nowe!

 0    181 fiszek    IlonaZ
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

bratnia dusza
Mam wielu przyjaciół, ale tylko jedna osoba jest moją bratnią duszę.
rozpocznij naukę
a soul mate
I've got lots of friends, but only one person is my real soul mate.

an anniversary

miser

biedny / nieszczęśliwy / załamany
rozpocznij naukę
miserable

narzeczony
Jej narzeczony odwołał ślub.
rozpocznij naukę
a fiancé
Her fiancé called off the wedding.

an orphan

vomited

consciously

awareness

a funeral

vengeance

vengeful

shameless


discord

obniżka
W niektórych krajach powinieneś prosić o obniżkę w trakcie zakupów.
rozpocznij naukę
discount
In some countries you should ask for a discount when you're shopping.

ambitny
Ona jest taka ambitna! Chciałaby zostać dyrektorem firmy w ciągu najbliższych pięciu lat.
rozpocznij naukę
ambitious
She is so ambitious! She would like to be the CEO of a company within the next five years.

sober

1. honest 2. sincere

wyrozumiały
rozpocznij naukę
understanding


towarzyski
Jestem towarzyski, ale to nie znaczy, że mam stale ochotę na imprezy.
rozpocznij naukę
sociable
I'm sociable, but it doesn't mean I want to party all the time.

skromny
Bądź skromny i pokorny.
rozpocznij naukę
modest
Be modest and humble.

niezrównoważony
rozpocznij naukę
unstable

amount

insecure

wielokrotnie
rozpocznij naukę
repeatedly

Savage

intymny
Julia wyjawiła Danielle wszystkie intymne szczegóły nocy spędzonej z Leonardo.
rozpocznij naukę
intimate
Julia told Danielle all the intimate details about her night with Leonardo.

intimidate

zapobiec
Zapobiegliśmy katastrofie.
rozpocznij naukę
prevent
We've prevented a disaster.

dziwny
Tworzyli dziwną parę, ponieważ ona była niska, a on wysoki.
rozpocznij naukę
odd
They made an odd couple because she was short and he was tall.

Yellow

zamknięty w sobie
rozpocznij naukę
introverted

w rzeczy samej / istotnie
rozpocznij naukę
indeed

ekscentryczny
Angielski polityk był bardzo ekscentryczny. Mówił z wytwornym akcentem i zawsze nosił różowe spodnie.
rozpocznij naukę
eccentric
The English politician was very eccentric. He spoke with a posh voice and always wore pink trousers.

delighted

dręczące uczucie
rozpocznij naukę
nagging feeling


zlo konieczne
rozpocznij naukę
necessary evil

gambling

horrified

szlafrok
Zazwyczaj jem śniadanie w szlafroku.
rozpocznij naukę
a dressing gown
I usually wear a dressing gown when I'm having breakfast.

a birthmark

kara śmierci
rozpocznij naukę
capital punishment

collar

cudowne dziecko
rozpocznij naukę
infant prodigy

wrinkles

piegi
Zawsze robią mi się piegi, gdy zostaję za długo na słońcu.
rozpocznij naukę
freckles
I always get freckles when I stay out in the sun too long.

kapcie
Moje dzieci nigdy nie noszą kapci w domu.
rozpocznij naukę
slippers
My children never wear slippers at home.


stan cywilny
rozpocznij naukę
marital status

grzywka
Świetnie byś wyglądała z grzywką!
rozpocznij naukę
a fringe
You would look really great with a fringe!


call off

stealth

w paski
Ubrania w paski są w tym sezonie krzykiem mody.
rozpocznij naukę
striped
Striped clothes are all the rage this season.

rozmawiać w ukryciu
rozpocznij naukę
talk in stealth

nie mogę się doczekać
rozpocznij naukę
can't look forward

zastąpić
Musimy zastąpić cały sprzęt.
rozpocznij naukę
replace
We need to replace the equipment.

osoba zastępująca
rozpocznij naukę
replacement person

willingness

skłonny
Jestem skłonny dać ci jeszcze jedną szansę.
rozpocznij naukę
willing
I'm willing to give you another chance.


chewing

elbow

jak najszybciej
rozpocznij naukę
asap


udo
Chyba naciągnąłem mięsień w udzie, gdy robiłem przysiady.
rozpocznij naukę
thigh
I think I pulled a muscle in my thigh when I was doing squats.

will raise

raise

klatka piersiowa
rozpocznij naukę
chest

come up

random

Shared

mutual

unconsciously


forehead

w kierunku / w stronę / do
rozpocznij naukę
towards

chwila relaksu
rozpocznij naukę
break

split-up, parting

breakup

zerwac
Wydaje mi się, że Tommy i Carly niedługo zerwą ze sobą. Ostatnio tyle się kłócą.
rozpocznij naukę
break up
I think Tommy and Carly are going to break up soon. They've been arguing so much.


accurate

delude

bez względu na
rozpocznij naukę
regardless

regardless

bezwzgledu na wszystko
rozpocznij naukę
no matter what

zawierać
Czy ta sałatka zawiera cebulę?
rozpocznij naukę
to contain
Does this salad contain onions?

to demand

odnowienie
Odnowienie umowy jest ważne.
rozpocznij naukę
renewal
The renewal of the contract is important.

renew

to consider (doing)

zapewniać
Zapewniam Pana, że otrzyma Pan zwrot pieniędzy do piątku.
rozpocznij naukę
to assure
I can assure you that you will receive a refund by Friday.

Zajęte, zdobyte sila, schwytany
rozpocznij naukę
captured

conscious

ostry, kibic entuzjasta
rozpocznij naukę
keen

pozwolić sobie
rozpocznij naukę
afford

keenly

straightaway


gracja, wdziek, urok
rozpocznij naukę
grace

gracefully

klasa, stopien
rozpocznij naukę
grade

stopniowo
Zmiana powinna się dokonać stopniowo.
rozpocznij naukę
gradually
The change should be made gradually.

dziwny
Tworzyli dziwną parę, ponieważ ona była niska, a on wysoki.
rozpocznij naukę
odd
They made an odd couple because she was short and he was tall.


recognize

inżynieria genetyczna
Inżynieria genetyczna w przyszłości pozwoli nam leczyć choroby.
rozpocznij naukę
genetic engineering
Genetic engineering will help us treat illnesses in the future.

Cuffs

oskarżony / oskarżona
rozpocznij naukę
accused

oskarżając
rozpocznij naukę
accusing

accuse

accusation

falszywe oskarzenie
rozpocznij naukę
false accusation

falsely

rozciągać się, rozszerzac
rozpocznij naukę
extend

expand

bezrobocie
Czy znasz aktualny wskaźnik bezrobocia?
rozpocznij naukę
unemployment
Do you know the present unemployment rate?

sędzia
Po rozpoznaniu sprawy sędzia wydał werdykt.
rozpocznij naukę
a judge
After hearing the case the judge passed the verdict.

ława przysięgłych
Nie wierzę, że ława przysięgłych była bezstronna w tej sprawie.
rozpocznij naukę
a jury
I don't believe the jury was impartial in that case.

znamię
mam duże brązowe znamię na prawej nodze
rozpocznij naukę
birthmark
I've got a big, brown birthmark on my right leg

wspominać
Nie wspominaj o tym.
rozpocznij naukę
mention
Don't mention it.

mentioned

cały
Chciałabym kupić cały ten stojak na ubrania, ale stać mnie tylko na jedną nową sukienkę.
rozpocznij naukę
entire
I'd like to buy this entire rack of clothes, but I can only afford one new dress.

delusion

przemoc
Nie ma nic gorszego od przemocy wobec dzieci.
rozpocznij naukę
violence
There is nothing worse than violence against children.

delusional

złośliwiec, droczyc sie
rozpocznij naukę
tease

oddać, przekazac
rozpocznij naukę
hand over


temptation


ordinary

differently

put up

znosić, pogodzic sie
rozpocznij naukę
put up with

się z tym pogodzić
rozpocznij naukę
put up with it

pointing

fullfilled

pokonać
Nasza drużyna piłkarska będzie musiała pokonać Francję 2:0 jeśli chce znaleźć się w finale Mistrzostw Świata.
rozpocznij naukę
to beat
Our football team will have to beat France 2:0 if they want to get a place in the World Cup final.

faithful

Jestem pokonany, padniety
rozpocznij naukę
I'm beat
protect

opieka / ochrona
rozpocznij naukę
protection

struggle

ensnare

usidlić zmysły
rozpocznij naukę
ensnare the senses

entrap


forsaken

forsake

industry

forbidden

forbid

vote

persuade

podejrzany, podejrzliwy
rozpocznij naukę
suspicious

kontynuować
Proszę, kontynuuj, słucham cię.
rozpocznij naukę
to go on
Please, go on, I'm listening to you.

albo zakłada
rozpocznij naukę
either assumes


trwało to miesiac
rozpocznij naukę
it lasted a month

trwać
Chciałbym, by wakacje trwały wiecznie!
rozpocznij naukę
to last
I wish holidays could last forever!

zabrało mi to miesiąc
rozpocznij naukę
It took me a month

łagodny
Preferuję łagodne smaki.
rozpocznij naukę
mild
I prefer mild flavours.

wytrzymały
Te liny są wytrzymałe.
rozpocznij naukę
sturdy
These ropes are sturdy.

to convince

nazwisko panieńskie
rozpocznij naukę
maiden name

bez wzgledu na wszystko
rozpocznij naukę
no matter what

rodzicielstwo
rozpocznij naukę
parenting


bezpośredni
Ona jest naprawdę bezpośrednia.
rozpocznij naukę
straightforward
She's really straightforward.

blisko
Mój dom jest blisko plaży.
rozpocznij naukę
close
My house is close to the beach.

pogrzeb
Pogrzeb zabitego żołnierza odbędzie się w piątek.
rozpocznij naukę
funeral
The funeral of the killed soldier will take place on Friday.

niewinny
Oskarżony nie przyznał się do winy (dosł. utrzymywał, że jest niewinny).
rozpocznij naukę
innocent
The defendant pleaded innocent.

innocently


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.