer die Frau, die ihn ablehnte. 2) Muslime dürfen keine menschlichen Ebenbilder verehren.

nieugięty, niezachwiany, niezłomny
Niech Pan kieruje całym twoim myśleniem i pragnieniem, abyście kochali Boga i trwali przy Chrystusie.(2 Tes 3,5)
rozpocznij naukę
standhaft
Der Herr richte euer ganzes Denken &Wollen darauf, dass ihr Gott liebt und standhaft zu Christus haltet. (2 Thess 3,5)

kompletny, w pełnym składzie
rozpocznij naukę
vollzählig
Die Mannschaft ist vollzählig zum Training erschienen.

prześladować, trapić, dręczyć, atakować
Reporterzy nękali gwiazdę pytaniami.
rozpocznij naukę
bedrängen
Die Reporter bedrängten den Star mit Fragen.

przecież to już była przesądzona sprawa!
rozpocznij naukę
das war doch schon [eine] beschlossene Sache!

napominać
1) Ojciec napomniał dzieci, żeby nie bawiły się na ulicy. 2) Uzdrawianie zmarłych i upominanie starców to to samo.
rozpocznij naukę
ermahnen
1) Der Vater ermahnte die Kinder, nicht auf der Straße zu spielen. 2) Tote heilen und Greise ermahnen ist dasselbe.

1) obwieszczać, ogłaszać, 2) poznawać /kontaktować kogoś z kimś
1) Podać do ogólnej wiadomości. 2) Pozwól mi cię przedstawić mojej żonie.
rozpocznij naukę
bekannt machen
1) Allgemein bekannt machen. 2) Darf ich Sie mit meiner Frau bekannt machen?

peszyć kogoś, zbijać kogoś z tropu
1) On tak zbił mnie z tropu, że nie wiedziałem, co powiedzieć. 2) Nie jestem zdezorientowany! Po prostu sortuję swoje myśli inaczej. 3) Moja opinia jest jasna, proszę, mnie teraz nie zbijać z tropu faktami.
rozpocznij naukę
verwirren
1) Er hat mich so verwirrt, dass ich nicht wusste, was ich sagen soll. 2) Ich bin nicht verwirrt! Ich sortiere nur meine Gedanken anders. 3) Meine Meinung steht fest, bitte verwirren Sie mich jetzt nicht mit Tatsachen.

trwonić, marnować
Dużo marnować i mało zarabiać, to dobry sposób na zrujnowanie.
rozpocznij naukę
vertun
Viel vertun und wenig erwerben ist ein guter Weg zum Verderb

godny zaufania
rozpocznij naukę
vertrauenswürdig

list polecający
rozpocznij naukę
das Empfehlungsschreiben

zdrowy rozsądek
1) Nic nie jest rozdzielone tak sprawiedliwie, jak zdrowy rozsądek. Nikt nie sądzi, że potrzebuje go więcej, niż ma.2) Zdrowy rozsądek nie jest darem, lecz karą. Bo trzeba radzić sobie z tymi wszystkimi, którzy go nie posiadają.
rozpocznij naukę
der gesunde Menschenverstand
1) Nichts ist so gerecht verteilt wie der gesunde Menschenverstand. Niemand glaubt mehr davon zu brauchen, als er hat. 2) Gesunder Menschenverstand ist kein Geschenk, es ist eine Strafe. Denn man muss mit all denen klar kommen, die keinen besitzen.

die Meuterei

sumienie
1) Sumienie nie przeszkadza nam w popełnianiu grzechów; ale niestety nie pozwala nam cieszyć się grzechami. 2) Dobre sumienie jest często tylko odwrotną stroną złej pamięci. 3) Sumienie jest teściową, której wizyta nigdy się nie kończy.
rozpocznij naukę
das Gewissen
1) Das Gewissen hindert uns nicht, Sünden zu begehen; aber es hindert uns leider, die Sünden zu genießen. 2) Ein gutes Gewissen ist oft nur die Kehrseite eines schlechten Gedächtnisses. 3) Das Gewissen ist eine Schwiegermutter, deren Besuch nie endet.

die Nessel, die Brennnessel

paplać, pleść
rozpocznij naukę
plaudern, plappern

das Bleichgesicht

obrzydliwy, wstrętny
rozpocznij naukę
ekelhaft

obrażać
1) Wolny jest ten, którego zniewagi ludzkie nie ranią, a bohaterem jest ten, kto nie obraża tego, który na to zasługuje. 2) Mędrzec zapomina obelgi jako niewdzięczny człowiek dobre uczynki.
rozpocznij naukę
beleidigen
1) Frei ist der, den die Beleidigungen der Menschen nicht schmerzen, und ein Held ist, wer den nicht beleidigt, der es verdient hätte. 2) Der Weise vergisst die Beleidigungen, wie ein Undankbarer die Wohltaten.

wspominać, napomykać
rozpocznij naukę
erinnern, spielt

wspominać, napomykać
1) Zapomniał wspomnieć, że jesteśmy spokrewnieni. 2) Miałeś nie wspominać o jego wadze.
rozpocznij naukę
erwähnen
1) Vergaß er wohl zu erwähnen, dass wir verwandt sind. 2) Du solltest sein Gewicht nicht erwähnen.

sądzić o
1) Nie wiem, co mam o tym sądzić. 2) Co pan sądzi o mojej wypowiedzi? Proszę o opinię.
rozpocznij naukę
halten von
1) Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. 2) Was halten Sie von meinen Ausführungen? Ich bitte um Rückmeldung.

streicheln
1) Gott schuf die Katze, damit der Mensch einen Tiger zum Streicheln hat. 2) Diplomatie ist die Kunst, einen Hund so lange zu streicheln, bis der Maulkorb fertig ist. 3) Ich möchte den Totenkopf des Mannes streicheln, der die Ferien erfunden hat.

To nie ma sensu.
rozpocznij naukę
Das ergibt keinen Sinn.

można pęknąć ze śmiechu! (fam.)
rozpocznij naukę
das ist ja zum Piepen!

sutek, brodawka piersiowa
rozpocznij naukę
die Brustwarze

złapać, przyłapywać (na czymś)
rozpocznij naukę
erwischen
1) Wenn du dich beeilst, erwischst du den 5-Uhr-Bus noch. 2) Sie hat ihn beim Stehlen erwischt.

popaść, wpaść, dostawać się
1) Nie pozwól żeby wpadły w niepowołane ręce. 2) Spróbujcie tym razem nie wpakować się w tarapaty.
rozpocznij naukę
geraten
1) Lass sie nicht in die falschen Hände geraten. 2) Versucht dieses Mal nicht in Schwierigkeiten zu geraten.

moja cierpliwość się wyczerpała
rozpocznij naukę
Meine Geduld ist erschöpft

wohlhabend, vermögend
1) Früh ins Bett und früh aufstehen macht gesund, wohlhabend und klug. 2) Schmuck soll einen nicht wohlhabend erscheinen lassen, sondern schmücken. Deshalb habe ich immer gerne falschen Schmuck getragen.

okrucieństwo, okropność, odraza
1) Ofiara niegodziwca jest obrzydliwością dla Pana, zwłaszcza gdy jest ofiarowana z niegodziwością. Przysłów 21:27. 2) Wystawa przypomina okropności wojny.
rozpocznij naukę
der Gräuel
1) Das Opfer der Gottlosen ist dem HERRN ein Greuel, zumal wenn man es mit Bosheit darbringt. -Proverbs 21:27. 2) Die Ausstellung erinnert an die Gräuel des Krieges.

die Gräueltat

the grin
1) Uśmiechać się od ucha do ucha. 2) Uśmiech na ich twarzach, gdy nas raniły, był nie do opisania.
rozpocznij naukę
das Grinsen
1) Wie ein Honigkuchenpferd grinsen. 2) Das Grinsen auf ihren Gesichtern, wenn sie uns wehtaten, war unbeschreibIich.

to nie wystarczy
rozpocznij naukę
das reicht (genügt) nicht

wohl kaum

dusić, mdlić
1) Dusił swoją ofiarę, aż przestał się ruszać. 2) Mój przyjaciel zaczął się dusić, a następnie upadł na podłogę!
rozpocznij naukę
würgen
1) Er würgte sein Opfer, bis es sich nicht mehr bewegte. 2) Mein Freund begann zu würgen und ist dann auf dem Boden zusammengebrochen!

Nie mogę się doczekać.
rozpocznij naukę
Ich kann es kaum erwarten.

nadrabiać
Ciesz się swoim czasem, ponieważ żyjesz TERAZ i DZISIAJ, ponieważ jutro nie możesz nadrobić wczoraj. 2) Nie możesz nadrobić straconego snu. Straconego życia też nie.
rozpocznij naukę
nachholen
1) Genieße deine Zeit, denn Du lebst JETZT und HEUTE, denn morgen kannst Du gestern. 2) Entgangenen Schlaf kann man nicht nachholen. Entgangenes Leben auch nicht.

różny, odmienny
rozpocznij naukę
unterschiedlich
Wir sind wie Puzzleteile, so unterschiedlich, aber passen perfekt zusammen.

nadzwyczajny
rozpocznij naukę
außergewöhnlich, außerordentlich
Manchmal werden ganz gewöhnliche Dinge ganz außergewöhnlich, einfach, weil man sie mit den richtigen Leuten macht.

niewątpliwie, bez wątpienia
rozpocznij naukę
zweifellos, zweifelsfrei, zweifelsohne

tak czy owak
rozpocznij naukę
sowieso

traktować o, opisać
rozpocznij naukę
handeln von
1) Das Märchen handelt von zwei Kindern, die sich im Wald verirren. 2) Ihre Romane handeln von der Freiheit und der Bedeutung des Guten.

zbędny
1) Pocałunek jest uroczą sztuczką natury, która przerywa rozmowę, gdy słowa stają się zbędne. 2) W niektórych państwach satyrycy są zbędni; rząd sam siebie czyni śmiesznym.
rozpocznij naukę
überflüssig
1) Der Kuss ist ein liebenswerter Trick der Natur, ein Gespräch zu unterbrechen, wenn Worte überflüssig werden. 2) In manchen Ländern sind Satiriker überflüssig; die Regierung macht sich selbst lächerlich.

mylić (się)
1) jeśli się nie mylę... 2) pomyliłem się co do ciebie
rozpocznij naukę
täuschen sich
1) wenn ich mich nicht täusche ... 2) ich habe mich in dir getäuscht

pozostawić (coś komuś)
rozpocznij naukę
überlassen
1) Das Leben ist zu kurz, um es dem Schicksal zu überlassen. 2) Wenn Arbeit etwas schönes und erfreuliches wäre, hätten die Reichen sie nicht den Armen überlassen. 3) Überlassen wir die schönen Frauen den Männern ohne Phantasie.

nabijać się (z kogoś)
rozpocznij naukę
veräppeln
Es ist leichter Menschen zu veräppeln, als sie davon zu überzeugen, dass sie veräppelt wurden.

mieć coś komuś za złe, obrażać się
rozpocznij naukę
jemandem etwas übel nehmen
1) Ratten, die das Schiff verlassen haben, nehmen es ihm übel, wenn es nicht versinkt. 2)

we własnej osobie, osobisty
To pan Mustafa we własnej osobie.
rozpocznij naukę
persönlich, persönlich
Das ist Mr. Moustafa höchstpersönlich.

skradać się
rozpocznij naukę
schleichen
1) Wenn ich nachts wach werde, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie: "NAAAA, WIE FÜHLT SICH DAS AN? 2) Fortwährend hinter angenehmen Erwartungen schleichen die unangenehmen Möglichkeiten.

napad, najazd
rozpocznij naukę
der Überfall

niechcący
Niechcący zderzyli się ze sobą w tańcu.
rozpocznij naukę
unwissentlich, versehentlich, irrtümlich
Versehentlich stießen sie beim Tanzen aneinander.

uspokajać, uśmierzać, łagodzić
rozpocznij naukę
beruhigen, beschwichtigen

nędzny, nędza
rozpocznij naukę
elend, das Elend

odbyć karę pozbawienia wolności
rozpocznij naukę
eine Haftstrafe verbüßen

dziwny, osobliwy
rozpocznij naukę
seltsam, eigenartig, sonderbar

Proszę, niech pan opisze przebieg wypadku.
rozpocznij naukę
Bitte schildern Sie den Unfallhergang.

flüstern, raunen

der Greis

die Eidechse

zapas, zasób
rozpocznij naukę
der Vorrat

zrób mi przysługę i bądź cicho!
rozpocznij naukę
Tu mir den Gefallen und sei ruhig!

rozpowiedzieć dookoła
1) Rozpowiedziała wszystkim, że twój mąż ma romans. 2) W maju chcemy się pobrać, ale nie rozpowiadaj tego od razu wszystkim dookoła!
rozpocznij naukę
sich ausbreiten
1) Sie hat herumerzählt, dass dein Mann ein Verhältnis hat. 2) Wir wollen im Mai heiraten, aber bitte erzähl das nicht gleich herum!

czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal
rozpocznij naukę
was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß

zadowalać, zaspokajać (ciekawość)
1) Nie jest bardzo wymagający i łatwy do zadowolenia. 2) Zaspokoiłeś swoją ciekawość?
rozpocznij naukę
befriedigen
1) Er ist nicht sehr anspruchsvoll und leicht zu befriedigen. 2) Hast du deine Neugierde befriedigt?

zmierzch, zmrok (wieczorem), świt, brzask (rankiem)
rozpocznij naukę
Dämmerung

towarzysz, partner
rozpocznij naukę
der Gefährte

Mądry człowiek jest obojętny na wszystko, na pochwałę i naganę, na pochlebstwa i obelgi.
rozpocznij naukę
Ein weiser Mann ist gleichgültig für alles, für Lob und Tadel, für Schmeicheleien und Beleidigungen.

verachten
Um Geld verachten zu können, muß man es haben.

obojętność
rozpocznij naukę
die Gleichgültigkeit

słabnąć, ustawać (ból), uspokajać się, ustępować
rozpocznij naukę
nachlassen
1) Die Augen lassen im Alter nach. 2) Das Nachlassen der Kräfte ist ein Hilfsmittel, um besser zu beten.

zemszczę się na nim za to, co mi uczynił
rozpocznij naukę
ich werde mich an ihm rächen für das, was er mir angetan hat

Chciała zemścić się na nim za zniewagę.
rozpocznij naukę
Sie wollte sich für die Beleidigung an ihm rächen.

kusić, uwodzić,
1) Głoszenie kazań to sztuka kuszenia ludzi do dobrego. 2) Nie jest to sztuka uwieść dziewczynę, ale to szczęście znaleźć taką, która jest warta uwodzenia.
rozpocznij naukę
verführen
1) Predigen ist die Kunst, die Menschen zum Guten zu verführen. 2) Es ist keine Kunst, ein Mädchen zu verführen, aber ein Glück, eines zu finden, das es wert ist, verführt zu werden.

Humorem można najłatwiej uwodzić kobiety; ponieważ większość kobiet lubi się śmiać, zanim zaczną się całować.
rozpocznij naukę
Mit Humor kann man Frauen am leichtesten verführen; denn die meisten Frauen lachen gern, bevor sie anfangen zu küssen.

stawić czoło
rozpocznij naukę
die Stirn bieten

podlizywać się
rozpocznij naukę
sich einschmeicheln

der Säufer

naprzykrzać się, dokuczać, fatygować, nagabywać, zaczepiać
1) On został zaczepiony przez pijaka. 2) Nie chcemy się już dalej panu/pani naprzykrzać.
rozpocznij naukę
belästigen
1) Er wurde von einem Betrunkenen belästigt. 2) Wir wollen Sie nicht weiter belästigen.

wychodzić cało z opresji, wychodzić bez szwanku
1) Skończyło się dla niego na grzywnie. 2) Znowu udało mu się wymknąć
rozpocznij naukę
davonkommen
1) Er kam mit einer Geldstrafe davon. 2) Er ist noch mal davongekommen.

skowyczeć, skamleć
rozpocznij naukę
winseln
Der Hund winselte vor der Tür.

błagać o litość/przebaczenie
rozpocznij naukę
um Gnade/Vergebung winseln

zadośćuczynić
rozpocznij naukę
wiedergutmachen
Das mit der Vase tut mir so leid. Wie kann ich das wiedergutmachen?

cały, bez szwanku, nienaruszony
1) Nie ma śmiertelnika, który dopełnia swoje życie bez szkody przez zło. 2) Na szczęście obraz pozostał nietknięty podczas pożaru.
rozpocznij naukę
unversehrt
1) Kein Sterblicher ist, der unversehrt vom Bösen sein Leben vollendet. 2) Zum Glück blieb das Gemälde bei dem Brand unversehrt.

ulegać, ustępować
rozpocznij naukę
nachgeben
1) Sie bettelte so lange, bis er nachgab und ihr ein Eis kaufte. 2) Wenn die Klügeren immer nachgeben, regieren die Dummen die Welt.

mam tego dosyć
rozpocznij naukę
Ich habe genug davon, mir reicht es

umrzeć gwałtowną śmiercią
rozpocznij naukę
eines gewaltsamen Todes sterben

zobowiązać do
rozpocznij naukę
verpflichten zu
1) Das Öffnen der Verpackung verpflichtet zum Kauf. 2) Die Probefahrt verpflichtet nicht zum Kauf. 3) Er verpflichtete sich freiwillig dazu, den Garten zu pflegen. 4) Adel verpflichtet

obchodzić się (np. z czymś/kimś), radzić sobie, traktować
rozpocznij naukę
umgehen
1) Sie ging sehr verantwortungsvoll mit ihren kleinen Geschwistern um. 2) Frauen leben in der Hoffnung, dass Männer, die mit Geld gut umgehen können, auch gut mit Frauen umgehen werden. 3) Regeln sind dazu da Sie kreativ und innovativ zu umgehen.

podjąć decyzję co do czegoś
rozpocznij naukę
eine Entscheidung über etwas treffen

upoważniać; upoważnienie, uprawnienie
1) Nie jestem upoważniony do udzielenia ci tych informacji.
rozpocznij naukę
befugen; die Befugnis
1) Ich bin nicht befugt, Ihnen darüber Auskunft zu geben.

sprawozdanie, raport, doniesienie
rozpocznij naukę
der Bericht
1) Ist der Bericht, um den ich gebeten habe, schon fertig? 2) Der Polizist erstattete seinem Vorgesetzten über den Einsatz Bericht.

posłać po kogoś
rozpocznij naukę
nach jemanden schicken

zakwaterowanie
rozpocznij naukę
die Unterbringung, die Unterkunft

torturować
1) Walentynki = tortury dla wszystkich porzuconych i nieszczęśliwych kochanków. 2) Po co się torturować, gdy życie to robi dla ciebie.
rozpocznij naukę
foltern
1) Valentinstag = Folter für alle verlassenen und unglücklich Verliebten. 2) Warum sich selber foltern, wenn’s das Leben für einen tut.

w zamian
1) W zamian będę zmywać talerze przez tydzień. 2) Im Gegenzug will er eine Gehaltserhöhung bekommen.
rozpocznij naukę
im Gegenzug
1) Im Gegenzug werde ich eine Woche Teller waschen. 2) Im Gegenzug will er eine Gehaltserhöhung bekommen.

umso besser
Je größer der Dachschaden, um so besser ist der Blick in die Sterne.

zunichte machen
Seine Krankheit hat unsere Urlaubspläne zunichtegemacht.

śmierdzieć czymś
rozpocznij naukę
stinken nach etwas
1) Besuch ist wie Fisch - nach drei Tagen stinkt er. 2) Es gibt 2 Dinge die stinken nach Fisch, eines davon ist Fisch.

pachnieć czymś
rozpocznij naukę
duften, riechen nach etwas
1) Ein guter Start in den Tag duftet nach Kaffee. 2) Er roch nach Knoblauch aus dem Mund. 3) Ich liebe es, wenn alles nach dir riecht!!!

zachwycać się czymś
rozpocznij naukę
entzücken, schwärmen von
Ich bin entzückt, Sie kennenzulernenSie schwärmt seit Wochen davon, wie toll ihr Urlaub war.

szczerze mówiąc
rozpocznij naukę
ehrlich gesagt, um ehrlich zu sein

odpowiedni, stosowny
1) To odpowiednia cena za ten towar. 2) Jego zachowanie naprawdę nie było odpowiednie. 3) U nas otrzymają państwo odpowiednie wynagrodzenie.
rozpocznij naukę
entsprechend, angemessen
1) Das ist ein angemessener Preis für diese Ware. 2) Sein Verhalten war wirklich nicht angemessen. 3) Bei uns bekommen Sie ein entsprechendes Gehalt.

zwyczaj, obyczaj
rozpocznij naukę
die Sitte
Bei uns ist es Sitte, dass man dem Gastgeber ein Geschenk mitbringt.

ängstigen, beunruhigen
1) Nichts soll dich beunruhigen; nichts ängstige dich. Wer Gott hat, dem fehlt nichts. Gott allein genügt. (Teresa von Ávila) 2) Es ist besser, sich von Zweifeln beunruhigen zu lassen, als lange im Irrtum zu verweilen.“ (Alessandro Manzoni)

sporadycznie, okazjonalnie,
rozpocznij naukę
gelegentlich
1) Am Wochenende noch gelegentliche Schauer, dann trockenes Wetter. 2) Jeder junge Mensch macht früher oder später die verblüffende Entdeckung, daß auch Eltern gelegentlich recht haben können.

die Versuchung, die Verführung

wywoływać, wyzwalać
1) To wywołało gwałtowną kłótnię. 2) To może spowodować dalsze problemy.
rozpocznij naukę
auslösen
1) Das hat einen heftigen Streit ausgelöst. 2) Das kann noch weitere Probleme auslösen.

mieć obsesję na punkcie czegoś
1) Prawdopodobnie mam obsesję na punkcie mojej pracy, ponieważ jestem nie do zniesienia, kiedy nie mam nic do roboty. 2) Miała obsesję na punkcie pragnienia posiadania kolejnego dziecka w wieku 60 lat.
rozpocznij naukę
mit etwas besessen sein
1) Wahrscheinlich bin ich von meinem Beruf besessen, denn ich bin unausstehlich, wenn ich nichts zu tun habe. 2) Sie war von dem Wunsch besessen, mit 60 noch einmal ein Kind zu bekommen.

składać komuś szczere kondolencje
rozpocznij naukę
jemandem aufrichtiges Beileid ausdrücken

Najwięcej energii marnuje człowiek, aby rozwiązać problemy, które nigdy nie wystąpią.
rozpocznij naukę
Am meisten Energie vergeudet der Mensch mit der Lösung von Problemen, die niemals auftreten werden.

wykonywać, przeprowadzać, realizować
rozpocznij naukę
ausführen
Die beste Methode, einen Narren von seinem Irrtum zu überzeugen, besteht darin, ihn seine Dummheiten ausführen zu lassen.

powstrzymać się
1) On wstrzymuje się jeszcze ze sprzedażą domu. 2) Człowiek, który nie może powstrzymać gniewu, jest jak otwarte miasto bez murów.
rozpocznij naukę
zurückhalten
1) Er hält mit dem Verkauf des Hauses noch zurück. 2) Ein Mann, der seinen Zorn nicht zurückhalten kann, ist wie eine offene Stadt ohne Mauern. 3) Weine, wenn du die Tränen nicht zurückhalten kannst

tłuc, zbić, sprawić lanie
rozpocznij naukę
verprügeln, verdreschen
1) Boxen ist, wenn viele Weiße dabei zusehen, wie sich zwei Schwarze gegenseitig verprügeln. 2) Sie haben ihn auf dem Schulhof verdroschen.

ehrwürdig

odbiegać, zbaczać od czegoś, zmieniać kierunek
rozpocznij naukę
abweichen von etwas
1) Er erzählte alles, ohne einmal von der Tatsachen abzuweichen. 2) Ich werde von meinem Weg nie abweichen.

pogawędka, lekka rozmowa
rozpocznij naukę
das Geplauder

der Verehrer
Er war ein glühender Verehrer von Marilyn Monroe.

dopilnować, zlecić, skłonić, namówić kogoś do zrobienia czegoś
rozpocznij naukę
jemanden zu etwas veranlassen
1) Was hat dich dazu veranlasst, ihm zu schreiben? 2) Ehrgeiz veranlasst die Menschen oft, die niedersten Dienste zu verrichten

oskarżać, krytykować
rozpocznij naukę
anklagen, beschuldigen

Lepiej zapalić świecę niż narzekać na ciemność.
rozpocznij naukę
Es ist besser, eine Kerze anzuzünden, als über Dunkelheit zu klagen.

bestechen
1) Sie versuchten umsonst, den Zeugen zu bestechen. 2) Seine Annahme des Geschenks wurde als Bestechung betrachtet. 3)

berühren, anfassen
1) Anfassen ist simpel. Berühren ist Kunst. 2) Die Seele kann man nicht anfassen, aber berühren. 3) Einige Menschen glauben nicht an Gott, weil sie ihn nicht anfassen können.

To jest sztuka rozmowy: wszystkiego dotykać i niczego nie pogłębiać.
rozpocznij naukę
Das ist die Kunst des Gesprächs: alles zu berühren und nichts zu vertiefen.

dotyczyć, odnosić się do
1) Prognozy są trudną rzeczą. Zwłaszcza jeśli dotyczą przyszłości. 2) Jeśli o mnie chodzi, możemy zostać. 3) Nic nie jest bardziej szlachetne niż przebaczenie za niegodziwości, które nas nie dotyczą.
rozpocznij naukę
betreffen
1) Prognosen sind eine schwierige Sache. Vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. 2) Was mich betrifft, können wir gerne noch bleiben. 3) Nichts ist edler als Übeltaten zu verzeihen, die uns nicht betreffen.

wydarzyć się; incydent, zajście, zdarzenie
rozpocznij naukę
vorfallen, der Vorfall
Suche in deinem Herzen den Frieden zu wahren! Kein Vorfall dieser Welt soll es beunruhigen. Denke, das alles ein Ende nehmen muß.

pod względem czegoś, ze względu na
rozpocznij naukę
hinsichtlich
1) Ich frage mich, warum heute hinsichtlich der Sexualität alles so sportlich geworden ist. 2) Die Eltern waren hinsichtlich der Zukunft hoffnungsvoll. 3) Die Firma muss hinsichtlich dieses Vertrages die Kosten senken.

der Wohlstand

związywać, pętać; więzy, pęta
rozpocznij naukę
fesseln; die Fessel
1) Wer sich nicht bewegt, spürt seine Fesseln nicht! 2) Geben, ohne zu verlangen. Nehmen, ohne zu besitzen. Teilen, ohne zu fragen. Halten, ohne zu fesseln. Das ist Liebe.

zawodzić, nie sprawdzać się, nie zadziałać
rozpocznij naukę
versagen;
1) Es ist besser, in Ehren zu versagen als durch Betrug erfolgreich zu sein. 2) Ständiges Versagen, ist auch eine Form der Zuverlässigkeit. 3) Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall.

Nie ma przypadkowego spotkania. Każdy człowiek w naszym życiu jest albo sprawdzianem, karą, albo darem.
rozpocznij naukę
Es gibt kein zufälliges Treffen. Jeder Mensch in unserem Leben ist entweder ein Test, eine Strafe oder ein Geschenk.

trafić z deszczu pod rynnę (okap)
rozpocznij naukę
vom Regen in die Traufe kommen

zabłądzić
rozpocznij naukę
sich verlaufen, sich verirren
1) Manchmal muss man sich verlaufen, um etwas zu finden. 2) Stolze Menschen verirren sich lieber, als nach dem Weg zu fragen.

upokarzać, poniżać
rozpocznij naukę
demütigen, erniedrigen

odebrać (komuś tytuł), pozbawić (prawa)
rozpocznij naukę
aberkennen

puść mnie! (let me go)
rozpocznij naukę
lass mich los! lass mich gehen!

uderzenie batem (lash)
rozpocznij naukę
der Peitschenhieb

zdobyć (uznanie), pozyskać, nabyć (kupić)
rozpocznij naukę
erwerben
1) Wann haben Sie Ihren Führerschein erworben? 2) Vermögen um den Preis der Gesundheit zu erwerben, heißt sich, die Füße abschneiden, um dafür ein paar Stiefel zu kaufen. 3) Wahre Jugend ist eine Eigenschaft, die sich nur mit den Jahren erwerben läßt.

zarobek, nabytek, dorobek
rozpocznij naukę
der Erwerb

aresztować (x5)
rozpocznij naukę
festnehmen, verhaften, festsetzen, einsperren, in Haft nehmen

nieobliczalny, nieprzewidywalny
1) Kobiety są tak nieobliczalnie, że nie można nawet polegać na przeciwieństwie tego, co one mówią. 2) Osoba, która nie ma zasad, jest jak zepsuty spadochron, nieprzewidywalny, zawodny, bezużyteczny.
rozpocznij naukę
sprunghaft, unberechenbar
1) Die Frauen sind so unberechenbar, daß man sich nicht einmal auf das Gegenteil dessen verlassen kann, was sie sagen. 2) Ein Mensch der keine Prinzipien hat ist wie ein defekter Fallschirm, unberechenbar, unzuverlässig, unbrauchbar.

podstępny, zdradziecki
rozpocznij naukę
heimtückisch
1) Es ist einfacher, Tiere zu lieben. Sie sind nie heimtückisch oder hinterhältig – mit Menschen habe ich nicht so tolle Erfahrungen gemacht. 2) Zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufel standhalten könnt.

wählerisch
1) Das Leben schmeckt gut - wenn du nicht wählerisch bist. 2) Ich bin nicht wählerisch... du entsprichst nur einfach nicht meinen Vorstellungen.

zakładać, przypuszczać, przyjmować
rozpocznij naukę
voraussetzen

łaknąć, pragnąć (czegoś)
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
rozpocznij naukę
nach etwas dürsten
Selig sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. (Matthäus 5,6)

Bóg dał nam tylko jedne usta, ale dwoje uszu, abyśmy słuchali dwa razy więcej, niż mówimy.
rozpocznij naukę
Gott gab uns nur einen Mund, aber zwei Ohren, dass wir doppelt so viel hören würden, wie wir sagen.

poświęcać (się)
rozpocznij naukę
widmen (sich)
1) „Man muss seinen Mitmenschen Zeit widmen; denn wir leben nicht in einer Welt, die uns allein gehört.“ (Albert Schweitzer) 2) Er hat seinen ersten Roman seiner Mutter gewidmet. 3) Wer frei ist von Arbeit, kann sich der Weisheit widmen. (Bibel)

kompletnie, zupełnie
rozpocznij naukę
ganz und gar,

zaleta, przewaga;
rozpocznij naukę
der Vorteil, der Vorzug

der Eid, der Schwur

przysięgać
rozpocznij naukę
schwören, beeiden
1) Und ich schwöre ich liebe dich bis mein Herz aufhört zu schlagen. 2)

die Haft, der Gewahrsam

die List,

zgodnie z, odpowiednio do
rozpocznij naukę
entsprechend, beziehungsweise, gemäß

obchodzić się z czymś, obsługiwać, stosować, używać
1) To urządzenie jest tanie i łatwe w użyciu. 2) Przepisy powinny być stosowane bardziej surowo.
rozpocznij naukę
handhaben
1) Dieses Gerät ist billig und einfach zu handhaben. 2) Die Vorschriften sollten strenger gehandhabt werden.

begnadigen

połykać
1) Nadmierna pochwała jest jak dziesięć kawałków cukru w kawie, nikt nie może tego połknąć. 2) Przeciwności to pigułki, które musisz przełknąć i nie żuć.
rozpocznij naukę
schlucken
1) Übermäßiges Lob ist wie zehn Stück Zucker im Kaffee, niemand kann das schlucken. 2) Widerwärtigkeiten sind Pillen, die man schlucken muß und nicht kauen.

kotzen

erbrechen

jęczeć
Ranny jęczał. Prawdopodobnie któraś noga była złamana.
rozpocznij naukę
stöhnen
Der Verletzte stöhnte. Wahreschienlich war ein Bein gebrochen.

tymczasem, w międzyczasie
rozpocznij naukę
zwischenzeitlich, inzwischen

liebenswert, sympathisch

zginąć, ponieść śmierć
rozpocznij naukę
umkommen
1) „ Steck dein Schwert weg; denn wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen." Bibel 2) „Wer für den Strick geboren ist, wird im Wasser nicht umkommen.“

zögern
1) Es ist besser unvollkommen zu beginnen, als perfekt zu zögern. 2) Wenn mich jemand fragen würde, was für mich Schönheit und Sanftmut vereint, würde ich ohne zu zögern antworten: ein Pferd.

zastraszać
1) Ofiary często są zastraszane, dlatego nie mówią prawdy. 2) Bądź odważny i zdeterminowany! Nie daj się zastraszyć, nie bój się! Albowiem Ja, Pan, wasz Bóg, jestem z tobą, dokądkolwiek się udajesz.
rozpocznij naukę
einschüchtern
1) Opfer werden häufig eingeschüchtert, deswegen sagen sie die Wahrheit nicht. 2) Sei mutig und entschlossen! Lass dich nicht einschüchtern, und hab keine Angst! Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst.

kusić, wabić, nęcić
1) Zawsze kuszące jest poświęcanie przyszłości, by cieszyć się teraźniejszością w nienaruszonym stanie. 2) Właściwie chciałem się zachowywać. Ale możliwości zrobienia czegoś odwrotnego były zbyt kuszące.
rozpocznij naukę
verlocken
1) Es ist immer verlockend, die Zukunft zu opfern, um die Gegenwart ungestört genießen zu können. 2) Eigentlich wollte ich mich ja benehmen. Aber die Möglichkeiten das Gegenteil zu tun, waren zu verlockend.

żałosny, kiepski, nikczemny
rozpocznij naukę
jämmerlich

anulować coś, odwoływać
rozpocznij naukę
rückgängig machen

zapłacisz mi za to!
rozpocznij naukę
das wirst du mir büßen!

pokutować, płacić grzywnę, zapłacić (np. za krzywdę)
1) Przez wszystkie czasy mali musieli płacić za głupotę wielkich. 2) Tylko dzieciom i głupcom wybaczamy mówienie nam prawdy; pozostali prędzej czy później zapłacą za to.
rozpocznij naukę
büßen
1) Zu allen Zeiten haben die Kleinen für die Dummheit der Großen büßen müssen. 2) Nur Kindern und Narren verzeihen wir, daß sie uns die Wahrheit sagen; die anderen werden es früher oder später büßen.

osobliwy, oryginalny
rozpocznij naukę
eigenartig
1) Ich bin immer artig. Mal unartig, mal eigenartig, mal großartig, aber immer EINZIGARTIG. 2) Intuition ist der eigenartige Instinkt, der einer Frau sagt, daß sie Recht hat, gleichgültig, ob das stimmt oder nicht.

drobny, nikły, tyci
rozpocznij naukę
winzig
1) Eine mächtige Flamme entsteht aus einem winzigen Funken. 2) Manchmal nehmen winzige Dinge einen riesigen Platz in unserem Herzen ein.

prowokować do, wyzywać kogoś na
rozpocznij naukę
herausfordern zu
1) Er forderte den Sheriff zum Duell heraus. 2) er hat das Schicksal herausgefordert.

erzwingen
1) Glück lässt sich nicht erzwingen, aber es mag hartnäckige Menschen. 2) Beifall läßt sich, wie Gegenliebe, wünschen, nicht erzwingen.

podejmować kroki przeciw czemuś
rozpocznij naukę
Maßnahmen gegen etwas ergreifen

łapać, złapać, ogarnąć
rozpocznij naukę
ergreifen
1) Am Ende bereuen wir nur die Chancen, die wir nicht ergriffen haben. 2) Ein Gefühl des Überschwangs ergriff ihn. 3) Alles, was wir mit Wärme und Enthusiasmus ergreifen, ist eine Art von Liebe.

poręczać, gwarantować
rozpocznij naukę
bürgen
Die Geschichte scheint mir fast zu bürgen, daß die Menschen keine Vernunft haben.

wietrzeć, rozwiewać się (np. na wietrze), przepalać (np. pieniądze na papierosy)
rozpocznij naukę
verrauchen
1) Mein Ärger ist längst verraucht. 2) Nachdem der Qualm verraucht war, konnte man die Unglücksstelle klarer sehen. 3) Der verraucht und vertrinkt sein ganzes Taschengeld. 4) Irgendwann verraucht jede Wut.

Radość, wstrzemięźliwość i odpoczynek zamykają drzwi lekarzowi.
rozpocznij naukę
Freude, Mäßigkeit und Ruh schließt dem Arzt die Türe zu.

narzucać komuś swoją wolę
rozpocznij naukę
jemandem seinen Willen aufzwingen

der Abgeordnete

obejmować, przytulać
rozpocznij naukę
umarmen
1) Ich würde dich auch umarmen wenn du ein Kaktus wärst und ich ein Luftballon. 2) Auch mit einer Umarmung kann man einen Gegner bewegungsunfähig machen. 3) Manchmal ist eine einfache, stille Umarmung mehr wert, als tausend gesagte Worte.

uciekinier, uchodźca
rozpocznij naukę
der Flüchtling

rzeczy, graty, klamoty
1) Czy to twoje rzeczy? 2) Co to za dziwne rzeczy? 3) Zaniosłem wszystkie moje rzeczy na górę.
rozpocznij naukę
das Zeug
1) Ist das dein Zeug? 2) Was ist denn das für ein seltsames Zeug? 3) Ich hab mein ganzes Zeug nach oben gebracht.

narażać coś (np. na niebezpieczeństwo)
rozpocznij naukę
etwas aufs Spiel setzen
1) Die Ehe ist eine Lotterie, in der die Männer ihre Freiheit und die Frauen ihr Glück aufs Spiel setzen. 2) Mit dieser Kampagne setzt die Firma ihren guten Ruf aufs Spiel.

siedzieć (bezczynnie), siedzieć (dookoła czegoś, np. stołu)
rozpocznij naukę
herumsitzen
Herumsitzen kann jeder - aber zum Nichtstun muss man geboren sein!

Same pieniądze nie czynią szczęśliwym. Ale one przynajmniej pozwalają w przyjemny sposób być nieszczęśliwym.
rozpocznij naukę
Geld allein macht nicht glücklich. Aber es gestattet immerhin, auf angenehme Weise unglücklich zu sein.

zadomowić się, rozgościć się
rozpocznij naukę
sich häuslich einrichten

schwitzen
Warum schwitzen Männer ab 50 zwischen dem ersten und zweiten Geschlechtsakt immer so? Weil der Sommer dazwischen liegt.

pot
Sukces to nie jest szczęście, ale tylko wynikiem krwi, potu i łez. Życie wszystko odpłaca.
rozpocznij naukę
der Schweiß
Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Das Leben zahlt alles mal zurück.

żądny, chciwy
rozpocznij naukę
gierig
Ich hasse gierige Menschen. Er ist so gierig, dass er alles für sich will.

leidenschaftlich
Ich habe keine besondere Begabung, sondern bin nur leidenschaftlich neugierig. -(Albert Einstein). Sein Brief war so leidenschaftlich, dass sie sehen konnte, wie er sie liebte.

Życie jest zbyt krótkie, by tłumić tęsknoty, nie przeżywać namiętności i ukrywać uczucia.
rozpocznij naukę
Das Leben ist zu kurz, um Sehnsüchte zu unterdrücken, Leidenschaft nicht auszuleben und Gefühle zu verstecken.

zepsuć, obrzydzić
Ona zepsuła mu imprezę.
rozpocznij naukę
vermiesen
1 Sie hat ihm die Party vermiest. 2 Lächle. Du wirst damit irgendjemanden den Tag vermiesen. 3 Seine schlechte Laune hat mir den Spaß an der Party vermiest.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.