bls

 0    148 fiszek    michalbarylak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź


far away

wydawać się
rozpocznij naukę
to seem

various

develop

liczyć na kogoś
rozpocznij naukę
depend on sb

to depend

to do washing up

stawać się
rozpocznij naukę
become - became - become


to refusekolega ze szkoły
rozpocznij naukę
schoolmate

upewnić się,
rozpocznij naukę
to make sure

to lean

exchange

average

a salary

honest

might

to bore

ordinary

możliwość
rozpocznij naukę
possibility

podlać kwiaty
rozpocznij naukę
put flower into wather

otrzymywać, zostać, stawać sie
rozpocznij naukę
get got got

cel (miejsce) podróży
rozpocznij naukę
destination

attempt

persuade

content

pas, wejściówka, podanie
rozpocznij naukę
pass


to doubt

to reach

pozwolić sobie
rozpocznij naukę
afford

a loan

krzyczeć na kogoś
rozpocznij naukę
shout on sb

fall asleep

a crossword

apperance

to avoid

throw away

przyczyna / powód
rozpocznij naukę
cause

mieć nadzieję na
rozpocznij naukę
to hope for

throw awaya headache


a toothache

przeziębienie
rozpocznij naukę
cold

cierpią z powodu
rozpocznij naukę
suffer from

suffering

należeć do
rozpocznij naukę
to belong (to)

gruntowny, dokładny
rozpocznij naukę
thorough

thoroughly

an apology

pleased

współczuć komuś
rozpocznij naukę
to feel sorry for sb

wydawać imprezę
rozpocznij naukę
throw party


w kierunku / w stronę / do
rozpocznij naukę
towards

surprised

wprowadzać, przedstawiać
rozpocznij naukę
introduce

zachować się
rozpocznij naukę
behave

scratch

cyna, puszka
rozpocznij naukę
tin

shy

kropla; zmniejszenie, spadek
rozpocznij naukę
drop

no longer

zabierać/odbierać; podnieść
rozpocznij naukę
pick up

according to

express


mimo że / chociaż
rozpocznij naukę
although


Druga myśl, zastanowienie
rozpocznij naukę
second thought


przepowiednia
rozpocznij naukę
prediction


zamierzać, być gotowym
rozpocznij naukę
to be about to

knowledge

to unite

comparison

w porównaniu z / do
rozpocznij naukę
compared with /to

exist

compare


zawiadomienie; zauważyć
rozpocznij naukę
notice

pedał, zakręt, zginać, naginać
rozpocznij naukę
bent

wokół / dookoła / w pobliżu
rozpocznij naukę
around

faulty

wina, wada, usterka
rozpocznij naukę
fault

nie spiesz się
rozpocznij naukę
take your time

thoroughly


prawdopodobnie
rozpocznij naukę
likely


centrum handlowe
rozpocznij naukę
shopping mall

być dłużnym
rozpocznij naukę
to owe

podwieźć kogoś
rozpocznij naukę
give somebody a lift


put on weight

stracić na wadze
rozpocznij naukę
lost on weight

pozostawić włączone
rozpocznij naukę
left on

wcześniejszy
rozpocznij naukę
prior

żądanie, prośba
rozpocznij naukę
request

to allow

it takes

pomimo, mimo że
rozpocznij naukę
despite, in spite of

dry cleaner's

drier

perhaps

however

flame

lighter

sleeping bag

spełniać się
rozpocznij naukę
come true

prawdomówny
rozpocznij naukę
truthful


sędzia, oceniać
rozpocznij naukę
judge

pozwać kogoś do sądu
rozpocznij naukę
to take sb to court

appearance


mad

doprowadzać do szału
rozpocznij naukę
drive somebody mad

być szalonym na czymś
rozpocznij naukę
to be mad about something

zgoda / pozwolenie
rozpocznij naukę
permission

roztargniony
rozpocznij naukę
distracted

przystawki, trzask, fotka
rozpocznij naukę
snap


throat

bless you


grow out

dorastać/rosnąć
rozpocznij naukę
grow up

rosnąć, stawać się, uprawiać
rozpocznij naukę
to grow

to shave


moustache


wisdom


in order to

zapasowy, wolny
rozpocznij naukę
spare


funeral

cemetery


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.