AS/useful verbs part I

 0    45 fiszek    piotrbalcerzak3
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
be
We are ready to start.
rozpocznij naukę
być
Jesteśmy gotowi, żeby zacząć.
buy
I want to buy a good book in English.
rozpocznij naukę
kupować
Chcę kupić dobrą książkę po angielsku.
call
Can you call me tomorrow, please? I don't have time now.
rozpocznij naukę
dzwonić
Czy możesz, proszę, zadzwonić do mnie jutro? Nie mam teraz czasu.
can
I'm sorry, but I can't give it to you right now.
rozpocznij naukę
móc, potrafić, umieć
Przepraszam, ale nie mogę ci teraz tego dać.
check
He's doing his homework now. Do you want to check it?
rozpocznij naukę
sprawdzać
On odrabia teraz pracę domową. Chcesz to sprawdzić.
close
Can you close the window?
rozpocznij naukę
zamykać
Możesz zamknąć okno?
come
I don't know if he is coming today.
rozpocznij naukę
przychodzić, przyjeżdzać
Nie wiem, czy on dzisiaj przychodzi.
do
What do you do in the evenings?
rozpocznij naukę
robić
Co robisz wieczorami?
drink
You should drink at least 1,5 liters water a day.
rozpocznij naukę
pić
Powinieneś pić co najmniej 1,5 lira wody dziennie.
drive
Can you drive? Of course, just look.
rozpocznij naukę
prowadzić samochód
Czy potrafisz jeździć samochodem? Oczywiście, tylko popatrz.
eat
If you feel bad, you shouldn't eat anything.
rozpocznij naukę
jeść
feel
I feel nervous. I can't relax.
rozpocznij naukę
czuć (się)
Czuję się podenerwowany. Nie mogę się zrelaksować
forget
I always forget to close the window.
rozpocznij naukę
zapominać
Zawsze zapominam zamknąć okno.
get
I give more than I get.
rozpocznij naukę
dostawać
Daję więcej, niż dostaję.
give
He gets very good marks.
rozpocznij naukę
dawać
On dostaje bardzo dobre oceny.
go
I'm going home. Can you give me the key?
rozpocznij naukę
iść, jechać
Idę do domu. Czy możesz dać mi klucz.
have
I don't have any money.
rozpocznij naukę
mieć
Nie mam żadnych pieniędzy.
hear
Can you hear me? I can't hear you. I'll call you back later.
rozpocznij naukę
słyszeć
Słyszysz mnie? Ja ciebie nie słyszę. Oddzwonię do ciebie pózniej.
help
I don't know if we can help you.
rozpocznij naukę
pomagać
Nie wiem, czy możemy ci pomóc.
know
Do you know that man? Do you like him? Does he live here?
rozpocznij naukę
wiedzieć
Czy znasz tamtego mężczyznę? Lubisz go? Czy on tutaj mieszka?
like
Do you like strawberries?
rozpocznij naukę
lubić
Lubisz truskawki?
live
My family and I live near hear. We love this place.
rozpocznij naukę
żyć, mieszkać
Moja rodzina i ja mieszkamy niedaleko stąd. Uwielbiamy to miejsce.
look
She is looking at the fish.
rozpocznij naukę
patrzeć
Ona patrzy na rybki.
love
You know I love you, don't you?
rozpocznij naukę
kochać
Wiesz, że cię kocham, prawda?
make
I love making cakes.
rozpocznij naukę
robić, tworzyć
Uwielbiam robić ciasta.
need
I need to go to the toliet.
Do you need help? Yes, I need to speak to you.
rozpocznij naukę
potrzebować
Muszę iść do toalety.
Potrzebujesz pomocy? Tak muszę z tobą porozmawiać.
open
I think that it opens at seven a.m.
What time does the supermarket open?
rozpocznij naukę
otwierać
Myślę, że otwiera się o siódmej rano.
O której czynny jest supermarket.
pay
How much do you pay for your flat?
rozpocznij naukę
płacić
Ile płacisz za swoje mieszkanie?
put
I can't remember where I put my glasses.
rozpocznij naukę
kłaść
Nie mogę sobie przypomnieć, gdzie położyłem moje okulary.
read
I couldn't even read it properly.
rozpocznij naukę
czytać
Nawet nie umiałem tego poprawnie przeczytać.
remember
I remember meeting him once or twice.
rozpocznij naukę
pamiętać
Pamiętam, że spotkałem go raz lub dwa razy.
see
I can see you, but I can't hear you.
Can you see what I'm writing?
rozpocznij naukę
widzieć
Widzę cię ale cię nie słyszę.
Czy widzisz co piszę?
sell
Where do they sell their books? where can I buy them?
We want to sell our car. Do you know anybody who would like to buy It?
rozpocznij naukę
sprzedać
Gdzie oni sprzedają swoje książki? Gdzie mogę je kupić?
Chcemy sprzedać nasz samochód. Czy znasz kogoś kto chciałby go kupić?
send
Send me an email with all the information pleace.
rozpocznij naukę
wysyłać
Wyślij mi proszę, e-mail ze wszystkimi informacjami.
should
You should give up smoking.
rozpocznij naukę
mieć powinność
Powinieneś rzucić palenie.
speak
I can speak English and French. And you? How many languages do you seak?
rozpocznij naukę
mówić, rozmawiać
Umiem mówić po po angielsku i francusku. A ty? W ilu językach mówisz?
start
I start (may) work at seven. I work eight hours.
rozpocznij naukę
zaczynać
Zaczynam pracę o siódmej. Pracuję osiem godzin.
take
Can you take me with you? I really want to go to this concert
rozpocznij naukę
brać
Czy możesz zabrać mnie ze sobą? Naprawdę chcę iść na ten koncert.
think
I need a moment to think.
rozpocznij naukę
myśleć
Potrzebuję chwili żeby pomyśleć.
understand
I don't understand anything. They speak too fast./They are speaking too fast.
rozpocznij naukę
rozumieć
Nic nie rozumiem. Oni mówią za szybko.
wait
When I wait for the bus, I always read a book.
Wait a minute. We have a problem. I have to/ need to call John.
rozpocznij naukę
czekać
Gdy czekam na autobus, zawsze czytam książkę.
Poczekaj minutę. Mamy problem. Musze zadzwonić do Johna.
want
Do you want to watch a film tonight?
rozpocznij naukę
chcieć
Czy chcesz obejrzeć film dziś wieczorem?
watch
I have to hang curtains, my neighbour's daughter is watching me.
rozpocznij naukę
oglądać
Muszę powiesić zasłony, córka mojego sąsiada mnie podgląda
work
I sometimes have to work on Sundays.
rozpocznij naukę
pracować
Czasami muszę pracować w niedziele.
write
You can write at the table over there.
rozpocznij naukę
pisać
Możesz pisać przy tamtym stole.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.