De populairste Engelse woorden 901 - 950

 0    50 fiszek    Engnl1000
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
bloody
It's a bloody good question.
rozpocznij naukę
verdomd
Het is een verdomd goede vraag.
arms
meervoud van "arm"
He lost both his ars in the war.
rozpocznij naukę
armen
ook: "wapens"
Hij heeft zijn beide armen in de oorlog verloren.
evil
ook bijvoeglijk naamwoord
It was a necessary evil.
rozpocznij naukę
het kwaad
Dat was een noodzakelijk kwaad.
asshole
Some drivers are assholes.
rozpocznij naukę
de klootzak
Sommige bestuurders zijn klootzakken.
south
Brighton is in the south of England.
rozpocznij naukę
het zuiden
Brighton ligt in het zuiden van Engeland.
wall
I will paint the walls green.
rozpocznij naukę
de muur
Ik zal de muren groen verven.
bar
The prices are too high in this bar.
rozpocznij naukę
de bar
De prijzen zijn te hoog in deze bar.
fat
I look fat in this dress.
rozpocznij naukę
dik
Ik zie er dik in deze jurk uit.
judge
She is a good judge.
rozpocznij naukę
de rechter
Ze is een goede rechter.
orders
meervoud van "order"
You should follow my orders.
rozpocznij naukę
bevelen
Jij moet mijn bevelen opvolgen.
seat
This seat is already taken.
rozpocznij naukę
de zitplaats
Deze zitplaats is al bezet.
to bear
I can't bear this pain anymore.
rozpocznij naukę
verdragen
Ik kan deze pijn niet meer verdragen.
wrote
Past Simple van "to write"
Romeo wrote a long letter to Julia.
rozpocznij naukę
schreef, schreven
of "hebben geschreven"
Romeo heeft een lange brief aan Julia gechreven.
queen
How old is the English queen?
rozpocznij naukę
de koningin
Hoe oud is de Engelse koningin?
slow
Your car is slower than mine.
rozpocznij naukę
langzaam
Je auto is langzamer dan die van mij.
cause
What was the cause of the accident?
rozpocznij naukę
de oorzaak
Wat was de oorzak van het ongeval?
dreams
meervoud van "dream"
I never remember my dreams.
rozpocznij naukę
dromen
Ik onthoud nooit mijn dromen.
loves
he, she, it
My son loves playing football.
rozpocznij naukę
houdt van
Mijn zoon houdt van voetballen.
teacher
My father is a good teacher.
rozpocznij naukę
de leraar
Mijn vader is een goede leraar.
cop
I suspect he is a cop.
rozpocznij naukę
de agent, de smeris
Ik vermoed dat hij smeris is.
standing
Present participle van "to stand"
Who's standing there?
rozpocznij naukę
staan
Wie staat daar?
liked
Past simple en past participle van "to like"
I thought you liked me.
rozpocznij naukę
mocht, mochten
Ik dacht dat je me wel mocht.
north
Brighton isn't in the north of England.
rozpocznij naukę
het noorden
Brighton light niet in het noorden van Engeland.
glass
One more glass of wine, please.
rozpocznij naukę
het glas
ook "glas" als stof
Nog één glas wijn, alstublieft.
to protect
Every mother wants to protect her children.
rozpocznij naukę
beschermen
Iedere moeder wil haar kinderen beschermen.
to accept
My parents don't accept my boyfriend.
rozpocznij naukę
accepteren
Mijn ouders accepteren niet mijn vriendje.
dirty
Your shirt is dirty.
rozpocznij naukę
vies
Je overhemd is vies.
beginning
Only the beginning of the movie was interesting.
rozpocznij naukę
het begin
Alleen het begin van de film was interessant.
difference
What's the difference between these sentences?
rozpocznij naukę
het verschil
Wat is het verschil tussen deze twee zinnen?
to cross
We couldn't cross the border without passports.
rozpocznij naukę
oversteken, overschrijden
We konden de grens niet overschrijden zonder paspoorten.
angry
Don't be angry with me.
rozpocznij naukę
kwaad, boos
Wees niet kwaad op mij.
machine
One day machines will take over the world.
rozpocznij naukę
de machine
Op een dag zullen machines de werld overnemen.
scene
The final scene was thrilling.
rozpocznij naukę
de scène, het tafereel
De laatste scène was adembenemend.
amazing
You are an amazing actress.
rozpocznij naukę
geweldig
Jij bent een geweldige actrice.
double
"I'd like" = "I would like"
I'd like a room with a double bed.
rozpocznij naukę
tweepersoons...
Ik wil graag een kamer met een tweepersoonsbed.
to share
Can you share your sandwich with me?
rozpocznij naukę
delen
Kun je jouw sandwich met mij delen?
totally
I totally agree with you.
rozpocznij naukę
helemaal
Ik ben helemaal eens met jou.
honest
She seems to be honest.
rozpocznij naukę
eerlijk
Ze lijkt eerlijk.
moon
The moon is full tonight.
rozpocznij naukę
de maan
De maan is vol vanavond.
personal
It's my personal matter.
rozpocznij naukę
persoonlijk
Het is mijn persoonlijke zaak.
private
Private lessons are more expensive.
rozpocznij naukę
privé, privaat
Privé lessen zijn duurder.
joke
Are you sure it's not a joke?
rozpocznij naukę
het grapje
Weet je zeker dat dat niet een grapje is?
to realize
I didn't realize he had heard our conversation.
rozpocznij naukę
zich realiseren, beseffen
Ik realiseerde me niet dat hij ons gesprek gehoord had.
beer
I don't like drinking beer.
rozpocznij naukę
het bier
Ik drink niet graag bier.
space
You are invading my personal space.
rozpocznij naukę
de ruimte
Je dringt mijn persoonlijke ruimte binnen.
position
She has an important position in the company.
rozpocznij naukę
de positie
ook in de zin: "baan", "werk"
Ze heeft een belangrijke positie in het bedrijf.
to jump
Tom can't jump as high as Adam.
rozpocznij naukę
springen
Tom kan niet even hoog springen als Adam.
whose
Whose jacket is this?
rozpocznij naukę
wiens, wier
Wiens jas is dit?
jail
He went to jail.
rozpocznij naukę
de gevangenis
Hij ging de gevangenis in.
area
There aren't any mountains in this area.
rozpocznij naukę
het gebied
Er zijn geen bergen in dit gebied.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.