Human adjectives 7

 0    28 fiszek    Sol777
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
hateful
rozpocznij naukę
nienawistnych
hearty
rozpocznij naukę
serdeczny
helpful
Your notes were very helpful, thanks.
rozpocznij naukę
pomocny
Twoje notatki były bardzo pomocne, dziękuję.
hesitant
rozpocznij naukę
niezdecydowany
hot-headed
rozpocznij naukę
porywczy
hypercritical
rozpocznij naukę
hiperkrytyczny
hysterical
rozpocznij naukę
histeryczny
idiotic
rozpocznij naukę
idiotyczny
idle
I have been idle the whole day. I think it's time I went out for some exercise.
rozpocznij naukę
leniwy
Cały dzień jestem bezczynny. Myślę, że czas już wyjść i poćwiczyć.
illogical
rozpocznij naukę
nielogiczny
imaginative
rozpocznij naukę
obdarzony wyobraźnią
immature
rozpocznij naukę
niedojrzały
immodest
rozpocznij naukę
nieskromny
impatient
rozpocznij naukę
niecierpliwy
imperturbable
rozpocznij naukę
niewzruszony
impetuous
rozpocznij naukę
porywczy
impractical
rozpocznij naukę
niepraktyczny
impressionable
rozpocznij naukę
wrażliwy
impressive
That's impressive.
rozpocznij naukę
robiący wrażenie
To imponujące.
impulsive
We couldn't stand his aggressive, impulsive behaviour.
rozpocznij naukę
impulsywny
Nie mogliśmy znieść jego agresywnych, impulsywnych zachowań.
inactive
rozpocznij naukę
nieaktywny
incisive
rozpocznij naukę
zjadliwy
incompetent
rozpocznij naukę
niekompetentny
inconsiderate
rozpocznij naukę
nieuprzejmy
inconsistent
rozpocznij naukę
niezgodny
independent
We are looking for independent and reliable people for this position.
rozpocznij naukę
niezależny
Szukamy niezależnych i odpowiedzialnych ludzi na to stanowisko.
indiscreet
rozpocznij naukę
niedyskretny
indolent
rozpocznij naukę
niemrawy

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.