English

 0    353 fiszki    erykwielicki
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

przeciwstawiać się (np. prawu)

muster/gather
rozpocznij naukę
zebrać (grupę ludzi, odwagę), skrzyknąć

trudna sytuacja, niedola

immense/enormous
rozpocznij naukę
ogromny

sprawić, wyświadczać/wykonywać, okazać się (np. dobrą osobą)

kpić, drwić

duly (od due diligence)
rozpocznij naukę
należycie, jak należy

pojęcie (np. globalizacji), myśl, pogląd

kłótnia

pogarda

wypędzać

następca

przyrzeczenie/ślubowanie, zastaw/zabezpieczenie, deklaracja wsparcia finansowego

przeprowadzać/prowadzić (np. badania), zachowanie (czyjeś), sposób w jaki coś jest prowadzone

odroczyć/zawiesić (np. spotkanie), przenieść (np. w inne miejsce)

nie nadający się, nie zdatny

spiskowiec

vote of no confidence
rozpocznij naukę
wotum nieufności

odwołać, zwolnić

namawiać/nawoływać do, pragnienie

uzyskać

przymierze, umowa, też - zobowiazać sie do czegoś, pisemne zobowiązanie finansowe

wierność

przekazywać (np. rozkaz, podziękowania), oddawać/wyrażać (np. emocje), dostarczać/przewozić (np. paczkę)

grad, okrzyknąć (np. kogoś królem), krzyknąć/przywołać (np. taxi)

roztrzaskać, niszczyć

szyk, odzienie, szeroki wybór (czegoś), szereg/grupa

pojedynek

warzyć (piwo), sparzyć (herbatę), napar; uknuć, doprowadzać do (np. skandalu)

odciążyć, uwalniać od ciężaru

przebranie, przebrać się, ukryć (np. uczucia)

wygłaszać kazanie, głosić, nauczać

wskazanie (do podawania leku), znak, przejaw, zwiastun

zawiść, zazdrość, zazdrościć

zachować (o przedmiocie)

dodawać śmiałości, dopingować, pobrubiać (tekst)

hojność, nagroda, dar

popełnić

unaccompanied
rozpocznij naukę
bez towarzystwa, bez opieki

wzrost (np. cen), napływ

redukcja (etatów), zbędność, nadmiar (słów, informacji)

aiding and abetting
rozpocznij naukę
pomoc w dokonaniu przestępstwa

podżegacz, współsprawca

na wolności

intruz

urządzenie uruchamiające

follow-through
rozpocznij naukę
wykonczenie uderzenia, dokończyć rozpoczęty proces

jednorazowy

holowanie, łup/zdobycz

dusić się (z braku powietrza, w związku)

sewage system
rozpocznij naukę
kanalizacja

spuchnięty

wabić/kusić, przynęta

krwawy, pełen przemocy

opłakiwać, obchodzić żałobę

prawo przysługujące od urodzenia

rekompensata, zwrot mienia

unieważnić, uchylić (np. plan, decyzję)


przeciekać, sączyć się

thoroughbred
rozpocznij naukę
rasowy, czystej krwi, dobrze urodzony(o osobie)

runąć, obniżać się (np. o wartości)

przenikliwy (ból, osoba), ostry (o chorobie), dotkliwy (o problemie)

głęboki (np. o uczuciu), gruntowny (o wiedzy)

pożytek, przynosić korzyść

usuwać, zlikwidować

nieskończony, bezgraniczny

nienawiść

przeżyć (żyć dłużej niż ktoś inny), przetrwać

przerwać ogień

zaprzestać, przerwać


nieszczęście, klęska, katastrofa

przechwałki, chwalić się, szczycić się (np. zabytkami)

rozchodzić sie (w różnych kierunkach)

rozszerzać

ustępować (o bólu), opadać (o emocjach), uspokajać sie (o burzy)

płodny, żyzny

sate/satiate
rozpocznij naukę
nasycać, zaspokajać

kontynuować, dążyć do

wykluczać

nieunikniony

uśpiony

dobrze prosperować, kwitnąć

zawierać, ale też: kontrolować, opanować (np. coś, emocje)

sterowane ręczne, uchylić (np. prawo, decyzję), przesłaniać/być ważniejszym (np. decyzja)

wprowadzać w życie, narzucać/wymuszać, stanowić potwierdzenie (np. jakiejś teorii)

zawiesić, przerywać

wspólnik (przestępstwa)

zgoda (pozwolenie na coś), wyrażać zgodę

szerokość geograficzna, swoboda

przestrzeganie (zasad), wierność

udobruchać, ukoić, zaspokoić

zeal (from overzealous and zealous)
rozpocznij naukę
gorliwość

potępiać (uznawać coś za złe), uznawać winnym/skazywać

nadmierny, przesadny

wzlot, wspinaczka, pięcie się w górę

salvage (from salvation)
rozpocznij naukę
ocalić, ratunek

zmieniać, modyfikować

dziedziczny

pull sth off
rozpocznij naukę
dokonywać coś, osiągać coś

wygnanie

zaradny, obrotny, pomysłowy

opóźniać, zwodzić, utknąć w martwym punkcie

obciążenie, brzemie

potępiać coś, skazywać/uznawać winnym, zmuszać (kogoś do czegoś), zdradzić/wydać (np. wyraz twarzy, spojrzenie)

wykonalny

viable solution
rozpocznij naukę
realne rozwiązanie

patch sth up
rozpocznij naukę
załatać coś, naprawić coś

zbędny/nadmierny (o wyjaśnieniach), niepotrzebny (formal)

provision (clause)
rozpocznij naukę
postanowienie/klauzula (w umowie), zapasy/prowiant, zaopatrywać

marital status
rozpocznij naukę
stan cywilny

na próżno

podobny/ie, jednakowy/o

przestępstwo

sprawa do załatwienia (run/do an errand - załatwiać sprawę)

słupek (na wykresie), pasek (menu), zakazywać (komuś czegoś), tarasować

wpedzić w pułapkę

stąd, z tego powodu

nowicjusz

pure and simple
rozpocznij naukę
jasne jak słońce, oczywiste

bojaźliwy, wstydliwy

punkt widzenia

chętny, żądny, ochoczy

mowa, sposób mówienia

gardzić

sprzeczność, dwuznaczność

różnić się, zmieniać się

makieta, próbka nowego produku

ukończenie, sfinalizowanie umowy

wzbogacenie

SEO (search engine optimization)
rozpocznij naukę
optymalizacja pod kątem wyszukiwarek

rozkładać się, gnić

software as a service

uszyty na miarę, zrobiony na zamówienie

określenie zakresu, przyjrzenie się

zakres, możliwość, zasięg

biegłość

cover letter
rozpocznij naukę
list motywacyjny

cost containment
rozpocznij naukę
ograniczanie kosztów

containment (from cost containment)
rozpocznij naukę
powstrzymywanie, hamowanie

praktykant

obfity, wystawny

placement (as internship)
rozpocznij naukę
staż, praktyka zawodowa

inevitable, imminent
rozpocznij naukę
nieuchronne, nieuchronny

hold sth in contempt
rozpocznij naukę
gardzić czymś

beneath contempt
rozpocznij naukę
ponizej wszelkiej krytyki

zdawalność

zanurzać

ever-changing
rozpocznij naukę
stale zmieniających się

aktuarialny, dotyczący matematycznej kalkulacji

rozpocząć, wszczynać

spełniający wymagania, uprawniony, odpowiedni

umiejący czytać i pisać

nieoceniony, bezcenny

propel (from propeller)
rozpocznij naukę
napędzać, popychać do przodu

plot (od plotter)
rozpocznij naukę
knuć

comprehensive
rozpocznij naukę
wszechstronny, obszerny, wyczerpujący

zgodny, spójny, konsekwentny (o osobie)

schodzić, wywodzić się, przeradzać się, zapanować (o ciszy, ciemności)

rozróżniać, też wyróżniać się (czynić innym)

stanowić (np. zagrożenie, szansę), ustanawiać (np. prawo, zasady), powoływać (np. kogoś na stanowisko)

ciężar, brzemię

z najwyższej półki (wysokiej jakości)

mieszać (coś), powodować (problemy)

be up against sth
rozpocznij naukę
napotkać coś (np. problemy)

aresztować, pojmać


wmieszać się (w tłum)


interesariusz, partner (w biznesie), not the same as shareholder/stockholder

sporządzać, opracowywać

wartość, zaleta, też zasługa (zasłużyć się)

zestawić, porównać

przeoczyć, przymknąć oko, pominąć

mieszkać, rezydować

idealnie, ale też - najlepiej (byloby, gdyby)

biegłość, fachowość

settlement, estate
rozpocznij naukę
osiedle

klauzula

różnica zdań, mieć inne zdanie, odstąpić

wada, ale też zbiec, uciekać

postęp

praktyczny

przestępstwo, pomagać (w czymś nielegalnym)

pomoc, wsparcie

preside (over sth)
rozpocznij naukę
przewodniczyć, nadzorować, sprawować władzę nad

przynęta, zwabiać, zwodzić

wykoleić, zakłócać (przebieg czegoś)

ogień krytyki, desaprobata

wojna, działania wojenne

przeszkoda

oznaczać, sugerować, zawierać (w sobie)

znieść, unieważnić, obalić

zastosować się

proces sądowy, próba/test, problem/udręka

trzymać za lejce, rządzić, mieć kontrolę

litość, współczucie

popisywać się, osoba ktora sie popisuje

zdzierać, zdejmować (coś), demontować

get away with sth
rozpocznij naukę
ujść z czymś na sucho, uniknąć kary

krzyczeć

molestowanie, nękanie, prześladowanie

uprzejmość, grzeczność

zgodnie z przepisami prawa, zasadami

przymus

carry weight
rozpocznij naukę
mieć wpływ (na coś)

zwolnienie, krytyka, zakończenie (sprawy w sądzie)

widocznie, najwyraźniej

zeznanie (na piśmie), dymisja/usunięcie (z urzędu)

pawn sth/sb off
rozpocznij naukę
pozbywać się czegoś (poprzez oddanie tego komuś innemu), zbywać kogoś

spławić, zbywać kogoś

manipulować, majstrować

tamper with sth
rozpocznij naukę
ingerować/wtrącać się w coś, manipulować czymś

ciężar, brzemię

czesne (opłata za studia), nauczanie

głęboki (o emocjach), głeboki, gruntowny (o wiedzy)

sprawdzanie, robienie korekty, rowniez uodpornianie, impregnowanie

pole widzenia, zasięg, zakres

nakaz lub postanowienie sądu


wybuch

spot (spot sb sth)
rozpocznij naukę
faworyzować, dawać fory (i dont spot anyone), natychmiastowy (spot reaction), szczypta (spot of salt) (dać komuś coś dla wyrównania szans)

spór sądowy, proces

szkic/brudnopis, polecenie wypłaty

wpraszać się, wparowywać

barka, odepchnąć/popychać

barge into sth
rozpocznij naukę
wpadać na coś, do czegoś

przebiegły, nieszczery (o osobie), okrężny (np. droga, sposób)

zwiadowca

let alone sth (spoken)
rozpocznij naukę
nie mówiąc już o (czymś), a co dopiero

ingerować, wtrącać się

sprzedać coś po niższej cenie, obniżenie, podkopanie (psuć coś)

mieszanka, złożenie (różnych rzeczy, wartości), pogorszenie/spotęgowanie (np. sytuacji), ale też związek chemiczny, kompleks budynków


cecha, funkcja, właściwość, główny artykuł w gazecie, cechować się, przedstawiać (np. film co przedstawia)

utmost (np. sth is of the utmost importance)
rozpocznij naukę
najwyższy

opis, tytuł, napis (np. w filmach), podpisać

skaza, wada

billable (np. time)
rozpocznij naukę
used to describe time spent working that you can charge money for

okres dojrzewania

status, regulamin, zarządzenie

pokorny, skromny (ale nie w tym znaczeniu co modest), uczyć pokory

due diligence
rozpocznij naukę
należyta staranność (np. przy przeprowadzeniu audytu), the detailed examination of a company and its financial records, done before becoming involved in a business arrangement with it

zwolniony (nie muszący czegoś robić)

tymczasowy/doraźny, okres przejściowy

stoisko, stanąć (o silniku), opóźniać/przeciągać/zwodzić, utkwić w martwym punkcie

wsypać kogoś

apace (ill weeds grow apace)
rozpocznij naukę
szybko (złe wieści szybko się rozchodzą)

nadzorować

beat around the bush
rozpocznij naukę
owijać w bawełnę


krzywić się, zmarszczyć brwi

deceptive (np. tactics)
rozpocznij naukę
oszukańczy, zwodniczy (np. taktyka)

banał, płytkość wypowiedzi

wyobrażać sobie (coś), tworzyć (np. produkt), począć (dziecko)

założenie, przesłanka, też zakładać (jak assume)

self-assured
rozpocznij naukę
pewny siebie (jak confident)

zgoda (pozwolenie na coś), wyrażać zgodę

hedge your best
rozpocznij naukę
zabezpieczać się, asekurować się

ratyfikować

petycja, wniosek, zwracać się z pisemną prośbą

ograniczać, zamykać

wstępny, przygotowawczy (np. etap), eliminacje (sportowe)

foster / foster sth
rozpocznij naukę
pielęgnować, rozwijać (np. współpracę) / sprzyjać czemuś

ustalać, stwierdzić

moc prawna (lub naukowa), zasadniczość, ważność

bliskość, sąsiedztwo

zapobiegać (czemuś), uniemożliwiać coś

wykluczać

sprecyzować, ustalić położenie

być podobnym, przypominać (w sensie być podobnym)

considerable
rozpocznij naukę
znaczny, niemały

zapaleniec, maniak

przechwycić, przechwycona informacja

compel; compelling
rozpocznij naukę
zmuszać, wzbudzać (np. szacunek); interesujący/przekonujący/nieodparty

przekonujący, nieodparty, przykuwający uwagę

interweave (interwoven)
rozpocznij naukę
splatać, łączyć (wpleciony)

bagno, zalewać, zasypać, zawalić

(be) a far cry from sth
rozpocznij naukę
coś zupełnie innego (bardzo się różnić od czegoś)

rozważać, zastanawiać się

partia, seria (produkcji), grupować, ale tez numer transakcji

niechętny

startować/odnosić sukces, nabierać tempa

overdraft (have an overdraft)
rozpocznij naukę
przekroczenie stanu konta (mieć debet)

appeal (appeal to sth)
rozpocznij naukę
apelacja, apel, urok (oddziaływać na coś, zwracać się (do kogoś))

okazać się

quirky (quirk)
rozpocznij naukę
dziwaczny, ekscentryczny (kaprys, wybryk)

odmowa

slogan, chwytliwe hasło

diabelsko, szatańsko

dobroć, wartości odżywcze (o pożywieniu)

przeżuwać

zerwanie/rozstanie, awantura, klapa

chłopiec na posyłki

recytować, wyliczać (rzeczy, fakty), szczegółowo opisywać

ochoczo/bez wahania, z łatwością/bez trudu

plummet (reverse from soar, surge)
rozpocznij naukę
runąć, spadać

unosić się w powietrzu, wynosić około/wahać się

brzeg, krawędź, skraj

zmuszać, wzbudzać (np. szacunek, uwagę)

pochopny, pośpieszny

inconsistent
rozpocznij naukę
niezgodny, niespójny

zgodny


zawierać, składać się (z), składać się (na coś)

przyznać (np. słuszność), ustępować/dawać za wygraną

ropa naftowa, nie okrzesany, prymitywny


comprehensive
rozpocznij naukę
wyszerpujący, obszerny

endeavour/strive
rozpocznij naukę
dążyć/starać się/usiłować, próba/wysiłek

implikować/oznaczać, sugerować/dawać do zrozumienia

zatajać/ukrywać, wstrzymywać, odmawiać

plaintiff/complainant
rozpocznij naukę
oskarżyciel

krawędź, skraj (jak brink)

contemporary
rozpocznij naukę
współczesny, ówczesny

fałszować

problem/komplikacja, nawrót (choroby)

lokator, najemca

łagodzić, uśmierzać

pokaźny

rozszerzenie/rozbudowa, prolongata

górny, zwyżkujący, pozytywna strona/plus, potencjał wzrostu

łatwizna/bułka z masłem, popychadło

wywracać/przewrócić, unieważnić/obalić

hermetyczny, niepodważalny/nie do zbicia

przedłużać, wydłużać

pull rank on sb
rozpocznij naukę
wykorzystać swoje wyższe stanowisko

pracować w czyimś zastępstwie, pracownik tymczasowy, chwilowy/przejściowy

privy (privy to sth)
rozpocznij naukę
tajny/sekretny (wtajemniczony w coś)

dla dobra publicznego (bez zapłaty)

pomieścić, zakwaterować

overtake (take over)
rozpocznij naukę
wyprzedzać (przejąć)

wskazać

skrzyżowanie

wnikliwość, obserwacja/spostrzeżenie

financial/credit solvency
rozpocznij naukę
wypłacalność

middleman, agent
rozpocznij naukę
pośrednik

moczyć, przesiąkać

ostatecznie, finalnie, w koncu

przedmioty wartościowe

notice period
rozpocznij naukę
okres wypowiedzenia

obronić, chronić

falować, rzucać (czymś), dźwigać/podnosić

come up with sth
rozpocznij naukę
wpaść na coś (np. pomysł), wymyślić coś

inquire/enquire
rozpocznij naukę
pytać

subscription
rozpocznij naukę
abonament

wysokie stanowisko, dogodnie wysoko położone miejsce, okoń


podpierać

instruować, zalecać, uczyć

podatek należny

total taxable
rozpocznij naukę
całkowita kwota podlegająca opodatkowaniu (ta ponad tax allowance)


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.