Moja pierwsza lekcja

 0    301 fiszek    joannakaczmarek9
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
dorosły
rozpocznij naukę
grown up
niemowle
rozpocznij naukę
infant
osoba nieletnia
rozpocznij naukę
juvenile
emeryt
rozpocznij naukę
pensioner
dziecko uczące sie chodzic
rozpocznij naukę
toddler
rodzina wielopokoleniowa
rozpocznij naukę
extended family
ojciec chrzestny
rozpocznij naukę
godfather
przyszły mąż
rozpocznij naukę
husband-to-be
tesciowie
rozpocznij naukę
in laws
potomstwo
rozpocznij naukę
offspring
małżonek
rozpocznij naukę
spouse
ochrzcić
rozpocznij naukę
baptize
wychować
rozpocznij naukę
raise
zaproponować wyjście
rozpocznij naukę
ask out
być (...) stosunkach
rozpocznij naukę
get along
dać soboe rade
rozpocznij naukę
get by
oddalać sie
rozpocznij naukę
grow apart
surowe wychowanie
rozpocznij naukę
strict upbringing
wewnątrz
rozpocznij naukę
indoors
czynnosci wykonywane w wolnym czasie
rozpocznij naukę
leisure activities
pogromca stresu
rozpocznij naukę
stress buster
zróżnicowane
rozpocznij naukę
varied
zacząć uprawiać
rozpocznij naukę
take up
glutowany do ekranu komputera
rozpocznij naukę
gluted to a computer screen
nawa
rozpocznij naukę
an aisle
drużba
rozpocznij naukę
best man
druhna
rozpocznij naukę
chief bridesmaid
pan młody
rozpocznij naukę
the groom
nowożeńcy
rozpocznij naukę
newlyweds
przyjęcie
rozpocznij naukę
reception
usługi doradcze
rozpocznij naukę
counselling services
przemoc w rodzinie
rozpocznij naukę
domestic violence
kłopoty finansowe
rozpocznij naukę
economic difficulties
problemy finansowe
rozpocznij naukę
financial difficulties
zaniedbać
rozpocznij naukę
neglect
buntownicze zachowanie
rozpocznij naukę
rebellious behavior
nacisk społeczny
rozpocznij naukę
social pressure
długotrwały
rozpocznij naukę
long term
radzić sobie
rozpocznij naukę
deal
dawać sobie radę
rozpocznij naukę
manage
odpierać
rozpocznij naukę
resist
rozwiązywać
rozpocznij naukę
resolve
mieć trudności
rozpocznij naukę
struggle
brak rozsądku
rozpocznij naukę
lack of common sense
brzmieć znajomo
rozpocznij naukę
sound familiar
wychować
rozpocznij naukę
bring up
patrzeć z góry na
rozpocznij naukę
look down
pamiętny
rozpocznij naukę
memorable
tradycyjny
rozpocznij naukę
traditional
traktować
rozpocznij naukę
treat
zerwać
rozpocznij naukę
break up
pasierbica
rozpocznij naukę
stepdaughter
brat przyrodni
rozpocznij naukę
half brother
przybrani
rozpocznij naukę
adoptive
młoda osoba
rozpocznij naukę
youngster
noworodek
rozpocznij naukę
newborn
rekreacyjny
rozpocznij naukę
Recreation
podróż poślubna
rozpocznij naukę
honeymoon
ślub
rozpocznij naukę
wedding ceremony
uzależnienie
rozpocznij naukę
addiction
problemy w komunikacji
rozpocznij naukę
communication problems
rozwód
rozpocznij naukę
divorce
przywiązany emocjonalnie
rozpocznij naukę
emotionally attached
mieć wplyw
rozpocznij naukę
affect
podstawowe potrzeby
rozpocznij naukę
basic needs
znęcanie się
rozpocznij naukę
Bullying
dwutlenek węgla
rozpocznij naukę
carbon dioxide
praca dzieci
rozpocznij naukę
child labour
przestępstwo
rozpocznij naukę
crime
obniżać się, spadać
rozpocznij naukę
decline
wylesienie
rozpocznij naukę
deforestation
zatrudnienie
rozpocznij naukę
employment
wyzysk
rozpocznij naukę
exploitation
planownie rodziny
rozpocznij naukę
Family planning
gazy cieplarniane
rozpocznij naukę
greenhouse gases
globalne ocieplenie
rozpocznij naukę
global warming
efekt cieplarniany
rozpocznij naukę
greenhouse effect
zmiana klimatu
rozpocznij naukę
climate change
klęska głodu
rozpocznij naukę
famine
liczba
rozpocznij naukę
figure
paliwa kopalniane
rozpocznij naukę
fossil fuels
bezdomność
rozpocznij naukę
homelessness
kwestia, zagadnienie
rozpocznij naukę
issue
topnieć
rozpocznij naukę
melt
nadmierny odłów
rozpocznij naukę
overfishing
zubożenie warstwy ozonowej
rozpocznij naukę
ozone depletion
czapy lodowe na biegunach
rozpocznij naukę
polar ice caps
susza
rozpocznij naukę
a drought
ubóstwo, bieda
rozpocznij naukę
poverty
standart życia
rozpocznij naukę
standard of living
głód
rozpocznij naukę
starvation
uwięzić
rozpocznij naukę
trap
zanieczyszczenie
rozpocznij naukę
pollution
porzucić
rozpocznij naukę
abandon
w niebezpieczeństwie
rozpocznij naukę
at risk
stosunek, postawa
rozpocznij naukę
attitude
świadomy
rozpocznij naukę
aware of
wzruszyć się do łez
rozpocznij naukę
be moved to tears
brutalny
rozpocznij naukę
brutal
gdyby nie
rozpocznij naukę
but for
obywatel
rozpocznij naukę
a citizen
twierdzić
rozpocznij naukę
claim
zmiana klimatyczna
rozpocznij naukę
climate change
konsekwencja
rozpocznij naukę
consequence
zanieczyszczony
rozpocznij naukę
contaminated
ogłosić
rozpocznij naukę
declare
gleba
rozpocznij naukę
soil
zażądać
rozpocznij naukę
demand
sporządzić
rozpocznij naukę
draw up
z uwagi na
rozpocznij naukę
due to
efekt
rozpocznij naukę
effect
wyłaniać się
rozpocznij naukę
emerge
awaryjna dostawa
rozpocznij naukę
Emergency shipment
wyemigrowac
rozpocznij naukę
emigrate
emocjonalny
rozpocznij naukę
emotional
w pełni
rozpocznij naukę
entirely
przodek
rozpocznij naukę
forefather
emisja gazów
rozpocznij naukę
gas emission
budowa geologiczna
rozpocznij naukę
geological makeup
wody gruntowe
rozpocznij naukę
groundwater
uprawiac rosliny
rozpocznij naukę
grow crops
lokalna żywność
rozpocznij naukę
home- grown food
ojczyzna
rozpocznij naukę
homeland
importować
rozpocznij naukę
import
nieunikniony
rozpocznij naukę
inevitable
w głąb lądu
rozpocznij naukę
inland
brak
rozpocznij naukę
lack
negocjator
rozpocznij naukę
negotiator
zarysować, przedstawić w skrócie
rozpocznij naukę
outline
zjawisko
rozpocznij naukę
phenomenon
propozycja
rozpocznij naukę
proposal
deszczówka
rozpocznij naukę
rainwater
pozostać
rozpocznij naukę
remain
przedstawiciel
rozpocznij naukę
representative
poziom wód
rozpocznij naukę
sea levels
istotny
rozpocznij naukę
significant
zatonąć
rozpocznij naukę
sink
gleba
rozpocznij naukę
soil
zwiastować
rozpocznij naukę
spell
stan wyjątkowy
rozpocznij naukę
state of emergency
rozszerzanie się wraz ze wzrostem temperatury
rozpocznij naukę
thermal expansion
nienadający się do zamieszkania
rozpocznij naukę
uninhabitable
żywo, barwnie
rozpocznij naukę
vividly
niedobór wody
rozpocznij naukę
water shortage
czynny wulkan
rozpocznij naukę
active volcano
zaawansowany
rozpocznij naukę
advanced
wpływać na coś
rozpocznij naukę
affect
wstrząs wtórny
rozpocznij naukę
aftershock
refleksja
rozpocznij naukę
afterthought
popiół
rozpocznij naukę
ash
przebudzony
rozpocznij naukę
awake
być uwięziony
rozpocznij naukę
be trapped
bardzo zimno
rozpocznij naukę
bittery cold
zamieć śnieżna
rozpocznij naukę
a blizzard
ofiara wypadku
rozpocznij naukę
casualty
ściąć
rozpocznij naukę
chop down
posprzątać
rozpocznij naukę
clean up
zawalić się
rozpocznij naukę
collapse
skazić
rozpocznij naukę
contaminate
rafa koralowa
rozpocznij naukę
coral reef
poprawiony, skorygowany
rozpocznij naukę
corrected
liczyć na
rozpocznij naukę
count on
uszkodzić
rozpocznij naukę
damage
niszczycielski
rozpocznij naukę
devastating
pozbyć się
rozpocznij naukę
dipose of
ulewa
rozpocznij naukę
downpour
gatunek zagrożony wymarciem
rozpocznij naukę
endagered specles
wybuch
rozpocznij naukę
eruption
ewakuować
rozpocznij naukę
evacuate
spaliny
rozpocznij naukę
exhaust fumes
eksperymentować na
rozpocznij naukę
experiment on
eksplozja
rozpocznij naukę
explosion
prognoza
rozpocznij naukę
forecast
mróz
rozpocznij naukę
frost
uzyskać dostęp do czegoś
rozpocznij naukę
gain access to sth
efekt cieplarniany
rozpocznij naukę
greenhouse effect
poryw
rozpocznij naukę
gust
zranić
rozpocznij naukę
hurt
analfabetyzm
rozpocznij naukę
illiteracy
ulepszony
rozpocznij naukę
improved
odpady przemysłowe
rozpocznij naukę
industrial waste
zakazić
rozpocznij naukę
infect
wpłynąć
rozpocznij naukę
influence
zranić
rozpocznij naukę
injure
niewinny
rozpocznij naukę
innocent
zapukać
rozpocznij naukę
knock
ofiary w ludziach
rozpocznij naukę
lost lives
minus
rozpocznij naukę
minus
wytęskniony
rozpocznij naukę
missed
wyciek ropy
rozpocznij naukę
oil spill
warstwa ozonowa
rozpocznij naukę
ozone layer
przejść w czyjeś ręce jako spadek
rozpocznij naukę
pass
zapłacić cene
rozpocznij naukę
pay the price
zatruć
rozpocznij naukę
poison
zanieczyszczać
rozpocznij naukę
pollute
złe warunki sanitarne
rozpocznij naukę
poor sanitation
proszek
rozpocznij naukę
powder
zapobiec czemuś
rozpocznij naukę
prevent from
główny, podstawowy
rozpocznij naukę
primary
przedstawić, zasugerować
rozpocznij naukę
put forward
ugasić
rozpocznij naukę
put out
dyskryminacja rasowa
rozpocznij naukę
racial discrimination
bycie rozpoznawalnym
rozpocznij naukę
recognition
odrzucić
rozpocznij naukę
reject
wynikać z czegoś
rozpocznij naukę
result from
wzrastający
rozpocznij naukę
rising
zrujnować
rozpocznij naukę
ruin
zepsuć
rozpocznij naukę
spoil
osoba cierpiąc
rozpocznij naukę
sufferer
wyrzucić
rozpocznij naukę
throw away
rzęsisty deszcz
rozpocznij naukę
torrential rain
ufać
rozpocznij naukę
trust
wyłączyć
rozpocznij naukę
turn off
zmartwić
rozpocznij naukę
upset
zniszczyć
rozpocznij naukę
wreck
uzależnienie
rozpocznij naukę
addiction
budownictwo socjalne
rozpocznij naukę
affordable housing
wziąć się za coś
rozpocznij naukę
crack down
dystrybucja
rozpocznij naukę
distribution
znaleźć zatrudnienie
rozpocznij naukę
gain employment
zagrożenia dla zdrowia
rozpocznij naukę
health risks
coraz bardziej
rozpocznij naukę
increasingly
praworzędny
rozpocznij naukę
law-ablding
zgodnie z prawem
rozpocznij naukę
legitimately
niedożywienie
rozpocznij naukę
malnourishment
towar, produkty
rozpocznij naukę
merchandise
moralność
rozpocznij naukę
morality
piractwo
rozpocznij naukę
piracy
walczyć, zmagać się
rozpocznij naukę
struggle
ośrodek leczenia
rozpocznij naukę
treatment center
lista oczekujących
rozpocznij naukę
waiting list
instalacja
rozpocznij naukę
installation
wysypisko
rozpocznij naukę
landfill
odnawialny
rozpocznij naukę
renewable
emisja dwutlenku węgla
rozpocznij naukę
carbon emissions
naprzemienne podważanie się samochodem
rozpocznij naukę
carpooling
o rozmiarach globalnych
rozpocznij naukę
global proportions
głód
rozpocznij naukę
hunger
system nawadniający
rozpocznij naukę
irrigation system
produkcja, uzysk
rozpocznij naukę
yield
śmieci
rozpocznij naukę
litter
śmieci
rozpocznij naukę
rubbish
odpady
rozpocznij naukę
waste
przygryźć wargi
rozpocznij naukę
bite my lips
powątpiewający
rozpocznij naukę
doubtful
szeroko sie uśmiechać
rozpocznij naukę
have a broad smile
sfrustrowany
rozpocznij naukę
frustrated
niepewny
rozpocznij naukę
insecure
robić ponurą minę
rozpocznij naukę
lower tye corners of my mouth
z otwartymi ustami
rozpocznij naukę
open mouth
wskazać kogoś palcem
rozpocznij naukę
point my finger at sb
uniesione brwi
rozpocznij naukę
raised eyebrows
trzeć kark
rozpocznij naukę
rub my neck
drapać się po głowie
rozpocznij naukę
scratch my head
stać ze skrzyżowanymi nogami i założonymi rękami
rozpocznij naukę
stand with crossed legs and folded arms
napięty
rozpocznij naukę
tense
ziewać
rozpocznij naukę
yawn
osiągnięcie
rozpocznij naukę
accomplishment
tylko, jedynie
rozpocznij naukę
alone
dobroczynny, korzystny
rozpocznij naukę
beneficial
przepływ krwi
rozpocznij naukę
blood flow
niewątpliwie
rozpocznij naukę
by far
długotrwały stres
rozpocznij naukę
chronic stress
wciąż, ustawicznie
rozpocznij naukę
continually
kortyzol
rozpocznij naukę
Cortisol
doradca, psycholog
rozpocznij naukę
counsellor
lekarstwo
rozpocznij naukę
cure
choroba
rozpocznij naukę
disease
zniechęcony
rozpocznij naukę
disheartened
rozróżnić między
rozpocznij naukę
distinguish between
negatywny stres
rozpocznij naukę
distress
zaakceptować
rozpocznij naukę
embrace
dodać wigoru
rozpocznij naukę
energise
upewnić się
rozpocznij naukę
ensure
lekki stres
rozpocznij naukę
eustress
wyewoluować
rozpocznij naukę
evolve
stawić czoła
rozpocznij naukę
face
pierwszy, ten poprzedni
rozpocznij naukę
former
w pełni sprawny
rozpocznij naukę
fully functional
radzić sobie
rozpocznij naukę
handle
ciężko zarobione pieniądze
rozpocznij naukę
hard-earned money
korzyści zdrowotne
rozpocznij naukę
health benefits
hormon
rozpocznij naukę
hormone
system immunologiczny
rozpocznij naukę
immune system
w rezultacie
rozpocznij naukę
in effect
na krótką mete
rozpocznij naukę
in the short term
przemysł
rozpocznij naukę
industry
nieunikniony
rozpocznij naukę
inescapable
początkowy
rozpocznij naukę
initial
wzmocnić
rozpocznij naukę
strenghten
Praktykujący radzenia sobie ze stresem
rozpocznij naukę
stress management practitioner
cierpią z powodu
rozpocznij naukę
suffer from
ryzyko
rozpocznij naukę
the risk of
w dużym stopniu
rozpocznij naukę
to a large extent
leczyć schorzenia
rozpocznij naukę
treat a condition
niewątpliwie
rozpocznij naukę
undoubtedly
powątpiewający
rozpocznij naukę
doubtful
osiągnięcie
rozpocznij naukę
accomplishment
niewątpliwie
rozpocznij naukę
by far
zniechęcony
rozpocznij naukę
disheartened
pierwszy
rozpocznij naukę
former

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.