czasowniki nieregularne

 0    44 fiszki    digitaldeer
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
zmywać
ty zmywasz naczynia
rozpocznij naukę
fregar
friegas los platos
podlewać
podlewam kwiaty
rozpocznij naukę
regar
riego las flores
myśleć
myśli o śmierci // co myślisz o rządzie?
rozpocznij naukę
pensar
piensa en la muerte // ¿Que piensas sobre el govierno?
zamykać
Marta zamyka sklep.
rozpocznij naukę
cerrar
Marta cierra la tienda.
rozumieć
Rozumiesz kobiety?
rozpocznij naukę
entender
¿Entiendes las mujeres?
kłamać
kłamię
rozpocznij naukę
mentir
yo miento
preferować
wolisz rybę czy mięso?
rozpocznij naukę
preferir
¿Prefieres el pescado o la carne?
prosić
on prosi o chleb // proszę za kogoś (modlitwa)
rozpocznij naukę
pedir
pide el pan // pido por...
wybierać
wybieram ciebie // wybierasz mnie
rozpocznij naukę
elegir
te elijo // me eliges
zdołać
jeśli zdołam, zadzwonię wieczorem // ty zdołasz
rozpocznij naukę
conseguir
Si lo consigo, te llamo esta tarde. // consigues
mierzyć
Ile masz wzrostu?
rozpocznij naukę
medir
¿Cuánto mides?
śmiać (śmiać się)
Z czego się śmiejesz?
rozpocznij naukę
reír (reírse)
¿De qué te ríes?
powtarzać
powtarzam ci to
rozpocznij naukę
repetir
Te lo repito.
śledzić, kontynuować
Ona śledzi swojego męża // Ucz się dalej, kontynuuj naukę
rozpocznij naukę
seguir
Ella sige a su marido // Sigo estudiando
uśmiechać się
Uśmiecham się do mojego kota.
rozpocznij naukę
sonreír
Sonrío a mi gato.
przychodzić
Przychodzę do ciebie // przychodzisz do mnie
rozpocznij naukę
venir
Vengo a ti // vienes a mi.
mówić
Co mówisz? Mówię co myślę
rozpocznij naukę
decir
¿Que dices? Digo lo que pienso.
smażyć
smażę jajka
rozpocznij naukę
freír
Frío huevos.
spać
Śpię osiem godzin dziennie.
rozpocznij naukę
dormir
Duermo ocho horas diarias.
grać
Gram w Tombridera
rozpocznij naukę
jugar
Juego a Tombrider.
kosztować
Ile kosztuje ten stół?
rozpocznij naukę
costar
¿Cuánto questa una mesa?
kontrolować, sprawdzać
kontroluję
rozpocznij naukę
comprobar
compruebo
liczyć, opowiadać
liczę
rozpocznij naukę
contar
cuento
spotykać, znajdować
rozpocznij naukę
encontrar
pamiętać, przypominać
rozpocznij naukę
recordar
brzmieć, dzwonić
coś mi to mówi, z czymś mi się kojarzy
rozpocznij naukę
sonar
me suena...
latać
rozpocznij naukę
volar
gryźć
ten pies gryzie
rozpocznij naukę
morder
este perro muerde
ruszać
Jak ona się rusza!
rozpocznij naukę
mover
¡Como se mueve!
wracać
Kiedy wracasz z wakacji?
rozpocznij naukę
volver
¿Cuándo vuelves de las vacaciones?
móc
Możesz podać mi cukier?
rozpocznij naukę
poder
¿Puedes pasarme el azúcar?
gubić, tracić
tracę czas
rozpocznij naukę
perder
pierdo mi tiempo
umierać
Umieram
rozpocznij naukę
morir
Muero
pachnieć
śmierdzi kupą
rozpocznij naukę
oler
huele a mierda
słyszeć
słuchaj!
rozpocznij naukę
oír
¡Oye!
uciekać
Nigdy nie uciekam w trakcie walki.
rozpocznij naukę
huir
Nunca huyo de una batalla.
konstruować
konstruuję / konstruujesz / kontruujemy
rozpocznij naukę
construir
construyo / constuyes / construimos
niszczyć, burzyć
niszczę / niszczymy
rozpocznij naukę
destruir
destruyo / destruimos
być wdzięcznym, dziękować
dziękuję ci za zaproszenie
rozpocznij naukę
agradecer
te agradezco la invitación
zapadać na chorobę, chorować
złapać grypę
rozpocznij naukę
padecer
padecer la gripe / tener gripe
zasługiwać na
zasługuję na nagrodę
rozpocznij naukę
merecer
merezco un premio
tłumaczyć tekst
tłumaczę z ... na...
rozpocznij naukę
traducir
traduzco del ... al...
przynieść / przynosić
rozpocznij naukę
traer
kłaść
rozpocznij naukę
poner

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.