bls

 0    255 fiszek    michalbarylak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź


far away

wydawać się
rozpocznij naukę
to seem

various

develop

liczyć na kogoś
rozpocznij naukę
depend on sb

to depend

to do washing up

stawać się
rozpocznij naukę
become - became - become


to refusekolega ze szkoły
rozpocznij naukę
schoolmate

upewnić się,
rozpocznij naukę
to make sure

to lean

exchange

average

a salary

honest

might

to bore

ordinary

możliwość
rozpocznij naukę
possibility

podlać kwiaty
rozpocznij naukę
put flower into wather

otrzymywać, zostać, stawać sie
rozpocznij naukę
get got got

cel (miejsce) podróży
rozpocznij naukę
destination

attempt

persuade

content

pas, wejściówka, podanie
rozpocznij naukę
pass


to doubt

to reach

pozwolić sobie
rozpocznij naukę
afford

a loan

krzyczeć na kogoś
rozpocznij naukę
shout on sb

fall asleep

a crossword

apperance

to avoid

throw away

przyczyna / powód
rozpocznij naukę
cause

mieć nadzieję na
rozpocznij naukę
to hope fora headache


a toothache

przeziębienie
rozpocznij naukę
cold

cierpią z powodu
rozpocznij naukę
suffer from

należeć do
rozpocznij naukę
to belong (to)

gruntowny, dokładny
rozpocznij naukę
thorough

thoroughly

an apology

pleased

współczuć komuś
rozpocznij naukę
to feel sorry for sb

wydawać imprezę
rozpocznij naukę
throw party


w kierunku / w stronę / do
rozpocznij naukę
towards

surprised

wprowadzać, przedstawiać
rozpocznij naukę
introduce

zachować się
rozpocznij naukę
behave

scratch

cyna, puszka
rozpocznij naukę
tin

shy

kropla; zmniejszenie, spadek
rozpocznij naukę
drop

no longer

zabierać/odbierać; podnieść
rozpocznij naukę
pick up

according to

express


mimo że / chociaż
rozpocznij naukę
although


Druga myśl, zastanowienie
rozpocznij naukę
second thought


przepowiednia
rozpocznij naukę
prediction


zamierzać, być gotowym
rozpocznij naukę
to be about to

knowledge

to unite

w porównaniu z / do
rozpocznij naukę
compared with /to

exist

compare


zawiadomienie; zauważyć
rozpocznij naukę
notice

pedał, zakręt, zginać, naginać
rozpocznij naukę
bent

wokół / dookoła / w pobliżu
rozpocznij naukę
around

faulty

wina, wada, usterka
rozpocznij naukę
fault

nie spiesz się
rozpocznij naukę
take your time

thoroughly


prawdopodobnie
rozpocznij naukę
likely


centrum handlowe
rozpocznij naukę
shopping mall

być dłużnym
rozpocznij naukę
to owe

podwieźć kogoś
rozpocznij naukę
give somebody a lift


put on weight

stracić na wadze
rozpocznij naukę
lost on weight

pozostawić włączone
rozpocznij naukę
left on

wcześniejszy
rozpocznij naukę
prior

żądanie, prośba
rozpocznij naukę
request

to allow

it takes

pomimo, mimo że
rozpocznij naukę
despite, in spite of

dry cleaner's

drier

perhaps

however

flame

lighter

sleeping bag

spełniać się
rozpocznij naukę
come true

prawdomówny
rozpocznij naukę
truthful


sędzia, oceniać
rozpocznij naukę
judge

pozwać kogoś do sądu
rozpocznij naukę
to take sb to court

appearance


mad

doprowadzać do szału
rozpocznij naukę
drive somebody mad

być szalonym na czymś
rozpocznij naukę
to be mad about something

zgoda / pozwolenie
rozpocznij naukę
permission

roztargniony
rozpocznij naukę
distracted

przystawki, trzask, fotka
rozpocznij naukę
snap


throat

bless you


grow out

dorastać/rosnąć
rozpocznij naukę
grow up

rosnąć, stawać się, uprawiać
rozpocznij naukę
to grow

to shave


moustache


wisdom


in order to

zapasowy, wolny
rozpocznij naukę
spare


funeral

cemetery

na zakręcie
rozpocznij naukę
around the bend

faulty


loan

pożyczać komuś
rozpocznij naukę
lend

crowded


wcześniejszy
rozpocznij naukę
prior

żądanie, prośba
rozpocznij naukę
request

Mimo, pomimo
rozpocznij naukę
despite, in spite of


prawdomówny
rozpocznij naukę
truthful

mad

być szalonym na punkcie...
rozpocznij naukę
to be mad about something

zgoda / pozwolenie
rozpocznij naukę
permission

roztargniony
rozpocznij naukę
distracted

sneeze

ból, bolący
rozpocznij naukę
sorefuneral

dzwony (spodnie)
rozpocznij naukę
flares / bell bottoms


ilość, suma, kwota
rozpocznij naukę
amount


głupi, niemowa
rozpocznij naukę
dumb

dbać o kogoś / czegoś
rozpocznij naukę
to look after sb/sth

rozważać, uważać za
rozpocznij naukę
to consider

rzucić, zrezygnować
rozpocznij naukę
to quit

umiejętność
rozpocznij naukę
skill


border

suddenly

considered


chociaż, pomimo że
rozpocznij naukę
even though

przypominać
rozpocznij naukę
remind

umówione spotkanie
rozpocznij naukę
appointment

zapiąć pasy
rozpocznij naukę
fasten seatbelts


czy uważasz że...
rozpocznij naukę
would you say...

poddawać się/rezygnować
rozpocznij naukę
give up

to warn

oszukać, głupiec
rozpocznij naukę
fool

zrobić komuś żart
rozpocznij naukę
to play a joke on someone

zrobić z siebie głupca
rozpocznij naukę
to make a fool of yourself

strange

obcy, nieznajomy
rozpocznij naukę
stranger

to let in

zawieść kogoś
rozpocznij naukę
to let sb down

advantage

disadvantage

wzrastać, wstawać, podnosić się
rozpocznij naukę
to rise

spadek / upadek
rozpocznij naukę
fall

rise and shine

so far
wiring

cutlery

odzyskać, odbiór
rozpocznij naukę
reclaim

flight attendant

Nie przeszkadzać
rozpocznij naukę
do not disturb

napój gazowany
rozpocznij naukę
pop

cucumber

tłuczone ziemniaki, puree
rozpocznij naukę
mashed potatoes


Warzywa gotowane na parze
rozpocznij naukę
steamed vegetables

piwo beczkowe
rozpocznij naukę
draft beer

opłata za wstęp
rozpocznij naukę
admission fee

na miejscu (przy zamówieniu)
rozpocznij naukę
to have here

to take away

laundry

to schedule

rozkład dnia / jazdy / plan zajęć / grafik
rozpocznij naukę
schedule

klatka piersiowa
rozpocznij naukę
chest

point at

tired

tiring

mieć czegoś dość
rozpocznij naukę
to be sick and tired of sth

dobry/zły humor
rozpocznij naukę
high/low spirits

cecha charakteru
rozpocznij naukę
trait

nawyk / przyzwyczajenie
rozpocznij naukę
habit

skończyc się
rozpocznij naukę
run out

remain

to calm sb down

niepotrzebny
rozpocznij naukę
needless

to guess

wyobrażać sobie
rozpocznij naukę
to imagine

żywy, bujny
rozpocznij naukę
vivid

describe


tight

tights

1. ołów 2. smycz
rozpocznij naukę
lead

distant

purchase

to posses

zasugerować
rozpocznij naukę
making suggestions

być wielbicielem czegoś
rozpocznij naukę
to be fond of

oddalony / pilot
rozpocznij naukę
remote

disgusting

couple

a bedtime story

aplikować, zastosowanie
rozpocznij naukę
to apply

aplikacja, podanie
rozpocznij naukę
application

Formularz wniosku
rozpocznij naukę
application form

adultery, betrayal

socks


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.