sprawdzone potwierdzone 2

 0    211 fiszek    emilka131
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
polubowny
done in a friendly way, without arguments
rozpocznij naukę
amicable
amyka bl
our divorce was conducted in an amicable manner
Ustalać /Postanowic/rozstrzygać
rozpocznij naukę
settle
right that's settled, we're going to Spain, the issue wasn't easily settled
nastawić, wyznaczać
to arrange a time when something will happen, to press switches on machine...
rozpocznij naukę
set
the next meeting is set for 6 February, I've set the alarm for 6:30, you can set the oven to come on at any particular time
bliski, nieuchronny, nadciągający
rozpocznij naukę
imminent
imi nent
imminent disaster. A strike is imminent
w alarmującym tempie
rozpocznij naukę
at such an alarming rate
nieokreślony/
rozpocznij naukę
indefinite
in defin nt
we have to separate you form your sister for an indefinite period of time
komoda
rozpocznij naukę
chest of drawers
droz
stos
rozpocznij naukę
pile (pajl)
I always have a pile of clothes on my chair
wywołać w kimś poczucie winy aby cos dla kogoś zrobiła
rozpocznij naukę
guilt-trip
don't try to guilt trip me. this is just a ruse to guilt-trip you
I don't want to guilt-trip her in to helping me, I never call her and every time she calls me I have a guilt trip
pyłek pyłki
rozpocznij naukę
pollen
I'm allergic to pollen
osoba towarzyszącą
rozpocznij naukę
plus one
pan młody
rozpocznij naukę
groom
spędzać czas
rozpocznij naukę
hang out
i like to hang out with you
weekendowy wypad na zwiedzanie miasta
rozpocznij naukę
city break
znęcać się, zmuszać
rozpocznij naukę
Bully, Bully someone into doing sth
she was bullied into leaving, he was bullied by someone older boys
tymczasowo
rozpocznij naukę
temporarily
tempo re rer Li
dać komuś cynk, informacje
rozpocznij naukę
give sb a heads up
dzieki ktoremu
rozpocznij naukę
whereby, by which
they've introduced a system whereby people share cars
napiwek, koniuszek
rozpocznij naukę
tip
kontrowersyjny
rozpocznij naukę
controversial
górzysty
rozpocznij naukę
mountainous
krajobraz, pejzaż
rozpocznij naukę
landscape
dzik
rozpocznij naukę
wild boar
bo(r)
jałowy, suchy
rozpocznij naukę
arid
arid
pustynia
rozpocznij naukę
desert
dezert
deser
rozpocznij naukę
dessert
dizert
zasłużyć
rozpocznij naukę
deserve
dizerw
opustoszały
rozpocznij naukę
deserted
dizertid
bujny, zielony
rozpocznij naukę
lush
niezamieszkały
rozpocznij naukę
uninhabited
an inhabi tid
rywal
rozpocznij naukę
rival
rajwal
rywalizacja
rozpocznij naukę
rivalry
wyboisty,
rozpocznij naukę
bumpy
muzeum
rozpocznij naukę
museum
Mju zi jem
opalać się
rozpocznij naukę
sunbathe
I love to sunbathe
parny
rozpocznij naukę
sweltering
it was a sweltering afternoon in August
wędrować włóczyć się
rozpocznij naukę
roam around
zejść z utartego szlaku
rozpocznij naukę
get off the beaten track
zerwać
rozpocznij naukę
break up
lokator
rozpocznij naukę
lodger
lodzer
wynajmować komuś
rozpocznij naukę
rent out
he rents out rooms
dorastać/rosnąć
rozpocznij naukę
grow up
she grew up in NY
wychowywać kogoś
rozpocznij naukę
bring sb up
she was brought up by her grandparents
przejrzeć coś
to examine sth quickly
rozpocznij naukę
look over sth
I'm just looking over what you've written
pogrzeb
rozpocznij naukę
burial
beriel
cmentarz
rozpocznij naukę
burial ground
dobroczynny, miłosierny
person or event
rozpocznij naukę
charitable
czaritybl
dziedzictwo
rozpocznij naukę
legacy
legesi
z umiarem
rozpocznij naukę
in moderation
I only drink alcohol in moderation now.
lubić kogos/cos
rozpocznij naukę
be fond of sb/sth
he is not very fond of dancing
obiecujący
rozpocznij naukę
promising
A promising start to the game
być zielonym z zazdrosci
rozpocznij naukę
be green with envy
envy zazdrość
na pieszo
rozpocznij naukę
on foot
stopy feet
miesjce, teren
an area that is used for sth or where sth happens, inside a factory building ect
rozpocznij naukę
site
the site of a battle, on site na miejscu -there are two restaurant on site
wzrok, widok kogos
rozpocznij naukę
sight
doctors managed to save this sight. The sight of so much blood had shocked him
zwiedzanie
rozpocznij naukę
sightseeing
A sightseeing tour of London
pochlebny, bezplatny
rozpocznij naukę
complimentary
A complimentary report, a complimentary glass of wine
uważać (opinia)
rozpocznij naukę
find
did you find Rome expensive, I still find exam very stressful
czajnik
rozpocznij naukę
a kettle
zaparzacz do kawy
rozpocznij naukę
coffee press
wybierać
rozpocznij naukę
choose - chose - chosen
czuz, czouz czolzen
wybierać, zbierać
rozpocznij naukę
pick
luksusowy
rozpocznij naukę
luxurious
lag żuries
luksus
rozpocznij naukę
luxury
lakżeri
wybuchowy (niestabilny), niestabiln, lotny
rozpocznij naukę
volatile
wole tajl
miło zaskoczony
rozpocznij naukę
pleasantly suprised
plezent li
napotkac, natknac sie na, wydawac sie robic wrazenie
rozpocznij naukę
come across
he comes across as shy. shy comes across as a rude girl, I must say that I've never come across this kind of problem, I came across sally yesterday
come about
rozpocznij naukę
stać sie powstać (wydarzyć nastąpić)
happen, starty to happen
how did the idea for an arts festival come about
wymykac się
rozpocznij naukę
sneak
I sneaked into this bedroom while he was asleep
spot on
rozpocznij naukę
bezbłędny, celny, trafny
her imitation of Ann was spot on
peruka
rozpocznij naukę
wig
wola testament
rozpocznij naukę
will
dokumentacja, papierowa robota
rozpocznij naukę
paperwork
obowiązki (nudne nieprzyjemne)
rozpocznij naukę
chore
nawał pracy
rozpocznij naukę
workload
the office employed another translator to cope with the workload
brać na. sievie
rozpocznij naukę
take on
I don't want to take on too much work
radzić sobie, zarządzać
rozpocznij naukę
manage
he is not good at managing his time, will you be able to manage on your own
równomiernie
rozpocznij naukę
evenly
the workload is not evenly distributed
kwestia (sth to discuss or solve)
rozpocznij naukę
issue
Chris has raised very important issue
wymigać sie od,
rozpocznij naukę
get away
he gets away with not doing much work
natknąć się, robić wrażenie
rozpocznij naukę
come across
Ellen comes across as a rude girl, I came across sally yesterday
zwolnienie
rozpocznij naukę
sack
sak
he got the sack from his last job
doprowadzic, wywołać
rozpocznij naukę
bring about sth
it can bring about serious consequences, she brought about a revolution in her company
monotonny
rozpocznij naukę
monotonous
mono te nes
sumienny
rozpocznij naukę
conscientious
konszi enszs
he is a conscientious worker, always caring for details
ulżyć
rozpocznij naukę
relieve
ri liw
breathing exercises can help to relieve stress
ulga
rozpocznij naukę
relief
ri lif
ukończyć studia
rozpocznij naukę
graduate from
I graduated from university
bolesny
rozpocznij naukę
painful
one of my my knee is painful since I fell down
stresujący
rozpocznij naukę
stressful
zestresowany
rozpocznij naukę
stressed out/stressed
get stressed -zestresować się
I'm stressed out lately
podjąć się, brac cos na siebie
rozpocznij naukę
take on
I don't want to take on too much work
korzystać z czegoś, wykorzystać coś kogoś
rozpocznij naukę
take advantage of
stop taking advantage of your parents, I assume you took advantage of that information
powściągliwy w mowieniu o swoich zamiarach i myślach
rozpocznij naukę
keep your cards close to your chest
you never quite know what Barry is going to do next he keeps his cards very close to his chest
gniewać się na
rozpocznij naukę
be angry with
wchodzić w posiadnie nabywać
rozpocznij naukę
acquire
ekłajer
she's already acquired the new job, I manage to acquire a copy of the report
zatwierdzac, pochwalać
rozpocznij naukę
approve of
I don't approved if smoking
wyzdrowiec, dojsc do siebie
rozpocznij naukę
recover from
it takes a long time to recover from surgery
osiągnąć sukces, udac się
rozpocznij naukę
succeed
he has finally succeeded in passing his exam, she has the skills to succeed
przedmiot, cel, sprzeciwiac sie
rozpocznij naukę
object
I objected to going to a park in cold weather
odpowiadać na, reagować
rozpocznij naukę
respond to
jack never responds to my emails. she didn't respond to treatment
odpowiedź (noun)
rozpocznij naukę
response
I'm waiting for your response
w przeważającej czesci
rozpocznij naukę
predominantly
znaczenie
rozpocznij naukę
significance
I still don't understand the significance of his remark
uwaga, spostrzeżenie, komentarz
rozpocznij naukę
remark
cmentarz
rozpocznij naukę
graveyard
składać / dawać ofiarę
rozpocznij naukę
make / give offering
posępny, ponury
rozpocznij naukę
sombre
somber
A sombre expression mood colour
quirk
A strange habit
rozpocznij naukę
dziwactwo
kłerk
my aunt has a few odd quirks
obciachowy
rozpocznij naukę
cheesy
cheesy grin sztuczny uśmiech
cheesy music
z niecierpliwością oczekiwać czegoś
rozpocznij naukę
look forward to
I'm really looking forward to seeing him
kratka, siatka
rozpocznij naukę
grid
kęs
rozpocznij naukę
mouthful
I had a couple of mouthful
marzyc
rozpocznij naukę
dream of
śnić o
rozpocznij naukę
dream about
she said you had a dream about flying last night
być pasjonatem czegoś
rozpocznij naukę
be passionate about sth
he's passionate about football
mocna strona
rozpocznij naukę
forte
for tej
ancient Chinese isn't my forte. if only spelling was my forte
ochrzaniać
rozpocznij naukę
told sb off
the teacher told the boy off. Get/be told off
podstępny
rozpocznij naukę
devious
Di vjes
podstępny
rozpocznij naukę
sneaky
nalegać na
rozpocznij naukę
insist on sth / doing sth
she insist that she go to the shop, Frank insisted on doing all the work himself
porcja
rozpocznij naukę
serving
A large serving of rice
nie mogę się połapać, nie ogarniać
rozpocznij naukę
can't get my head around sth
I just can't my head around these tax forms
rozpraszac
rozpocznij naukę
distract
stop distracting me I'm trying to finish my essay
lecieć, pogrzebać czyjes nadzieje
rozpocznij naukę
dash
I must dash I've got to be home by 7. Saturday's match dashed their hopes of reaching the final
spełniać (oczekiwania, nadzieje)
rozpocznij naukę
live up to sth
did the trip live up to your expectations
wahać się
rozpocznij naukę
to hesitate
wahać się
rozpocznij naukę
to hesitate
wahać się
rozpocznij naukę
to hesitate
przynajmniej / co najmniej
rozpocznij naukę
at least
you'll have to wait at least an hour. it's a small house but at least there's a garden
ostatni, ale nie mniej ważny, wreszcie
rozpocznij naukę
last but not least
this is Anna last but not least this is Ewa
szuflada
rozpocznij naukę
drawer (dro)
szafa
rozpocznij naukę
a wardrobe
szafka nocna
rozpocznij naukę
night table
relacja, zwiazek
We've had a rather friendly relationship
rozpocznij naukę
relationship
sila robocza,
rozpocznij naukę
workforce
rzecz, cos
rozpocznij naukę
stuff (staf)
There's some sticky stuff on the carpet. They sell bread and cakes and stuff like that.
prsonel
rozpocznij naukę
staff (staaf)
polozyc sie, klasc
rozpocznij naukę
lie down
plan B
rozpocznij naukę
back-up plan/ plan B
roztrzaskać
rozpocznij naukę
smash/ shatter
wykonczony/ zmeczony
rozpocznij naukę
shattered
napięty(wymuszony)
rozpocznij naukę
strained (strejnd)
Relations are still strained between the two countries. They have a rather strained relationship.
miec wlasnie cos zrobic
rozpocznij naukę
to be about to
They were about to leave when she stopped them. The child was about to start crying. Come quickly! The film is about to start
znudzony, miec dosc
rozpocznij naukę
fed up with
I'm fed up with my job. I'm absolutely fed up with getting up at 6am every day.
południe (pora dnia)
rozpocznij naukę
midday
I slept till (until) midday
kasa w sklepie
rozpocznij naukę
till/ cash register
loteria
rozpocznij naukę
raffle
raffle ticket-los/kupon
konkurs
rozpocznij naukę
contest (kontest)
konkurować / ubiegać się o coś
rozpocznij naukę
to compete (kompit)
She's competing for a place in next year's Olympics. It's difficult for small shops to compete with/against the big supermarkets.
kubek
rozpocznij naukę
a mug
mug someone
rozpocznij naukę
okrasc kogos
be/get mugged. You know, two of my friends got mugged last year. I come home and it's like I got mugged. The guy definitely looks like he was mugged.
zablokowany, utknięty
rozpocznij naukę
stuck (stak)
Traffic is stuck because of an accident. Get stuck- utknąć. I got stuck in the traffic jam
wsiadać (do pociagu, samolotu)
rozpocznij naukę
get on, board
It was last chance to board the plane
zapominalski
rozpocznij naukę
forgetful
roztrzepaniec
rozpocznij naukę
scatterbrain (skate(r)brejn)
powinno sie zrobic
rozpocznij naukę
be supossed to do
These drugs are supposed to reduce the pain. You're not supposed to (= you should not) smoke in here.
komunikatywny (łatwo nawiązujący kontakt)
rozpocznij naukę
communicative
ko mju ni ka tiw
preferować
rozpocznij naukę
prefer
she wasn't our preferred candidate
wspinac sie
rozpocznij naukę
to go climbing
climbing wall -sciana wspinaczkowa. Tomkins invited her to go climbing along the Cougar Ridge trailhead.
pisac/rozwiazywac test
rozpocznij naukę
do/take a test
after that we had to do a test
czy miales dobry dzien
rozpocznij naukę
rano: do you have a busy day? Poludnie: are you having a busy day, Koniec: have you had a busy day
uporczywy, utrzymujacy sie
rozpocznij naukę
persistent (persistent)
szycie
rozpocznij naukę
sewing (soing)
przydatny/ poreczny
rozpocznij naukę
handy
przydać się
rozpocznij naukę
come in handy
Don't throw those jars away - they might come in handy.
wróżka
rozpocznij naukę
fortune teller
tell someone's future- przepowiadac przyszlosc
rzadki
rozpocznij naukę
rare (rer)
It's very rare to see these birds in England.
ścierka do naczyń,
rozpocznij naukę
tea towel
niezepsuty (o osobie), zachowany w naturalnym stanie (o miejscu)
rozpocznij naukę
unspoilt
zepsuć, rozpieszczac
to stop something from being enjoyable or successful
rozpocznij naukę
spoil
The picnic was spoiled by the bad weather. He's always sending flowers - he absolutely spoils me!
w koncu, koniec koncow, ostatecznie
rozpocznij naukę
in the end
In the end we all agreed with him, We were thinking about going to the disco, but in the end we decided to stay home
byc zaskoczonym
to be very surprised or shocked
rozpocznij naukę
be taken aback
I was rather taken aback by her honesty.
nagły
rozpocznij naukę
sudden/abrupt
They made an abrupt change of plan.
czy miałbyś coś przeciwko/ czy zechcesz
rozpocznij naukę
would you mind Ving
would you mind holding my bag
I wonder if you can...
rozpocznij naukę
I wonder if you could V1
I wonder if you could hold my bag
owijac w bawełnę
rozpocznij naukę
beat around the bush
Don't beat about the bush!
okropny, straszny
rozpocznij naukę
a dreadful (dred ful)
a dreadful mistake
przychodzic, przyjezdzac
rozpocznij naukę
come over
opiekowac sie/ zajmowac sie kims
rozpocznij naukę
look after
Could you look after the children while I'm out?
męczyć, gnębić(zawracac dupe)
to annoy someone by asking them something again and again
rozpocznij naukę
pester (pester)
[+ to do sth ] He's been pestering me to go out with him all week.
wyrzucić śmieci
rozpocznij naukę
throw it away/ throw it in the bin (frol)
konkretny
rozpocznij naukę
particular (pa ty kju ler)
Is there any particular restaurant you'd like to go to? "Why did you ask?" "No Is there any particular restaurant you'd like to go to? "Why did you ask?" "No particular reason."reason."
wybredny
rozpocznij naukę
fussy/picky
parzyć
rozpocznij naukę
brew (bru)
wywierac na kims presję
rozpocznij naukę
put pressure on sb
They're putting pressure on me to make a decision.
przedmieście
rozpocznij naukę
a suburb
peryferie, obrzeża miasta
rozpocznij naukę
outskirts
We finally reached the outskirts of San Francisco.
podpita
rozpocznij naukę
tipsy
She gets tipsy after one glass of sweet wine.
schludny, czysty
tidy and clean
rozpocznij naukę
neat (nit)
He always looks very neat and tidy.
mewa
rozpocznij naukę
a seagull (sigal)
piskle
rozpocznij naukę
chick
piszczec, skrzeczec
to make an unpleasant, high, loud sound
rozpocznij naukę
screech (skricz)
A car came screeching around the corner.
wyolbrzymiac, przesadzac
rozpocznij naukę
exaggerate
Don't exaggerate - it didn't cost that much!
samowystarczalny
rozpocznij naukę
self-sufficient
mow dalej; ≈ dalej (coś robić)
rozpocznij naukę
go on
[+ doing sth ] We can't go on living like this. Go on, what happened next?
powiedziec
rozpocznij naukę
say, tell
tell+ someONE, say + someTHING
zaklopotany
rozpocznij naukę
perplexed [pe(r)plekst]
He seemed a little perplexed by the question.
hipotetycznie
rozpocznij naukę
hypothetically
hajpo fetikli
rzekomo
rozpocznij naukę
supposedly [supouz zidli]
The building is supposedly in good condition.
wygorowany, nadmierny, zawyzony
rozpocznij naukę
extortionate [ekstor sznet]
zwiedzanie [rzeczownik]
rozpocznij naukę
sightseeing [noun]
A little sightseeing, shopping, no rush., Admission fee for all sightseeing places.
lac jak z cebra
rozpocznij naukę
chucking it down [czaking]
It was chucking it down and I was nowhere., It's chucking it down outside.
rzucać
to throw something
rozpocznij naukę
chuck
Don't just chuck your coat on the floor! She chucked a glass into the wall.
powalac na ziemie, zrobic wrazenie
to surprise or please someone very much
rozpocznij naukę
blow sb away
This a movie will blow you away. It just blows me away, the way everyone's so friendly round here
pomijać kogoś/coś
rozpocznij naukę
to leave sb/sth out of sth
I've made a list of names - I hope I haven't left anyone out. BE LEFT OUT- byc wykluczonym
wkurzać, irytowac
rozpocznij naukę
annoy, irritate, rile (rajl)
niewypal, porazka
rozpocznij naukę
bummer
That last exam was a real bummer.
zbiornik
rozpocznij naukę
tank
petrol tank
kciuk
rozpocznij naukę
thumb
"f"am u reki
pomiedzy nami
rozpocznij naukę
between the two of us

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.