czasowniki ważne 6

 0    25 fiszek    agawuj
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
tańczyć
Anna i Tomek umieją zatańczyć Tango i Cha Chę.
rozpocznij naukę
to dance
Ann and Tom know how to dance Tango and Cha Cha.
błagać
Błagała ich, żeby nie skrzywdzili jej dziecka.
rozpocznij naukę
to beg
She pled with them not to hurt her baby.
wybierać
Nie wiedziałem, który krawat wybrać do tej koszuli.
rozpocznij naukę
to choose
I didn't know which tie to choose for that shirt.
zmieniać
Musisz zmienić swoje zachowanie.
rozpocznij naukę
to change
You need to change your behaviour.
zakładać
Załóż płaszcz, na zewnątrz jest zimno.
rozpocznij naukę
to put
Put on your coat, it’s cold outside.
kontynuować
Kontynuował koszenie trawnika, mimo że zaczęło padać.
rozpocznij naukę
to continue
He carried on mowing the lawn despite the fact that it started to rain.
tworzyć
Jak tworzy się nowe fiszki?
rozpocznij naukę
to create
How do I create new flashcards?
jeździć na czymś
Jeździłeś kiedyś na koniu?
rozpocznij naukę
to ride
Have you ever ridden a horse?
dołączyć
Czy mój młodszy brat może do nas dołączyć?
rozpocznij naukę
to join
Can my little brother join us?
ufać komuś
Nie ufaj nikomu w tej firmie.
rozpocznij naukę
to trust
Don't trust anyone in this company.
zamykać
Zamknąłem okno, bo robiło się tutaj zimno.
rozpocznij naukę
to close
I've shut the window because it was getting cold in here.
cierpieć
Cierpiałem po trudnym rozstaniu.
rozpocznij naukę
to suffer
I suffered after a bad breakup.
kupować
Helena właśnie kupiła nowy żakiet, skórzany pasek i mini spódnicę.
rozpocznij naukę
to buy
Helen has just bought a new jacket, a leather belt and a mini skirt.
wyjeżdżać
Moi rodzice wyjechali na dwa tygodnie na urlop.
rozpocznij naukę
to leave
My parents went away on holidays for two weeks.
zasługiwać
Nawet na niego nie zasługujesz.
rozpocznij naukę
to deserve
You don't even deserve him.
wsiadać
Autobus zatrzymał się żeby więcej ludzi mogło wsiąść.
rozpocznij naukę
to board
The bus stopped to let more people get on.
wysyłać
Dostałeś pocztówkę, którą wysłałem ci w zeszłym tygodniu?
rozpocznij naukę
to send
Have you received the postcard I sent you last week?
poddawać się
Walcz! Nie poddawaj się!
rozpocznij naukę
to give up
Fight! Don't give up!
stawać się
Ten problem stał się bardzo poważny.
rozpocznij naukę
to become
The problem has become very serious.
zatrzymywać
Przepraszam za spóźnienie, coś mnie zatrzymało w biurze.
rozpocznij naukę
to stop
I'm sorry for being late, I got hold up at the office.
zatrzymywać
Przepraszam za spóźnienie, coś mnie zatrzymało w biurze.
rozpocznij naukę
to keep
I'm sorry for being late, I got hold up at the office.
przechodzić
Nie wolno ci przejść przez ulicę w tym miejscu.
rozpocznij naukę
to cross
You mustn't cross the street here.
wątpić
Jak możesz w to wątpić?
rozpocznij naukę
to doubt
How can you doubt that?
stawiać czoła
Musisz stawić czoła prawdzie.
rozpocznij naukę
to face
You have to face the truth.
ciągnąć
Jeśli chcesz otworzyć drzwi, musisz je pociągnąć lub pchnąć.
rozpocznij naukę
to pull
You need to push or pull the door to open it.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.