słownictwo na poziom B2

 0    91 fiszek    agawuj
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
porzuci, opuścić
rozpocznij naukę
abandon, leave
porzucony, opuszczony
rozpocznij naukę
abandoned
znieść, zlikwidować
rozpocznij naukę
abolish
nieobecność, brak
rozpocznij naukę
absence
kompletny, totalny, całkowity, absolutny
rozpocznij naukę
absolute
przyswajać, chłonąć (informacje, wiedzę)
rozpocznij naukę
absorb
abstrakcyjny
rozpocznij naukę
abstract
absurdalny
rozpocznij naukę
absurd
nadużywać
rozpocznij naukę
to abuse
nadużycie; przemoc
rozpocznij naukę
abuse
mieć/uzyskać dostęp do czegoś, dotrzeć do
rozpocznij naukę
access
osiągalny, dostępny
rozpocznij naukę
available, accessible
przypadkowy, niezamierzony
rozpocznij naukę
accidental
rachunkowość, księgowość
rozpocznij naukę
accounting
dokładność
Dokładność danych jest naszym najważniejszym problemem.
rozpocznij naukę
accuracy
The accuracy of the data is our main problem.
oskarżyć
rozpocznij naukę
accuse
boleć
rozpocznij naukę
to ache
nabyć, wejść w posiadanie
Harold nabył akcje dużej firmy.
rozpocznij naukę
acquire
Harold acquired the stocks of a large company.
akcja, działanie, czyn
rozpocznij naukę
action
aktywnie, czynnie
rozpocznij naukę
actively
działalność, działanie, aktywność, poruszenie
rozpocznij naukę
activity
rzeczywisty, faktyczny
rozpocznij naukę
real, actual
dostosować, zaadaptować (kogoś/coś/się)
rozpocznij naukę
adapt
nałogowiec, osoba uzależniona, narkomanka/narkoman
rozpocznij naukę
addict
uzależniony
rozpocznij naukę
an addict
uzależnienie, nałóg
rozpocznij naukę
addiction, addiction
dodawanie
rozpocznij naukę
addition
dodatkowy
Jest kilka dodatkowych wydatków.
rozpocznij naukę
additional
There are some additional expenses.
dodatkowo
rozpocznij naukę
additionally
dostateczny, wystarczający
rozpocznij naukę
adequate
odpowiednio, adekwatnie, właściwie
rozpocznij naukę
adequately
regulować, poprawić, korygować, przystosować się, przyzwyczaić się
rozpocznij naukę
adjust
dostrojenie, regulacja, dopasowanie; korekta
rozpocznij naukę
adjustment
podziw
rozpocznij naukę
admiration
podziwiać, szanować
rozpocznij naukę
admire
przyjęcie (do szpitala, szkoły, klubu)
rozpocznij naukę
admission
przyjąć
rozpocznij naukę
admit
wprawdzie, istotnie, co prawda
rozpocznij naukę
admittedly
adoptować
Nie możemy mieć dzieci, więc zdecydowaliśmy się adoptować je z innego kraju.
rozpocznij naukę
to adopt
We can't have children of our own, so we're going to adopt some from another country.
przyjąć, przejąć
rozpocznij naukę
adopt
adoptowany
rozpocznij naukę
adopted
adopcja
rozpocznij naukę
adoption
posuwać (się) do przodu, rozwój, postęp
rozpocznij naukę
advance
osiągnięcie, postęp
rozpocznij naukę
advance
śmiały, odważny, żądny przygód
rozpocznij naukę
adventurous
romans, afera, wydarzenie, sprawa
rozpocznij naukę
affair
wzruszyć, poruszyć (a)
rozpocznij naukę
affect
wpływać, oddziaływać, dotyczyć
rozpocznij naukę
affect
wpływ, oddziaływanie (i)
rozpocznij naukę
influence
czułość
rozpocznij naukę
affection
czuły, tkliwy, kochający, uczuciowy (a)
rozpocznij naukę
affectionate
starzeć się, postarzać (się)
rozpocznij naukę
age
agent, pośrednik
rozpocznij naukę
agent
agresywny
Oni często stają się nerwowi, drażliwi i czasami agresywni gdy nie mają dostępu do sieci.
rozpocznij naukę
aggressive
They often become nervous, irritable and at times aggressive without access to web.
agresywnie
rozpocznij naukę
aggressively
zgoda, porozumienie
rozpocznij naukę
agreement
rolnictwo
rozpocznij naukę
agriculture
pomoc
rozpocznij naukę
aid
cel, celować
rozpocznij naukę
aim
samolot, statek powietrzny
rozpocznij naukę
aircraft
alejka; przejście
rozpocznij naukę
aisle
alkoholizm
rozpocznij naukę
alcoholism
obcy, kosmita, istota pozaziemska
rozpocznij naukę
alien
podobny, taki sam, jednakowy (a)
rozpocznij naukę
alike
alergia
rozpocznij naukę
allergy
uliczka, alejka, ścieżka, zaułek
rozpocznij naukę
alley
alfabetyczny
rozpocznij naukę
alphabetic
alfabetycznie
rozpocznij naukę
alphabetically
przerobić ubranie, zmienić, modyfikować
rozpocznij naukę
alter
alternatywny
Moglibyśmy pojechać autostradą, ale dlaczego by nie spróbować tej alternatywnej trasy przez góry?
rozpocznij naukę
alternative
We could take the motorway, but why don't we try this alternative route through the mountains?
alternatywa, wybór, wyjście
rozpocznij naukę
alternative
ewentualnie, alternatywnie (a)
rozpocznij naukę
alternatively
aluminium
rozpocznij naukę
aluminum
zdumienie, osłupienie (a)
rozpocznij naukę
amazement
ambasador
rozpocznij naukę
an ambassador
ambicja
Młody chłopiec ma sekretne ambicje, aby zostać astronautą
rozpocznij naukę
ambition
The young boy has a secret ambition to become an astronaut.
ambitny
Ona jest taka ambitna! Chciałaby zostać dyrektorem firmy w ciągu najbliższych pięciu lat.
rozpocznij naukę
ambitious
She is so ambitious! She would like to be the CEO of a company within the next five years.
śmieszyć, bawić
rozpocznij naukę
amuse
rozbawiony
rozpocznij naukę
amused
rozbawienie, uciecha
rozpocznij naukę
amusement
analizować
rozpocznij naukę
to analyse
analiza
rozpocznij naukę
analysis
analityk
Jest najlepszym analitykiem na rynku.
rozpocznij naukę
analyst
He's the best analyst on the market.
przodek
Moi przodkowie pochodzili z Irlandii. Znam historię mojej rodziny 300 lat wstecz.
rozpocznij naukę
an ancestor
My ancestors came from Ireland. I can trace my family history back 300 years.
złość, gniew
rozpocznij naukę
anger
zwierzęcy
rozpocznij naukę
animal
rocznie, corocznie
rozpocznij naukę
annually
niepokój, obawa (an)
rozpocznij naukę
anxiety
z niepokojem, z niecierpliwością
rozpocznij naukę
anxiously
w każdym razie, i tak, tak czy siak, no więc
rozpocznij naukę
anyhow
apostrof
rozpocznij naukę
apostrophe

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.