Laikas / Time

 0    27 fiszek    vaivasarkaite
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
diena
Bus šilta diena.
rozpocznij naukę
day
It's going to be a very warm day.
naktis
Kokia ilga naktis.
rozpocznij naukę
night
What a long night.
savaitė
Tai paskutinė mano savaitė darbe.
rozpocznij naukę
week
This is my last week at work.
mėnuo
Kovas yra trečias mėnuo.
rozpocznij naukę
month
March is a third month.
metai
Jau praėjo metai.
rozpocznij naukę
year
It's been a year.
dar kartą
Turime susitikti dar kartą.
rozpocznij naukę
again
We must meet again.
kartą
Kartą per savaitę aš einu į sporto salę.
rozpocznij naukę
once
I go to gym once a week.
dabar
Dabar aš užsiemęs.
rozpocznij naukę
now
I'm busy now.
vėliau
Atliksiu tai vėliau.
rozpocznij naukę
later
I will do it later.
anksčiau
Ar galime susitikti truputį anskčiau?
rozpocznij naukę
earlier
Can we meet a bit earlier?
prieš
Prieš pusryčius aš visada bėgioju.
rozpocznij naukę
before
I always run before breakfast.
po
Gal po vakarienės galime eiti pasivaiksčioti?
rozpocznij naukę
after
Shall we go for a walk after dinner?
nuo
Aš dirbuo nuo 8 valandos ryto.
rozpocznij naukę
from
I work from 8 a.m.
iki
Parduotuvė dirba iki 8 valandos vakaro.
rozpocznij naukę
to
The shop is open to 8 p.m.
šiandien
Kokie tavo planai šiandien?
rozpocznij naukę
today
What are your plans for today?
rytoj
Mes susitinkame rytoj 10.
rozpocznij naukę
tomorrow
We're meeting tomorrow at 10.
vakar
Ką vakar veikei?
rozpocznij naukę
yesterday
What did you do yesterday?
laiku
Nepamiršk ateiti laiku.
rozpocznij naukę
on time
Remember to come on time.
ryte
Ar ryte gėrei kavą?
rozpocznij naukę
in the morning
Did you drink coffee in the morning?
vakare
Mes susitiksime vakare.
rozpocznij naukę
in the evening
We'll meet in the evening.
6 valanda
Filmas prasideda 6 valandą.
rozpocznij naukę
at 6 p.m.
The film starts at 6 p.m.
Pusė 7
Paskambinsiu tau puse 7.
rozpocznij naukę
half past 6
I'll call you at half past 6.
Po septynių penkiolika
Dabar 7:15.
rozpocznij naukę
a quarter past seven
It's 7:15.
Be penkiolikos aštuonios
Darbą baigiu be penkiolikos aštuonios.
rozpocznij naukę
a quarter to eight
I finish work at a quarter to eight.
Po devynių dvidešimt
Vakarėlis prasideda po devynių dvidešimt.
rozpocznij naukę
twenty past nine
The party starts at twenty past nine.
Be dvidešimt vienuolika
Jau be dvidešimt vienuolika.
rozpocznij naukę
twenty to eleven
It's already twenty to eleven.
Laikrodis
Koks nuostabus tavo laikrodis!
rozpocznij naukę
Watch
What an amazing watch that you have!

Laikas

Pamoka skirta visiems norintiems išmokti angliškus žodžius susijusius su laiku!

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.