4berlitz7

 0    149 fiszek    barnoc
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

umiejętności zawodowe

wywiady

interviews applicants
rozpocznij naukę
rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami

personal qualities
rozpocznij naukę
cechy osobiste

niemiły

nieuczciwy

niezdecydowany

niedojrzały

irracjonalny

analfabeta

skill/skilled at
rozpocznij naukę
zręczny / wykwalifikowany w

good at/good with
rozpocznij naukę
dobry w / dobry z

good with people, animals words, numbers
rozpocznij naukę
ludzie z ludźmi, słowa zwierząt, liczby

good with math, children
rozpocznij naukę
dobrze z matematyką, dzieci


quite a while
rozpocznij naukę
sporo czasu

since I was a child
rozpocznij naukę
odkąd byłem dzieckiem

since I was in school
rozpocznij naukę
odkąd byłem w szkole

dobrze - wiem

niezależny, niezależnie

wolny strzelec

początkujący

analitycal skills
rozpocznij naukę
umiejętności analityczna

wymagany

analyzing data
rozpocznij naukę
analizowanie danych

organizing ideas
rozpocznij naukę
organizowanie pomysłów

fast learner
rozpocznij naukę
szybko uczący

I've been catching up
rozpocznij naukę
nadrabiałem zaległości do teraz


uczciwy / nieuczciwy

pleasant/unpleasant
rozpocznij naukę
przyjemny / nieprzyjemny

reliable/unreliable
rozpocznij naukę
rzetelny/niewiarygodny

honest/dishonest
rozpocznij naukę
szczery / nieszczery

organized/disorganized
rozpocznij naukę
zorganizowany / chaotyczny

efficient/inefficient
rozpocznij naukę
skuteczny, wydajny / nieefektywny

decisive /indecisive
rozpocznij naukę
zdecydowany/ niezdecydowany

flexible/inflexible
rozpocznij naukę
elastyczny / nieelastyczny

responsible/irresponsible
rozpocznij naukę
odpowiedzialny / nieodpowiedzialny

rational/irrational
rozpocznij naukę
racjonalny / irracjonalny

patient/impatient
rozpocznij naukę
cierpliwy / niecierpliwy

polite/impolite=rude
rozpocznij naukę
uprzejmy/nieuprzejmy

mature/immature
rozpocznij naukę
dojrzały/ niedojrzały

literate/illiterate
rozpocznij naukę
literat / analfabeta

logical/illogicall
rozpocznij naukę
logiczny / nielogiczny

available/unavailable
rozpocznij naukę
dostępny / niedostępny

computer literate
rozpocznij naukę
umiejętności obsługi komputera

hardworking/lazy
rozpocznij naukę
pracowity / leniwy

enthusiastic
rozpocznij naukę
entuzjastyczny

obojętny

otwarty

nieśmiały

opanowany

nerwowy

uważam


zdolny do

wydają się być

wydawać się

strength/wekness
rozpocznij naukę
siła / słabość

dependent/independent
rozpocznij naukę
zależne / niezależne

independently
rozpocznij naukę
niezależnie

bite my tongue
rozpocznij naukę
ugryzłem się w język

niezawodny


kupujący

it right away
rozpocznij naukę
to od razu

projektowanie stron internetowych

amator

competent/incompetent
rozpocznij naukę
właściwy / niekompetentni

proficient in sth
rozpocznij naukę
biegły w sth

resume writing
rozpocznij naukę
powrócić do pisania

cover letters
rozpocznij naukę
listy motywacyjne

career counseling
rozpocznij naukę
doradztwo zawodowe

career development
rozpocznij naukę
rozwój kariery

careermanagement
rozpocznij naukę
zarządzanie karierą

career transitions
rozpocznij naukę
zmiana kariery

professional development
rozpocznij naukę
rozwój zawodowy

employment counseling
rozpocznij naukę
doradztwo w zakresie zatrudnienia

interview preparation
rozpocznij naukę
przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

interview coaching
rozpocznij naukę
prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej

job search strategies
rozpocznij naukę
strategie poszukiwania pracy

sieci

negocjacja

are you proficient with
rozpocznij naukę
jesteś biegły w tym

oral communication
rozpocznij naukę
komunikacja werbalna

skills employers look for
rozpocznij naukę
pracodawcy poszukują umiejętności

liderowanie / bycie liderem

project management
rozpocznij naukę
zarządzanie projektami

time management
rozpocznij naukę
zarządzanie czasem

aktualizacja

safety information officer
rozpocznij naukę
oficer informacyjny ds. bezpieczeństwa

doświadczony

utrzymanie

przedstawienie

szkolenie

skills required
rozpocznij naukę
wymagane umiejętności

user-friendly
rozpocznij naukę
łatwy w obsłudze

strong computer skills
rozpocznij naukę
silne umiejętności obsługi komputera

good communication skills
rozpocznij naukę
dobre umiejętności komunikacyjne

able to develop and maintain
rozpocznij naukę
być w stanie rozwijać się i utrzymywać

spreadsheets and databases
rozpocznij naukę
arkusze kalkulacyjne i bazy danych

zajęty zespół

well-developed
rozpocznij naukę
dobrze rozwinięta

work schedules
rozpocznij naukę
harmonogramy pracy

to meet deadlines
rozpocznij naukę
dotrzymywać terminów

bright/intelligent
rozpocznij naukę
jasny / inteligentny

to help us expand in Central America
rozpocznij naukę
aby pomóc nam rozwijać się w Ameryce Środkowej

very familar
rozpocznij naukę
zapoznany

reaching customers online
rozpocznij naukę
docieranie do klientów online

business related degree
rozpocznij naukę
wykształcenie związane z biznesem

biegły

internet browsers
rozpocznij naukę
przeglądarki internetowe

self motivated
rozpocznij naukę
zmotywowany

confident and outgoing
rozpocznij naukę
pewny siebie i towarzyski

wymagany

at least twenty of my co-workers
rozpocznij naukę
co najmniej dwudziestu moich współpracowników

once I sit down at my computer
rozpocznij naukę
raz siadam przy moim komputerze

I almost never get up again
rozpocznij naukę
Prawie nigdy już nie wstaję

expert/beginer
rozpocznij naukę
ekspert / początkujący

how good are you?
rozpocznij naukę
w czym jesteś dobry

professional/amateur
rozpocznij naukę
profesjonalny / amator

competent/incompetent
rozpocznij naukę
właściwy / niekompetentny

biegły

area of expertise
rozpocznij naukę
obszar wiedzy

wymagany

requirements
rozpocznij naukę
wymagania (w stosunku do kandydata)

kandydat

self-motivated
rozpocznij naukę
zmotywowany

zmotywowany

pewny siebie

I consider myself
rozpocznij naukę
uważam się

reference letter
rozpocznij naukę
list referencyjny

to whom it my concern
rozpocznij naukę
kogo to dotyczy

eager to learn
rozpocznij naukę
chętny do nauki

nieuprzejmy

zdecydowany

dowiedzieć się

analfabeta

wiarygodny

sprawdzać

podziwiać

opiekunka do dzieci

prześlij dalej

recent letter requesting
rozpocznij naukę
ostatnie żądanie listu

he proved to be
rozpocznij naukę
okazał się


considered him
rozpocznij naukę
uważali go

valuable addition
rozpocznij naukę
cenny dodatek

zapewnienie


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.